>1596856093> [AA]포테스타스 020 :: 800

초코◆6FutoIesuY

2023-06-04 01:31:08 - 2023-08-21 21:49:48

0 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 01:31:08

0. 본 어장은 참치 어장 규칙을 준수합니다.
1. 중2라면 라틴어. 포테스타스<potéstas> 1.능력. 2.권리 3.주권
2. 수요일, 금요일은 연재가 없으며, 피곤하거나 갑작스러운 야근이 있거나 하면 연재가 취소될 수 있음을 미리 고지합니다.

1어장 >1596604085>
2어장 >1596634085>
3어장 >1596677118>
4어장 >1596696089>
5어장 >1596717083>
6어장 >1596731101>
7어장 >1596750079>
8어장 >1596766081>
9어장 >1596771073>
10어장 >1596780083>
11어장 >1596787085>
12어장 >1596801093>
13어장 >1596808074>
14어장 >1596821092>
15어장 >1596827090>
16어장 >1596833078>
17어장 >1596840092>
18어장 >1596845094>
19어장 >1596852082>

1 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 01:31:28

벌써 20어장이네

2 이름 없음 (HgoG33pdnI)

2023-06-04 (내일 월요일) 01:37:25

미리 ㅇㅊ

3 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 02:43:47

겨우살이 씨가 예고한 멸망 시나리오는 1장 내용이 될까 최종장이 되어 수미상관이 될까.
일단 붉은 폭풍 시작은 됐는데 말이지.
개인적인 바람으로는 1장 내용이길 바라지만!

4 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 02:44:51

그리고 심판하러 왔더니 슈퍼스타 비스무리 목도하고 큐브 스테-키 되버린 메기도 씨. 뭔가 허접하게 끝나버렸다.

5 이름 없음 (rJtTYnxq6M)

2023-06-04 (내일 월요일) 11:39:56

종말급 드래곤 큐브 스테이크라니 의외로 맛있을 것 같아.

6 이름 없음 (flk6x/JbHc)

2023-06-04 (내일 월요일) 14:09:21

정신없는 하루였다.

7 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 15:19:41

>>5 매운 맛일 것 같다

8 이름 없음 (N2jtmIstkE)

2023-06-04 (내일 월요일) 16:04:12

>>5 토리코적으로 먹을만하다

9 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 19:40:49

그리고 보니 토트 (고양이양)씨 등장이 잘 안 보이는군!(사유. 지금 난민이 발생했는데 빈 성을 팔아치을 기회!)

10 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 20:58:20
                ┏        ┓
                ┣━━━━━━━・・・・・・・・┃
                ┗        ┛

                  NOW LOADING.....


11 이름 없음 (3ccr4Z7hxc)

2023-06-04 (내일 월요일) 20:59:02

ㅊㅋ

12 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:00:19

ㅊㅋㅊㅋ!

과연 주인공의 모습은

13 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:03:57


─┬─────────
  만신전 부속병원
─┴────────────
                            ____
                          _ -‐=≦__,__  | >
                        |    ン}丙_ -=≦ ̄ ̄|ニ=- _
                        |  _ -=≦  _ -=≦│二二ニ=- __
                       _ -=≦   _ -=≦   |二二二二二二
       _[匚}__            r≦ ̄   _ -=≦    _ -=≦ |二二二二二二
         | | l冂 |             | | _ -=≦   _ -=≦    |二二二二二二
      ___」Ll斗== |_____________________  | |   _ -=≦    _ -=≦ |二二二二二二
     〈--―「| ̄ ̄|―――――(\ ―――――――‐┤  | |_ -=≦   _ -=≦    |二二二二二二
     __|  |」  | |工| |工| \\(――) |工| |工| |  | |   _ -=≦   _ -=≦  |二二二二二二
 ___ -‐=ニ二二二|  「|  |__________ ̄|| ̄ ̄___________|― | |_ -=≦   _ -=≦     |二二二二二二
巛》ニ二二二二二|  |」  | |工| |工| |工| || l工| |工| |工| | 田│ |   _ -=≦   _ -=≦  |二二二二二巛
巛巛巛巛》ニ二二|  「|  |___________ || ___________ |  | |_ -=≦   _ -=≦  _ -= |二二二二巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛》__」」  |      ||      | 田│ |   _ -=≦  _ -=≦   |二二二巛巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛巛》 |__|冊冊|冊冊冊冊冊 || 冊冊冊冊冊冊‐|  | |_ -=≦__ -=≦______________|二二巛巛巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》' ̄ ̄ 厂 | ̄┌┬┐ ̄ |l┌┬┐ ┌┬┐| ̄ ̄ ̄ ̄          |二二二二巛巛巛《
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》 〈  | 匚匚|  || 匚匚] 匚匚] | |干干| |干干| |干干| ///|干干|  |二二二二巛巛巛《
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》__}____|_____ || _________|  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ |二二二二巛巛巛《
||二二ll二二ll二二ll二二ll二二|| ̄ ̄| |_|_| ll || |_|_| |_| 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄| | | | | | | |
||//ll//ll//ll//ll//||/〉/〉| | | | ll || | | | | | | |T| |T| |T|│ | | ̄| ̄| ̄| ̄|│    | | | | | | | |
||//ll//ll//ll//ll//||/〈/l_| |_|_| ll || |二ニニニニニ|__災災災災」 │ | | | | |│   | | | | | | | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄   ̄,,,|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
           ,.,.,.;;;ノノノノノノノノノ||ノノノ;;;;,,,,_  ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ
           `""""""""""""""'''''´    ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ
14 이름 없음 (z9kTZc/Qok)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:04:09

ㅊㅋ

15 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:04:23                     / /アヽ ‘, | | | | | | | |  |
                   / /アヽ. ‘,||| | | | | | |  |
 ̄丁 冖¬==┬--  _           / /アヽ ‘,||| | | | | | | /|
^^´!` ^「^'´|`ー'^lヽノ^!^⌒ヽ丁フ'r冖¬ェ=―--  _.. - ´ 〈アヽ ‘, | ||| | | | | レ'T. . .|
 | | | | | | | |  | |        ヽ ‘, | | ||| | |_ -‐ '|. .| . . |
 | | | | | | | |  | |     ―--  _ | | | | ||| | |. .|...| |. .| . . |
 | | | | | | | |  | |   /     / | | | | ||| |ノ. .|...| |. .| . . |
 | | | | | | | |  | |  /     /  | | | ト-|‐'´「.|. .|...| |. .| . . |
 | | | | |_|_|_| _ | |__  ̄ 冖¬‐'  | | _|_|..|..|..|. |..|. .|...| |. .| . . |
 | | | | |三|三|三| 三 | |三三二ヽ ,..-┬┬-- -| 「..|..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
‐-┼-‐|-‐┼ー 、L. -┼z.⊥ _| |  | | | | |/ /7r'l´|Τ「Τ^「 |-‐|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . | ̄Τ⌒ートl | | | /ァ'l ||||| | l |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |..| | | |′l ! ! | ||| | | |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |..| | | | | | | ||||| | | |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . l. | | | | | | | ||||| | ||..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. | | | | | |_レトト|┼|-'|-'|ー'|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |.├ |-'|‐-|_レ|.|..|..|..|..|..|. .|. .| .| |. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . l. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .| .|..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|....|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .l. ..|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |


16 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:06:11

두구두구두구

17 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:06:22

과연 디의 AA는....!

18 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:06:41

만신전 부속병원인가...

19 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:07:43

부속병원은 만신전에 들어온 것으로 취급은 안하나 보군

20 이름 없음 (MEVviDNg1Q)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:07:56

ㅊㅋ

21 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:08:08

:l:l:l:l:≧=--/    _.斗―、‐ |<   ヽ
`'く:l:l:l:l:l:lア    、   ヽⅥ _,ヽ| \   廴_
 `¨¨¨′   {丶_  '. ゙}ィ芹ニ¨㍉x、ヽ   i く
   .i   、 ./ \ i .! 寸r_心 `} '.  !  \
   .|   |/ 、'. ,__.ヽ N  ヽ__r.j  }  | /
'" ̄`丶|   |  芹-x }ハ|     .ノィ .厶イ
   .|  '. | ,f、::.rと_、 丶     | ./ >            이야- 어제 오늘해서 대체 몇명이 혼내러 온거야 ?
     '.|、 l{ `寸__ノ  r‐、   .|/.. イ __   ̄`vヘ__   _
   :、  ` .,     L   . ' { /::::|_/  ‘,::::::]-― ¨     업보가 크네-
   癶    ≧=--    /く ̄.ィ::: ̄::「 / /    '.::::L  _.. -‐
  _ イ  `ヽ 、___<   イ  `<_|::::::::::::l /   .}:r┴ ¨
 ̄    '.\{ `ー\'.―=≦、 / ゙ヽ  j:::::::::::::l /   ノ:」
      :,  /'. ./\/ /<ノ__ {___.」 、__. イ^`´
     | / '. / _/::::::::::::::::::::∧心   ヽ  r―-、  / ̄ ̄|
     |/  }/ <::::::>、::::::::::::::::/ Ⅵハ ,,´  ヽ/  ` 、 } / 」
          >'" ≧=- _/┐ }:l∧    '.   ./ ∧/__
         /}   }く/  }:l:∧   '.  _/  `/22 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:08:26

누아르!

23 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:09:14

아니면 특별히 허락한 걸지도

24 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:09:17

혼내러 와준 지인이 많다라
흥복이에요
역시 최고의 인맥은 걱정해주고 혼내주는 인맥이야

25 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:09:41
             _,.zzz-、_ イ
           _ ,ィ;i;/ ̄#   、
           |r;゙У  _ -‐ 、  \
           /Ly#   ̄ ヽl  #i;!
          /ィ;i;i|       从      귀에서 설교가 맴돌아아아아아
    _  -──-  _ //|;i;iハ_/_    /ヾハ
 _ -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニ≧x、_/.ィ;iド_
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三/ニニニニニニ=-  _      ___
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三ニ/≦三三∠ニニニニニニ≧≦三ニ≦ニニニニニ三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三./三三 /三三三三三三三三三三三三三三三三三

26 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:10:47

걱정시키고 애타게 했으니 그만큼 혼나야 정신차리지

27 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:11:03

미카!!!! 뭐 하는거야!!!

28 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:11:46
     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、        그래도 후회는 없는데.
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_    몸도 원래대로 돌아왔고.
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ   아니, 키는 대략 잡아도 15cm는 컸다.
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |29 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:12:13

오 AA 공개인대 너 뉴규?

30 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:12:42

흑발이 백발이 된건가
아니먄 AA 사정인가

31 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:12:56

반지의 기사 시노노메 미카즈키

32 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:13:03

시노노메 미카즈키(반지의 기사)

33 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:13:06

원래 흑발 맞아요

34 이름 없음 (OffAF6drus)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:14:02

오홍

35 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:14:10

학교 귀환하면 샤미코 트랩 발동하나 이럼.

36 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:15:21               __,
            __.斗≦ア
           「:l:l:l:| |:l:l:l:l:lア   、
           |:l:l:l:l| |:l:l:l:l:|    }≧x
           Ⅵ:l:l| |:l:l:l: |   }:l:l:l:l≧x
           寸: | |:l:l:l:l|   /:l:l:lア/心
         . --ミ  寸、 寸:l:|  .イ:lア/:l:l:lア
      _ ┐ / :. :. `,  ≧=--<≧=--<:l>''"´
     ,,'" {__/  :. :. | . '":. :. :. :. :. :. :. :. :. :.:` 、
   ,,'"  .  .  . .  / : . :.: . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.: .ヽ、
  ./  .  .  . . '. .: :. :. :. i :. :. :. :. :. :. :. :.: .  ヽ
  {_/ ̄ ̄`l .  . . .'  .: .: .:..| :. : :. :. :. :. :/:. :.
     ,ノ  /  .:i  .: .: :. :. | :. :. :. :. :. :∧ :. :. :. :.. .. ,l
 {` .,_,,'" ./^}  /| :. . . :. :. :. :.|: .:. :. :. :./斗― :./ :. :./
 、   . :/ <_彡  |:. :. :. :. :. :.: .∧ :. :. :. l/  Ⅵ/| :. :/ |
  ≧===-- ´   _  .|∧: . 、:. :. :. :. 、 : . :.l ,z云屶┐ :/{:. |
      l^| 「| |   | Ⅵ、:\:. :.i: i\ .:l brリ . :./ リ:. |
      | | l | | /7 .| :. :、 |\|、| 、\l. `¨´ i:./イ:. :.:|    내 시선에선 변한게 없어보이는데.
      | |」 l L/./ ., :. :. ヽト .,  t ュ  ,, .|/ : .:. :. :,
      く\|  f  .′ :. :....:. :. _≧=--=≦:. _. :. :. :. :. :,
     \l  .| / : .: .: .:. r'´::::::ヤ”¨¨¨¨¨`ア:::::::`ト、:.: :. :. 、   원래대로 돌아왔다면 돌아온건가.
      廴_ _| / :. :. _ノ^:、:::::::::ヽ  /::::::::::/ \:. :. : 、
     / 只、 { `V :. :. 「  \_...斗-<::::::::::/  \: .:. 、
     ヽ/ /} \〉_」 .: :.:」  { rー┐ L_」`ー'"  / } :. :.:\
      L/ L」 \ :. :〔 ̄\、 `}  /:l:l:l|  ト、 ,.斗==≦、 :. :. ` .,
      /‘、  、: .:./^`<`__! ./:l:l:l:l:|  {: ン:::/⌒Y´: .:. :. :. :.: .:.` .,37 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:15:52

나중에 시로에(로그 호라이즌)로 될거 같은 디.

38 이름 없음 (km6y/bwFjQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:17:02

소원을 빵 한덩이와 바꾸는 남자. 왠지 납득

39 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:17:37

      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\   그러니 퇴원시켜줘도 좋을 거같은데
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|  어째서 퇴원을 안 시켜주는걸까.
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/


40 이름 없음 (km6y/bwFjQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:18:28

(마음이) 환자니까.

41 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:18:50

그야 너 고기슬라임으로 녹았었잖아

42 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:19:04

응? 혹시 신관눈나?

43 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:19:11

아직 네가 정신 못차렸구나

44 이름 없음 (m6Gd.Hqawo)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:19:54

방치하면 또 뭔짓 저지르려고?

45 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:19:59

그러고 보니 이제 인간형인거 보니까 가진거 싹 다 긁어서 오만에 집어넣고 누아르 부활시킬때 블랙랜턴의 불멸성도 날아갔나보네

46 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:02

안정기간 모르나?

47 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:13


            /: : : N  ____
          _、+'” : : : : : / /: /⌒ヽ\
         / : : : : : : : : / i: :/   \}
         /: : : : : : ____/__V   ノ
        . : : : >'"´: : : : : : : : : : `丶、__
        /: : :/-、: : : : : : : : : : : : \: : :\: :`` ー───
    _ __、+''¨¨¨¨¨¨ヽ/ニノニ>: :/ : : :|: : : ∧ : : : \: : : : : : : /
   (:::)/:::: )‐‐、  ‘,ニ//: : : : :l:/l : : : : ∧: : : : : `、: : : /
   /---、 (::: _ノ  ‘,{: /: : : : :/l /: : : : : : :l: :l\: : :‘,<
  イ/::::::::/ √‐ 、   i: / : : ://イ: : : : : : :Λ l: : :/ ̄ ̄\
 〃 乂二二 _/  `、  !>'"´ーイ─/: : : : : : :/ V:/    \
 / _ - ‐……‐ 、   `、 /: ィ折笊ぅ /: ://:`メ、 /      \__
 { /:::::::::::::\: : : : \  V: : .乂:シ ⌒  折ミk、 ;     「(:)「ヽ
 {八::::::::::::::::::\: : : :‘,  /: :      V:シ ;   __ - ─‐ } r 、《   진흙처럼 녹아있었는데
 }\\::::::::::::::::::: ̄ ̄‘, . :八     '   /l _ -‐    { l::::ヽ!
 { 丶\::::::::::::::::::::::::::::} /:\: :、u  {``~、   . : l/     八 乂:::}!   한 밤중에 부글부글 끓으면서 팔다리는 물론이고 머리도 여러개 솟았다가 사라지면서
 丶 \\_____ノ /: : : : :込 `¨ -'  u -彡/    _ ---- 、 /l
    丶、______/ヽニ≧s: 个s。  __ 、+'” V   _ -::::::::::::::::::::::::::::) !   형상을 갖추던 꼴을 보면, 제정신이라면 붙잡아서 괜찮은거 알때까지 검사해. . .
  \   ∧  マニニ≧ __/__r‐、ニニ八 _ -::::::::::::::::::::::::::::::/ /
   丶  ∧   マニニニl「_l//乂lノ//ニ/ 丶(:::::::::::::::::::::::::::::::/ /
   /: : \  ∧   マニニl `7/l l\ニイ / >- 二二二-=≦
   .′ : : : \ ∧  /\ニニl /_/ニ!/l /    /
  . : : : : : : : : : >-l  ∥ \_l__/ニ< l=!  _,,.. -‐'' "´
  / : : : : : : : : : : : :|  l (/)    (/)l=!  /: : : : : : : : :\


48 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:50

아. 생각해보니 저렇게 된거 딱 냐루코나 쇼거스 계의 크툴루인데 ???

49 이름 없음 (cWtl/EP6Y.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:50

ㅋㅋㅋㅋㅋ

50 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:53

블랙랜턴의 부활성으로 레어몬이 된 것이니까 그건 아닐 것 같긴 한데....어떻게 사람으로 돌아온걸려나

51 이름 없음 (z4Kp6a6.U.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:20:58

그러고보니 완전히 돌아온거면 샤미코가 적대하나?

52 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:21:29

음름

디야 우리 한달만 더 입원해있자

53 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:21:54

             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ    멀쩡해졌으면 다 좋은게 아닐까 !
           介s。ー─  イN         \ニニニ
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ   근데 옷만 입은 거면 몰라도 피부색도 다르지 않아 ?
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄      룩수리아. . .아니, 계약 날아갔으니 옵저버 알파 ?
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|


54 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:22:21

의사나 간호사였는줄알았는데 룩수리아였다???

55 이름 없음 (m6Gd.Hqawo)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:22:43

>>51 디라면 몇 달이네 다시 변신할 수 있을 거라는 믿음이 있다.(아무말)

56 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:22:59

아 룩수리아였어? 간호사가 아니라? 어매

57 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:23:35

>>51 인류 멸망의 위기에 진입하기 전에 사람을 부활시키면 인간으로 소생. 이런 미션을 클리어해야만 인간의 모습으로 소생 가능합니다. 샤미코의 반응은?

58 이름 없음 (MIibXqck5M)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:23:41

저거 아카시였나?

59 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:24:04


                - ─ 、
            /V:\  ,ィ(:/、: : : : l
            }: : : : 丶 乂l `ヽ: :l
            }: : : : : _入___ //  _ - ─┐
            }:>"´: : : __: : : : : :ミh、 /: : : : : :/
           j>'´: : :>''": : : : : : : : : : : : :\: : : : : :/
          /: : : /: : : : : : : : : :/: : l: :\: : :\: : : {
         /: : : /: : : //: : : : :/:!: :|: :∧: : : :`、: :{
         . : : : : :/: : : /ー‐: : : : :l: l : ∧: : :∧: : : : : :{
         /:/: : : / : /___ l: : l : : :! l: / 、V : : :l: : : : : :!
         i/ l: : : : :/} r‐ュ } : :/: : :八l/ \ : : : : : : : !
         _____l: : !:_/ ` --' V\ : :/─‐、V: : /: : : : : l`~、     의태-
      、丶`    ! : l     V /「ニク} V: : : : :/Ⅵ: :\: 丶
     /    丶:八      `─'' /: : : :/: /: :\: :\: :\
     /        丶 ーr‐ 、_   /: : :/ ̄`丶: :}: : : ヽ: :‘,  원래 모습은 혼났고. . .
  √ `ヽ、      / / \ V:::::ソ  、丶`-=<   \: : : :i : : l
  /   ``~-- 、_   /イ~、__个s。 ____ -=≦ _ ---- __ \: !: : :l
 /       \ /   \l/ニニィi「  /    ` ー‐丶、:/
/          V      ̄ ̄ ̄/ /        \
60 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:24:28

환자 앞에서 헐벗고 있는 건 무리였나

61 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:24:30

의태가능한거였나아아

62 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:24:31

의태인가

원래 모습이 혼나? 아 그 선배들이랑 대담?

63 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:24:49

아. 원 주인이 소멸 당했지. 그리고 계약이 아니라 진짜 주인 된거네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
게다가 룩수리아도 크게 보면 디하고 같은 상태였으니 똑같이 영향을 받은걸까? ㅋㅋㅋ

64 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:25:56

머리가 여러개 솟았다는건, 분명 직전까지 어장주가 주인공 aa를 고르는데 고심한 흔적(아무말

65 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:26:17

근데 이 재앙 이후 토트씨가 굉장히 신나게 성을 팔거 같은데??? ㅋㅋㅋㅋ;;;

66 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:28:11  /      ′    z'"           ヽ
 /      ′    /
´       /    . ′            ∨
       /    .: :′      l  i      ∨
     > ′  . .: .:′      |  |  ′    ‘,
    > ´    . : .: .:′.       ′  l  ′ ′    ‘,
  > ´   . . .: .: .: .: .:| : :       ′   /, .′    ′
> ´   . . .: .: .: .: .: .: .: .: .:',.: :    ,  ',  l / ‘, ′    }i
  . .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: ‘,: :    ハ  l  |/``''Ⅵ ', ′
 . .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:ハ.:  /  / l   /  zzzzzzx、 i ′  ∥
 .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: > l.: / l / ! /. / l  'ハ::::ア /.: :′/  ' i{
.: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .> '' ¨:´: : :/イ l /  // ィ ノ / ゞ‐″/.: .: .: / イ i{
.: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: /イ}!. : : :: :: ::マム 、  ′  / ィi{   /.: .: .: l / 八/   그렇게 다른게 없어보이는데 ? ?
: .: .: .: .: .: .: .: .: .: , '  }!. : : :: :: :: ',寸h、\   ‐ -    ィ :' .: .: : リ.' :|
.: .: .: .: .: .: .: .: .:_/   .}!. : : : :: :: : ',''<アiト .,   .。s≦ .: .:‘,: .: /.: .: .',
.: .: .: .: > '"´ ./   }!. : : : : :: :: ::', ′ l :: :≧=≦  ∨: .: .:‘,.: ′.: .: .',
.: .: .: :l  /   i :}!:. : : : : : : ::‘,‐ -| :: :: : : .i!/  ∨ト 、ヽl .: .: .: .:∨
.: .: .: :|  ′   l :ム:. : : : : : : : :∨ l :: : : : .j!′  ´ } .: .: .: .: .: .: ヽ
.: .: .:八       lノ:ム:. : : : : : : : :∨ j! : : : : j{    {_ : .: .: .: .: .:  \
.: .: .:乂}iト .,     |: ム:. : : : : : : : :ヽ/、: : : : ∥    / {.: .: .: .: .: .:  \


67 이름 없음 (9hljSfkxWg)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:28:44

누아르 레어몬 디는 잘도 달라진걸 알아봤구나

68 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:28:47

오만 쓰면서 다 날려먹고 이제 디한테 남은게 거의 없다 라고 생각했는데 더 생각해 보니까

페니 와이즈한테 받은 강인한 육체와 정신의 축복
지금까지 쌓아올린 마법적 지식
동아리 친구들
누아르와 아루를 포함한 흥시소 68의 식구들
등등

생각보다 많이 남았네!

69 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:28:59

누아르의 시야러는 그런가
AA가 바뀔만큼의 차이가 있는데, 신기하네

70 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:29:40

누아르가 인간이되고 원작적인 부수는능력은 없어졌어도 잘보는건 그대로네

71 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:30:01

신의 눈은 본질을 포착하는 것 같고

그 외의 외모는 구분 못하는거 아닐까

72 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:31:03

          ___  ィ
    }`ヽ     /:ニ_: :l/: :}
    {: : : \   ,ィ(: / /V: : : :{
    }: : : : : :\ ___}: /_/ : : : : : : }
    {: : : : : : : :ヽ: : :\!: : ____ : : : ∥
    }: : : : : : : : >: : : : : : : : : : :\ /
    { : : : : : /: : : : : : ヽ: :\ : : : 丶
    7 :γ‐く: : : : : : : : : :l: : :∧: : : : :`、
    /: : 乂_ノ=: :/: :/l: :l: :l: : : ∧: : l: : :`、
   . : : :/ : : \/: :/ Vl / : : : : l\:! : : : ;
   }: : /: l: l_/! :/斗ャ/イ: : : : :/ ̄V: : :l !
   ' : :! /l: l : : l/ / Vl : : /灯k: : : /リ
   ′: V: l: l : : l 灯忙㍉ Vイ ヒリ/:l: / /
   . : :l: : : :V!: : :l .ヒ :リ  、 i:/イ:V      그쪽은 너무 본질만을 보니까 그런게 아닐까.
   /: :/: : : : : \ l      八: : 丶
  . : /: : :l: : : : : :个s。  っ ィi〔ニ\: : : `、
  /: :/l: : : l: : : : : : lニニ≧=≦r‐、ニニニ≧、: :\     오히려 흡혈귀에서 인간이 된거라면 스팩이 낮아졌을텐데
  /: / : : :|: : : : /丶ニニー「ニTト、>/ ',\{
 .: :/ l: : : l: : : : / l >‐、ニVニl_l/   !ヽ }\
 /: ‘  !: : |: : :/ / >'"⌒ヽイl l/  l: : '. マ: :\   지금도 잘 보는게 신기해.
 . : :l  l: : :八: ∥/ /    \/   }: : : '. マ: : ‘,
 l: : l  l: : : : : :/V /r─、   `、-- 、 { : : : i !: : : l
 l: : l 八: : : :/ / /V(:::) ト-、   `、  ∧: : : ! , : : : l
 l: : : 、 丶: : !/ V、:ノ_ (::) }   `、 / 乂 : l/: : : /
 l: : : : \ `、: l l /:::::ヽ ノ   ‘,} l: :/: : : /
 、: : : : :\ ヽ\ト、 l::::::::::l l     / 丶: : : /
  丶、: : : :`¨¨¨ \乂:::ソ /\    /   \:′
   >- __/ 丶、 イ  >- __/ \   \
     /   `¨¨¨¨¨´    丶   /\
    /丶   l      `、  / /

73 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:31:22

영성의 완성이니까

74 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:31:35

지금 정주행 11편보고 있는데 이거보도 앞의 19의 마지막 말을 듣고 생각난거. 외기구역이 디의 E.G.O가 된건가?

75 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:33:26


:l:l:l:l:≧=--/    _.斗―、‐ |<   ヽ
`'く:l:l:l:l:l:lア    、   ヽⅥ _,ヽ| \   廴_
 `¨¨¨′   {丶_  '. ゙}ィ芹ニ¨㍉x、ヽ   i く
   .i   、 ./ \ i .! 寸r_心 `} '.  !  \
   .|   |/ 、'. ,__.ヽ N  ヽ__r.j  }  | /
'" ̄`丶|   |  芹-x }ハ|     .ノィ .厶イ
   .|  '. | ,f、::.rと_、 丶     | ./ >
     '.|、 l{ `寸__ノ  r‐、   .|/.. イ __   ̄`vヘ__   _
   :、  ` .,     L   . ' { /::::|_/  ‘,::::::]-― ¨   몸의 기능이랑 학습한 능력의 차이 아니야 ?
   癶    ≧=--    /く ̄.ィ::: ̄::「 / /    '.::::L  _.. -‐
  _ イ  `ヽ 、___<   イ  `<_|::::::::::::l /   .}:r┴ ¨
 ̄    '.\{ `ー\'.―=≦、 / ゙ヽ  j:::::::::::::l /   ノ:」      날개가 없어져서 날갯짓 못하는 거랑, 공부했던 건 그대로 남아있는거.
      :,  /'. ./\/ /<ノ__ {___.」 、__. イ^`´
     | / '. / _/::::::::::::::::::::∧心   ヽ  r―-、  / ̄ ̄|
     |/  }/ <::::::>、::::::::::::::::/ Ⅵハ ,,´  ヽ/  ` 、 } / 」
          >'" ≧=- _/┐ }:l∧    '.   ./ ∧/__
         /}   }く/  }:l:∧   '.  _/  `/

76 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:33:39

플라톤적으로 말하면 이데아를 보는건가 누아르는

77 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:34:49

즉, 외기구역은 디의 도서관 상태인가?

78 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:34:49

          ..--.、
        ((⌒,:::}
         lk ` }:/ _,
       N/>―''-<//{
       |/:/:/:::::::|:::::::V/
       |:::|/ヽ::::大|::::|:!
       |:::|「すVす|:::,::|
        Vト、 r::v u|:/:::、       그게 그런 수준은 아닌것 같은데 . . .
         /:::/>t<.i|::::|::\__
       /:/マム<芥x云::|`ー―'
        /: | |゚`V㌻~| |:|
      /:/ | |゚   .| |:|

79 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:37:11

>>77 절대 아니다에 한 표

80 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:38:17          x======ミx
           /ィ  ___}: :}
         {: :{_,、ヽ`: : /: : :`ヽ、_
    ___,、 -=ニ: \\: : : : : : :、: : : : : : :>――======ミ
    \:::::::::::::::::::::::::,、ヽ`/: : : \: : : : :^~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}
      \::::::::::::,、: : : , ':/: : : : : : ',: : : : : :\:::::::::::::_-冖^~ /:/
      `、:/: : : :/: :{: : : : : : : :.',: : : : : : :`、:::/⌒`、/:./
      /::./ : : /: :.:{: : : : : : : : : ',: : : : : : :∨  }/
      ./:: /: : :/: . :∧: : : : : : : : : :\: : : : : ∨  .人
     /:: /: : : {: イ⌒「: : : : : : :厂⌒`\: : : :∨../: :.|
      {/{:: :: ::|:: :{ _∨:: :: :}::} __  }\: : }: : : : :.|
        |:: :: ::|:: :荻子ミ\イハ{荻子ミ.}: : :「: : : : : :.:|
        |:: :: ::\{ 乂:ソ   乂:ソ }:: :: }: : : : : :.:.|
      /\:: :.{:∧      /:: ::.::}:: :: :: :: ::.|
       /:./:\{: 八  r ,  /: : /リ: : : : : :.:.:|      그리고 나는 . . . 아니, 이건 다음에 말하자.
     /イ/: : : : /: : \      厶イ::/: : : : : : : : ト、
     ./: :./: : : :./: : : : : :> ._ _. <「:/|: : : : : : : : :}: :`、
    /: :./: : : :./: : >-===ミ[  _/ヽ .|: :{: : : : {:.:. }: : :.`、
    ./: :./: : : :./:.//ニニ/{⌒`ヽへ  } .!:.:{: :.: .: {:.:. }: : : : |     내가 찾아온 이유부터 말할게.
    {: : :{: : : : / {ニニ/ { /ー「\.ハ|: :{: :.: .: {:.:. }:: :: :: |
    {: : :{: / /{ニ/_ -=ニ{__/__ノー==ミ {: ハ: :.|: : .|: : : : |
    {: : :∨ /O ―====ニニニ====ミ ㍉∧: : |: : :|: : : : |
    ∨:/ ,‘   O ,、ヽ``    \ ㍉: :八: :|: : : : |
    ∨ ,‘     /      `、.∨: ∧:: :: ::.::|
    / ,‘    /       } ∨:: :: :: :: ::.|
   ./ ,‘O   .〃     r― 、  }. }:: :: ::\:::::\
   / ,‘   O ∥      .{ r-ミ`ヽ_`、 .}:: :: :: :: `、:: :`、
   ./ ,‘    /r==ミx_   { Vツ rミ, }}: : : : : : : :}: : :}
  , ,‘O   / { {: : : `ヽ、  ./   `、ノ〈: : : : : : : :.}: : :}
  { ,‘    O./ .`、 \: : : : : \ / /⌒`ヽ n }: : : : : : : :} ハ:}
   \    /  \ `ヽ、: : : :{  {   } リ: ノ: ノ: ノ/イ(
   \  /   `ヽ、 ` 人 {  ノ/ : :/:/


81 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:38:49

본론이다

82 이름 없음 (z4Kp6a6.U.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:39:16

본체 없어졌으니까 그거 관련이겠지

83 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:39:43    } : : : : : : : : : / : : : : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \: : : : :{
    }: : : : : : : :/: : : : : : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :\ : \: :∥
    ∧: : : : :/: : : : : /: : : : : : : : : : l: l: : :V: : : : : : \: : : : : : : :\: : V
    /∧: : :/ : : : : : :/: : : : : : : : : : : l: l: : : V : : : : : : ∧: : : : : : : : 丶 /,
    /∧ /- 、: : : :/: : : : :l: : : : : : : :l: l : : : V: : : : : : : Λ: : : : : : : : :V /,
    /()ニlニY: :/: : : : : :!: : : : : : : :マ:、: : : l: : : : : : : : :∧: : : : : : : : :V :i
     lニニ八=!_/: : : : : : l : : : : : : : : マ:\: !\: : : : : : : ∧: : : : : : : : :V:!
    个<ニ//: : : : : : /l: : : : : : : : : : \:\ 丶 : : : : : :∧: : : : : : : : l !
    . :l: : /ニ>: : : : : / Ⅵ : : : : : : : : : : 个、\ \: : : : : : l: : : : : : l: :l l
    l: lニィi「 : l: : : : :\ Ⅵ: \: : : : : : : : l  _、丶` 、: : : : ! : : : : : l : l: ',
    l: l\: : : :|: : : / ``~‐-:l\: : : : : :''"~  \ `丶、l: : : : : : !: :l : l
    l: l\_) : : :!: : : :ィf笊竿竿ミl \: : : : l ィ竓苹苹苹ミ l: : : : : /: : l : l
    l: l: : : : : : :!/ 《  _ノ }: :l \ \: : l  _ノ}: : l 》 : : : : /: l: / : l
    l:∧: : : : : :l : :  V: : :ソ   \l  V: : ソ /: : : : :/l: :l/: : :/,
    l:′V: : : : :!: : : : ・    ,     /: : : / 八: : ∧: /,
    乂 丶: : : l: : : :l .           /: : /_/: : : : : ∧ /,    강제해고했으니 퇴직금 주세요.
      l:\: !: : : 込           / イ√: : : : :l : : : : ∧ /,
      l : : \: : :l:个s    「`ヽ    /: : : : : : : !: : : : : :∧:/,
     入 : : : :\l : : : :Oo。   `¨´  。s个______: :!:V : : : : : : :/,
   /⌒ヽ /_ ‘,: : : _ -------=≧= __ 。sョI〔 ⌒ヽ::::::lニ//-ミh、:V:>─く: :/,
  , /`ヽ `//:::ヽ V/ lニl lニニニニ√\_「::::::::乂_l_ノ::::::l///⌒ヽ }/ /⌒ヽ }: : /,
  _l l:::::::l { i::::::::l l 八ニl lニニニニl  }__/ニニ`⌒/_/ /:::::::/  /::::::::::} }_: /,
 /  l:::::::l 乂:::ソ l ̄`丶マl lニニニニ!   /ニニ>──l 乂/ / 乂:::::ノ _ヽ/,
 l f`ヽ乂::ソ △  /ニニミh、f´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽニ/ニミh、 八     / /::::::l l: :/,
 l l:::::l lヽ   丶  l-_-_-_-_-_-_-_-_-_-l=/  \/  ___   V /::::::::l l: : :/,
 l 乂:! ⌒ __  ‘,i  !_-_-_-_-_-_-_-_-_-_l/  / /::::::::::ヽ    乂:// : : : /,
 ',   /::::::::::ヽ  i∧  !_-_-_-_-_-_-_-_-_/   / /::::::::::::::::::‘,   / : : : : : /,
 \  /:::::::::::::::i  l ∧ !-_-_-_-_-_-_-_/   , /:::::::::::::::::::::::l  r‐'" l: : : : : : : :/,
 / 7  ′:::::::::::::l  l ∧ !_-_-_-_-_-_-〃     ! ::::::::::::::::::::::::::!  , l: : : : : : : : /,
 / }  l:::::::::::::::::::l  ! ∧ l-_-_=_-_-_-/     l l:::::::::::::::::::::::/  /  八: : : : : : : :/,___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /
  //    レl>'′
 ∪//
 //ー 、
 '//\)
 ∧ ィ _
ト ``ヾ<|
_  > _/
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,

84 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:40:14

ㅋㅋㅋㅋ 원 주인이 소멸당했으니 계약해지해도 문제 없구나 ㅋㅋㅋㅋㅋ

85 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:40:29

아! 퇴직금과 위약금은 챙겨줘야지!(탁

86 이름 없음 (9hljSfkxWg)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:40:34

좋아, 원래 주던 봉급의 2배를 주지!(원래 주던 봉급이 0원이니 0원이다)

87 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:40:39

아니면 그거네 디가 저 모습을 바꿀 때 계약이 강제해제되거나 ㅋㅋㅋ

88 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:41:08

>>84 그게 아니라 페니와이즈와 계약하면서 언데드화(사망)하면서 계약 끊김

89 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:41:13    /   l∧ヾ///≦-ァ   _ -≠三三三三三三三三三≧ _ 丶ヾ\丶\`
   /   ,ィ ∧|/| ヾ//<_  _-=≠三三三三三三三三三三三三三z、 -\丶゙
  ./∧ 、 //l'////! -、∨トー ´。/三三三三三三三三三三三三≠<\ヽ
  ////∧ .////べ//! `ミ゙ ハ!o _ ィ三三三三三三三三三≠─ ̄
  / |////∨//〈 < W ヽリ〈 _≠ニ三ニニニ三斗‐  ̄≧
   !////////∧ィ っ_ ≠ニニニニニ≦/
  |バ///////ハヘ/ニニニニニ≦三/       기기기기 기다려.
   ∨////;//ニニニ≦三三/
    ソ>ィニニ!ニニ/=ニニ/  ノ]       우선 서로간의 계약 상에서 아무 패널티 없이 종료 가능하다 했으니
   /三/ニニ!ニニニ// 「/ /ユ
   /三三iニニニ!ニニ/ニイ ./'′!ユ       퇴직금같은 건 없는거겠지 ! ! !
  ./ニ/三|ニニニニ/ニ/ニ!イレ イコ
   ハニニ三 |ニニニ乂ニ;/三|//| _j┘
  ./∧ニ三; |ニニニ/'ニニ/三ニ!寸「      _
  j//∧ニ三!ニニ/ニニ/三ニ.|ニヾ\___ ./ニ∨
  /////ヾ三|ニ;/ニニ/三ニニ!ニニ\三=_ニニニ/ニ∨
 .////////\! /ニニ./三ニニ|.ニニ三\三三ヾ三ニ|
 /////////´\ニニ三三ニニl!.ニニ三三\三三三ニ|

90 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:41:49

아 ㅋㅋ 부려먹은 인건비는 줘야지 ㄹㅇㅋㅋ

91 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:42:35

그래도 너 업어주고 그랬는데

92 이름 없음 (m6Gd.Hqawo)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:42:53

제대로 부려먹기도 전에 죽었는데!!! (언데드로 부활)

93 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:43:09

응? 어. 혹시 누아르를 살릴 때 룩수리아의 제조방식을 기반으로 살린건가???

94 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:45:08

어느한쪽의 의견만으로 깨어질 수 있는 계약이라고는 했지. 깨는 조건은 명시했지만 위약금은 명시하지 않았어!

95 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:45:15          x======ミx
           /ィ  ___}: :}
         {: :{_,、ヽ`: : /: : :`ヽ、_
    ___,、 -=ニ: \\: : : : : : :、: : : : : : :>――======ミ
    \:::::::::::::::::::::::::,、ヽ`/: : : \: : : : :^~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}
      \::::::::::::,、: : : , ':/: : : : : : ',: : : : : :\:::::::::::::_-冖^~ /:/
      `、:/: : : :/: :{: : : : : : : :.',: : : : : : :`、:::/⌒`、/:./
      /::./ : : /: :.:{: : : : : : : : : ',: : : : : : :∨  }/
      ./:: /: : :/: . :∧: : : : : : : : : :\: : : : : ∨  .人
     /:: /: : : {: イ⌒「: : : : : : :厂⌒`\: : : :∨../: :.|
      {/{:: :: ::|:: :{ _∨:: :: :}::} __  }\: : }: : : : :.|
        |:: :: ::|:: :荻子ミ\イハ{荻子ミ.}: : :「: : : : : :.:|
        |:: :: ::\{ 乂:ソ   乂:ソ }:: :: }: : : : : :.:.|
      /\:: :.{:∧      /:: ::.::}:: :: :: :: ::.| 정말로 그런 계약이었나.
       /:./:\{: 八  r ,  /: : /リ: : : : : :.:.:|
     /イ/: : : : /: : \      厶イ::/: : : : : : : : ト、
     ./: :./: : : :./: : : : : :> ._ _. <「:/|: : : : : : : : :}: :`、          잇츠 어 조크 !
    /: :./: : : :./: : >-===ミ[  _/ヽ .|: :{: : : : {:.:. }: : :.`、
    ./: :./: : : :./:.//ニニ/{⌒`ヽへ  } .!:.:{: :.: .: {:.:. }: : : : |                    와, 파산할 뻔 > 디
    {: : :{: : : : / {ニニ/ { /ー「\.ハ|: :{: :.: .: {:.:. }:: :: :: |
    {: : :{: / /{ニ/_ -=ニ{__/__ノー==ミ {: ハ: :.|: : .|: : : : |          코노야로-
    {: : :∨ /O ―====ニニニ====ミ ㍉∧: : |: : :|: : : : |
    ∨:/ ,‘   O ,、ヽ``    \ ㍉: :八: :|: : : : |
    ∨ ,‘     /      `、.∨: ∧:: :: ::.::|
    / ,‘    /       } ∨:: :: :: :: ::.|
   ./ ,‘O   .〃     r― 、  }. }:: :: ::\:::::\
   / ,‘   O ∥      .{ r-ミ`ヽ_`、 .}:: :: :: :: `、:: :`、
   ./ ,‘    /r==ミx_   { Vツ rミ, }}: : : : : : : :}: : :}
  , ,‘O   / { {: : : `ヽ、  ./   `、ノ〈: : : : : : : :.}: : :}
  { ,‘    O./ .`、 \: : : : : \ / /⌒`ヽ n }: : : : : : : :} ハ:}
   \    /  \ `ヽ、: : : :{  {   } リ: ノ: ノ: ノ/イ(
   \  /   `ヽ、 ` 人 {  ノ/ : :/:/96 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:46:28
       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v     . . . 누아르.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}     지금의 말 알아들어 ?
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
        γ   . /   /  l  / ヽ    ∨ ‘,
         { γ⌒, / }  /  .| . / ‘, ,、  ', ∨ ′
        \l ノ ′.ノ ‘,  ' / ,. '^∨‘,.| ゝ ‘, |
         /  |   `、  ‘,′ ,xぅ笊㍉′   | |
      //. /  l   `、  ‘,  ' v///} /   / |
.      / { /    ‘,    \\ ‘,  ゞ- '.// /} |
      八  ゝ' ィ    ‘, `、 :\ \l ⌒`   / / ノ: W
      >< ゝ、、__ ,.、 V, \:ハ \l    ⌒l  ィ‐<.:  V
             ∧  八   ^  |. /|: : :   ∨    다른 나라 말 같은 거 ?
            ∧ ′ :〕iト 、、  イ: :レ゙ュ|: : : :   ∨
              ∧ .{  : : : :γ ⌒ ``寸//∧: : :   ′
            / .ヽl  : : : :.{    寸/∧: :       나 외국어는 모르는데.
             /   : : : j{ /   寸'∧:
     ,、丶` ̄ ヽ   /    : : くi:iV     .寸心,
    /    }   /   : : : : :7  ,、γアひh、マ/心、
    /      ゝ- イ     . : : : :∥  ィア⌒  ∨).`'<心、
   /          . : : : : : j{ .V∧   ∨ | : :``
.  /          . : : : : : : : :∧ }'/∧   ∨. | : : : :

97 이름 없음 (cWtl/EP6Y.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:46:34

넵튠 당할뻔했따

98 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:46:44

어. 근데 룩수리아. 너 거기서 계약 끊기는 순간 매드들이 달려들어서 연구하게 해줘! 라면서 해부 시도할거 같다만?

99 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:47:45

.... 잠깐. 룩수리아 너 설마 디가 재생하면서 디의 기억이 관측한거냐???

100 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:48:47

>>98 흥신소 68에서 서류처리 해놔서 사람취급 받을껄

101 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:49:14

그렇네 쟤는 어떻게 알고 있어. 디쪽 세계의 인간이 더 있던가 원래 보던 미래에서 디가 알렸거나 계약관련으로 디 지식 이어진 거거나 뭐지.

102 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:50:46

>>101.... 그리고 보니 와이즈하고 운명눈나가 대화했을 때 시간이 역전되었다고 했다면... 시간면역이 없던 상태로 변한 상태에서 관측해버린건가???

103 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:50:50
    i:八  \:V: : /___        _//__
  __ -込: 乂:≧イ: : : : : -- :、:``~、、_______l/// ̄l=!
¨¨¨¨:: : : : : /: : : : : : : : : :__: : : : : :\: : : : \/    ///  l l
: : : : :γ─、: : : : / : ! : : : : : \ : : : : :\: : : : ``~、、__///‐┬‐.l l
ー─八ニニ): : : / : : l: : : : : : : : \: : : : : \: : : : : : : : : : : :彡l l_l .l !
 /:/zz≦ : : / : : : !V: : : : : : : : :丶: : : : : :`、 : : : : : : _//---l  l !
 .: :/\: : :/: :/: : : : :l: V: :∧: : : : : : `、: : : : : :V─‐≦l_l//_l=ll=l l !¨¨ '~、
/: /: : : : :/: :‐、 : : : : l: : \:::`、:__: : : : :l: : : : : : :V: : :\--: : ̄¨`~、、  \--- 、
: : : : : : : : : /:::::\ : :八: :斗匕\: : : : :! : : : : : : i:\ : : \_--: \: : : : :\   ‘, l\
≧s。_: : :l :/竺竺竺: : : : l竺竺竺竺ー┼: : : : : : l:\:\: : : `~‐: : :): : : : ‘,  i / -込    쿠르트 도라가 사라지면서 남긴 전언이야.
-_-_-_\∧::. i::():lVl\: l:::::l::()::! 》::l: _ -- _:/l : : \: :───<: : : : : : }   l  ノ}
-_-_-_-_丶 ::.乂ソ:::::\::::::::乂ソ .:/-_-_\ ``ヽ``<_: : :--: : : : : : : : /  \ { /
_-_-_-_-_-_`、 `¨ ,   ¨´ /_-_-_-_-_`丶、/ ̄`ヽ¨¨¨ ──‐<  ∧  \ ヽV    "증오가 집에서 기다려."
-_-_-_-_-_-_‘, z---z 、ヽ`-_-_-_-_-_-_-_/-/ニニl_ノ-- 、 V /     ∧   V }
_-_-_-_-_-_-_-‘, V:::::::::}/-_-_-_-_-_-_-_-_-_{-_lニニ/_/ニヽ} V      ∧ / _ノ
-_-_-_-_-_-_-_-个s。__ィ(-_-_-_-_-_-_-_-_-_ノ-_- ̄-/ニニ/八l- 、      }/ //
-_-_-_-_-_-_-_-_-`、 /⌒丶-_-_-_-_->'"-_-_-_-_-人ニ/_ -、Y_ \____/ r‐=彳
-_-_-_-_、丶`::::::::::ヽl !::::::::::::\-_-_/_-_>'"ニ丶、_-_-/ニニ/} \_______/
-_-_-/::::::::::::::::::::// ∧::::::::::::::::\/-_-/ニニニニニ`、_-_乂_/イ   _、+'”
_-_/:::::::::::::::::::::::// /∧:::::::::::::::::/_-_-iニニニニニニ八_r─</   _、‐''゛
-/::::::::::::::::::::::::::// //∧:::::::::::::::{_-_-_lニニニニニ/-_/-_-_-_}─‐≦104 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:51:40

??????

105 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:51:44

다시 외기구역 가야하네

106 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:51:47


     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\      . . . 아아. 알았어.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |

107 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:52:14

일단 가출한 일기장이 외기구역에서 기다리는 건 둘째치고

누구의 전언?

108 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:52:25

엣 분노씨 스탠바이 중? 과거의 나는 이젠 없고? 집이라면 혹시 외기구역의 거기여?

109 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:52:41

칠대죄의 마법을 모두 소모하는걸로 과거에 대한 미련또한 끊어지고 쿠르트 도라가 사라지고 디로서 완성된건가?

110 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:52:48

증오
증오의여왕
즉 마법소녀!(정줄놓)

111 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:53:41

근데 저 전언은 어느 시간대의 쿠르트 도라 지???

112 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:53:53

지금 저주 관련도 해소가 되었고 몸도 돌아왔으니 뇌내망상 속의 분노씨가 뇌내망상 속에 남아있을 리가 없겠구나

113 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:53:57

미래편지면 웃는다

114 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:54:32
___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /
  //    レl>'′
 ∪//        잠깐 ! 쿠르트 도라는 나인데 !
 //ー 、
 '//\)
 ∧ ィ _       내가 언제 너한테 전언을 남겼다고 !
ト ``ヾ<|
_  > _/
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,


          x======ミx
           /ィ  ___}: :}
         {: :{_,、ヽ`: : /: : :`ヽ、_
    ___,、 -=ニ: \\: : : : : : :、: : : : : : :>――======ミ
    \:::::::::::::::::::::::::,、ヽ`/: : : \: : : : :^~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}
      \::::::::::::,、: : : , ':/: : : : : : ',: : : : : :\:::::::::::::_-冖^~ /:/
      `、:/: : : :/: :{: : : : : : : :.',: : : : : : :`、:::/⌒`、/:./
      /::./ : : /: :.:{: : : : : : : : : ',: : : : : : :∨  }/
      ./:: /: : :/: . :∧: : : : : : : : : :\: : : : : ∨  .人
     /:: /: : : {: イ⌒「: : : : : : :厂⌒`\: : : :∨../: :.|
      {/{:: :: ::|:: :{ _∨:: :: :}::} __  }\: : }: : : : :.|
        |:: :: ::|:: :荻子ミ\イハ{荻子ミ.}: : :「: : : : : :.:|
        |:: :: ::\{ 乂:ソ   乂:ソ }:: :: }: : : : : :.:.|
      /\:: :.{:∧      /:: ::.::}:: :: :: :: ::.|
       /:./:\{: 八  r ,  /: : /リ: : : : : :.:.:|
     /イ/: : : : /: : \      厶イ::/: : : : : : : : ト、     계약이 깨질때.
     ./: :./: : : :./: : : : : :> ._ _. <「:/|: : : : : : : : :}: :`、
    /: :./: : : :./: : >-===ミ[  _/ヽ .|: :{: : : : {:.:. }: : :.`、
    ./: :./: : : :./:.//ニニ/{⌒`ヽへ  } .!:.:{: :.: .: {:.:. }: : : : |    죽음을 피할 수는 없다면서 계약을 통해서 알려줬어.
    {: : :{: : : : / {ニニ/ { /ー「\.ハ|: :{: :.: .: {:.:. }:: :: :: |
    {: : :{: / /{ニ/_ -=ニ{__/__ノー==ミ {: ハ: :.|: : .|: : : : |                            나에게 페르소나라던가 쉐도우라던가 없을텐데 말이지 > 디.
    {: : :∨ /O ―====ニニニ====ミ ㍉∧: : |: : :|: : : : |
    ∨:/ ,‘   O ,、ヽ``    \ ㍉: :八: :|: : : : |
    ∨ ,‘     /      `、.∨: ∧:: :: ::.::|
    / ,‘    /       } ∨:: :: :: :: ::.|
   ./ ,‘O   .〃     r― 、  }. }:: :: ::\:::::\
   / ,‘   O ∥      .{ r-ミ`ヽ_`、 .}:: :: :: :: `、:: :`、
   ./ ,‘    /r==ミx_   { Vツ rミ, }}: : : : : : : :}: : :}
  , ,‘O   / { {: : : `ヽ、  ./   `、ノ〈: : : : : : : :.}: : :}
  { ,‘    O./ .`、 \: : : : : \ / /⌒`ヽ n }: : : : : : : :} ハ:}
   \    /  \ `ヽ、: : : :{  {   } リ: ノ: ノ: ノ/イ(
   \  /   `ヽ、 ` 人 {  ノ/ : :/:/

115 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:55:26

흐음

117 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:55:55


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/      아 - 니. 쿠트트 도라의 분노인가 ?
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}      어쩐지 힘을 손에 넣으라 속삭이던 내 마음속 어둠뽀이한 녀석.
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ


118 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:56:21

힘을 원하는가 아조씨!

119 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:56:32

어? 계약이 깨진 사이...... 잠깐. 룩수리아. 너어.... 디에 대한 모든 걸 알고 있는 상태가 된건가????

120 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 21:58:22

어둠뽀잌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

121 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:01:10


      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!            혹시 뒤에 뭔가 긴 머리 아래쪽만 롤을 하고 있거나
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧   토끼 비슷한 인형옷 같은거 입고 있거나 그런 양반이었어 ?
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/
122 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:02:05

        >:.´ ̄.:.\
      /:/´ ̄\: : }
     {: : {   } : |   __
  { ̄\_  ゝ人_ノ  //   _// ̄}
  ∨ \`>‐z ´ ̄ ̄ ̄ ̄`..<: : : :/ /
.  ∨/ ヽ/: //: : |.: :. :.}: : : : : :\/ Z }
   ∨ /: : /.:./.: : :.|.: :. :.|.: :. .:.ヽ.:..:.\7/
.   ∨⌒Y:./: : |.: :. .:.{.: :. :.|.: :. :. :.|.: : : :.∨
   {_.ノ: |: : :.{: : : : ∨.:.:.|.: :. :. :.|.: : : : :.∨
   {: : :.>{.: :.人.: : : :.∨/\.:. :.:.|.: : : : : :.}
   |:.|´.: .:.|´ ̄ ̄`: : : : { ´ ̄ ̄`.: : : :. :.′
   |:.|.: :. :.|芹云示ト、.:..:.|芹云示} : : : : /}
   |:.|.: :. :.| 辷ツ \j 辷ツ./: : : :.//     응.
   |人: : 人   ,   厶イ:.|//
    }\.: :.\  、_,、_,  /: :/{|
    |.:..:.\.: :.\___ /}/: : ∧      알고 있었나보네.
    /: : : :_: `>「人__r ヘ }__.:..:. :.∧
.    /: : :./\  ∨厂{、__jノヽ 人: : :.∧
   /: : :./  \ ∨{__」/\/ ∨: : ∧
.   /: : :./ } {>ヘ 厶イ } } ∨: : ∧
  /: : :./  .| |    | |. ∨: : ∧
.  /: : :./  | |    | |  ∨: : ∧
123 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:02:36

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

124 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:03:10

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

125 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:03:30

대통령씨와 아주 간단히 행해지는 지독한 행위 씨!

126 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:07:46

         ,..*:i: ̄:i:iヽ
        /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\
        /:i:i:i/:i:i:i\:i\:i:i:i:i:\
       /:i:i:i:i:i, \:i:i\:i\:i:i:i:iハ
        /:i:i:i:i:i:{ _ ヾ ヾ ,斗:i:从
      /:i:i:i:i:i:i:i/ムミヽ ∠_}:i:i:iヾ
       /:i:i:i:i:i:从' ' .赱 ヽ {´ゞ' |:i:从
      {:イ:i:i:i{ (ヾ    , {、 .|从
      {:i:i:i入____   ノ  八
       .ゞ:/ }从|. ヽ  ___ ./
         r<=|  ≧=r--<      그런가-
         人ニ=- _   .{ニニ /- _
     _ - ≦ニニヽ ニニニヽ ヽ へニニニ=- 、    참고로 지식은 무엇을 ?
    _ -=ニニニニニニ {ニニニ.}=} }ニニ.ヽニニニニ_
    /ニニニニニニニニニ |ニニ/ |ニ\_.|ニニニニニニニ}=_
   ,ニニニニニニニニ |ニ |ニ/ ニ|ニニニニニニ/ニニニニ|ニ_
   /ニニニ\ニニニニ|ニ ゞ'ニニ.|ニニニニニ/ニニニニニ|ニ _
   ./ニニニニニ \ニニノニニニニ\ ニニニニニニニニニニ.|ニニ_
  ,ニニニニニニニニ ヽlニニニニニニ. \ニに)ニニニニニ .|ニニ=
   lニニニニニニニニニ .lニニニニニニニニニニニニニニニニニ |ニニニ_
────────────────────────────────────────────────────
 그렇다면, 분노는 사라진게 맞는 모양이네.

 그말은 분노와 증오는 다른 거고.

 어디까지나 분노가 옵저버 알파를 속이지 않았다는 전재가 있지만.
────────────────────────────────────────────────────
127 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:09:48

.... 혹시 지식이 아니라 기억인건 아니지?

128 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:13:16
       〈ニイニ〉l: :/丶: : : : \: lー‐ \: V : : : :\        / 「ヽ}
       マ_/=l /_ノ\: : l : :l _ -=≦ V: : :\ ‘:,     _/  !/   _
       ∥/ : :/___ \l\l ̄\\ i : : : !:ヽ: !     /    l  _、+'”
       l: l=: : l/ー─ァ/    とつ: : : :! : ! l    「 l    丶/::::::\
       l:∧: : :l /_/  ____ u l: /l:/: : l∧    /l l    \:::::::::::丶
       l: ∧: : ! とつ  l   ヽ /イ /ヽ: /: : V  〈  ! 八      \::::::::::}
       l: l:∧: :!ヽ    !_____l   ノ: : : : : V/⌒ヽ l  、     \_/
       l: l: :∧:l  u  !::::::::::::::::::ノ r‐<: : \√  / |  \       뭐하고 살았기에 개드립밖에 없어 ! !
       ∨: : : ∧、___  `¨¨¨¨¨´ 、+'”- : :、_//    l    \     /
¨``~、、     l: : : : : \: : : ≧=-、   |___ニY"´ /  /     \__  /
   ``~、、--- 、 l: : : :/:l: r‐───八-「/乂__ノニ! /  /     r─√`¨¨¨´   좀 ! 뭔가 ! 도움이 되는 지식이 있을거 아니야 !
     \  \  \ \ニ>'~ニニニニ/  /   /      /
        \   、丶`ニニ/ /⌒ヽ_/    /  -r- ____/
       \ 丶 /ニニニニl l==_/l    /-----八\: : \
   \       /ニニニニニ乂__/ l   /ニ≧s。: :ノ  \: :丶
    `丶、_    /ニヽ \ニニニニ√  ',   ヽ乂____\  丶: :,
      `~__ / ̄ ̄ヽ} }ニニニ/  () ',   Vニニニニ丶  }: : i
`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨T: :/ニ! 乂___/ /ニニ/    l   ∥ニニニニ「ヽ /: : :l
        l: /ニ丶____/ニニニ/l     l   /ニニニニ八 V: :/


129 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:14:04

2차 서브컬쳐의 지식들이야?

130 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:14:42

ㅋㅋㅋㅋ 이거 설마 와이즈가 한건가 ㅋㅋㅋㅋㅋ;;;

131 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:14:45

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

132 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:15:53


             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_     아하하하
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ
           介s。ー─  イN         \ニニニ
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ    그런 거 밖에 모르는 보통사람이라 미안하네 !
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!   갑자기 역병이 돌지 않았다면 그럭저럭 사는 일반인이었다구.
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|

133 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:16:26

코로나19?(아무말

134 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:20:18

코로나

135 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:22:19

히키코모리였냐?

136 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:23:20


               __,
            __.斗≦ア
           「:l:l:l:| |:l:l:l:l:lア   、
           |:l:l:l:l| |:l:l:l:l:|    }≧x
           Ⅵ:l:l| |:l:l:l: |   }:l:l:l:l≧x
           寸: | |:l:l:l:l|   /:l:l:lア/心
         . --ミ  寸、 寸:l:|  .イ:lア/:l:l:lア
      _ ┐ / :. :. `,  ≧=--<≧=--<:l>''"´
     ,,'" {__/  :. :. | . '":. :. :. :. :. :. :. :. :. :.:` 、
   ,,'"  .  .  . .  / : . :.: . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.: .ヽ、
  ./  .  .  . . '. .: :. :. :. i :. :. :. :. :. :. :. :.: .  ヽ
  {_/ ̄ ̄`l .  . . .'  .: .: .:..| :. : :. :. :. :. :/:. :.
     ,ノ  /  .:i  .: .: :. :. | :. :. :. :. :. :∧ :. :. :. :.. .. ,l
 {` .,_,,'" ./^}  /| :. . . :. :. :. :.|: .:. :. :. :./斗― :./ :. :./
 、   . :/ <_彡  |:. :. :. :. :. :.: .∧ :. :. :. l/  Ⅵ/| :. :/ |
  ≧===-- ´   _  .|∧: . 、:. :. :. :. 、 : . :.l ,z云屶┐ :/{:. |
      l^| 「| |   | Ⅵ、:\:. :.i: i\ .:l brリ . :./ リ:. |    아. 혹시 괜찮으면 나 게임기좀 가져다 주지 않을래 ?
      | | l | | /7 .| :. :、 |\|、| 、\l. `¨´ i:./イ:. :.:|
      | |」 l L/./ ., :. :. ヽト .,  t ュ  ,, .|/ : .:. :. :,
      く\|  f  .′ :. :....:. :. _≧=--=≦:. _. :. :. :. :. :,    68흥신소에 있는데, 사례가 필요하면 줄 수 있어.
     \l  .| / : .: .: .:. r'´::::::ヤ”¨¨¨¨¨`ア:::::::`ト、:.: :. :. 、
      廴_ _| / :. :. _ノ^:、:::::::::ヽ  /::::::::::/ \:. :. : 、
     / 只、 { `V :. :. 「  \_...斗-<::::::::::/  \: .:. 、
     ヽ/ /} \〉_」 .: :.:」  { rー┐ L_」`ー'"  / } :. :.:\
      L/ L」 \ :. :〔 ̄\、 `}  /:l:l:l|  ト、 ,.斗==≦、 :. :. ` .,
      /‘、  、: .:./^`<`__! ./:l:l:l:l:|  {: ン:::/⌒Y´: .:. :. :. :.: .:.` .,          ___  ィ
    }`ヽ     /:ニ_: :l/: :}
    {: : : \   ,ィ(: / /V: : : :{
    }: : : : : :\ ___}: /_/ : : : : : : }
    {: : : : : : : :ヽ: : :\!: : ____ : : : ∥
    }: : : : : : : : >: : : : : : : : : : :\ /
    { : : : : : /: : : : : : ヽ: :\ : : : 丶
    7 :γ‐く: : : : : : : : : :l: : :∧: : : : :`、
    /: : 乂_ノ=: :/: :/l: :l: :l: : : ∧: : l: : :`、
   . : : :/ : : \/: :/ Vl / : : : : l\:! : : : ;
   }: : /: l: l_/! :/斗ャ/イ: : : : :/ ̄V: : :l !
   ' : :! /l: l : : l/ / Vl : : /灯k: : : /リ
   ′: V: l: l : : l 灯忙㍉ Vイ ヒリ/:l: / /
   . : :l: : : :V!: : :l .ヒ :リ  、 i:/イ:V
   /: :/: : : : : \ l      八: : 丶
  . : /: : :l: : : : : :个s。  っ ィi〔ニ\: : : `、
  /: :/l: : : l: : : : : : lニニ≧=≦r‐、ニニニ≧、: :\      그정도는 해줄 수 있는데 . . . 그 . . .
  /: / : : :|: : : : /丶ニニー「ニTト、>/ ',\{
 .: :/ l: : : l: : : : / l >‐、ニVニl_l/   !ヽ }\
 /: ‘  !: : |: : :/ / >'"⌒ヽイl l/  l: : '. マ: :\
 . : :l  l: : :八: ∥/ /    \/   }: : : '. マ: : ‘,
 l: : l  l: : : : : :/V /r─、   `、-- 、 { : : : i !: : : l
 l: : l 八: : : :/ / /V(:::) ト-、   `、  ∧: : : ! , : : : l
 l: : : 、 丶: : !/ V、:ノ_ (::) }   `、 / 乂 : l/: : : /
 l: : : : \ `、: l l /:::::ヽ ノ   ‘,} l: :/: : : /
 、: : : : :\ ヽ\ト、 l::::::::::l l     / 丶: : : /
  丶、: : : :`¨¨¨ \乂:::ソ /\    /   \:′
   >- __/ 丶、 イ  >- __/ \   \
     /   `¨¨¨¨¨´    丶   /\
    /丶   l      `、  / /


137 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:24:08

겉으로보면 로리콘 디인가 ㅋㅋㅋㅋㅋ

138 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:25:00

뭐지
주위 평판이 어떻길래

139 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:28:42

                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : : /`≡=-' : :.∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : c-=≡'{_:_:/    {: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\  _`__  ∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ   ` /: : : : : }∧二ニ∨      안 됩니다.
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨         제발 수녀님 ! 지루해서 죽을거 같아요 ! > 누아르
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}         부탁해요 ! 아니면 보드게임이라도 ! > 디
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(


140 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:29:34

앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ과연
만신전이라 금지라곸ㅋㅋㅋㅋㅋ

141 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:30:08


         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',   여기는 병원이에요 !
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',  그리고 두 분 오늘 아침에도 심심하다면서 사고치셨지 않습니까 !
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',

142 이름 없음 (9hljSfkxWg)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:30:57

병원에서도 사고쳤어? 징하다...

143 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:31:43
     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\     휠체어 라이더는 인기였다구요 ?
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |   | . .  . , .: .: }/ :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .`ヽ       _
   | . . . . . . /:. :. :/  :. : .: .:. : .: .:. :. :. :∧:.:i:. :. :. :.|       ´
   廴  イ . :. :. 〈  :.: :. :. :. :. :. :. :. // :| :. :. :. !     ,
     |:. :. :. :.ヽ:. .. .: .: .: .: .: .: .:.i :/斗┐| :/:i∧{ r┐  ,,'
      .|:. :. :. :. :.「\:. :. :. :. :. :.: i、|/ |i!r ’:|/:.|:. `{ {-- ''"
       | :. :. :. :. :ヽ__\:. :\:. |、| , `” ノヽ:. N:. :.rヽヽ:.:. :.:. :. :. :. :. :. . . . .
     .∧ :. :. :. :. :.:. :.:. \|、|ヽ! -  イ:. :. V:. と二ニ. `ヽ: .:. :. :. :. :. :. :. .      맞아맞아.
     ./:. :. :. :. :. :.:. :.: . _:j ≧=-<__ :.:. :.:. :.:. : :. :. :.}フ . V⌒!:. :. :. :. :. :. :. . . . . . .
     /:. :. :. :. :. .:.:. .:_ノ:::::::` 、 .}:::::::/、 :.:. :.: .:. :.: ./イ_, }:l:lノ_:. :. :. :. :. :.斗―ー-、
     . ' :. :. :. :. :. .:. :./-z、:::::::::::::`'く. イ、、 ` ̄ヽ:. :. :.ーノ入 {:l:l:l:l} _,, ''"   ,ノ:   그리고 우리는 안 탔어요 ?
    . ': :. :. :. :. :. . :. :./:::/ ` 、___/ヽ:i:ハ `ヽ ,」:. :.:.:. :.:7^! ト..>ー'"   ,,:. :. :.
   . ' :. :. :. :. :. .:.: :./:::::{  、 />`Yハ. Ⅵ^フ__ / ル    ,,'":. :. :. :.
  / :. :. :. :. :. :.:. .:./:::::::::::}   Lく/  Ⅵ'、 i^ヽ  ' /   ,,'":.       애들이 돌았지.
  / :. :. :. :. :. :.:. :.:. :/:::::::::_/   }  V:l>!_,、`、. ' /   ,,'"
. /:. :. :. :. :. :. .:.:. :. :. :.: . ̄:.入__ _ノ ¨´  V[oP!   '  「
/:. :. :. :. :. :. :.:.:. :.:. :.: .:. :.:./-(n_n__二フ{   `、7_」、- '   ‘、
:. :. :. :. :. :. :. :.: .:.:.: .:.:. :/|  / / `ヽ!   /`、:l:l:心    ヽ
:. :. :. :. :. :. :.:. :.:. :.: .:/--ヽ、 ./ / /   {__ 寸:l:l:l:l≧x   \
144 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:31:54

니네 진짴ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

145 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:32:10

수녀님! 디즈니 애니메이션이라도 틀어주세요!

146 이름 없음 (z9kTZc/Qok)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:32:15

어휴 못난이들

147 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:32:33

근데 휠체어 타면 신나기는 해 ㅋㅋㅋㅋㅋ

148 이름 없음 (Yd7..Ns2ag)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:32:36

사고뭉치들이군

149 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:33:01

         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',     왜 어른 들 모아두고 판을 벌입니까 !
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',    도박이라구요 ! 도 ! 박 !
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',               에이- 사탕 건건 데 너무하시네. > 디
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',                   역배의 맛 달다 . . . > 누아르
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',
150 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:33:59            /: : : N  ____
          _、+'” : : : : : / /: /⌒ヽ\
         / : : : : : : : : / i: :/   \}
         /: : : : : : ____/__V   ノ
        . : : : >'"´: : : : : : : : : : `丶、__
        /: : :/-、: : : : : : : : : : : : \: : :\: :`` ー───
    _ __、+''¨¨¨¨¨¨ヽ/ニノニ>: :/ : : :|: : : ∧ : : : \: : : : : : : /
   (:::)/:::: )‐‐、  ‘,ニ//: : : : :l:/l : : : : ∧: : : : : `、: : : /
   /---、 (::: _ノ  ‘,{: /: : : : :/l /: : : : : : :l: :l\: : :‘,<
  イ/::::::::/ √‐ 、   i: / : : ://イ: : : : : : :Λ l: : :/ ̄ ̄\
 〃 乂二二 _/  `、  !>'"´ーイ─/: : : : : : :/ V:/    \
 / _ - ‐……‐ 、   `、 /: ィ折笊ぅ /: ://:`メ、 /      \__
 { /:::::::::::::\: : : : \  V: : .乂:シ ⌒  折ミk、 ;     「(:)「ヽ    으응. . . 이것이 어제 눈물의 설교를 들은 사람이 할 짓인가 . . .
 {八::::::::::::::::::\: : : :‘,  /: :      V:シ ;   __ - ─‐ } r 、《
 }\\::::::::::::::::::: ̄ ̄‘, . :八     '   /l _ -‐    { l::::ヽ!
 { 丶\::::::::::::::::::::::::::::} /:\: :、u  {``~、   . : l/     八 乂:::}!
 丶 \\_____ノ /: : : : :込 `¨ -'  u -彡/    _ ---- 、 /l
    丶、______/ヽニ≧s: 个s。  __ 、+'” V   _ -::::::::::::::::::::::::::::) !
  \   ∧  マニニ≧ __/__r‐、ニニ八 _ -::::::::::::::::::::::::::::::/ /
   丶  ∧   マニニニl「_l//乂lノ//ニ/ 丶(:::::::::::::::::::::::::::::::/ /
   /: : \  ∧   マニニl `7/l l\ニイ / >- 二二二-=≦
   .′ : : : \ ∧  /\ニニl /_/ニ!/l /    /
  . : : : : : : : : : >-l  ∥ \_l__/ニ< l=!  _,,.. -‐'' "´
  / : : : : : : : : : : : :|  l (/)    (/)l=!  /: : : : : : : : :\


151 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:35:10

      ,'^ヽ、    , '^ヽ
      ./二ニニヽ、   /二ニ.ヽ
     /二二二ニニ=---==二ニニ.ヽ
     /二二二二二二二二二ニニ=` 、.
    /二ニ==================ニニ.ヽ
    /二.∩ ---‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐---<ニ∨
   ., ' ⊂C⊃: {: : : : : : :}: : i : : } : : } :}: |二V
 _. |二二|.U.{ : : : : : : : : }: : |: : : : : : } :}: |二ニ| ,へ/!`ヽ
 ./  .|二二|: : { \ : : : : : :}: :ハ./: : .! }: }: |二/  ヽ ヽ ',
 | / |二二|\_ゝ \,{: : : }、/./ }.}. }/: :| /\  \ ソ
 レ// ',. :! ヽ.:ル{ ○ ヽ:_:_} ○  ! /: :/}/=\  \
 { \ヾ:!: :|:.ソ , , , _____ , , ,|イ: :/´二二二\ /     아무튼 안됩니다 !
 !  i|: :lハ.  iVVVVVVハ.  ,j: :/二二二ニ/i l´
 ! i .|!|ヽ|: :ヽ.,,_}     !_/: :/二二ニニ|!| | l | i
 { l |!| l.|: :{ ト、.|_____} /: :,'ニヽニニ/|!| | l | !       그런건 전-부 안되요 !
  .! |!. l レ' } 乂\ニ= =ニ/.{:_:/二二ニ( |!| ! l |
  !| |! /二ヽ__. . .\__./. . .__/二二二ニヽ|!| .! |
   |!/ニニニニ{ ゝ__ . . __., '´ }二ニニト、ニニニニ!l  !
  へィ|!| .|ニニニニ{  / . |. .ヽ  }二ニニ| .\ニニニニニ\. ヘ
 .<.  \ .jニニニニ{ く. . . |. . ゝ }二ニニ| \ニニニニ/  \
 /\  \/| .{  \|/  .}二ニニ|  \ /  /、
 .{.  \  >.          .<  / /
 `ー ´             \/ゝ=イ
152 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:35:41

어흌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이 사고뭉치들ㅋㅋㅋㅋㅋ

153 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:35:57
             _,.zzz-、_ イ
           _ ,ィ;i;/ ̄   、
           |r;゙У  _ -‐ 、  \
           /Ly    ̄ ヽl  #i;!
          /ィ;i;i|       从   그럼 나가게 해주세요 . . . 체력은 남아도는데 못 움직이고 박혀있으려니 죽을거가타. . . .
    _  -──-  _ //|;i;iハ_/_    /ヾハ
 _ -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニ≧x、_/.ィ;iド_
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三/ニニニニニニ=-  _      ___
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三ニ/≦三三∠ニニニニニニ≧≦三ニ≦ニニニニニ三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三./三三 /三三三三三三三三三三三三三三三三三


154 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:36:23

근데 그거 무조건 안되는것도 죄이지 않나??

155 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:36:51

TV 없어요?

156 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:39:12:l:l:l:l:≧=--/    _.斗―、‐ |<   ヽ
`'く:l:l:l:l:l:lア    、   ヽⅥ _,ヽ| \   廴_
 `¨¨¨′   {丶_  '. ゙}ィ芹ニ¨㍉x、ヽ   i く
   .i   、 ./ \ i .! 寸r_心 `} '.  !  \
   .|   |/ 、'. ,__.ヽ N  ヽ__r.j  }  | /
'" ̄`丶|   |  芹-x }ハ|     .ノィ .厶イ
   .|  '. | ,f、::.rと_、 丶     | ./ >
     '.|、 l{ `寸__ノ  r‐、   .|/.. イ __   ̄`vヘ__   _     이하동문-
   :、  ` .,     L   . ' { /::::|_/  ‘,::::::]-― ¨
   癶    ≧=--    /く ̄.ィ::: ̄::「 / /    '.::::L  _.. -‐
  _ イ  `ヽ 、___<   イ  `<_|::::::::::::l /   .}:r┴ ¨
 ̄    '.\{ `ー\'.―=≦、 / ゙ヽ  j:::::::::::::l /   ノ:」
      :,  /'. ./\/ /<ノ__ {___.」 、__. イ^`´
     | / '. / _/::::::::::::::::::::∧心   ヽ  r―-、  / ̄ ̄|
     |/  }/ <::::::>、::::::::::::::::/ Ⅵハ ,,´  ヽ/  ` 、 } / 」
          >'" ≧=- _/┐ }:l∧    '.   ./ ∧/__
         /}   }く/  }:l:∧   '.  _/  `/

157 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:40:24

AA사정인건지 누아르는 장발됬다 단발됬다 하네

158 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:41:15                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : : /`≡≡'ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : c≡≡'{_:_:/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: `  .∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ ⊂=⊃ /: : : : : }∧二ニ∨   두 분다 아직 검사 결과가 안 나왔으니까 조금만 더 참아주세요. . .
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨                      원래 이렇게 오래걸려요 ? > 디
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨  아. . . 평상시보다 느리긴 해요.
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }  스탬피드가 거의 마무리되면서, 부상자들이 계속 몰려들어오고 있거든요.
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(

159 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:41:36

>>157 쌍둥이 AA 돌려쓰기.

160 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:41:39  /      ′    z'"           ヽ
 /      ′    /
´       /    . ′            ∨
       /    .: :′      l  i      ∨
     > ′  . .: .:′      |  |  ′    ‘,
    > ´    . : .: .:′.       ′  l  ′ ′    ‘,
  > ´   . . .: .: .: .: .:| : :       ′   /, .′    ′
> ´   . . .: .: .: .: .: .: .: .: .:',.: :    ,  ',  l / ‘, ′    }i
  . .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: ‘,: :    ハ  l  |/``''Ⅵ ', ′
 . .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:ハ.:  /  / l   /  zzzzzzx、 i ′  ∥
 .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: > l.: / l / ! /. / l  'ハ::::ア /.: :′/  ' i{
.: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .> '' ¨:´: : :/イ l /  // ィ ノ / ゞ‐″/.: .: .: / イ i{
.: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: /イ}!. : : :: :: ::マム 、  ′  / ィi{   /.: .: .: l / 八/
: .: .: .: .: .: .: .: .: .: , '  }!. : : :: :: :: ',寸h、\   ‐ -    ィ :' .: .: : リ.' :|         아- 그런거라면 어쩔 수 없네.
.: .: .: .: .: .: .: .: .:_/   .}!. : : : :: :: : ',''<アiト .,   .。s≦ .: .:‘,: .: /.: .: .',
.: .: .: .: > '"´ ./   }!. : : : : :: :: ::', ′ l :: :≧=≦  ∨: .: .:‘,.: ′.: .: .',
.: .: .: :l  /   i :}!:. : : : : : : ::‘,‐ -| :: :: : : .i!/  ∨ト 、ヽl .: .: .: .:∨
.: .: .: :|  ′   l :ム:. : : : : : : : :∨ l :: : : : .j!′  ´ } .: .: .: .: .: .: ヽ
.: .: .:八       lノ:ム:. : : : : : : : :∨ j! : : : : j{    {_ : .: .: .: .: .:  \
.: .: .:乂}iト .,     |: ム:. : : : : : : : :ヽ/、: : : : ∥    / {.: .: .: .: .: .:  \

162 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:42:43

참고로 두 aa 모두 같은 사람.

163 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:44:23


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v      어쩔 수 없지.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ

164 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:44:38

AA원본적으로 마법소녀 비스무리한거라 장발이 변신모드인거같은데 맞으려나

아무튼 사람이 몰려서 늦는건어쩔수없네에

165 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:45:48

수녀님, 첫사랑 이야기 해주세요(벅벅

166 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:46:14

... 생각해보니 히나와 미카는 이 상황을 어떻게 받아들일까 ㅋㅋㅋ;;;

167 이름 없음 (Yd7..Ns2ag)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:50:31

수녀님 이렇게된거 한소절 하시죠!

168 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:50:49


          ___  ィ
    }`ヽ     /:ニ_: :l/: :}
    {: : : \   ,ィ(: / /V: : : :{
    }: : : : : :\ ___}: /_/ : : : : : : }
    {: : : : : : : :ヽ: : :\!: : ____ : : : ∥
    }: : : : : : : : >: : : : : : : : : : :\ /
    { : : : : : /: : : : : : ヽ: :\ : : : 丶
    7 :γ‐く: : : : : : : : : :l: : :∧: : : : :`、
    /: : 乂_ノ=: :/: :/l: :l: :l: : : ∧: : l: : :`、
   . : : :/ : : \/: :/ Vl / : : : : l\:! : : : ;
   }: : /: l: l_/! :/斗ャ/イ: : : : :/ ̄V: : :l !
   ' : :! /l: l : : l/ / Vl : : /灯k: : : /リ
   ′: V: l: l : : l 灯忙㍉ Vイ ヒリ/:l: / /
   . : :l: : : :V!: : :l .ヒ :リ  、 i:/イ:V
   /: :/: : : : : \ l      八: : 丶     왜 이 병실에만 있나 했더니 감시 중이었던 거구나.
  . : /: : :l: : : : : :个s。  っ ィi〔ニ\: : : `、
  /: :/l: : : l: : : : : : lニニ≧=≦r‐、ニニニ≧、: :\
  /: / : : :|: : : : /丶ニニー「ニTト、>/ ',\{    디. 너에 대한 거 앞으로 말해도 괜찮아 ?
 .: :/ l: : : l: : : : / l >‐、ニVニl_l/   !ヽ }\
 /: ‘  !: : |: : :/ / >'"⌒ヽイl l/  l: : '. マ: :\
 . : :l  l: : :八: ∥/ /    \/   }: : : '. マ: : ‘,
 l: : l  l: : : : : :/V /r─、   `、-- 、 { : : : i !: : : l
 l: : l 八: : : :/ / /V(:::) ト-、   `、  ∧: : : ! , : : : l
 l: : : 、 丶: : !/ V、:ノ_ (::) }   `、 / 乂 : l/: : : /
 l: : : : \ `、: l l /:::::ヽ ノ   ‘,} l: :/: : : /
 、: : : : :\ ヽ\ト、 l::::::::::l l     / 丶: : : /
  丶、: : : :`¨¨¨ \乂:::ソ /\    /   \:′
   >- __/ 丶、 イ  >- __/ \   \
     /   `¨¨¨¨¨´    丶   /\
    /丶   l      `、  / /

             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ     딱히 숨기는 것도 아니고 !
           介s。ー─  イN         \ニニニ
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ                 네 ? 뭐가요 ? > 수녀님
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!   응 ?
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|


169 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:53:14

대역죄인인거 몰라?

170 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:53:30

히나: 절대악이 괴상한 악신과 계약해서 흉악한 언데드가 되어서 세상 ㅈ망하나 했더니 갑자기 자기희생으로 사자소생의 기적을 발동했다...

무슨 소린지 못 알아들을 거라고 생각하지만, 나도 무슨 짓을 당한 건지 알 수가 없었어요...

머리가 어떻게 된 것 같았습니다...

최면술이니 광속이니, 그런 시시한 건 절대 아니었어요.

훨씬 무시무시한 것의 일부를 맛봤다구요...

171 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:54:27

어라 디에 대해 안알려졌어?

172 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:55:05             _
            /∧
    _        /ニハ
    Vニニニ=- _ _ -=ニニたニ沁,
.     Vニニニニ=-ニニニニニ.たニニ沁,
     Vニニニ/ ̄ ̄ ̄~"'ヽたニニニ沁,
     Vニニ/ニニニニニニ∨/ニニニ.沁,
    〈⌒ヽノ_)ーァ ̄ ̄ ̄~"'' ∨/ニニニニハ
    込ノ_)_)`Y‐……‐-ミ  ∨/ニニニニ|
    _//YUノ`´.|   | ``丶∨/ニニニニ|
   ⌒ヽー/ |'"´|  、、  ∨/ニニニ|
.     ′ | /人  ./ ``. | |ニニニニii|
    / { |: 汽ぅk\ / ___\ | |ニニニニii|
   / {{\ハ`'”  ⌒てぅk=-∨/ニニニii|
   /  ./乂 ⌒i '   ゞ '^ノノ| ∨/ニニ|
    / | .\` -  . イ / ‘《ニニ|     저는 환자를 돌보기 위해서 왔지, 다른 이유로 온게 아니에요.
 /  ./  .|‘, | \__  ⌒ ./  ‘《ニi:|
⌒\_.. 、/  | ‘, |__Lニ=-Vー-‐ /   /‘《.八
.   /   .| \  /i:Vi:i: i  // | ‘《/,     무엇을 하셨더라도, 이곳에서는 치료를 받아야하는 사람이죠.
.   {(..‘,..:| | ‘,.:|\_ |/:Vi:i| .  /~'≪[__ ‘《/,
   \‘, | 人 ‘,|  .|. ./ | | i  ィi「^ヽ ‘《
    { ヽY_ノ..\ \ . |/ | | | i「ニ/ニ∧ノ‘《    그건 그렇고 병원 내에서 문제를 일으키시는건 별개지만 !
    乂ノ乂=/_/ ̄⌒ヽ|. ィi「..i| |人ニ/ニニ∧ ‘《
    〉人/´/_/  `〉(^)__、‐八 |ニ/ニニニニ/, ‘《
   乂ノ_ _  /::/:::'/   |\ニ|ニニニニ/, ‘《
   〈_/ | \ \/::/:::::::'/  .jニニ.|ニニニニノ| ‘《
.   /⌒i. .| \ \::::::::::'/  たニ「ヽ_。s≦ |  |
  { . ノ人\_/__ \__>、::::::〉 たニハ    .|  |
.  乂( iニニ_ニ=_ √ √/ たニニ.ハ    .|``ヽ|
   八ニ/ニ= __) .√ √ :. .たニニニ込、_ .. イ| .|
   Yニ/ニ/ ̄_ _  ',..|ニニニニV/ ̄ニニ|ヽ
..   乂ニY'  ┬┘  ::|ニニニニニV/ニニニニ_
.     / ̄| \__」┘ .....|ニニニニニV/ニニニニニ_
    /ニニ ̄/\__√  ....|ニニニニニV/ニニニニニ_
.    /ニニニ./     |ニニニニニニV/ニニニニニ_

173 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:55:18

응? 혹시 운명눈나?

174 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:56:13


             _、-┐
             /_-ニ{
             / _- ニニ
   {ニ=-  _  _、-‐=‐- /ニ- ニニニ
.    Ⅵニニニニ=-´-ニニニニニ、ニ{ニニニ!
     、ニニニ-/ _、- ̄ ̄  ̄`、ニ=- -=/,
    \ニニい. .       `、ニニニ/,
   < ̄~"'' rvヘ. .   __  `、ニニニ/,
    \ 厂ヽcヘ_、-''"~ ̄: : : : 、 ̄~"''`、ニニニ/,
     /⌒>C⌒)`: : : ,{: : : : : : :. :.\: : :‘,:`、ニニ/,
    /  /^L冫: :{: :./八 : : : : : }: l‐-\: : : :`、ニニ-
.   └¬ア ノ/: : :{: /''"~}: : : : :ノ:ノ _,,ヽ}: : : \ニニ _
.    /{_/ ' : : : {/ _,,...}.: : :/( ィ筵芳㍉: : : : :\ニ-
    /-=/: :{ : :、: :ィぅv莎j /<{  .:.:.:.´^ソ/ : : : : : : \ -_      그러니 마음편히 계셔주세요.
.   /-/: : :{ : : \乂´:.:.:.     /イ: : : :{: : : : :. -_
   _-//.: : :八: : :\_> < . . .冫  ': : : :八: : : ::  ´'‐ _
  _- ./: : : : : : \: :、 公   ̄  . :/: : : / :}: : : : :}   ´'‐ _              게임기 ! > 누아르
  ,└ //: : : :./: : :\(⌒ > .. _ イⅣ : : /: :ノ__ノ
 / ./: : /: : /: : : :} : : : : :} .:.:.:.:}こニニ/.: : : ' ̄ _、- '⌒ 、     }
  ' : : : /: : / : : : ノ : : : : ノ-┐┘-┐_/ : /_、‐`_-ニニニ-    /   그건 안 됩니다 !
  /.:/ : /: : :': : : /: : : :/ {ニ/、 ヘ/ : /: { ./-/ニニニニ-   '
  .:/}: :.′: : : : /: : :_ -、  >y┐、ノ′/: : {/-/ニニニニニ}   /
\ {:{ }: : : : :/: ′-ニ'、. .\/′ :{ {((´′: : :、, -‐¬冖‐- ′_、-''~
  、V: : :/: : : {( -=ニ\/   ' .ノ_)人: : : : :\_    }
 /: : : : : : _-ニ乂_ ,-┘}    /ヽ √ニ=‐- ⌒    :
. { : : /: : /{ニ- ⌒{ ー-ヘノしヘツ´/ .√ニ{ _    ,
 У:{ ̄: :.ノニニ- -込    .ノ √ニニУニニニ=-_ ′
 { : 厂) ̄}こニ-}ニ/\ 、 _、‐⌒\__ /ニニニニニニ}'
 ゝ: :< }ニニ-/. . . . .^冖``   }ニ-ヽニニニニニ_
 乂、へ. ノニニ/. . . . . . //\  _ -ニニニ-_ ニニニニ-
  \ >、ニニ{ . . . . . //. . /_ー-ニニニニニニ-_ ニニニ-
  /_) ⌒ヽ{/ ./. .// . . たニニニニニニニニ\ニニ-{


175 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:56:22

일단 누아르는 피빨이에서 인간으로 돌아왔다는 것 만으로도 감시대상이 될만 하지.

176 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:56:42

만화책! 하다못해 읽을거리!

177 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:56:53
       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v     왜 이제와서 이렇게 좋은 사람들이 보이는 건지.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
178 이름 없음 (lFbwC9kHZw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:57:02

블랙 랜턴이 자기희생 하면서 슈퍼스타의 기적을 일으켰다고 하면 그게 대체 뭔 소리임??? 이긴 하지...

179 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:57:05

자기희생 덕분 아닐까

180 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:58:21

그리고 보니 내기...... 신들이 이걸 지켜보다가 저거 일으킨거 보고 어???? 뭐지? 뭐야? 무슨일이야? 라는 반응이 있겠군? ㅋㅋㅋㅋㅋ;;;

181 이름 없음 (m6Gd.Hqawo)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:59:22

사람운은 어쩔 수 없다.
디 과거보면 주위에 좋은 어른 없었던거 같고

182 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 22:59:24


                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : :./,ィ=ミ.{ :∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : }ィ=ミ{_:_/ /:/:/{: : :∧二ニ∨    저를 좋은사람이라 하신다면 지금까지 좋은 사람은 계속 환자분 곁에 있어왔을거에요.
        ///: :ヽ: : :\/:/: ` , .∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ `  /: : : : : }∧二ニ∨
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨  이제 그걸 눈치채고 받아들일 수 있을 마음이 생기셨을 뿐이죠.
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨ 저정도의 사람은 어디에나 있으니까요.
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(

183 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:00:00

고아원에 있던 사람들은 좋은 사람이라 하기 어려웠나?

184 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:00:18

세상엔 사람이 많으니까
그만큼 좋은사람도 나쁜사람도 있는것이다

185 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:00:39                ム:i:i:i:i:i:i7-_-_‐=ニ _
               ム:i:i:i:i:i:7-_-_-心i:i:i:i≧ァ
               ム:i:i:i:i:i/-_-/i:i:i:i:i:i:iア
              ム:i:i:i:iア_-/:i:i:i:i:i:iァ'′
             {i:i:i:i:ア_.ィ:i:i:i:i:i>'′
           ,.ィi7  > ̄ ` 、 ̄ `` <
        ,.イ:i:i:i{ /    ヽ  \ .` く
        /-_寸iム /   ` 、   ヽ. . .\
.        ,心、-_-寸 '′   | / .ヽ    ‘. . . ..` 、
        〈i:i:i:i:i:h、/ . , '′. i | . /  ∨    ‘. . . . `、
         `'<iア  . /   l |_ム二,,_ .∨    ‘. . . `、
     ,. --─ y . / i{  .r'"l/ ____ ``|     .  . .`、
    γ´   / /i {',  l ,ィ''"笊灼kzx、  ′ .r ‐ 、 . .‘,
.   _  八  ,.  /. /.| ヽ / /  ぅ::c::ノ .ア^ ′ . ノ. }  . .‘,、
.   マh、 .\/ }  ′/ . .‘, _j >.′    / .ィ/ Υ.  / . . .‘,.ヽ        그렇다네.
.  Ⅵi:ih、  / i /l . ヽ.‘、 i!     / ィ / ,ヽ ∨. イ   .‘, . \
   Ⅵi:i:i:, / __ |/.八 . / ィ \l  _ ノ   / ィ . / . . . / . . .   . . . .\
.   Ⅵ:i:i:i, ̄  ′ ` Y从       '/ . . . . ./. . .    . . .\     그리고 우선 아루 사장님 있잖아. 아루.
    Ⅵ:i:i:i,      |. . \      ',. . . .、. l. . .      . . .\
.    Ⅵ:i:i:i,    /. .、. . .`: .       ‘, . .ノ `.、 -─ ,     . . .`. 、
   , -{ ̄∨Υ     〈. . . .\ . . . >‐=ニユ    ,、z< ´   W       . . .` <
   j{ ', | 乂    `、.,r─> ._. .ィ-ア′,、rセ^ア´      |       . . .`` <
  /‘、 ‘、ノ}  Υ    / ,.、rセ_-_-_イ<_-_-_-./       〉           . .`` <
  〉、 ヽr′  ∥  rヤ'"ィ-_->‐‐くアーく\-_-_/       ∥            . .` 、
  L_ Y゙   ∥  .八  乂:i:i:i:i:i:ア=-‐<.∧-/       ∥             . .\
   > .,__ ____i{   〉 ,.ィ:ア ,.ィ/ ___ _∨_      ∥              . .\
.    {ニ◎ニニ}   ./ィ:>'".ィ:i:i:/ ̄___/ 辷-_-_-_>_ ,_    ∥               . .\
    |  |  .ィ>'".、s≦i:i:i:i/ ̄   `ト、-_-_-_-_->_,  j{                 . .\
    | .、rセ>'"、s≦i:i:i:i:i:i:i:i:i/     ∥ ヽ/⌒Y-_-_-_∨ ̄                  . .` <

186 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:00:51

보통 저런 말하는 사람들이 평범하지는 않더라

187 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:01:10

아루 사장님을 부인할 생각이냐 디!

188 이름 없음 (a.gnXKUEKs)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:02:03

사장님은 사람이 아니라 여신임다 (아무말)

189 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:02:05

고아들 이름을 알파벳으로 붙이는 고아원장은 그렇다 쳐도 고아원 가족들은 좋은사람들이었겠지...

190 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:02:53
     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\    그렇지.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_  그래서 좋은 사람님.
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{  우리 게임하나 할래요 ?
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |

                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : : /`≡=-'ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : c-=≡'{_:_:/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: _`__  ∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ   ` /: : : : : }∧二ニ∨    안 됩니다 ! ! !
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}             방금 그거 좀 사악했다. 너. > 누아르
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }             우헤헤, 조금 인랑게임을 해보면 . . . > 디
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}              좋은 사람이라고 해놓고 그 게임이라니. 사악해 . . . > -
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(


191 이름 없음 (.iYmx2vhAQ)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:03:22

인랑은 마리 수녀(아무말

192 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:04:04

일하는 사람 보고 게임하자고 하는거 아니야!

193 이름 없음 (OAK9Q0Nd7.)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:04:05

전전 옵저버 알파이자 전 룩수리아는 아직 새 이름을 못받아서 - 으로 표시되네ㅋㅋㅋㅋ

194 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:04:46        >:.´ ̄.:.\
      /:/´ ̄\: : }
     {: : {   } : |   __
  { ̄\_  ゝ人_ノ  //   _// ̄}
  ∨ \`>‐z ´ ̄ ̄ ̄ ̄`..<: : : :/ /
.  ∨/ ヽ/: //: : |.: :. :.}: : : : : :\/ Z }
   ∨ /: : /.:./.: : :.|.: :. :.|.: :. .:.ヽ.:..:.\7/
.   ∨⌒Y:./: : |.: :. .:.{.: :. :.|.: :. :. :.|.: : : :.∨
   {_.ノ: |: : :.{: : : : ∨.:.:.|.: :. :. :.|.: : : : :.∨
   {: : :.>{.: :.人.: : : :.∨/\.:. :.:.|.: : : : : :.}
   |:.|´.: .:.|´ ̄ ̄`: : : : { ´ ̄ ̄`.: : : :. :.′
   |:.|.: :. :.|芹云示ト、.:..:.|芹云示} : : : : /}
   |:.|.: :. :.| 辷ツ \j 辷ツ./: : : :.//
   |人: : 人   ,   厶イ:.|//      전언은 전했으니까
    }\.: :.\  、_,、_,  /: :/{|
    |.:..:.\.: :.\___ /}/: : ∧
    /: : : :_: `>「人__r ヘ }__.:..:. :.∧      이만 가볼게-
.    /: : :./\  ∨厂{、__jノヽ 人: : :.∧                  집에 가면 기숙사장님께 말 좀 전해줘- > 디
   /: : :./  \ ∨{__」/\/ ∨: : ∧
.   /: : :./ } {>ヘ 厶イ } } ∨: : ∧     아, 거긴 나왔어. 이제 사역마도 아니고.
  /: : :./  .| |    | |. ∨: : ∧
.  /: : :./  | |    | |  ∨: : ∧195 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:05:29

사역마는 졸업했드앙-

196 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:06:39     j{: : : : : : : ‘, \:\   / /: : : : : : : :ヽ
    j{: : : : : : : : : ‘, \:\     /: : : : : : : : : ‘,
    j{: : : : : : : : : : : : :>'"`ヽ¨¨¨¨¨¨ミh、/: : : : : : : : : : : :i
    ; : : : : : : : : :、ヽ`: : : : : : : : : : : :、: : : : `丶、 : : : : : : :|
    l: : : : : :j>'´ : : : : /: : /: : : : : : \ : : : : : \ : : : : : !
    l: : : :/: : : : : :/: : /: : : : : : : : : : : : : : : : : : \: : : :l
    l: /__/7: : :/: : : : : : : : :ハ : : : : : : : : : : : : : : : : \: :!
    l/_)=lニヽ: /: : : : : : : : : : :l :l: : : : : : V: : : : :∧ : : : : ` l
    /ニノニ/_/: : : : : : : : : : : l: :l: : : : : : :V: : : : :∧: : : : : ‘,
   . :7二/:/: : : : : :/l: : : : : 八: l: : : :__Λ: : : : : :l: : : : i: : l
   /:/イ: : :>=>: : : 斗七充: : : : ヽ: 、: : : :/ ``ヽ、 : : ! : : :|:|
   . : :l_ -=<: : :// V: l: : : : : : :\: :/  V: : : !: : : : : :|
   l: : l: : : : :l: : : : /  V ! : : : : : : : : メ、  V: :|: : : l: :|
   l: /l===: :l: : : /   V!\: : : : : l/   V: :! : : : l: :八
   l/ .l∧: l: l: :l:/   \ \ : : l     V ! : : /l:/: :l
   i l ∧:ト、: :/ , zニニ二  \ l  二ニニz !: :/:/: /: :|    너 퇴원하면 찾아갈테니까 그때 보자.
    . : :∧: ヽ l∧ .    ,    /:イl/: : : : :|
    l: : : :l/: : :l ∧ ///      /// /イ /: : : : : : l                  응- ? 그럼, 흥신소에서 일해 ? > 디
    l: : : : : : : 个圦    (_人_)   八イ: : : : : : : /,
   .: : : : : : :l: : : : 込       . : : : : : V: : : : : :/,
   ∥: : : : : :l: : : : :l: :个s。    _、+'”: : l: : : : : :V: : : : : :/,
   ∥: : : : : : l: : : : :l: : : : : : : :l≧===≦l_: : : : l: : : : : : :V: : : : : :/,
   . : : : : : : : /: : : : :l: : : : : >'「Tニγ⌒丶=!: : : l: : : : : : : :V: : : : : :/,
  / : : : : : : /: : : : : :l: >'"ニ/ マニ乂_l_ノト、!`<:l: : : :\: : :V: : : : : : /,
  . : : : : : : :/: : >''"´ニニニ∧  /ニ∧ニ〉ニニ``<: : \: V: : : : : : /,
  /: : : : : : : /: :/\ニ\ニニニ∧  ̄  ̄ニニニ/ニ``ヽ:\V: : : : : : :/,197 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:07:27

흥신소에 갔으면 넵튠을 만났겠구나?

198 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:07:39              Λ
    ∧       /: :‘,
    . :ル从      .: : : : :从
   . : : : : `、       }: : : : : : `、
   }: : : : : : `、     }: : : : : : : :`、
   }: : : : : : : :`、 _ -───‐-: : : : : : : : :`、
   }: : : : : 、丶`: : : : : : : : ̄:丶: : : : : : : : : ‘,
   }: : : / : : : : : :/: : : : : : : : : :\ : : : : : : : :入
   _ --、:/ : : : : /: :/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \
  /()ニニ}`ヽ : : : l: : l: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
  八ニニ/ニ∥: : : :l: : l`、: : : : : : : :∧: : : : :V: : : : : ∧: :
  /\_/: : : : /l: : l: 丶: : : : : :/ マ: : : : :V: : : : : ∧ :
  /: : : :圦:/: : : /八: :l : : :\ : `:、____ : : :V: : : : : Λ :
 . : : _/: /: : 斗七" : \ : : :\ l  \: : : :l : : : : : : l :
 . : ____:/: : : /  \: : `¨¨¨⌒  丶 : l : : : : : : l :
 l: :l`¨¨´l: : :斗====ミ \l\: : :l斗=====ミVl : : : : : :|:
 l: :l: : : : l: : 《 _ノj: :l    \l _ノj: : l /: : : : : : / :  응. 너 나올때 쯤이면 나올거지만 !
 Ⅵ : : : :l: : :  V: :ソ    V: : :ソ . : : : : : : :/: :
  V : : lヽ:l : .        /: : : : イ /`ヽ:  정말 급한 불을 끄는 용이고.
  /イ\l: : : . i/i/  _人_  i/i//: 、+'” /イ /:
   }: : 八   V ノ   ` ̄   /: :
   } : : : 丶        ___/--- 、
  _、+'” ̄ ̄`丶个s。    r‐、 /ヽ: /
 /     \: :≧=- ---l//⌒У´


199 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:08:04

     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_     그러냐.
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y  힘내라.
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |

200 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:09:08

돌아가야되던 본진이 터졌으니...

201 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:09:30

디가 저질러 놓은 불을 흥신소에 짬처리하네

202 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:09:44      / ̄:ヽ  ノ{
   }\  { : / }/ ,ィ( : }
   }: : 丶 乂{__/: : : : }廴
   ∧: : : :>'"´ : : : : : : : : : }=≦
   /∧: : : : : : : : : : : : : : :/: : : :\
   /∧/: : : : : : : : : : : : : : l: : \ \
    /: : : : : : : : : : : : :Λ l: l:\:l⌒
    /: : : : : : : : : : : : : : ∧! l: :l リ
   〃 : : : : : : : : : : : : : : :∧:l: :l
   /: : : : : : : : : : : : : : : : : : ∧V
  /: : : : : : : : : : : :l: : : : : : : : : :∧-、--、
  ′/: : : : : : : : : l: : : : : : : : : : ∧ }_/ )        그럼 바이바이-
 /: :/ / : : : ! : : : : !: : : : : : : : : : :∧ Y ̄/⌒ヽ
 / :/ / : : : : l : : : :∧ : : : : : : : : : : ∧、!`ヽ l:::l i
 .: :/ / : : : : : l : : : : Λ: : : : : : : : : : :∧  }、マ:l l               바이바이 - > 디
 乂∨ : : : : : : l : : : : : ∧ : : : : : : : : : :∧  } flr`ヽ
  ゝ: : :八 : : i : : : : : : ∧ : : : : : : : : : ∧ ノ 乂}::}
 / : : / : : : /: : : : : : : :∧: : : : : : : : : : ハ ̄ \_ノ_ノ               바이바-이 > 누아르
 / : : / : : : / : : : : : : : : ∧: : : : : : : : : : :} ̄
 /: : : :i: : : : i: : : : : : : : : : :ハ : : : : : : : : : : i
./ /i : i : : : :|: : : : : : : : : : : i: : : : : : : : : i : l                  엣, 어? 왜 두분 다 저를 쳐다보시는. . . 바이. . .바이 ? > 수녀님
 :/ i : :\ : : { : : : : : : : : : :/: : : : : : : : /| : :}
: / .ヽ: : :\: ヽ: : : : : : : : /: : : : : : : : / i: : i
/  /\ : \ : : : : : : : /: : : : : : : / }: : }                    b >>
  / \: : ヽ: : : : : /: : : : : : / ∧ } : :i
.  ¨¨¨¨i¨¨\ 丶: : : :{: : : : : /¨i¨¨¨ /: :/
.   |  ヽ/:`~、{ : : : `ヽ |  /: ノ
.   |  {: : : : : :\: : : :} |
.   }  丶、_: : : : } : : /ヽ|
.   i 、, } /: : : : : `ヽ: : : }
   i..  i 乂: : : : : : } : : /
   {  r─‐≧s、 : {: :/─┐
   i ̄ ̄》:::::::::::::::::::l:::l::::::::::::::/
   i  }:::::::::::::/⌒\:::::::::}
   i  7`¨¨´/: : : ト、_} : : /
   i √::。:::::://: : : } ヽ::::\|_
.   {三\:::::/ {: : : ∧: }::::゚::ノ二二)
    ̄ ̄>< ノ : :.ノ: /~~´ ̄ ̄
      ( :/: ノ


203 이름 없음 (pvRdITlbfw)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:10:00

근데 넵튠이 보면 야! 너만 파산면제냐! 라는 반응이 있을거 같다 ㅋㅋㅋㅋㅋ

204 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:10:09

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

205 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:10:16   _________________
   |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.|
   |.:.:.:.::.:.:.:.__________.:.:.:.::.:.:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l|.:.:.:.:: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l________||.:.:.:.: :. :|
   |.:.:.:.:.:.:.:.: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.:.:.:.:.::.:.:|
   |.:.:(○).:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.::..:.:.:.|
   |.:.:.:.::.:.:.:.__________.:.:.:.::.:.:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l|.:.:.:.:: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l: : : : : : : : : : : : : : : : ||.: :.:.: .:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.|l________||.:.:.:.: :. :|
   |.:.:.:.:.:.:.:.: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.:.:.:.:.::.:.:|
   |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
206 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:18:05


      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!               어쩔 수 없지.
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧  오늘까지는 참아볼까.
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',   내일도 참아주세요 ! ! !
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',


207 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:18:44

                                  │\
           ┌┐             ┌┐          ┌┐│ \
┌┐┌┐┌─┐┌─┌┐───││──────────────┌┐└┘──────────││┘  \
│││││ │|┌┘└┬─┐│└─┬──┐┌──┬─┬─┬┬┘└┬┬─┬┬┐┌┬──┬─┘│    \
│││││ │|└┐┌┤│││ │ │──││┌─┤││ │├┐┌┤│ │││││──││ │     \
│││││ │| │└┤│││ │ │──┤│└─┤│││ ││└┤││ │└┘│──┤│ │┌┐┌┐┌┐\
│││││ │| └─┴─┘└──┴──┘└──┴─┴┴─┘└─┴┴┴─┴──┴──┴──┘└┘└┘└┘ \
└┘└┘└─┘└──────────────────────────────────────────────

208 이름 없음 (IfslGmnWsM)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:18:57

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

209 이름 없음 (MEVviDNg1Q)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:19:34

수고하셨습니다~

210 이름 없음 (a.gnXKUEKs)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:19:51

수고하셨습니다-
자세한 뒷처리는 다음화에 나오려나

211 이름 없음 (wFw2ZG/CPo)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:20:13

수고하셨습니다-

212 초코◆6FutoIesuY (w8uI12sc72)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:23:06

오늘은 여기까지-

213 이름 없음 (9/iaLwBODs)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:23:53

슈고고고고고고고

214 이름 없음 (z9kTZc/Qok)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:24:11

고생하셨습니다

215 이름 없음 (5bX7SIPCrs)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:27:42

슷-고-

216 이름 없음 (/qhUm4ZasU)

2023-06-04 (내일 월요일) 23:28:19

수고하셨습니다

217 이름 없음 (L7fb5DcuLU)

2023-06-05 (모두 수고..) 00:02:06

수고하셨습니당~

218 이름 없음 (DqvaBqqQ1g)

2023-06-05 (모두 수고..) 00:27:19

아 이제 알았는데 anchor>1596852082>529 여기 죽나장 머리에 있는거 푸른 별 아니야? 그 '타칭 신'

219 이름 없음 (QOvcMqNE0s)

2023-06-05 (모두 수고..) 00:37:04

심심해 죽겠는데 오늘까진 참아보겠다.......
내일은 코인과 주사위와 종이가지고 TRPG를 시작하려나.

220 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:00:04
                ┏        ┓
                ┣━━━━━━━・・・・・・・・┃
                ┗        ┛

                  NOW LOADING.....


221 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:01:06


─┬─────────
  만신전 부속병원
─┴────────────
                            ____
                          _ -‐=≦__,__  | >
                        |    ン}丙_ -=≦ ̄ ̄|ニ=- _
                        |  _ -=≦  _ -=≦│二二ニ=- __
                       _ -=≦   _ -=≦   |二二二二二二
       _[匚}__            r≦ ̄   _ -=≦    _ -=≦ |二二二二二二
         | | l冂 |             | | _ -=≦   _ -=≦    |二二二二二二
      ___」Ll斗== |_____________________  | |   _ -=≦    _ -=≦ |二二二二二二
     〈--―「| ̄ ̄|―――――(\ ―――――――‐┤  | |_ -=≦   _ -=≦    |二二二二二二
     __|  |」  | |工| |工| \\(――) |工| |工| |  | |   _ -=≦   _ -=≦  |二二二二二二
 ___ -‐=ニ二二二|  「|  |__________ ̄|| ̄ ̄___________|― | |_ -=≦   _ -=≦     |二二二二二二
巛》ニ二二二二二|  |」  | |工| |工| |工| || l工| |工| |工| | 田│ |   _ -=≦   _ -=≦  |二二二二二巛
巛巛巛巛》ニ二二|  「|  |___________ || ___________ |  | |_ -=≦   _ -=≦  _ -= |二二二二巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛》__」」  |      ||      | 田│ |   _ -=≦  _ -=≦   |二二二巛巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛巛》 |__|冊冊|冊冊冊冊冊 || 冊冊冊冊冊冊‐|  | |_ -=≦__ -=≦______________|二二巛巛巛巛
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》' ̄ ̄ 厂 | ̄┌┬┐ ̄ |l┌┬┐ ┌┬┐| ̄ ̄ ̄ ̄          |二二二二巛巛巛《
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》 〈  | 匚匚|  || 匚匚] 匚匚] | |干干| |干干| |干干| ///|干干|  |二二二二巛巛巛《
巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛巛》__}____|_____ || _________|  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ |二二二二巛巛巛《
||二二ll二二ll二二ll二二ll二二|| ̄ ̄| |_|_| ll || |_|_| |_| 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄| | | | | | | |
||//ll//ll//ll//ll//||/〉/〉| | | | ll || | | | | | | |T| |T| |T|│ | | ̄| ̄| ̄| ̄|│    | | | | | | | |
||//ll//ll//ll//ll//||/〈/l_| |_|_| ll || |二ニニニニニ|__災災災災」 │ | | | | |│   | | | | | | | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄   ̄,,,|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
           ,.,.,.;;;ノノノノノノノノノ||ノノノ;;;;,,,,_  ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ
           `""""""""""""""'''''´    ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ ⊂ツ222 이름 없음 (8aqDZxmYx2)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:01:31

ㅊㅋㅊㅋ

223 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:04:15


 |    i{       |       ll            |
 |    i{       |       ll            |
 |    i{            ll        !
 i                  ll        !
 i                  ll        !    ||
 i          !          l         !    ||         !
          i          l         !    ||         !
          i     |                ||         !
          i     |          |        ||     |
         !     |         l|        ||     |
          i     |         l|            |
          i     |      !    |            |
    |           |      !                |
    |           |      !        i
    |                  i       {   i
    |!   |             i     i{
 |i   |!   |         i!         }}          {
 |i l |!   |         i!         {{          {
 |} l |!   |   i        i!         }}          {
 |} l |!   |   i        i!         {{          {
    |       |!       i!                     {
    |       |!       i!     l              {
    |                 l              {
  |        }             l              {
  |        }             l              {
  |        }    ||                      {
  |             ||            |
  |             ||            |!
  |             ||            |!
                ||            |!224 이름 없음 (DrJ4XfB5nw)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:04:54

ㅊㅋ

225 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:05:12


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v   오늘도 갖혀있는건가-
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |   주말 끝이니 학교도 가야할 거 같긴 한데.
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ


226 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:05:45

ㅊㅋ

227 이름 없음 (vXoQ.9ksx2)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:09:16

ㅊㅋ

228 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:13:11


                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/._,,{: : : : :./.ィぅ莎 ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : :.cィぅ莎{:_:_/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: `  .∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ ⊂=⊃ ./: : : : : }∧二ニ∨    지금 새벽 다섯시에요 !
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(

229 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:14:32     /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\
    /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:.、
.    /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
   /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:∧
   /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:iヽ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:\:i:i:i:i:i:i:i:i:}
  /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:| \:i:i:i:i:.、<:i:i:i:i:i:i:i:i\:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:\:i:i:i:i:i:i|
. /:イ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|=- \:i:i:i:i:.  ア ̄ ̄ \:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:\:i:i:i:|
 /' |:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|  ” <:i\/  ____ ” <:i:i> ミ:i:i:i:\:i|
  |:i:i{:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|__   ̄ .〃´ ̄   ^  Y:i:i:\
  |:i:ハ:i:i:i:i:i:i:i:i从  `  ヽ ゞ'       -r:i:i:i:i:i\
  |/ .Ⅵ:i:i:i:i:i∧:ヽ           r≦:i:i:i:i:i:i:i:i\
  {  .Ⅵ:i:i:i:i:i∧  x ≠ゝ          }. Ⅵi:i|” <:i:)     어제의 내일은 오늘이죠 ?
     、:i:i:i:i:i:∧. {iI    }     _.  ,  Ⅵ:|
     \:i:i:i:i∧    ヽ    ./  ./   Ⅵ
     ”}:<:i:i:..      , ´/  /    ,      그리고 병원은 나가지 않았으니 아무 문제 없다고 생각해요.
       Ⅵ:{. ”: \    ,イ  /  , }   ゝ≦ニニニ
       Ⅵ  ヽ:\ ------- '  /    _ r≦ニニニニ
       ヾ   ヾ:> _     ./    r≦ニニニニニニニ
            --- ' \   /ニニニニニニニニニ
                }ハ  /ニニニニニニニニニニ
                |ニ} /ニニニニニニニニニニニ
                |ニ| ./ニニニニニニニニニニニニ230 이름 없음 (DrJ4XfB5nw)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:15:11

룰치킨

231 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:19:48                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : : /`≡=-'ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : c-=≡'{_:_:/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: _`__  ∠: : : : } 二二∨    틀린 말은 아니긴 한데 . . .
        / /: : : : ゝ: : : フ   ` /: : : : : }∧二ニ∨
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨  이런 새벽부터 왜 병실을 나와계신가요 ?
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
  .∨    .(: : : :く  .}/\___ 斗´\|ニニ/二二二二}     }
  .∨     (: :_く{  /. . . . 〉  /二\二二二=}     }
  .{  __   ゝ、∨==={. . . . . ./. \__/二二二\二二=}  _斗孑ヽ、.}
  .{ / 介-廴_  ゝ/ヽ .{. . . . /. . .∧二二二二二二ニニニ}___孑匕   ゝ}
  . V    介 ./=∧: : : :ヽ. . ./. . . {二二二二二二二二ニ}
       /二=∧: : : :}. ./. . . . .ゝ二二二二二二ニニニ}
      /二二ニ.): : : ノV. . . . . / \二二二二二ニニ}
      /二二ニ∠:孑=}.∧. . . ./  \二二二二ニ}
     /二二二二二二} ∧./   {二ニ=----匕
     /二二二二二二ニ}     {二二二ニ.(

232 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:24:24

      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\   아니 뭐어.
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|  병원은 괴로워서 말이죠.
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"    근데 수녀님은 밤샘이신가요 ?
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/
233 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:29:24         /ム
         /ニム
          /ニニ二>.,
        /ニニニニニニ>.,
     ,、  /ニニニニニニニニ>..,,_____
     iキヽ .iニニニニニニニニニニニニニニニニニ>.,
     ! V二>´ ̄ ̄ `<ニニニニニニニマニ二>----.,______________
    ., < ̄./v__>{ ノ-    丶<ニニマニニニニニニニニニニニニニ/
    ヽ  /.,) (_)-´___     `寸マニニニニニニニニニニニ/
     `ー /: : :/: : /: : :/ <     `.}ニニニニニニニニニニニ'
     {> ´: : /i: : /: : : : : : : ::ハ` <  |ニニニニニニニニニニ/
     /: : /_.,,,i: : i: : : : : : : : ,' .',: : : : ヽ .|ニニニニニニニニ'
      {: ::/: :/ |: : |: : : : : : : :ト 、i: : : : : : ヽ |ニニニニニニニニ/
      i: /: :/_. i: : |: : : : : : : :i i`: : : : : : :i :マニニニニニニ/
      V: :/:iイ{心、: V: : : : : :::i  ',: : : : : : : i: :iニニニニニニ|
      /::/: :{ i::i:j}V{ヽ从i ,.ィZミh、V: : : : : :|: :iニニニニニニ|
      i: /: :ゝ_ヽVノ    i::i ノ:心/: : : : :|: : iニニニニニニ
      |/i: : : i  、    ` <ノ ´: : : : : :i: : :iニニニニニi      잠깐은 잤답니다.
      V: :ム     ヽ一 ´: : : : : : : ,': : : マニニニニム
       `i: ::>., ` 一  >: : : /: : : :/: : : : ::iマニニニニム
       i: > ヽ .,   ,.ィ ./_<: : : : : : /: : マニニニニム     걱정해주시는 건가요 ?
      / ---i>i ̄ ̄   i ̄ ̄ ̄ ̄: : : : :マニニニニニム
     / ´ニニ}_/::::::::ィ} ,..イニ/: : : : : : : : : :/: : : :i`寸ニニニニム
      i  ,. /- .,ヽ:::iニ| iニニニ/: : : : : : : : : :/: : : : :i  `寸ニニニニ>.,
     .__i  .{´> i::iニ iニニ/: : : : : : : : : /-.,: : : :ノ  `寸ニニニニニニ>.,
    /|`-つ .i ̄  iニニ/vニニi:/: : : : : : :/ ,..<ニヘ   `寸ニニニニニニニ>
   / i i---.,  |>´ マi/: : : :> ´イニニニニニニ    `-===ニニニニ
  /  /ヽ i ./  .i ̄>/ /: : :/,.イニニニニニニニニニ
 ..<  _/ `ー/ヽ __ 〉V / i: /://iニニニニニニニニニニニ
  ` /ニ  /ム/ / (_ノ v ii /´.,ニiニニニニニニニニニニニi
   /ニニ>.,____/ニム.,  ヽ., /ヽ/ /ニi ` ー-======一´i
  /ニニニニニニニニニi: :ヽ-一´ ヽ==マニi      i
234 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:34:18


     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\        그렇죠.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_    만신전에 들어가면 죽는다고 신님께 직접 들은 입장이라
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |

235 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:34:50

수녀님에게 플래그 꽂는건가 싶지만 디라서 전혀 그런쪽으로 생각이 들지 않는다.

236 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:39:05

수녀님은 사실 신?

237 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:39:27  |--ニニニニニニニニ ヽ、_,、-‐=ニニニニニ=‐-、,
  ',- ニニニニニニニニニ.ヽ---------------`丶,   __,,、 、 、 、,
  ',- ニニニニニニニニニ ヽ-/---------------ヽ-ニ´------ニニ)
   ',--ニ〈,´⌒` ヽ、ニ./´~~~~~~~~~`^‐-、,----ヽ-----ニニニニ/
   ',--ニゝ, .`ヽ., ' ぅ,、,'´`>-、   `丶、--- ニニニニニ /
   〉---/``- く` o'、 .〉,o 、, '.     ` 、,- ニニニニ./
   /- /- ´ , '´ `く_,丿`(_.丿- 、,,__    `、-ニニ /
   /---`---i ./ ./: : : : : ハ: : : : : : `丶、    ヽ-Y
  ./-------人__,、-' : : : : / .| : : : : : : : : : : |:ヽ、   |ニ|
  .ム--------/: : |: -‐^~~~~^‐-: : : : :: :: :: ::从: : ヽ、  |ニ|
  ムニ------/ :: ::.|- ' ´  从: : : : : : : : /.|: : : : : ヽ ..|ニ|
  .ム.ニ-----/: : : : | .{¨て笊ミ 、 ∨: : : : : : /`丶 : : : : ::ヽ.゙|ニ|
  ムニニ-=ニ./: : : : : | .ヽ V_ソ 丿 丶、:_:_:_/ ヽ\ :/..::. `|ニ|
  ムニニニニ=/∨ : : 从 ::::::::::::::    ィf_芹¨}、: / :..: :./|=|
 .ムニニニニ./:.:.:∨: :从ヽゝ      从Vソ.ノ 丿: : ::/...|=|
 ムニニニニ/ .:.:|:.:ゝ、:\`'.  、   ' :::::`::´:/_,: :/......|=|
 .ムニニニ /:.: : :|: : :.:.` -`-  `  -   ̄´∠_/ ........ | |
 ムニニニ./:. : : :|: : : :.:.',|\     ./:.:.:{.....................|.|
 .ムニニ ./ :.: |: : | : : : : :,\ .ヽ、   <´|:.:.: :{................... |.|
. .ムニニ./.|.: ::.|: : :| : : : : : ',ニ=- `__i:.:.:|:.:.: : : :|:.:.:. :{.................. ||
. ムニニ/ i| : : | : : ∨:: :: :: ::',ニニ=|.| ト.、:|: : : : : |.:.:.:.i.ゝ.,.-., ......|        감사합니다만, 걱정은 괜찮아요.
..ムニ //|: : : : : : :∨: : : : : :'.,ニ |.|ニ= ∨: : ::∧.:.:|.....ム.7、....∧,-,
.ムニ//>|: : : : : : : ∨: : : : : : :',ニ|ニニニ ∨: : :∧/、..ム.7.|......./ ./)
ム=/.|/=∨: : : : : : :ゝ、: : : : : : ,/ \ニ= .∨ : : : Y .ム.7.7 ../ .//, ,.-、      그리고 그런 입장이 왜요 ?
ニ/.Y ニニニ∨ : : : : : : : : ヽ: : : : :', .\= .∨: : ::|.ム .77./ .// ./',.'
./ . |ニニニニ ゝ : : : : : : : : : : ヽ: : :',,、、-‐‐i` ヽ.、::..|ム .77/ .///./、
........|ニニニニニニ.ゝ : : : : : : : : :): :ヽ,、 ⌒)(`) .レ´~ ~ .</.//......>'.`,
........|ニニニニニニニニ` (`ヽ 、 ,丿: : ) .ヽ ぅ´、    / / /_./,
........|ニニニニニニニニニ .∨: : : Y: : /----./ / ` 、   ` ̄ ̄,,,,,,,⊃...ヽ
.........Yニニニニニニニニ,':∨ : : ): /: |~~~/ / ./'.^ヽ  ,、-´ ̄.7.....................`、
......,、.|ニニニニニニニ (: : : : ゝ: /: :/`~/_/ .// .>-‐ニ.............7............................`、
..Y (..|ニニニニニニ== ゝ: : : : :Y: // `ヽ/ /...>................7,.................................`、
...',`~~~~~~~ ▽ (: ゝ: : . !--'、   .ヽ/>´| \_,、......Y ゝ_.................................>
....',▽∧▽   ゝ :/´ニニニニ丶、  ..〉. . . ∧.....i......`ヽ.____丿.............,、-‐=ニ´
.....', . ∨ .┼ _,、 /ニニニニニニニニヽ ./. . . . . .∧、......../ /,、-‐=ニ´
.....,、,△、----、< ./ニニニニニニニニニニヽ'..\ . . . . . } .`丶-./ニ´
´ ,、-ニ~: : : : : : ,)>/ニニニニニニニニニニニ |......./\. . . .}  .|
./: : : : : : : :>´ニ=/ニニニニニニニニニニニニ.|..../ゝ \. }  .|
. ̄⌒⌒⌒ニニニ=/ニニニニニニニニニニニニニ|./ニニニ`丶、  ....|


238 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:40:53

>>236 혹시 신이 아니라 성녀님일수도 있지 않을까?

239 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:43:12      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!          만신전 부속병원이고 수녀님이신데요 ?
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/            )´_ \  ´_ `¨´ ´_   ハ ´_
        /ヽ .,,_    <. ´_  \ /   ´_  / ',´_
      iニニ\ニニ- _  ヽ. ´_ / \   _ -、\. /  ', \
.       lニニ=-\ニニニ-=====- _ .\._ -ニニiI沁.' \.  ', >
        lニニニ-\ニニニニニニニニニ=-v'-ニニニ|ニ沁.  .\. i /
        lニニニニノ-ニニニニニニニニニ-/ニニニニ|ニニ]i   \.! ヽ
       __∨/=-(ニニ-───-ニニニV/ニヽニニ二二|ニニ]i- _    /
      /∧ `ヽニ-/~)     ̄ -V/ニニ\ニ二二|ニニ]i   ̄ 7 ./
      >-(_ノ)☆⌒)      V/二ニニ\ニ二iニニ]i  / /
      / /_入丿`~/ ̄ニ=- _   V/ニニニニ.\丿ニ]i-─  /
      V_ノ^´.: : / ′: : : : : ̄ニ=- _  V/ニニニニニニ/∧ -─ 〈
      /,′.: .:./ ′: : : : : : : :∧ ̄ニ- _|二二ニニニニニ/∧. \〉
      √: i: :-/ .,,_i: : : : : : : : : :′V/.: : : :i二二二ニニニニ/∧
     √: :l.: /  {: : : : : : : : : i V/: : : |二二ニニニニニニ]i
.      √.:.:.|.xfョ=ミ、V/: : : : : : :,'~"'' V,,.: .:.iニニニニニニニニニ]i
      /Ii.:.:沁 rしヽ.: : : .: .: .:,′  V/.: :l二二ニニニニニニ]i
    √I|.: : : l  V'ソ丶__ノ 斗=ミ、 \:ノ二ニニニニニニニ]i
.     √ニV/:l |       ん心刄./: i二ニニニニニニニ]i
     √ニニ〉 :!:|   丶   Vrシノ/: : :l二ニニニニニニニ]i
    √ニ/i: /∧       /:ノ: : i二ニニニニニニニ]i
..   √ニ/ .: : : :心、 ヽ  _   ⌒¨ ,′.:.|ニニニニニニニニ.]i
.    √:./ .{: |: : : : 心、      _ノ: : : .∨/二ニニニニニニ]i       병원이랍니다.
    √ ′ |: |:V/: : : :心、   ≦´  /: : : : : ∨/二二ニニニニニ]i
   √,′ |: |.:.V/: : : : : :う7爪 〉__ -=ニl.: .: .: .: : ∨/二二二ニニニ]i
.   √  |: |.:.:.V/: : :「.:v/ / ̄V/ニニニニ!: : : : .: .:.∧二二ニニニニニ]i     돈을 내셨으니, 치료를 확실히 해요.
   i/   :|八ノ:.:V/.: :l.:.:./ /´- }ニニニノ.: : : : : .: ′〉ニニニニニニニ-_                   안냈는데요. . . >디
..  /   i: : : `/V/. !/|  lニニニニニニニ〉: : : : : :./ ./∧二ニニニニニニ-_
  j{.   〉: : //V/|: |  lニ- ⌒ -ニ/i: : : : : ://ニ/〉二ニニニニニニ-_    당신에게 찾아왔던 분들이 지불하셨어요.
.  j{    ∧ ://: : : }.:「ハ .|____/ノ: : : : :/∠ニ//∧ニニニニニニニ-_
  j{.  八: :Y: : : :_」:.{/∧ .l ∵ /〈/|: : ://ニニ√ニニ〉二二二ニニニニ-_
.  j{.   /∧:i: /.: :j::l:::/∧ .|  / ./:::Vi//ニニニ√ニニニ\ニニニニニニニ-_
  j{.    {: :Y.: :,.<_ノ:::::/∧:l. / /:::::::::リ(-=ニニ|ニニニニ.\二二二ニニニ-_
.  j{     〉 i/: : ノ:l. 〈 : /∧__/./:::::::::::/V/-ニ二|ニニニニニニヽニニニニニニ
  j{   「L: | : : /=/ \::::V//:::::::::::::イ V/-ニニlニニニニニニニ_\ニニニニニ
. j{.   | YY´ ̄]  (⌒) ̄ ̄   V/={ (l二ニニニニニニニニ-\ニニニニ
 j{   |╋:l l◆ ┫  /::Y::',     }=-{` \-=ニニニニニニニ\ニニニ

240 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:43:46


___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /
  //    レl>'′     그리고 신앙이나 선의 같은게 아니라 자본주의 ! ! !
 ∪//
 //ー 、
 '//\)
 ∧ ィ _
ト ``ヾ<|
_  > _/
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,
241 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:44:46

자본주의는 신앙이야 (아무말)

242 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:44:49


         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',      그치만 돈이 없으면 구할 수 없는 생명이 많은 걸요 !
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',

243 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:45:51

머니 이즈 파워. 중요하지

244 이름 없음 (x/SwAT1IFU)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:46:06

저 말도 맞지.

245 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:46:12
    /   l∧ヾ///≦-ァ   _ -≠三三三三三三三三三≧ _ 丶ヾ\丶\`
   /   ,ィ ∧|/| ヾ//<_  _-=≠三三三三三三三三三三三三三z、 -\丶゙
  ./∧ 、 //l'////! -、∨トー ´。/三三三三三三三三三三三三≠<\ヽ
  ////∧ .////べ//! `ミ゙ ハ!o _ ィ三三三三三三三三三≠─ ̄
  / |////∨//〈 < W ヽリ〈 _≠ニ三ニニニ三斗‐  ̄
   !////////∧ィ っ_ ≠ニニニニニ≦/
  |バ///////ハヘ/ニニニニニ≦三/
   ∨////;//ニニニ≦三三/
    ソ>ィニニ!ニニ/=ニニ/  ノ]            그건 그렇지만, 수녀님이 말할 내용은 아니지 않습니까 !
   /三/ニニ!ニニニ// 「/ /ユ
   /三三iニニニ!ニニ/ニイ ./'′!ユ
  ./ニ/三|ニニニニ/ニ/ニ!イレ イコ
   ハニニ三 |ニニニ乂ニ;/三|//| _j┘
  ./∧ニ三; |ニニニ/'ニニ/三ニ!寸「      _
  j//∧ニ三!ニニ/ニニ/三ニ.|ニヾ\___ ./ニ∨
  /////ヾ三|ニ;/ニニ/三ニニ!ニニ\三=_ニニニ/ニ∨
 .////////\! /ニニ./三ニニ|.ニニ三\三三ヾ三ニ|
 /////////´\ニニ三三ニニl!.ニニ三三\三三三ニ|

246 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:51:13
  r=≠=‐‐-=≠ ニ二7´二>-‐‐≠ヘ/ / // // // \
   マ二二二二二 7 マ´    ∨ // // // ///ヽ
   `マ二二二. 7 ´     ∨/ // // // // ヽ
    `マ二二7ヘ   . -‐=≠ ¨¨`∨ // // // // ∧
     ト.へjトnヘ . ´.:: ::::iト、:: :: :: :::.∨ // // // // ∧
     } トn^Y Y/.:: :: :: ::.:::l}´ \.:: :: :: ::∨ // // // //∧
     /く人人ノ.:::∧:: :: :: ::::ll! x==ミ.:: :::.∨ /// // /// ∧
     レ1///7 :: :.::ト、:: :: :::l| 〃乂ソ i!:::i:: :∨ // // //// ∧
      iレイ::.::i::::i:| x==ミリ   "" l::リル.::∨ / // // ////\
      |:: ::l:::从〃乂ソ   ル /.:: :::∨ // // // // / ヽ    이 말이 가장 이해하기 편하지요 ?
      |:: ::i:: ::人ハ"" '  .  /.:: :: ::::}></ // // / / ∧
        从:人:: :: :\\ ー ' . イ.:: :: :::ム=≠ミ≧=ミ / // /∧
       人::.:\:: :: :\ ≧=‐- く.::リ:: : :::ム二二二二マ ヽ/ ///∧   아니면 감시와 구속이라고 하는게 더 익숙하신가요 ?
       \:: ::≧-く:: :/.:: :: :: :V.:: :: ::ム二二二二二ハ V// / ∧
        }::7八:: ::∨.:: :: :: :: {:: ::.:::ム二二二二二 ハ ∨// /∧
       r=≦\ へ ┐\:: ::ル'リ!::i::: ::{二二二二二二 ハ ∨ // ∧
       r片=く ’し J:: :: :: :: ::::i|八{:: L斗-‐=≠= ミ二ハ ∨/ //.}
      に二フ   }r-く:: :: f´j j/´ 斗-‐=≠= ミ `マ入 ∨ / ハ
       `ヽ   ノ{ rく).:::片/ハjY{`Y _}L.`Y´ 」L. `マニ\ ∨//ハ

247 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:52:33          ,,斗:∠ _
  __ - 、     ,.r≦:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i>
 r'  )}_    ./:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\
 |   /   /:∧:i\:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i;i\
 {  ノ  /イ:./ヾⅥ:i}\:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i≧=-
. } へ{   }:i:i:ヽ_ Ⅳ:{ ∠ヾ:i\:i:i:i∧
 f≦ニニY   }:ハ{'芯 `V'fハ ヽ ヾ' Y:iヽ
 l\ニニ |.    |:圦ゞ'}  ¨´¨  r .ノ∧
 |ニ\.∧   ´ 八 ` _  } /  `>=ミ
 |ニニニ.\_     \ \::::::::ノ イ ___彡ニニニ\
 |ニニニニニニ_    >=-≦ニニニニ ニニニニニニニ \      네 !
  =ニニニニニニ_  _ ,, 。≦ニニニニニニニニニニ ニニニニニニニニ.\
  =ニニニニニニ≦ニニニニニニニニニニニニニニニニニ ニニニニニニニニニ \
  =ニニニニニ人ニニニニニニニニニニニニニニニニニニ ニニニニニニニニニニ..\
.  =ニニニニニニ\ニニニニニニニニニニニニニニニニニ ニニニニニニニニニニニ \
   =ニニニニニニニニニニニニニニニニニ=====ニニニ =ミ、ニニニニニニニニニニ=_
   ゞ===---  ̄        Yニニニニ\ニニニニニニニニニニ

248 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:54:25

친숙한 단어구요

249 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:55:43
  |--ニニニニニニニニ ヽ、_,、-‐=ニニニニニ=‐-、,
  ',- ニニニニニニニニニ.ヽ---------------`丶,   __,,、 、 、 、,
  ',- ニニニニニニニニニ ヽ-/---------------ヽ-ニ´------ニニ)
   ',--ニ〈,´⌒` ヽ、ニ./´~~~~~~~~~`^‐-、,----ヽ-----ニニニニ/
   ',--ニゝ, .`ヽ., ' ぅ,、,'´`>-、   `丶、--- ニニニニニ /
   〉---/``- く` o'、 .〉,o 、, '.     ` 、,- ニニニニ./
   /- /- ´ , '´ `く_,丿`(_.丿- 、,,__    `、-ニニ /
   /---`---i ./ ./: : : : : ハ: : : : : : `丶、    ヽ-Y
  ./-------人__,、-' : : : : / .| : : : : : : : : : : |:ヽ、   |ニ|
  .ム--------/: : |: -‐^~~~~^‐-: : : : :: :: :: ::从: : ヽ、  |ニ|
  ムニ------/ :: ::.|- ' ´  从: : : : : : : : /.|: : : : : ヽ ..|ニ|
  .ム.ニ-----/: : : : | .{¨て笊ミ 、 ∨: : : : : : /`丶 : : : : ::ヽ.゙|ニ|
  ムニニ-=ニ./: : : : : | .ヽ V_ソ 丿 丶、:_:_:_/ ヽ\ :/..::. `|ニ|
  ムニニニニ=/∨ : : 从 ::::::::::::::    ィf_芹¨}、: / :..: :./|=|
 .ムニニニニ./:.:.:∨: :从ヽゝ      从Vソ.ノ 丿: : ::/...|=|
 ムニニニニ/ .:.:|:.:ゝ、:\`'.  、   ' :::::`::´:/_,: :/......|=|
 .ムニニニ /:.: : :|: : :.:.` -`-  `  -   ̄´∠_/ ........ | |
 ムニニニ./:. : : :|: : : :.:.',|\     ./:.:.:{.....................|.|
 .ムニニ ./ :.: |: : | : : : : :,\ .ヽ、   <´|:.:.: :{................... |.|    하지만 당신의 예상은 틀렸습니다.
. .ムニニ./.|.: ::.|: : :| : : : : : ',ニ=- `__i:.:.:|:.:.: : : :|:.:.:. :{.................. ||
. ムニニ/ i| : : | : : ∨:: :: :: ::',ニニ=|.| ト.、:|: : : : : |.:.:.:.i.ゝ.,.-., ......|
..ムニ //|: : : : : : :∨: : : : : :'.,ニ |.|ニ= ∨: : ::∧.:.:|.....ム.7、....∧,-,    저희는 환자를 지킬 뿐이에요.
.ムニ//>|: : : : : : : ∨: : : : : : :',ニ|ニニニ ∨: : :∧/、..ム.7.|......./ ./)
ム=/.|/=∨: : : : : : :ゝ、: : : : : : ,/ \ニ= .∨ : : : Y .ム.7.7 ../ .//, ,.-、
ニ/.Y ニニニ∨ : : : : : : : : ヽ: : : : :', .\= .∨: : ::|.ム .77./ .// ./',.'   만신전이 아니라 병. 원.
./ . |ニニニニ ゝ : : : : : : : : : : ヽ: : :',,、、-‐‐i` ヽ.、::..|ム .77/ .///./、
........|ニニニニニニ.ゝ : : : : : : : : :): :ヽ,、 ⌒)(`) .レ´~ ~ .</.//......>'.`,
........|ニニニニニニニニ` (`ヽ 、 ,丿: : ) .ヽ ぅ´、    / / /_./,
........|ニニニニニニニニニ .∨: : : Y: : /----./ / ` 、   ` ̄ ̄,,,,,,,⊃...ヽ
.........Yニニニニニニニニ,':∨ : : ): /: |~~~/ / ./'.^ヽ  ,、-´ ̄.7.....................`、
......,、.|ニニニニニニニ (: : : : ゝ: /: :/`~/_/ .// .>-‐ニ.............7............................`、
..Y (..|ニニニニニニ== ゝ: : : : :Y: // `ヽ/ /...>................7,.................................`、
...',`~~~~~~~ ▽ (: ゝ: : . !--'、   .ヽ/>´| \_,、......Y ゝ_.................................>
....',▽∧▽   ゝ :/´ニニニニ丶、  ..〉. . . ∧.....i......`ヽ.____丿.............,、-‐=ニ´
.....', . ∨ .┼ _,、 /ニニニニニニニニヽ ./. . . . . .∧、......../ /,、-‐=ニ´
.....,、,△、----、< ./ニニニニニニニニニニヽ'..\ . . . . . } .`丶-./ニ´
´ ,、-ニ~: : : : : : ,)>/ニニニニニニニニニニニ |......./\. . . .}  .|
./: : : : : : : :>´ニ=/ニニニニニニニニニニニニ.|..../ゝ \. }  .|
. ̄⌒⌒⌒ニニニ=/ニニニニニニニニニニニニニ|./ニニニ`丶、  ....|


250 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 21:59:20

신님이 지키지 말라 해도?

251 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:02:43      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
 .o ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′   し ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!            그 . . . 의사면 몰라도 수녀님이신데
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
   o   \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
    0 ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧  괜찮은 건가요. 신님이 뭐라고 안해요 ?
 。   /-      |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     _/_  _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    -/  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /- /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   _/_ / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/252 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:04:47

         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',   그거 들리는 사람이면 저는 여기에 없어요 !
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',  애초에 왜 들리는 건데요 !
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',
253 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:05:55

몰?루!
신이란건 만신전가면 그 앞에서 대기타고있는거 아니었나여

254 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:06:14
       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v
      / __ハ    그리크 하다고 해야하나. . .
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |   그리스. . . 트로이 . . . 3여신. . . 윽, 머리가
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
255 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:10:09


     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\                  그게 뭐에요 >
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\      농담입니다.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_    아무튼 신님이거나 그런 건 아니죠?
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |      }\_ -‐‥・‥‐- _/{
       _ - ''"゚~ ̄~゚"'' - _ (
     j /   /⌒\  \\
     //   /   :   丶 :
     __//, ___ j ___ ノ ____ } |
     ∥)k、 ’  ′   \  ;} _ ィi{
    √ニニ-_ / … … . 丶 _ -ニニ{
    ; √二二二-_ ‐=冖冖¬ー- _ -ニニニニ{ ;
   ; √ニ二二二二二二二二二二二二二ニ{
    √ニニ二二_> `` ̄ ̄ ̄゛`` <ニニニ{
   ; ]トー=ミニ/      \二二{
  ; ] 乂 ¬ ∩ 冂      ∨二 {
   ]二 >⊂0⊃[_0 ]_,, -‐ー‐- ,,,_  ∨二{
   _」_/-_ノ.凵 _、∪. . l. . . . . . . . . . ~''~、、∨ニ{
 c 〕⌒~ア/ノ}/. . . . ./|. . . . . . . . . .|. . . . . ..\二{ ;
   〕ニニ(イ./ . . . . . /u|. . . . . . . . . .|\ . . . . . ∨,{ ;
 C 〕二二ニ/. . . ..|._/__,乂. . . . . . . ./乂_\. . . . |ニ{
   〕二二 /. . . . .|/ -‐ \.ト L. ./ ‐- │. . . |ニ{
   〕ニ二 .| . . . . ヤ^テu求   テuF气ァ . . . |ニ{
  : 〕ニニニ| . | . . . c之ツ   vツっ/ . . . . ノニ{
  ; 〕ニニ‐|乂トミ__乂 :/:/: ′ :/:/:ノ. ._/イ二.{    대체 무슨 삶을 살아오신거에요 . . . !
  〕二二 八. . . . 込⌒ij C っ ιノ ̄ . . . {二 [
   〕二二 |i 入. . 、__. )h、、  _ . イ)イ. . . . .八二.[ ,
  ; ノニニニ|iy. .\_ . . .人\__ ̄_ノ》___〉___. ∨ニ[ :
  /二二ニ リ( . . . . ヽ . . .} 二 ||二// /》  / . ∨ニ[
  /ニニニ ∥ \. . . . . . .人二八_// 《/  /. .). .|'/ニ[
 /二二二/  ∨. . . '゙. . }㌻_>``__フ___ / . . . .|:∨ニ[
 /二二二/ \  (. . . . .)/ / ^~_,, -‐ア . . . . .|::::∨,[
. /二二二/〕h、 ~-_ ≧= イ /  .-‐ _ア/|. .|. . . .|::::::|ニ[
/二二二/二二 〕h、、 }i.( |  _、-ニ~ /-|ノ|. . . .|::::::|ニ[


256 이름 없음 (Ff72xr/dYw)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:11:33

어 신님이 직접 만신전 오면 너 죽인다 + 너 사고치면 내가 죽이러 간다 했던 삶?

257 이름 없음 (4b3dH9qgec)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:11:41

만신전 앞에서 신님과 만나는 사이

258 이름 없음 (3t0hTxZQgw)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:13:01

미래 현제 과거 모든 세상 전체를 저주하고도 살아남아 죽지못하게 되었던 삶?

259 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:15:59
    /   l∧ヾ///≦-ァ   _ -≠三三三三三三三三三≧ _ 丶ヾ\丶\`
   /   ,ィ ∧|/| ヾ//<_  _-=≠三三三三三三三三三三三三三z、 -\丶゙
  ./∧ 、 //l'////! -、∨トー ´。/三三三三三三三三三三三三≠<\ヽ
  ////∧ .////べ//! `ミ゙ ハ!o _ ィ三三三三三三三三三≠─ ̄
  / |////∨//〈 < W ヽリ〈 _≠ニ三ニニニ三斗‐  ̄
   !////////∧ィ っ_ ≠ニニニニニ≦/
  |バ///////ハヘ/ニニニニニ≦三/
   ∨////;//ニニニ≦三三/        다 알고 오신 거 아니에요 ?
    ソ>ィニニ!ニニ/=ニニ/  ノ]
   /三/ニニ!ニニニ// 「/ /ユ
   /三三iニニニ!ニニ/ニイ ./'′!ユ
  ./ニ/三|ニニニニ/ニ/ニ!イレ イコ
   ハニニ三 |ニニニ乂ニ;/三|//| _j┘
  ./∧ニ三; |ニニニ/'ニニ/三ニ!寸「      _
  j//∧ニ三!ニニ/ニニ/三ニ.|ニヾ\___ ./ニ∨
  /////ヾ三|ニ;/ニニ/三ニニ!ニニ\三=_ニニニ/ニ∨
 .////////\! /ニニ./三ニニ|.ニニ三\三三ヾ三ニ|
 /////////´\ニニ三三ニニl!.ニニ三三\三三三ニ|
         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',   그냥 두 분 불편한거 있으면 도와드리면 되는 편한 일이라고 듣고 왔단 말이에요 . . . !
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',   보고 들은 거는 잊어버리고 !
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',
260 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:16:27

보고 들은거는 잊어버리고.
에서 어느정도 짐작해야 오래 산다구요

261 이름 없음 (Ff72xr/dYw)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:17:08

보고 들은 거는 잊어버리곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
거기서 짐작해야짘ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

262 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:17:19


      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
 .o ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′   し ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____       누아르포함인가. . .
   o   \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
    0 ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
 。   /-      |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!   흠.
     _/_  _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    -/  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /- /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   _/_ / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/

263 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:18:33

             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ
           介s。ー─  イN         \ニニニ   아, 그럼 충분히 바람 쐬었으니 올라갈게요 !
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ| 새벽부터 잡담에 응해주셔서 감사했습니다 !
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|
264 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:19:12


 ‘,`丶、   _,、 -ニニニニニニニニ==`/ニニニ===.|
 ‘,ニニ`丶、,,‐ニ二ニニニニニニニニニニ/ニニニニニニニ |
  ‘,ニニニニニニニニニニニニニニ=-‐‐-=ニ‘,ニニニニニニニ..|
  ‘,ニニニニニニニニ=‐‘^´    ‘,ニニニニ===.|
  ‘,ニニニニニ-‘´       ‘,ニニニニニ...|
   ‘,ニニニ‘iヽ,') _,,、--‐‐丶丶‐-、,.‘,ニニニニニ.|
   ‘,ゝ,`∩,゚_),:´; : : : : : : : ‘,: : : : : : : ‘,ニニニニ‘,
   ,_´_,´-゚j: : : : /|: : : : : : : : :',\ : : : : : ‘,ニニニニ‘,
   .‘,!-/: : : : / |_ : : : : : : ' ~~~~~、: : : |:‘,ニニニニ‘,
   ‘,/: : |: :://~` : : : : : : : | u `丶|: :‘,ニニニ=‘
   |: : : :|: |  ‘,: : : : : : :/   ....|: : :‘,ニニニ.‘
   { : : : |::|  `` - '´ .-===彡 丿: ;.′ニニニ.‘
   {: : : : v -===彡  , :/:/:/u∠,': : :|‘,ニニニ‘  저 혹시 뭔가 말 실수를 한 걸까요 ?
   .‘,: : : : :ゝ,:/:/:/:/   ,  / : : : |:‘,ニニ=‘
   | ゝ、:_:_:\   、__ '  /,: : : : :|: ‘ニニ=‘
   |ニ|: : | : : :ゝ、u    / |.,': : : : /: ::‘,ニニ.‘,
   |=|: : |: : : : |: :`: - ,┐- ´=ニニ|' : : : /: : : :‘ニニ ‘
   .,'=|: : |: : :: ::|_, 、- ^´ニニニ|ニニニ=|: : : / `ヽ、:/‘,==‘
   ,'=|: : :|: : :: ::|∨  |ニ=/\=ニ/ヽ: :| / ヽ‘,ニ‘,
   ,'/.| : : |: : : :|ゝ∨ |/  \'  ゝ' / ./ニヽ\‘,
   ,'/ ヽ : \: :ヽ', ∨ ∧,、 -- 、, /  //ニニニ ヽ .\
265 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:19:18


           -------
        ,....r≦:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i≧..... _
      /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i≧=- _
      /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:>
     ,.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i:i/:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i: ∧¨´
.     /:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:{ Ⅵ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:∧
    /:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧;{Ⅵ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:| Ⅵ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i ∧
     从:i:i:i:i:i:i:i:i/ ヾ Ⅵ:i:i \:i:i:i:| .斗匕从:i:i:i:i{:i:i:i:i:i:i:i∧
    /':i:i:i:i:i:i:i:i:i:―――Ⅵ:il. \:i|   ヾハ:i:{V:i:i:i:i:i:i:∧
.   /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i{.   Ⅵ|  ヾ   __ ヾ{ }:i:i:i:i:i:i:i:∧
   /'}:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i: | ,,斗====ミ  {  x彡''べ三x Ⅵ:i:i:i:i:i:i:i:i\
   |:i:i:i:i:i:i:i:i:i:从x:/ ̄ ̄¨´  }    ̄ }:i:i:i:i:i:iハ ̄
   小/|:i:i:i:i:i:i:iヾ{       }      ! ̄ }:i:/´
   /:i:/ |:i:i:i:Y ∧      ´     , }/:/
.  /:ノ  l:i:i:i:i| l .∧       ___ / ノ:i:/
  {''  .|:∧:入 -∧ __  - ―  ∧ } } / ./イ:i:i:/
.     ´ .Ⅵ:i≧=≦ \{ ハ ∧ ./ ‘..ノ / ./:i:i:i:i:/
       Ⅵ:{\:i:i:i:\ \/ ∨ ‘,' _ ゝ .イ:i:i:i:i:/
      Ⅵ \:i:i:i:>  -― ´ ィ:i:i:i:i:i:i:/
..      ヽ  ゞ=彡へ≧=-----=≦. |从{⌒l/
           }     .|
           |     /|
           | ヽ    ./ .|
          ,    / .八
          __,ノ      ≧=---- _____
  _ -===-- ____,,,へ_,,斗匕_  }   _ /ニニニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _

266 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:19:19

무려 디는 신 둘에게 간택받았으니까.
하나는 운명의 여신, 또 다른 하나는 사악한 악신
넵튠? 그건 디에게 사기당해서 파산당한 신이고..

267 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:20:11         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',    우아아아앙, 신이시여 어째서 이런 시련을 주시나이까아아아아
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',
268 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:21:09

신이니까 시련을 주는거다!!

269 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:21:15

재는 디가 겪은 시련의 일부분만 겪어도 멘탈이 털리겠네.

270 이름 없음 (hE6paDowC.)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:21:53

가호 없으면 보통 미쳤어

271 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:24:04

그럼 누아르 멘탈은 뭐지?

272 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:26:38


…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
                   ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
273 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:26:52

기적

274 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:27:38

이왕 이렇게된거 앞으로 디와 연관된 사건에 수녀님도 함께하는걸로 하즈아 크헤헤

275 이름 없음 (L7fb5DcuLU)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:27:42

ㅊㅋㅊㅋ!

>>271 기적

276 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:28:32                     / /アヽ ‘, | | | | | | | |  |
                   / /アヽ. ‘,||| | | | | | |  |
 ̄丁 冖¬==┬--  _           / /アヽ ‘,||| | | | | | | /|
^^´!` ^「^'´|`ー'^lヽノ^!^⌒ヽ丁フ'r冖¬ェ=―--  _.. - ´ 〈アヽ ‘, | ||| | | | | レ'T. . .|
 | | | | | | | |  | |        ヽ ‘, | | ||| | |_ -‐ '|. .| . . |
 | | | | | | | |  | |     ―--  _ | | | | ||| | |. .|...| |. .| . . |
 | | | | | | | |  | |   /     / | | | | ||| |ノ. .|...| |. .| . . |
 | | | | | | | |  | |  /     /  | | | ト-|‐'´「.|. .|...| |. .| . . |
 | | | | |_|_|_| _ | |__  ̄ 冖¬‐'  | | _|_|..|..|..|. |..|. .|...| |. .| . . |
 | | | | |三|三|三| 三 | |三三二ヽ ,..-┬┬-- -| 「..|..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
‐-┼-‐|-‐┼ー 、L. -┼z.⊥ _| |  | | | | |/ /7r'l´|Τ「Τ^「 |-‐|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . | ̄Τ⌒ートl | | | /ァ'l ||||| | l |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |..| | | |′l ! ! | ||| | | |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |..| | | | | | | ||||| | | |. ..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . l. | | | | | | | ||||| | ||..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. | | | | | |_レトト|┼|-'|-'|ー'|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |.├ |-'|‐-|_レ|.|..|..|..|..|..|. .|. .| .| |. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . l. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .| .|..|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|. .|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .|....|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |
. . ..|. . ..| . .|. . ..|. . ..|. . |. . |. . ..|. . . . |. .|. .l. ..|. . |.|..|.|..|..|..|..|..|. .|. .|. ..|. .|. |..|..|..|..|. |..|. .|. | |. .| . . |

277 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:30:13

계속되는 병실의 턴!

278 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:32:17               __,
            __.斗≦ア
           「:l:l:l:| |:l:l:l:l:lア   、
           |:l:l:l:l| |:l:l:l:l:|    }≧x
           Ⅵ:l:l| |:l:l:l: |   }:l:l:l:l≧x
           寸: | |:l:l:l:l|   /:l:l:lア/心
         . --ミ  寸、 寸:l:|  .イ:lア/:l:l:lア
      _ ┐ / :. :. `,  ≧=--<≧=--<:l>''"´
     ,,'" {__/  :. :. | . '":. :. :. :. :. :. :. :. :. :.:` 、
   ,,'"  .  .  . .  / : . :.: . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.: .ヽ、
  ./  .  .  . . '. .: :. :. :. i :. :. :. :. :. :. :. :.: .  ヽ
  {_/ ̄ ̄`l .  . . .'  .: .: .:..| :. : :. :. :. :. :/:. :.
     ,ノ  /  .:i  .: .: :. :. | :. :. :. :. :. :∧ :. :. :. :.. .. ,l
 {` .,_,,'" ./^}  /| :. . . :. :. :. :.|: .:. :. :. :./斗― :./ :. :./
 、   . :/ <_彡  |:. :. :. :. :. :.: .∧ :. :. :. l/  Ⅵ/| :. :/ |
  ≧===-- ´   _  .|∧: . 、:. :. :. :. 、 : . :.l ,z云屶┐ :/{:. |
      l^| 「| |   | Ⅵ、:\:. :.i: i\ .:l brリ . :./ リ:. |
      | | l | | /7 .| :. :、 |\|、| 、\l. `¨´ i:./イ:. :.:|    왔는가-
      | |」 l L/./ ., :. :. ヽト .,  t ュ  ,, .|/ : .:. :. :,
      く\|  f  .′ :. :....:. :. _≧=--=≦:. _. :. :. :. :. :,
     \l  .| / : .: .: .:. r'´::::::ヤ”¨¨¨¨¨`ア:::::::`ト、:.: :. :. 、
      廴_ _| / :. :. _ノ^:、:::::::::ヽ  /::::::::::/ \:. :. : 、
     / 只、 { `V :. :. 「  \_...斗-<::::::::::/  \: .:. 、
     ヽ/ /} \〉_」 .: :.:」  { rー┐ L_」`ー'"  / } :. :.:\
      L/ L」 \ :. :〔 ̄\、 `}  /:l:l:l|  ト、 ,.斗==≦、 :. :. ` .,
      /‘、  、: .:./^`<`__! ./:l:l:l:l:|  {: ン:::/⌒Y´: .:. :. :. :.: .:.` .,

279 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:32:44
             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ
           介s。ー─  イN         \ニニニ    왔지 !
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ   이제 뭘 할까 ?
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|


280 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:34:22

둘다 인간이 아니었다가 인간이 된 사람들끼리 다시 뭉쳤으니 그들은 어떤 사건을 일으킬까?

281 이름 없음 (w2OI61tlv2)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:35:23

D는 인간 포기는 안 하지 않았었나 그랟도

282 이름 없음 (L7fb5DcuLU)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:35:48

죽어서 언데드 되었는데?

283 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:37:28

인간 포기 했었지.

284 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:38:37

샤미코는 진짜 디를 어떤 시선으로 볼지... 무슨 3단변신하다가 인간으로 돌와왔으니

285 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:43:05


          __
          -=ニ::::::::::::::::::::::=- _
       /:::::::::/\::::::::::\::::::::::-_
.       ,.:::::::/:::::::{::::::::: \:::::::::\::::::::::-_
      /::::::/ :::::::::::::::::::::::: \:::::::::\:::::::::::,
       /:::::::::::::l:::i:::|::::::::::: \:: \∨I:::::::::::::::',
      :::/|:|::::::::l:::|八:::::::\:斗<⌒VIi:::::::: |::::',
     ;:; |:|::::::::l::ィi⌒::::::::::\:::::\:::Ⅵi:::::::|::::::i
      |:| |:|l:::::::l:::|八___\:::::: \___\Ⅵi::: |::::::i
      |:| |:|l:::::::l 式で下 \::::弌^⌒:::Ⅵi::|:::从
      |:| |:|l:::::::圦乂゙ヅ   ̄ \::| :::ⅥijΛ:',
      |:| |:|l:::::::l:八ぃv  '   八 :::Ⅵ::Λ:',
      |:| |八:::::l:::: \  、 フ イ::::\ v!/Λ::',
      |八j/ニ\rfのぅ=- __,xく:(の|::::::::八 〉::》
      ノニ-=ニニ`辷ツく二冖二/i:iア|:::::/:i:i:i\イ        우선 거기서 넋을 잃은 마리씨에게 사과하지 않으시겠어요 ?
     /ニニニニ-=ニニニ):i:i:i:i∨ニニ〈:i:i:i:ij:::/\__ノニニ\
      |ニニニニニ-=ニニ)`ニ⊃ニ只ニΛi:/:::{::八i:i:ノニニニハ
      |ニニニニ|rベニノヘニ⊃/Λ〈:i:i:/::::八::::::\ニニニニ|
      |ニニニニ|ニニ/ ∨\_/r|ニヘニ{/ニニ\:::::::\ニニノ
      |ニニニニ|ニΛ-/ニ二/ヒ|D|ヒVニ\ニニニ\:::::::\{
.     /|ニニニニ|∨ニ[/ニ二/辷|ニ|辷Vニニニ>ニニニ.\:::::::\
     /-|ニニニニ| |二⌒\/辷-|ニ|辷 ∨⌒ニニニVニニン、::::::::\
.     iニ|ニニニニ| lニニニニニニ⌒ |ニ|⌒ニニニニニニニ|ニニニ\::::::::\
.  /:::iニニニニニニ|八ニニニニニニニ从「ニニニニニニニニ八ニニ厂 \:::::::::\
  /::::/::iニニニニニニ|ニヘニニVニハニlC|ニハニハニVニイニニニΛ  |\::::::::::\
.  ∥:/:::::iニニニニニニニノハニニニニニニ|ニ「ニニニニニニ/ニニニ/ 「\ ノ:::: \::::::::::\
. ∥∥:::弌ニニニニニ/ ]ニニニニニニ|ニ|ニニニニニニ/ニニニ/ | |\ ゚>::::::::::/ \:::::::::::\
  |||:::::::|::\ニニ/ /ニニニニニニ|ニ|ニニニニニ/ニニニニ〉| |__彡:::::::/  }::::::::::::::::\
  |||:::::::|:::::::i ̄  厂ニニニニニニニ|ニ|ニニニニニ〉ニニニニ〉|_|∨:::::/  |:::::::::::|:::|:::::\
 八:|:::::::::|:::::::| /ニニニニニニニニニ|ニ|ニニニ二Λニニニニヘ:::::::::/   |:::::::::::|:::|  \
  八:::::::::r―=ニニ/ ニニニニニニニ ]C|ニニニニニニ〉ニニニニヘ:: (    | ::::: /|:::|   ):.
   \::::乂ニニ/ニニ/ニニニニニニニニ|ニニニニニニ\ニニニニ\     /::::::/ .|:::|  //
.    \:::\ニニ/ニニニ/ニニ/ニニ|ニニニニニニニニ\ニニニニ\   /::::::/ ノ::ノ   //
     )ト---(⌒\ニ/ニニ/ニ二|ニニニニニニニニニニ\‐-=ニ..,\. /::::::/ /::/   //
.    /ニニニニニ,ニ二{ニニニ{⌒\|ニニニ厂ニ}ニニ厂⌒レニニニ二二/::::::/ /::/   〈:(
    /ニニ{ニニニニ',ニニ ̄ ̄ニニニ`ー‐<ニニニ⌒ニニニニニ\ニニニニ/::::::/__/::/ フ┐
.   /ニニニ{ニニニニ',ニニニニニニニ\ニニニニニニニニニニニニニニ\ /:::::::/ /::/‐く /
   /ニニニニ{ニニニニニ',ニニニニニニニニ\ニニニニニニニニニニニニニニ\⌒ニ/イニ〈 / |
.  /ニニニニニ{ニニニニニ',ニニニニニニニニニ\ニニニニニニニニ=-‐=ニ^´ ̄/ニノニニニ|
  /ニニニニニニ{ニニニニニニ',ニニニニニニニニニニ\ニニニニニニニニニニニニ/ニニ/ニニニニニニ!\
286 이름 없음 (Ff72xr/dYw)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:43:29

쿠루미

287 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:43:36


                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/ .{: : : : : /`≡=-'ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : : c-=≡'{_:_:/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: _`__  ∠: : : : } 二二∨
        / /: : : : ゝ: : : フ   ` /: : : : : }∧二ニ∨   우아아앙, 원장수녀님 살려주세요. . . !
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }

288 이름 없음 (W1xWpDU4Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:44:01

오랜만 쿠루밍.
세계멸망이다 뭐다 난리쳤었지만 생각보다 세계 멸망의 위기는 흔한 것 같아.
별로 과민반응 안해도 될듯 (아무말)

289 이름 없음 (w2OI61tlv2)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:44:04

쿠루미쨩! 오랜만이당

290 이름 없음 (L7fb5DcuLU)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:44:47

광삼아!

291 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:46:20

쟤가 수녀라고!?

292 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:47:09

오랜만에 등장한 쿠루미! 원래 모습으로 돌아온 디를 보고 어떤 감상이 드는기 궁금하드앙

293 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:49:04


      ------- v---- 、
      ` /:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i>.._
      _彡:i:/}:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i≧=-
      /:i/ 从:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:≧=-
       /:i:i八 ∠ }:/从{ Y:i:i:i:iヾ
      ´¨ lハ'シ _  Y:i:i:i:i:{_ -----  _
       ノ' } 〃 ヽ 从/ニニニニニニニニニニニニ=- _
        `¨ 〃/__/ニニニニニニニニニニニニニニニニ=- _
          ヽ ' ./ニニニニニニニニニニニニニニニニニニ=- _
           /ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ=- _   죄송합니다 !
           /ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ=-
         ノ=彡イニニ====ミxニニニニニニニニニニニニニ
         /ニニニニニ/´   \ニニニニニニニニニニニニ   그랜절 박겠습니다 !
        , .ニニニニニ /  _   \ニニニニニニニニニニ.}
       /ニニニニニ= ' /: : :=-. _ Yニニニニニニニニニ.|
       /ニニニニニ / {: : : : : : : : : : :.八ニニニニニニニニニ.|                    우아아앙 괴롭히지 말아주세요 ! > 마리
       /ニニニニニ /  ‘: : : : : : : : : : :{ニニニニニニニニニニ.:|
      Xニニニニ/   ‘, : : : : : : : : {ニニニニニニニニニニ.:|
.     / へ./    ‘,::\: : :.r<{: {>-=ニニニニニニ.|
    /  {      v: : : :/: : : :}≧: : : }≧==-=.}
.    { _ rr、 }      }. <: : : : : : : : : : : : : : <: :/
.    乂i_i_シ ´     ,. : ´: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. '
     ゝ'      /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : /
         /: : : : : : : : : : : : : : : : : : :> ''
         /: : : : : : : : : : : : : _: : : :ヘ´   _ -=≦//
        ,: : : : :へ_: : = ⌒: :<: : : : }_ -=≦/////////
         {: : : =彡{: : : : : : : : -=≦//////////////////
______    __ヽ_ -=≦ ̄ ̄/////////////////////////

        γ   . /   /  l  / ヽ    ∨ ‘,
         { γ⌒, / }  /  .| . / ‘, ,、  ', ∨ ′
        \l ノ ′.ノ ‘,  ' / ,. '^∨‘,.| ゝ ‘, |
         /  |   `、  ‘,′ ,xぅ笊㍉′   | |
      //. /  l   `、  ‘,  ' v///} /   / |
.      / { /    ‘,    \\ ‘,  ゞ- '.// /} |
      八  ゝ' ィ    ‘, `、 :\ \l ⌒`   / / ノ: W
      >< ゝ、、__ ,.、 V, \:ハ \l    ⌒l  ィ‐<.:  V     안녕하세요.
             ∧  八   ^  |. /|: : :   ∨
            ∧ ′ :〕iト 、、  イ: :レ゙ュ|: : : :   ∨
              ∧ .{  : : : :γ ⌒ ``寸//∧: : :   ′    [만난적이 1.있다. 2.없다. .dice 1 2. = 2]
            / .ヽl  : : : :.{    寸/∧: :
             /   : : : j{ /   寸'∧:
     ,、丶` ̄ ヽ   /    : : くi:iV     .寸心,
    /    }   /   : : : : :7  ,、γアひh、マ/心、
    /      ゝ- イ     . : : : :∥  ィア⌒  ∨).`'<心、
   /          . : : : : : j{ .V∧   ∨ | : :``
.  /          . : : : : : : : :∧ }'/∧   ∨. | : : : :


294 이름 없음 (L7fb5DcuLU)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:49:35

읎어!

295 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:51:04      -‐:::::::: ̄`ヽY:::丶、、
     /::::::::::::::/:::::/::::::::::::\:::丶
.    /::::::::/::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::\:::\
.   /::::/:::::/::::::/::::::::/:|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
   /::::/:::::/::::::::::::::: / |:::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
  ::::::::::::::::::::::::::|:::::/j |:::|::::::|:::::::::::::::::::::::::::::::.
  |:::::::::::: |::::::::::| :::斗-ー、 ::::|l:::::::|::::::::|::::::::::::::.
  |:|::::::::/'|::::::::::|::::ハ| l从:::::|:l::::: |::::::::|::::::::|::::::.
  |:|:|:::::l |::::::::::|ィf笏対㍉\| l::::::|::::::::|::::::::|::::::::
  |:|:|:::::{ |::::::::::|代::ツノ  ヽ::::|::::::::l:::|::::l:::::::i:.
  |:い::八_|::::::::::八;:::   \|:::::|:|:::|::::lハ::::l:::.
  l:{ \r八::::::::::|::\  丶  \|:|:::|::::| |::|:::::
  乂__[ rわV::::::|::| ` ー-   イ:::八 |::::| l::|:|::i
   /乂こン∨:::|::|>  xへ<ゎ))\ |::::| |/ |::|
   \/ /\|::::|::|ーr-- _L _\ニヘ ノ:::::j j{ |::|            네, 처음뵙겠습니다.
  _ノ /:::::八:::从rー-〈_/  \ン「i:::/ノ::ノ l::|
  /ニ{⌒V{:::::::::::::\::|  {_/.  / |:::{ イ___ノ:ノ
. /ニニ{ニニ圦:::::::::::::\廴ノ::〈_tヘ _{ニニ|八ニ}:::/             저는 토키사키 쿠루미.
 {ニニニニ{ニニニ\:::::::::::::\/ |ΛVニニニニニニニノ=--......... _
 {ニニニニVニ⌒ニ\:::::::::::::\{ニc{ニニニニニニニニく__:::::\::::::`:::、
 ∨ニニニニ{ニニノニニ\:::::::::::::\ ΛニニニニィニニニVニ}:::::::\:::::::::\         그쪽에 있는 디의 학우랍니다.
. }Vニニニニ⌒Vニノ二\::::::::::::::\ `¨⌒ニニニニニニ|\::::::::\::::::::\
  {ニニニニニニニ{ニニニノニ\\ :::::::\ニ(ニニニニニニニ|\\:::::::::\:::::::丶
 ノニニニニニニニ∨⌒辷ノ ノ:\\::::::::\ヽニニニニニニニ} \::::::::\:::::::`、
 {ニニニニニニニニニ∨ニニニ/:::::::::V::\::::::::∨|ニニニニニニニニ\. \::::::::::::::::::`、
  ̄\ニニニニニニ\ニ/::::::::::ノ:::/C\:::::V!ニニニニニニニニニ〉 ノハ:::::::::::::::::::
.  /ニ「「Vニニニニニニ/:::::::::::/::/ニ{ニ|-\ {ニニニニニニニニニ//::::::::::::::::::::::::|
. /ニ/ | | Vニニニ/:::::::::::/:::/ニ{ニ|ニニΛ\ニニニニニニニ{::::::::::: |::::::::::::::::::
. {ニ{___|八 Vニ/:::::::::::::://ニニ{c|ニ/:Λニ\ニニニニノ::::::::::/:|::::::::::::::/
  ̄77 \/:::::::::::::::::Λニニニニ{ニ|-/:::::/}ニニ>―彡::::::/ |:::::j:::::/
____// /::::::::::::/:::::/-Λニニニ乂|/::::::::/ニニニ\:::::::::/   |::://
::::::::::::: ̄/:::::::::::::/:::::/ニニΛニニ/::::::::/ニニニニニニニ ̄\  ノ/
:::::::::::::::::::::::::::::::/:::::/ニニニニニ>''´::::::::::::/ニニニニニニニニニニニ}


296 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:52:34i:i:i:|i:i:i:i|i:i:{i:{i:{i:i{i:i:i:i:{i:i:i:i:i:i/  {:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i{i:i:i:i:i:i:i:i:iィ ⌒\i:i:i\ \i:i:i:i:i:i:\i:i:i:\⌒\
:i:i:i|i:i:i:i|i:i:{i:{i:{/{i:i:‐┼─-i{-  {i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:{⌒¨^「 {  、{⌒\\ 人i:i:i:i:i:i:i:∨i:i:i}
i:i:i:|i:i:i:i|:i:i{i:{i:{ 八i:i:人i:i:i:i:i{  \{i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:. (⌒\ \  :.  ¨{⌒∧i:i:i:i:i:八i:i/
i:i:i:|i:i:i:i|i:i:{八{ ィチ示芋笊㍉., {:i:i:i:i:i:i:i:i、i:i:i:i:i:i:. ⌒ヽ', }\ \ ',{ ⌒∨. :::.
i:i:i:|i:i:i:i|i:i:{ /  〃/////(_, ゙''八i:i:i:i:i:i:{i:{\:i:i:i:i:.. -‐}_人 ヽ ハ  }∧  { .::{
:i:i:i|i:i:i:i|i:Ⅳ  ん//.::::.V/ハ  \i:i:i:i{i:i:. Vi:i:i:} __ ィぅ示ミ、└' } /  ', } ..::
:i:i:i|i:i:i:i|:i圦  ⌒)/{::::ハ///}  \八i:i:. vi:i:|⌒_ノ.: XII.:ハ \└'  }_jノ ..:::.
i:i:i:|i:i:i:i|i:i个\ 乂//乂ノ/(⌒   ⌒\〉 }i:i:| ん .: :/: .: } 圦i:i:::.    ...:::.      <<<권능 : 시간축>>>
i:i:i:|i:i:i:i|i:i:i{  ≧=- __ツ       〈i:i:i|⌒).: └‐.III } :i:i:i:i:i:::..    ..::、
i:i:i:|i:i:i:i|i:i:i{           V八Ⅶ.: .: .:(⌒ メ八i:i:i:i:i:vニ=-         뭐어, 그리고 엄청 저질러주셨던 것 같네요.
i:i:i:|i:i:{i:i:i:八         .::::.  乂.:Ⅵツ ' }\i:i:i:V:i:i:}i:ニ=- __ __..
i:i:i:|i:八i:i:i:i:i\        ..:::{   ¨¨¨´ / }i:i:i:\i:V八i:i:i:i〈 __\ _/
i:i:i:|i:个\i:i:i:i:i::.._        .:::,      八i:i:i:i:i:\i:i:i:i:i:i:八 ̄ ̄
i:i:i:|i:i:{: : . \( ⌒             , /:个\i:i:i:i:i:\i:i:〈ニ∧ __   _/
i:i:i:|i:込: . . \   、          //:i:i:i:i:i}i:i:i:i:\:i:i:i:i:\i∨ニニニ=- -=ニ
:i:i:i|:i:i:i个::..     ー─‐ 、 ___,    ..:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i}:i:i:i:i:i:i:i「:i:i:⌒i:i:}\-=ニニニニニ
i:i:i:|i:i:i:i八::::....              ':i:i:i:i:i:i:i:i:i:i八:i:i:i:i:i:i:}i:i:i:i:i:i:i:i|i:i人ニニニニニ
i:i:八i:i:i:i:i:i\::::..、          ..::i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:/i:i:i:i:i:i:i:i:i:|i:i:i:i:i:i:i:i|/ Vニニニニ
i:i:i:i:i:\i:i:i:i:i:i::. : :....          イ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|:i:i:i:i:i:i:/  Vニニニニ

297 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:53:07

오 그럼 누아르가 피빨이에서 인간으로 변했다는 것도 알겠네?

298 이름 없음 (91RH39Qzds)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:53:10

포테스타스도 아니고 권능인가-

299 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:55:57   /ニニ/           |   | |     ,/    /
   !ニニニニ〉          ト、  」:、  ! |     /    ,/
   ∨ニニニ>        |ニ\イ ヾヽ. ! !   ,/    ,/
ヽ  |ニニニ∧        /ニニニニヽヽヾ\ !;|  /    /
ニ\  |ニニニ∧      /ニニニニニニ∧ヾ\ヾ:! /     /
ニニニ\.!ニニニニ∧__    _ イニニニニニニニニニ∧>へ>"    /
ニニニニニ|ニニニニ∧゙<\_-=ニニニニニニニニニニニニニニニ∧イ:.、 `゙ ー  /
ニニニニニ.!ニニニニニ∧ニヾ->ニニニニニニニニニニニニニニニニ∧:i\   /
ニニニニニニニ./!ニニニニニニ/7ニニニニニニニニニニニニニニニニニニi:.、ヽ、 /
ニ!ヾニ|ヾニ./∧,ィ ニニニ/7ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ!-z_/
ニ|/∧!/∨////!,/┐ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ>´
ヾ!/ヾ/ハ/イ///// 、¨ヽ、 \ニニニニニニニニニニニニニ> "
ヽ}/! ヤ!/ /////\i} 〈ハ ;.:.}ニニニニニニニニニ> "     그랜즈우ㅝ아이쿠우우 !
∨ヾ ゙  // ///`゙ _ソ〉/ニニニニニニ>'"
 \    ///j /ニニニ_zzxイ
  _>  _≧z_´<ニニニ≠≡'′
 ̄ ̄ ̄` ー-- ニニニニニニ\
     ∨ニニニニニニニニニニ\
     \ニニニニニニニニニニニー------ _
     ` ー=ニニニニニニニニニニニニニニニニ=- _f> _二つ
        ̄ -=ニニニニニニニニニニr'"´  二ニ⊃
             ̄ -=ニ{、  、二ニ⊃
               `¨¨¨`ヽ) 미끌

300 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:56:06

??? 잠깐. 혹시??? 하얀 쿠루미?

301 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:56:26

             _,.zzz-、_ イ
           _ ,ィ;i;/ ̄#   、
           |r;゙У  _ -‐ 、  \     이래저래 저질렀어.
           /Ly#   ̄ ヽl  #i;!
          /ィ;i;i|       从
    _  -──-  _ //|;i;iハ_/_    /ヾハ     손목 아파.
 _ -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニ≧x、_/.ィ;iド_
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三/ニニニニニニ=-  _      ___
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三ニ/≦三三∠ニニニニニニ≧≦三ニ≦ニニニニニ三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三./三三 /三三三三三三三三三三三三三三三三三

302 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:57:10


     ___
.    /:::::::::::::::::::::::\
.   / :::::: |::::::::::::::\::::::ヽ
   /::::::::::::|::|:::::::::|::: |:::::::::::
.  :::::::::|:::::|⌒:::::::|::: |::::::::|:|
  i:::::::::|:::ft云 \|::: |::::::::|:|
  i:::::::::|:::|  \|::::::::|:|
   乂:::::|:::::ト ` ′ ノ :: ノ|:|
   r‐[>圦::辷::Τ[>@<]:ノノ  바보네요.
  辷::::::L|:\LLLV:::::|::_フ:::、
  Λ辷::::::|::::::|::::c::|::::::| _フ::::}
  {:::::: 辷::|::::::|L:::L|::::::|_フ::::/
  {:::::::::::::::|::::::|::::c::|::::::|::::::/
.  \::::::::::|::::::|:::::::::|:::|ノ ::::|
   Λ::::::|::::::|::::c:八|:::|::::|
   |::::::l八:| :::::::::::: /:::::|
   ノ|::::::::::::|::::::c:::::::|:::::::|
  /::::|::::::::::::|::::::::::::::::|:::::::|\ 퍽 !  \ Aho !? /

303 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:57:36

ㅋㅋㅋㅋ

304 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 22:59:47


         厂`ヽ、_,、
       /   ーへ、
   _ -=zzzzzzフ##   ト_ 、 ̄ ̄ ̄ヽ
  .///7 ̄ ,r  、##    ├l :.   〉
 ///_/_ i {三∋i     ├l   ∪ /!     아하하, 원한이 깊은 발자국이네요-
/////斗≠-ミ弋、_ j  u   jフ   /:.|
 ∠´ {!, i{  ゝ\     #ノ;:    /:.:.廴  ,.- 、
 ヾ>xヘ ヾ、 u   ;####    /:.:.;  ̄  .:`:ー  뭔가 나쁜 짓이라도 ?
 ヽ、ヾ///>x、、  '####;'      イ:.:;.'
ト、 ∨////////≧x、      /:.:.:ヾ:    ...:,:.
//\∨///////////≧x、    /:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ノ:.
      /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
.     ...::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \::::::::::::: \
    /:::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::',::::::::::::::::::\
.    /:::/:::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::',::::::::::::::::::::::',
   /:::/:::::/:::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ',
.   /::::::::: / ::::::::::::::::::::|:::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|::::::::::::::::::::::::',
   ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |:::::|::::::::: |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|::::::::::::|::::::::::: ',
  ::::::::::::::::::::::::::::::::::|:::|/Λ:::::::::|:::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |::::::::::::|::::::::::::: '
  |::|::::::::::::::::::::::斗::|:::| ‘,::::::::|:::|:::::::| :::::::::::::::::::::::::::::: |::::::::::::|:::::::::::::::::.
  |::| :::::::::::/:::::::|:::|/  ‘,::::::|:::|:::::::|:::::::::::::: |:::::::::|::::::|::::::::::::|:::::::::::::::::::
  |::| ::::: |::::::|:::::::Λ|  ____‘,::::|:::|:::::::|::::::::_、 -‐‐‐- ミ:|::::::::::::|::::::::::::::::::::
  /:|::| ::::: |::::::|::::: _,斗rヤ方ミ::::|:/‘,::::|:::::<_ '"´´´"''┘::::::::::::| ::::::::::::::::: |
. /:/|::| ::::: |::::::|:::: |「^{::r(;;::(_.   ‘,::|八 :::::::: | :::: |::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::|::|
 /:/ .|::|::|:::::|::::::|:::::代 乂;;:::::ヅ  ‘,| \::::::|\::|::: /::::::::::: |:::::::::::::::::|::|   히나. 메가코프 주식터짐.
. |::| |::|::| ::::::::: | :: |〉;; ;;´´     、  \| ;; |::/::::::::::::::/ ::::::::: /::|::|
. |::| |Λ| ::::::::: | :: |Λ        _   /::::::::::::::/::::::::::/:::/::|
. |::| || 八| ::::| :: |:::人    、  ノ  /::::::::::::::/:::::::/::::::/}::|   살아나나 싶더니 물적분할로 튐.
 \.._||_ _| ::::::::: | ::::: }>    ー   .:/:::/:::: /::::/::::::/ ノ:/
  |/二|:八::::::: / ̄>‐┐_     イ///::::::/ ̄\:/ー::::/
.   /ニニ|/二\:::\(う> 〉 |二_≧=--<ニニ/二/:::/rくう> ∨ ̄ ̄     덕분에 재산 반액이 죽었어요. 알아요 ?
 /⌒二ニ./└{\:::\く__,ノ : : :\し厂ニニニ//{ { \ノ | ̄ ̄ ̄ ̄/
 /ニニニニ/: : : : /Υ\::{::::::\ : : : : >二二二./::::::::\_⌒ソ:. :. : : : : :/
./ニニニニ/:. .:. :./ニ|::::::::\:::|ニ\:_:/二二二二/:::::::::::: /厂二\ : : : : {
二ニニニ ⌒\__|二 |/:::::::::::: |二二二二二二二|::::::::::/: /二二二| ̄ ̄
二二二二二二二二/::::::::::::::: |二二二二二二二|:::::::::::::: /ニニニニ|
305 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:00:20

앗 아아

306 이름 없음 (Ff72xr/dYw)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:00:31

음 합당하다

307 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:01:27

하지만 멸망을 이겨낸 시점에서 모르는 미래인데 미래지식 믿고 주식에 올인한 쪽이 바보인게 아닐?까?

308 이름 없음 (e7nlv3THFg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:01:31

투자는 본인 책임입니다!!

309 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:02:12

아니 그건 투자실패한 너의 잘못이지... 라고 말할 수 없는 디의 양심

310 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:04:32

대략 높으신분 급의 가문에서 재산이 반떙이 됬다는건... 소규모 경제붕괴급인데

311 이름 없음 (0lnytgF2VI)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:06:58

디 더 자본킬러

312 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:08:51               __,
            __.斗≦ア
           「:l:l:l:| |:l:l:l:l:lア   、
           |:l:l:l:l| |:l:l:l:l:|    }≧x
           Ⅵ:l:l| |:l:l:l: |   }:l:l:l:l≧x
           寸: | |:l:l:l:l|   /:l:l:lア/心
         . --ミ  寸、 寸:l:|  .イ:lア/:l:l:lア
      _ ┐ / :. :. `,  ≧=--<≧=--<:l>''"´
     ,,'" {__/  :. :. | . '":. :. :. :. :. :. :. :. :. :.:` 、
   ,,'"  .  .  . .  / : . :.: . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.: .ヽ、
  ./  .  .  . . '. .: :. :. :. i :. :. :. :. :. :. :. :.: .  ヽ
  {_/ ̄ ̄`l .  . . .'  .: .: .:..| :. : :. :. :. :. :/:. :.
     ,ノ  /  .:i  .: .: :. :. | :. :. :. :. :. :∧ :. :. :. :.. .. ,l
 {` .,_,,'" ./^}  /| :. . . :. :. :. :.|: .:. :. :. :./斗― :./ :. :./
 、   . :/ <_彡  |:. :. :. :. :. :.: .∧ :. :. :. l/  Ⅵ/| :. :/ |
  ≧===-- ´   _  .|∧: . 、:. :. :. :. 、 : . :.l ,z云屶┐ :/{:. |
      l^| 「| |   | Ⅵ、:\:. :.i: i\ .:l brリ . :./ リ:. |
      | | l | | /7 .| :. :、 |\|、| 、\l. `¨´ i:./イ:. :.:|
      | |」 l L/./ ., :. :. ヽト .,  t ュ  ,, .|/ : .:. :. :,    주식은 도박인게 ?
      く\|  f  .′ :. :....:. :. _≧=--=≦:. _. :. :. :. :. :,
     \l  .| / : .: .: .:. r'´::::::ヤ”¨¨¨¨¨`ア:::::::`ト、:.: :. :. 、
      廴_ _| / :. :. _ノ^:、:::::::::ヽ  /::::::::::/ \:. :. : 、
     / 只、 { `V :. :. 「  \_...斗-<::::::::::/  \: .:. 、
     ヽ/ /} \〉_」 .: :.:」  { rー┐ L_」`ー'"  / } :. :.:\
      L/ L」 \ :. :〔 ̄\、 `}  /:l:l:l|  ト、 ,.斗==≦、 :. :. ` .,
      /‘、  、: .:./^`<`__! ./:l:l:l:l:|  {: ン:::/⌒Y´: .:. :. :. :.: .:.` .,
           , -─- 、
         /´    `ヽ
         //,イ,/ /   ∧
        / /,イ//イ l |i /,ハ∧
      /,イ//|fか| │ || // !│
        ′/∧!ゞ"ヾ、!. jj //、 j. !
      i | | 八 ´ レヘ!//ノ / j
       | | | ト ヽ丶 /ノ //ノ   미래를 보는 사람에게는 도박이 아니라 능력의 범위 내죠.
      ヾ! (Y)、冫ヲ/// ´
         ヽ介 //(Y) /⌒}
      /´//////介 r'´  !    뭐어, 지금까지 메가코프를 시작으로 하는 연쇄적 파산.
       /. ////// ,r‐ ′  j
   _r'⌒ヽ f'´)丶、l l| {   ノ
  / ̄ヽ Y'/ ゝ Yヽ 冫- 、 _/     금융위기라고 부르게 될지도 모르는 걸 막느라 바빴으니 커버 못한 내 잘못이기도 한가.
  / / ,rュ j く/ i i ノ j \ 「
  !// {ノヽ ヽ」」\_    |                           금융위기 그거 설마 내 탓 ? >디
  ´   \ \| | ||\  /!
        Y ∧ヾヽ∧  \     아뇨.
       { \\ ヽ   丶
       |  ヽ ヽ }  ヽ
313 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:10:13

디의 탓이라기보다는 중대재해가 두건이나 터졌으니.. 재해는 곧 경제적 재해이기도 하지.

314 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:11:15


        ''^~ ̄ ̄ ̄ ̄~゚"'''~、、
      /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\::::::::::::::::
      /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \::::::::::::\
     /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \::::::::::::::
.     /:::/::::::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    /:::/::::::::::: |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    :::::/ :::::::::::|:|::::::: |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   ::::::::::::::::::::::|八_.斗-:::::::::::::::|:::::::::ー―‐:::::::::::::::::::::::::::
.   :::::::::::: |::::::|'´  \:::::::::::::|:::::::::::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.   |:::|:::::: |::::::::| ┬ァ7Τ\::::::::|:::::::::::::|::::::::|::::::::::::::::|\:::::::
.   |:::|:::::: |::::::::| |// /|  ̄\:::::::: |::::::::|::::::::::::::::| }::Λ
.   |:::|:::::: |:: /) 乂__ソ  、  ̄\\:|::::::::::::::::| ./:/ }:}
    ::::|::|:::::∨ / >―っ      |::::::::::::::::|/://      일어날만 하니까 일어나는 일이었어요.
   /::::::| ::: {  厂    ┐  人::::::::::: /://
.  /:Λ|:| :::Λ   \  └    /:: |::::::::::://:/
  {::{ |八::::::|\  \_   / | : /| :: /::|/{〈        부패해서 가스 만들어내는 것들 절제하고
.   \::: ∨:|::::::\   ∨} ̄ /∨::/:/::::::八::: \
    \:__〈|::: ∨Λ  } \__,/  /:/::::::// \::::\
.     /ニニ|::::::[ ̄ ̄ ̄\  /^\ /:/|::::://⌒>=- _:)      외국 자본까지 끌어들여서 버퍼 만들고 어휴 . . .
     ニニ八::::「 ̄ ̄ ̄\\/ С ∨イ|:|::Λ/{ニニニニ
    |ニニニΛ:|二二二二 ∨ 〉〈\\ニ|/|::::::: ∨二二二}
    |ニニ/ :: |二二二二ニ〉 Λ \\\ニ|::::::::::: \二ニ/
    | // ::::: |ニニニニニ// |\ \) )八::::::::::::::::\ /
.    / /::::::::: |ニニニニΛ O| \_/ニニ\:::::::::::::::`::- ..,,____
   // /:::::::::∨ニニニニ/二\ |/二二二二二\::::::::::::::::::::::::::::::::::::< ⌒\315 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:12:13

미래를 보는 사람에겐 능력의 범위 내라는건 미래를 잘못 본 거니까 능력으로 실패한 게 되는게 아닌가 싶지만 쿠루미도 더이상 뭐라할 생각 없는 거 같으니 넘어갈까...

316 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:12:23

            / :.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::\
         /:.::.::.::.::/ :.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:ヽ
         /:.::/:.::.:/:.::.::/:.: / .::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: |::.:.
         / /:.:/:.:: / :.::.::‐‐-/:.:|:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:|::|::
         // |::|:.::'⌒/:.: _/ /:/|:|:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:|::| |
.       _{:{ |::|:.:{ (/:: T炸冬x〈 :|:|:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:/:/::|
      /ニニ\|::|:.:∨:.::.:/〈(::シ:ノ^Y|:|:.:| :.::.::.::.::.: /:.:.:/ :.:.: |
      /ニニニ二|:.::.: |:.::.:/:;;   |:|:.:| :.::.::.::.::.::.:.: /:.:/|:.::|
    /ニニニニ八:.:.: |:.:.:|:|    |八|::|::| :.: /:.:.:/:.:/ :|::/
     /ニニニニニニ\:|:.: 圦  、 ′ |人|:: /:.:.:/:.:/::|: /
.    /ニニニニニニr<ニ|:.:.:|ニ\  -  ''|:/:.:.:/:.:/:.: |/
    {二二二二┌‐〈L(ク|:.::八.二\___ ,,.  -=/: //ノ、ノ         일단락 되서 얼굴보러 온거니까 이렇게 말할게요.
.    ∨二二二二〉 └=圦〈(ニニ=-r<__|::/: //ニ二二}
.   ∨二二二└ヘ _ノ|:.::\二//^{⌒r<⌒ヽくニニニニ }
.   └<ニ>‐v二-くニ|:|:.::.: | く__/ニ〈 〈 (勺V 〉_ ニニニ}
    //|\二ニニ}ニ|:|:.::.: |ニニニニV└<彡< } ニニ〈       원래대로 돌아온 걸 축하해요, 디.
.    <(__/ :|_):>ニニ}-/:.::.::.:.:|ニニニ/:/:/ニ{__厂 ニニ丿
    /Λニニニニ}/: /:.::.:/ニニニ/:: /:.:|-/ニ -==<厂
.    〈二 { ニニニ }: /:.::.:/ニニニ/:: /:.:: |/ニニ二二/\
 { ̄~^''く二二{ ニニニ }/:.:/ニ/ニV:.::/:.:.: /ニニ二二Λ_)>
 厂 ニニ{二ニ{ ニニニ }/ニcニニ| :.::.:.: /ニニニニ/| ̄
-{ ニニニニニ { ニニニΛニニニニ.|::| :: /ニニニニ/〈丿
ニ>/ニニニ= { ニニニ}ニニニニニ|::| :/ニニニニ/
ニ{二二二/ニ{ ニニニ}ニニニニニ|::|/ニニニニ/
ニニ\___/ニニ{ ニニニ}\,__ ニニ|:/ニニニ 丿
/二二「 二二 { ニニニ} /二二|ニニ/ニニニ/}ニ\_
317 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:12:59

어. 그리고보니 메기도나 디 리퍼 때문에 거기 있던 곳의 경제 날아간거 생각하면???

318 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:14:50

             _,.zzz-、_ イ
           _ ,ィ;i;/ ̄#   、
           |r;゙У  _ -‐ 、  \
           /Ly#   ̄ ヽl  #i;!
          /ィ;i;i|       从       축하 감사-
    _  -──-  _ //|;i;iハ_/_    /ヾハ
 _ -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニ≧x、_/.ィ;iド_      내가 저지른 일은 대충 하나만 남은 거 같으니, 그거 끝나면 해달라구. 진짜 축하는.
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三/ニニニニニニ=-  _      ___
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三ニ/≦三三∠ニニニニニニ≧≦三ニ≦ニニニニニ三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三./三三 /三三三三三三三三三三三三三三三三三
319 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:15:05

기존에 쌓여있던 경제적 부패가 중대재해라는 위기와 겹쳐서 대폭망 일어나알쁘어언 한걸 쿠루미가 막았구나?
역시 신비관리국에서 괴물취급받는 쿠루미 답긴 하네.

320 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:16:17       __
      ,、丶`:::::::::::::::::::``~、、
.     /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ‐ _
.     /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
   /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ヽ
   /:::::::::|:|:::::::::::|::::\::::::::::::::: |::::::|:::::::::::::::::::::::::',
.  /:::::::::: |:|:::::::::::|::::::::::\::::::::: |::::::|:::::::::::::::::::::::::: ',
  |:::|::::::|::|:|::::::::::::::::::::::::::::\:::::|::::::|::::::::::::::::::::::::::::::',
  |:::|::::::|::|从:::::::::::::\:::::::::::::\::::::|:::::::|::::::::::::::::::::::::',
  |:::|::::::|イ ∨\:::::::::::\:::::::::::::\:ァ'⌒Y:::::::::::::::::::::::l
  |:::|::::: ,ィうミ \{\:::::\:::::<⌒ 〔:.^ }:::::::::::::::::::::::|
  |从::::八 Vリ   ヽ⌒ノイ::::::|.ノ 人::::::::::::::ハ::|
   \::::}! `     |:::::::|._/:::::::::::::::::: | |:|
    |:::八  r ュ  / :::: | /::::::/::::::::::::: | |:|
    |::::::::\     /::::::://::::::/:::::::::::::::::| |:|
    |:::::::::| \   , イ::::::::/ {_/:::::::::::::::::///    어머, 하나요 ?
    |:::::::::|  /:::-=ニ::::::/::::::::/::`ヽ_〕=――<:/
    |:::::::::|  |::::::::::::::::/::::::::/::::::://‐ニニニニニ-ヽ
    |:::::::::| 人::::::::::::/::::::::/::::::://‐ニニニニニニニ‐
    |::::::从 〔二`'/:::::/::::: /ニ|‐ニニ二二二ニニ‐
    |::/j/ /:::::::/j:/::::::::: /ニ|‐ニニ二二ニニニ‐
    |/ /:::::::/./:::::::::|:::::::::|ニニ|‐ニニニニ二二二‐\
    /:::/|l |:::::::::::|:::::::::|ニニ|‐ニニニニニニニニ二‐/
    //ニ|,ィi|::::::::::::V......|ニ∧‐ニニニニ二二二‐∨ /
     /‐ニニニニ|::::::::::::::V....|ニニ.∧‐ニニニニニ二二‐∨ /
.    /‐ニニニニ二|:::::::::::::::::V:|ニニニ.∧‐ニニ二二二二‐∨ /
    |‐ニニニ二二|:::::::::::::::::: V二ニニ∧‐ニニニ二二二‐∨ /
   V‐ニニニ二:∧::::::::::::::::::::∨二ニニ∧‐ニニニ二二二‐∨ /
    ∨‐ニニニ二∧::::::::::::::::::::∨二ニニ∧‐ニニニ二二二‐∨ /
321 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:17:06

쿠르트도라의 분노 : 아직 한발 남았다.

322 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:17:31


     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_      집에서 증오가 기다린다더라.
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_              디가 집이 어디있어요 ? > 쿠루미
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|   외기구역.
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ                불법점거잖아요. > 쿠루미
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨  그건 그런데 . . .
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |


323 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:18:36


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v
      / __ハ     아니면 고아원이려나 ?
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |     음. . . 하지만 집이라고 하면 그 이전이나 그 이후만 그렇고.
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ324 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:19:22

어. 혹시 하는데 초마력의 초기 실험실이 디의 집인가???

325 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:21:08

그러고보면 고아원 떡밥도 남아있긴 하네?
맛있는 어장주 테이스트가 아주 많이 남아있구나?

326 이름 없음 (0brCSjWuT2)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:24:39

버려진 집?

327 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:24:42

설마하는데 디... 초마력의 초기 실험실 사고에 의해서 태어난건가????

328 이름 없음 (mjH3eJprjQ)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:25:01

쿠르트 도라의 집?

329 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:25:17

흐으음

330 이름 없음 (0brCSjWuT2)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:25:49

저언에 전생자라서 이상한 행동 보인거 때문에 버려졌다
그 부모랑 동생은 잘살고있단가 나왔을걸
쿠르트도라를 버린이들의 집인가 하고

331 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:25:57


          「/〉 厂ニ\
          |└厂二二ニ\/〉/^〕
          -=二二二\二\/
       -=二二二二二二 /~"''く \
   r=ニ二二二二二___/:.::.::.::.::.: \ \
   |二二二二=- :.:: /:.::.:.: //^| :.::.::.::.::.::.::∨-\
   |二二二 |/:.::/:.:/:.::.::`/―‐|: |:.::.::|:.::.::.:.:∨ニ.\   ⌒ヽ
   |二二二 |:.::/ :: |:.::x===ミ |: |:.::.::ト;,_::.::.::|ニニニ\    ⌒ヽ
   |二二二 |:.::| :.:.:|::《 ヒり_ |八r=:| :.::.::.::.:|ー<ニニ } ==彡  丿
   |二二二 |:.::| :.:.:|:|:.:'''   〈\N\ .:.:|ニニニ/
   |二二二 ∨| :.:.:|:|:.:|  、  ''' }:|:.::.://二二 /
.    ∨二二二∨ :: |:|:.:|   ′ 人:〈//二二 /
     ∨二二二∨: |八| >  _/:.:./∨ニニ /
.     ∨二二二∨厄)>┐T^>ニ(厄) ̄ ̄>\/ ____       잘 처리해봐요.
      ∨二二二| \<二二二二| \<:.::.::.::\:.::.::.::.::.:`\
     ∨二二/|/厂ニ./rく」 ̄|/⌒\____/⌒: \
       ∨二/:.::.::/ニ/:i:i:i:i:i|c\:i:i:i:i:i/ニ辷┐  \:.::\:.: \     혹시 만신전에서 뭐라하면 절 부르고요.
      ∨/:.::.::/|ニ\,__|二ニ\_/ニニ辷二=-  \:.::\:.: \
        /:.::.::/: |ニ辷ニニニニニニ┌辷┘ニニ|  \:.::\:.::|                  뭐했어 . . ? > 디
      /:.::/:.::ノ二└辷┐┐┐┌辷┘二二ニニ|   |\:.:∨
       |/:.::/二ニニニニニニニニ∨Λ二二二|   |:.::.:∨    바솔트. . .트리니티에 도움을 주기도 했고
     /:.::/ \二二ニニニニニニニ∨Λニニニノ   /:.::.:/
     /:.::/:/  ∨ニニ\ニニニニニニ∨Λニ┘   /:.:/
.    /:.::/ : /   └</ニニ\ニニニニニ∨Λニニ\/:.://     여러가지로 빚을 많이 지워뒀답니다-
   |:.::.:/:.::.::/     ∨ニニニ\ニニニニ ∨ΛニニΛ/:.:/
   |:: / :.:.:/      ∨ニニニニニニニニ∨ΛニニΛ:.:/
   ∨ : ::/     └くニニニニニニニニ∨ΛニニΛ{
    / :.:.:/       |ニニニニニニニニ ∨ΛニニΛ
.   |::|.::.:|\_      |ニ二二二二二二二 ∨ΛニニΛ
.   |Λ:.:|     / /ニニニニニニニニ ∨ΛニニΛ
     \     └く__/二二二二二二二}//}ニニニ\
     \     /ニ└~<__Λ_Λ}//Lr~<_ノ
           /ニニ /ニニ/ニニ-|ニニニ|ニニニ-Λ
        /ニニニ/ニニ/ニニ二|ニニニ|ニニニ二Λ

332 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:26:33

ㄴㅇㄱ

333 이름 없음 (w2OI61tlv2)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:26:59

이것이 유사 회귀자의 힘...?

334 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:29:44


             _、-┐
             /_-ニ{
             / _- ニニ
   {ニ=-  _  _、-‐=‐- /ニ- ニニニ
.    Ⅵニニニニ=-´-ニニニニニ、ニ{ニニニ!
     、ニニニ-/ _、- ̄ ̄  ̄`、ニ=- -=/,
    \ニニい. .       `、ニニニ/,
   < ̄~"'' rvヘ. .   __  `、ニニニ/,
    \ 厂ヽcヘ_、-''"~ ̄: : : : 、 ̄~"''`、ニニニ/,
     /⌒>C⌒)`: : : ,{: : : : : : :. :.\: : :‘,:`、ニニ/,
    /  /^L冫: :{: :./八 : : : : : }: l‐-\: : : :`、ニニ-
.   └¬ア ノ/: : :{: /''"~}: : : : :ノ:ノ _,,ヽ}: : : \ニニ _
.    /{_/ ' : : : {/ _,,...}.: : :/( ィ筵芳㍉: : : : :\ニ-
    /-=/: :{ : :、: :ィぅv莎j /<{  .:.:.:.´^ソ/ : : : : : : \ -_
.   /-/: : :{ : : \乂´:.:.:.     /イ: : : :{: : : : :. -_
   _-//.: : :八: : :\_> < . . .冫  ': : : :八: : : ::  ´'‐ _    맞아요 !
  _- ./: : : : : : \: :、 公   ̄  . :/: : : / :}: : : : :}   ´'‐ _
  ,└ //: : : :./: : :\(⌒ > .. _ イⅣ : : /: :ノ__ノ
 / ./: : /: : /: : : :} : : : : :} .:.:.:.:}こニニ/.: : : ' ̄ _、- '⌒ 、     }  덕분에 병원도 여러 곳에서 기부를 받아서 운영할 수 있게 되었고요 !
  ' : : : /: : / : : : ノ : : : : ノ-┐┘-┐_/ : /_、‐`_-ニニニ-    /
  /.:/ : /: : :': : : /: : : :/ {ニ/、 ヘ/ : /: { ./-/ニニニニ-   '
  .:/}: :.′: : : : /: : :_ -、  >y┐、ノ′/: : {/-/ニニニニニ}   /                               오- > 디
\ {:{ }: : : : :/: ′-ニ'、. .\/′ :{ {((´′: : :、, -‐¬冖‐- ′_、-''~
  、V: : :/: : : {( -=ニ\/   ' .ノ_)人: : : : :\_    }
 /: : : : : : _-ニ乂_ ,-┘}    /ヽ √ニ=‐- ⌒    :                   여기 무너지면 최종결산결과 많이 죽어나가는 지라 > 쿠루미
. { : : /: : /{ニ- ⌒{ ー-ヘノしヘツ´/ .√ニ{ _    ,
 У:{ ̄: :.ノニニ- -込    .ノ √ニニУニニニ=-_ ′
 { : 厂) ̄}こニ-}ニ/\ 、 _、‐⌒\__ /ニニニニニニ}'
 ゝ: :< }ニニ-/. . . . .^冖``   }ニ-ヽニニニニニ_
 乂、へ. ノニニ/. . . . . . //\  _ -ニニニ-_ ニニニニ-
  \ >、ニニ{ . . . . . //. . /_ー-ニニニニニニ-_ ニニニ-
  /_) ⌒ヽ{/ ./. .// . . たニニニニニニニニ\ニニ-{

335 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:31:22        /      . . . /           ..` 、  . . . . . .
         /      . 冫     /        .`、   . . .
        /      . , ′  。 / ′         ∨
       ′/l    . / . .   / c ′         ∨
        |/ |  ,ィ ,./. ., ′  ′ i  ゚    / c  ゚   ‘,
___      |/ ′ , ′¨´7 ィ/  |  !  ,  /,  i    : .
  `ヽ      ,′ ′  ′/   .|  l  '  / . ', . |    |:. :. .
   ‘,     / . , ′  ,,′  . .|    |  /  .ハ ‘,  ,   |:. :. :. :. .
   ‘,    / , ′ >'". /   . . ,,! /、  ', / _,,斗+‐/.‘, |  从:. :. :. :. :. .
   '、  / ,..ムr '" . ./  . . . /.:| /l. .、  |イ ''"‐‐- |/ ..‘, |   /. } :. :. :. :. :. :.    <신의 눈>
    `¨¨¨¨¨¨´   . . ムィ . . . イ .: __| ./_!| ハ , /  ィ干'¬=rx、‘, l . /_ノ7ァァ‐-ュ、_:.
            /.、<.: .: .: / |/ . l .|从/   弋  ノ 〉 ノ  //,>ァァ7フ刀     무리하고 있구나. 당신.
            "´  : >┴ 、 . 入 ′,    `¨´ イ , ,.イ// `ヽ'/////
            .: V>f⌒i_ 、 }h、  _    ィ/7 //W   ヽ ̄     그러다가 시간속에서 산산히 흩어지겠어.
            > ''"´  乂/心 |l'/,}h、 ` ..。。s≦ //| ///W   `、
         >'"´     ∨リ |l'/////ハ __,. イ//////W   , '  `、
        >'"      _..、、ノ/〉__|l'///>'心、'/////////////人    /
      >'"      ィ≦.: .: .: .:`¨´.:└<.: ∨i!i!i!i>、//////////_ . .  ///
     >'"       ィi{  .: .: .: .: .: .: .: .:,、rセ'癶ア .\//////  l , f⌒ご///


336 이름 없음 (w2OI61tlv2)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:32:13

엣(엣)

337 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:32:25
               /::/:.:.:/:.::/:.::.:.:/:.::.::.::.::.::.::.::.::丶
               /::/:.:.:/:.::/:.::.:.:/:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:`、
              //::/:/:.::/:.:.: /:.::.::.:.:/:.::.: / :.::.::.::.:.: | :.::.::.:: `、
            //::/:/:.::/:.::// /:.::.::/:: /::/ /::/ :.:: |:.::.::.::.::.: `
             /:|: /:.:|:.:/ :://::/:.::.::///::/丶/::/:: /:: | :.:: |:.::.::.:.:
            /ヽ/ |/::/:|:.::.:.:{/::/:.::.::/ /::/ /::/:: / :.: | :.:: | :.::.:.: |
             ′ | /::/:.::|:.:.: /:.::| :.: /⌒`ヽ> |:.::.:.:/⌒\:.::.::| ::| :.: |
           / 八:|: | :.:.:|::∨:.::.:|:: /,.;:.:   |八/_: /|:.:|:.::.: | ::| :.: |
           // /\\\八::| :.:.: |:.:|     ⌒ヽ>|:.:|:.::.::.:.: |:: /|
         ┌―<  /二ニ\\:.:.: |:.:: /|:.:|  、  ′ .,:;:/|:.:| :.::.:: /::/ :|
        ┌┘  \ {二ニニ/\〈ニ|:.:Λ|:.:| 〉   ー  イ八::|:.:.://::/ |   어차피 죽을 목숨이었어요.
      /厂  \ \ニ=‐'"⌒>ニ/|/: 八::| / > _  '"´ ̄ /ノ: /::/ ノノ
    ┌‐/ /  \   | _,、彡ニ|::|:.::..::.:|\/ |ニニ(  /彡//: /_,/
   /二| | `┐ \ |_|二二\ニニ|: /: |:.::|Τ 厂 / ̄ ̄ ̄|:/ :/:.:/
.   /二二| |  \ ├┘ニ二二二\-|/ :: |::|| /ニ |/ ̄ ̄ ̄ ̄|://
  / 二二 \\_ 厂‐┘ニニ二二二/ /:.::.:.:|:.:八./<ニ|ニニニニニ/\
   |二二二二ニ=- _,/ニニ二二二<ニ/:.::.::.: |:: Λ\\|ニニニニニニ|\:.:\
   |二二二二二二//二二二二二ニ /:.::.::.:.:/:.:/ || ): 〉|ニニニニニニ|:.::.::.::.::.:\ __
   \ニニニニ/ /二二二二二 / /:.::// |L彡/:|ニニニニニニ|:.::.::.: \:.:.:\:: \
.    ̄ ̄ ̄  /二二二ニニニ/:.: / :://| (0 Λ ∨ニ|ニニニニニニ|\ :.::.:.: \:.:.:\ \        γ   . /   /  l  / ヽ    ∨ ‘,
         { γ⌒, / }  /  .| . / ‘, ,、  ', ∨ ′
        \l ノ ′.ノ ‘,  ' / ,. '^∨‘,.| ゝ ‘, |
         /  |   `、  ‘,′ ,xぅ笊㍉′   | |
      //. /  l   `、  ‘,  ' v///} /   / |
.      / { /    ‘,    \\ ‘,  ゞ- '.// /} |
      八  ゝ' ィ    ‘, `、 :\ \l ⌒`   / / ノ: W
      >< ゝ、、__ ,.、 V, \:ハ \l    ⌒l  ィ‐<.:  V
             ∧  八   ^  |. /|: : :   ∨   아. 착각하면 안돼.
            ∧ ′ :〕iト 、、  イ: :レ゙ュ|: : : :   ∨
              ∧ .{  : : : :γ ⌒ ``寸//∧: : :   ′
            / .ヽl  : : : :.{    寸/∧: :      그런 문제가 아니고-
             /   : : : j{ /   寸'∧:
     ,、丶` ̄ ヽ   /    : : くi:iV     .寸心,
    /    }   /   : : : : :7  ,、γアひh、マ/心、
    /      ゝ- イ     . : : : :∥  ィア⌒  ∨).`'<心、
   /          . : : : : : j{ .V∧   ∨ | : :``
.  /          . : : : : : : : :∧ }'/∧   ∨. | : : : :


338 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:33:06

죽는게 아니라 디처럼 되어버린다는 소리지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

339 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:33:32

어, 친구가 죽을 위기 처하면 디가 무리해. 그 결과 이상한 거 불러오고.
지금 무슨 일 하는 지는 모르지만 디보다는 무해할 거 아니야?

340 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:34:18

                |h、
         Ⅵ≧tr‐ュzzァ. l寸ム
     ,     Ⅵ:i:i:l |:i:i:i|  ム, ヾi}
.    // >'"´ ̄) .Ⅵi:ム. Wi:i| ムi:i:h, }
    / 廴_う   廴____寸ム.マi:| `寸i:i!
.    {_,.、 -- 、    `Vi心マ! /:i:iy′
        冫.   . . . >'"'<h、ィ''"´
      ( . . . . . .,、 ` /   ヽ\
       ` ー─ ''7 / ィ   i ',∨
    ,> ‐‐ <    /ィ/. . . . . . /',. .| l. .}
  ア゚    ノ __, |ハ. .v l. / ̄ |. . . . ,'. .′
 ア゚   / rゼi:7  八リ'V 芒ァノ. . /l .′
 ィ r ‐ ュ .廴__.|i:| |i!_,.、+'". .心、 ___∠. ,.ィ__ノ. {
 乂ノ .ノ  . .Ⅵi,マsx、、 /⌒寸ニニニマiト.、、..乂
  ア゚ . . . . . { ( : }ト==7゙   寸ニニニニニニ}iト.、`.ー.‐.‐.‐.-.-. .、、     이 녀석이 널 되살리기 위해
 ア゚ ,、+''"´ ̄`` , . . . . . ..∥ ,ィニ}zz/ 寸ニ/ ̄ ̄ ̄. . . . . . . . . . . ` 、
 /     /. . . . . ...∥ Τ |_/_> Ⅵ . . . . . . . . . . .      〉
. > `'<   八,、rヤ¨¨.j|  .| | /. ム . . . . . . .      /    세상이 무엇을 지불하게 될지 무섭거든.
.  > `'<≦/ ̄ ̄ ̄i!  .| | V ヾ', ‐- 、、.       /
    {'///|  、   .| | 〉ー‐<ih、  \     /
    ハ///}iト ., ノ `'<ィ_| |77∧  V/}、  ハ   /      디. 너 쟤가 불합리하게 사라지면 ?
    ゝV///ア゚  ./| |'///}  |'/,i}`ト, }.  / ___
      乂イ_,.、丶`'//人人'//l /|ィムうぅュ/   ̄ ̄  }
.      寸'/////ア゚ ¨¨¨7'/イ ./l 廴,,.、+'’     八
      ``''</廴l__Lu゙¨´|__V__|_____     /
         ∥、  ∥ .| : : : : :|  /    ./
        ∥: :`:ー..∥ ゚|_:_:_:_:_:| /    ,、+'’
        ∥`ト :, :∥ ゚|   .|  ゝ - 一 ''"

             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ    구하러 갑니다 !
           介s。ー─  イN         \ニニニ
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ    시간 속에 흩어졌다고 한다면,
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!   어떻게 할지 (서브컬쳐 지식을 통해) 짜낼 수 있을거같고.
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|

341 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:35:38

                ム:i:i:i:i:i:i7-_-_‐=ニ _
               ム:i:i:i:i:i:7-_-_-心i:i:i:i≧ァ
               ム:i:i:i:i:i/-_-/i:i:i:i:i:i:iア
              ム:i:i:i:iア_-/:i:i:i:i:i:iァ'′
             {i:i:i:i:ア_.ィ:i:i:i:i:i>'′
           ,.ィi7  > ̄ ` 、 ̄ `` <
        ,.イ:i:i:i{ /    ヽ  \ .` く
        /-_寸iム /   ` 、   ヽ. . .\
.        ,心、-_-寸 '′   | / .ヽ    ‘. . . ..` 、
        〈i:i:i:i:i:h、/ . , '′. i | . /  ∨    ‘. . . . `、
         `'<iア  . /   l |_ム二,,_ .∨    ‘. . . `、
     ,. --─ y . / i{  .r'"l/ ____ ``|     .  . .`、
    γ´   / /i {',  l ,ィ''"笊灼kzx、  ′ .r ‐ 、 . .‘,
.   _  八  ,.  /. /.| ヽ / /  ぅ::c::ノ .ア^ ′ . ノ. }  . .‘,、
.   マh、 .\/ }  ′/ . .‘, _j >.′    / .ィ/ Υ.  / . . .‘,.ヽ
.  Ⅵi:ih、  / i /l . ヽ.‘、 i!     / ィ / ,ヽ ∨. イ   .‘, . \       힘을 빼도록 해. 토키사키 쿠루미.
   Ⅵi:i:i:, / __ |/.八 . / ィ \l  _ ノ   / ィ . / . . . / . . .   . . . .\
.   Ⅵ:i:i:i, ̄  ′ ` Y从       '/ . . . . ./. . .    . . .\
    Ⅵ:i:i:i,      |. . \      ',. . . .、. l. . .      . . .\    그렇지 않으면 위험할거야. 디 때문에.
.    Ⅵ:i:i:i,    /. .、. . .`: .       ‘, . .ノ `.、 -─ ,     . . .`. 、
   , -{ ̄∨Υ     〈. . . .\ . . . >‐=ニユ    ,、z< ´   W       . . .` <
   j{ ', | 乂    `、.,r─> ._. .ィ-ア′,、rセ^ア´      |       . . .`` <              아니, 날 너무 위험한 사람으로 보는 거 아니야 ? > 디
  /‘、 ‘、ノ}  Υ    / ,.、rセ_-_-_イ<_-_-_-./       〉           . .`` <
  〉、 ヽr′  ∥  rヤ'"ィ-_->‐‐くアーく\-_-_/       ∥            . .` 、
  L_ Y゙   ∥  .八  乂:i:i:i:i:i:ア=-‐<.∧-/       ∥             . .\
   > .,__ ____i{   〉 ,.ィ:ア ,.ィ/ ___ _∨_      ∥              . .\
.    {ニ◎ニニ}   ./ィ:>'".ィ:i:i:/ ̄___/ 辷-_-_-_>_ ,_    ∥               . .\
    |  |  .ィ>'".、s≦i:i:i:i/ ̄   `ト、-_-_-_-_->_,  j{                 . .\
    | .、rセ>'"、s≦i:i:i:i:i:i:i:i:i/     ∥ ヽ/⌒Y-_-_-_∨ ̄                  . .` <342 이름 없음 (DrJ4XfB5nw)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:35:53

와!

343 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:36:32

하긴 누아르를 위해서도 자기 삶을 버렸으니까

344 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:36:35

             -――-
            _、.::/:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::`丶、
         /.::/ ::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:\
         / :.::.::.::.::.:.: /:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:\
        /:.:.: / :.::.::.:.: / |:.::.::.:.:|:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.
         /::/::/:.::.::.::.:.:/ :|:.::.::.:.:|:.::.::.::.::.::.::.:|:.::.::.::.::.::.::.:
       /::/::/:.::.::.::_l_ノ:.::.::.:.:|:|:.::.::.::.::.:.: |:.::.::.:|:.::.::.::.:
        /::/:.::.:.: |:.:|:.::.::| | :.::.:.: |:|:.::.::.::.::.:.: |:.::.::.:|:.::.::.:: |
        :.::.::|:.::.::.: |:.:x系云ミ| :.::.:.: |:| :.::.::.::.::.:.:|:.::.::.:|:.::.::.:: |〉
       :.:.:|::|:.::.::.: |::圦ヒ/ り |八:.::.:|:| :.::.::.::.::.:.:∨:.:.:|:.::.::.:: |Λ
       |:/|::|:.::.:|:八:|;:;..   \ト| :.::.: |:.::.::.::.:\:|:.::.::.:: |:.:.:
       | |::|:.::.:|:.::.:l\    ´  |八:.::|:.::.::.::r<⌒ :.::.:.: |::.::|
        /:|::|:.::.:|:.::込、  r  ,, ヽ|:.::.::.::|:: /:.::.::.::.:ノ :: |   명심. . .하도록 하죠.
      / ::|::|:.::.:| :.::.::个      |:.: Λ|:/:.::.:: /:.:..:/|
        {:.::.:|八:: 乂r<ニミ:.:>    <|: /ミ<:.::.:/ :.: /            아니, 정말로 위험하니까. 이녀석. >
        乂:.::_>〈(包))〉:.:.:| ≧r≦ |:.:.:〈|/包))〉く_,/_ノ
          {  辷彡く厂T~r~T > ::/:辷彡< ̄ } ̄ ̄
         \//:.::.:|  \二二二二 / :.:| \_/ニ\
      /二/:.:/:.::.:: |__//[ )<⌒|:.::|  )ニニニ}
        {ニ-/:.:/:.::.::.:.:ノ//ニ//-\ \|:.::.:|_/|二二二\
       /{ニ/:.::.::.::.:.:/|(__//二ニ.\.|:.::.::.::| :.:.:|二ニニニニ}
     {二二|:.::.::.:://ー└―‐彡ニニニニ|:.::.::.::| :.:.:|\ ニニニ}
     {二二|:.::.::.:.: /ニニニニニニニ二八:.::.::.::.::.: |:.::.:\ニニハ
345 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:36:39

당장 누아르만 해도 자신이 갖고있던 칠죄종과 신벌까지 스까버려서,
신벌로 죽은 피빨이를 인간으로 되살렸다는 미친짓을 저질렀으니까.

346 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:37:56

정이 너무 깊은 남자 디
너무 무거워서 연인은 아닌 타입이야...

347 이름 없음 (S2Dxle85xE)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:37:57

잘못하면 디와 쿠루미의 인생이 부부 인생으로 될수도 있어 ㅋㅋㅋㅋㅋ

348 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:38:29
        /      . . . /           ..` 、  . . . . . .
         /      . 冫     /        .`、   . . .
        /      . , ′  。 / ′         ∨
       ′/l    . / . .   / c ′         ∨
        |/ |  ,ィ ,./. ., ′  ′ i  ゚    / c  ゚   ‘,
___      |/ ′ , ′¨´7 ィ/  |  !  ,  /,  i    : .
  `ヽ      ,′ ′  ′/   .|  l  '  / . ', . |    |:. :. .
   ‘,     / . , ′  ,,′  . .|    |  /  .ハ ‘,  ,   |:. :. :. :. .
   ‘,    / , ′ >'". /   . . ,,! /、  ', / _,,斗+‐/.‘, |  从:. :. :. :. :. .
   '、  / ,..ムr '" . ./  . . . /.:| /l. .、  |イ ''"‐‐- |/ ..‘, |   /. } :. :. :. :. :. :.
    `¨¨¨¨¨¨´   . . ムィ . . . イ .: __| ./_!| ハ , /  ィ芋笊iぅrx、‘, l  . /_ノ7ァァ‐-ュ、_:.
            /.、<.: .: .: / |/ . l .|从/   う::゚:::シ 〉 ノ  //,>ァァ7フ刀    그렇게 거대한 힘을 간단히 남을 위해서 사용해 버릴 수 있는 인간이야.
            "´  : >┴ 、 . 入 ′,    `¨´ イ , ,.イ// `ヽ'/////
            .: V>f⌒i_ 、 }h、  _    ィ/7 //W   ヽ ̄
            > ''"´  乂/心 |l'/,}h、 ` ..。。s≦ //| ///W   `、
         >'"´     ∨リ |l'/////ハ __,. イ//////W   , '  `、
        >'"      _..、、ノ/〉__|l'///>'心、'/////////////人    /
      >'"      ィ≦.: .: .: .:`¨´.:└<.: ∨i!i!i!i>、//////////_ . .  ///
     >'"       ィi{  .: .: .: .: .: .: .: .:,、rセ'癶ア .\//////  l , f⌒ご///       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/       폐기물을 유효활용한 거라고 생각하지만 말야.
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}       몇번 말했던 것 같지만, 전부 하나를 하고 나서 남은 찌거기라니까.
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
349 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:38:39

친구를 위해 세상 버릴 수 있을 것 같지.

350 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:39:44

뭐 디가 미련없이 힘을 일회용으로 쓰고 버릴 수 있는건 애당초 그 힘을 얻는 과정부터가 자신이 긍정적으로 생각하지 않는 과거이기 때문이기도 할거고.

351 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:40:16        _,, -‐……‐- ,,_
      。s≦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ミh、
.     /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
.    /:::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ:::::::::::::∨/
   /:::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧::::::::::::∨/
    /:::::::::::::::::::::::|::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::∧::::::::::::∨/
.   /::::::::::::::::::|::::::|::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧:::::::::::::∨/
.   /::::::::::::::::::::|::::::|::::::|:::::::::::∧:::::::::::::\::::::l:::::::::::::::∨/
.   /:::::::::: |:::::::::|:;;斗-‐ト:::::::::::::∧::::::::::::::::\≧=-::::::::∨/
  ,:::/|:::::::|:::::::::|::::::|::::::| ヽ:ヘ::::::::::\::::::\:::::)h、::::::::::::::'/
  |:/ |:::::::|:::::::::|::::::|::::::|¬ヽヘ:::::::::::::\::::::\::::::::)h、:::::::'/
  | |:::::::|:::::::::|::,斗z==ミ. \:::::::::::::\⌒¨丁¨¨⌒}::::'/    조심하도록 할게요.
  | |:::::::|:::::::::|ヾ    〈}  ̄ ̄ ̄|i::::::::|:::::::::::::}ハ::'/
  | |:::::::|:::::::::|ハ      八::::: |::::::::::::: l::|
  | V:::::|:::::::::|::::::\  ` ´  /:::::}::::::|::::::::::/ /:/    그게 고작해야 찌꺼기라면, 필요에 의해서 만드는 건 대체 얼마나 무서울지.
    V:::ヘ:::::::|:::::::ァ~ミh  ,ィ( r~<::::::ノ:::::::ァ_,彡'
.     ,ィiニ\:|::::〈 [凶厂):≧≦ニ(⌒凶厂)ニニニニh、
    |ニニニ二二〈_彡ソ::::r―<ニ⊃乂__〉ニニニニニニム
    |ニニニニニ二∧:::::::⊂二¨''<⊃:::::}ニニニニニニニニ|
    人ニニ二二二∧:::::⊂''‐<二つ:::::ニニニ/二二|
.   |ニニニニニニニニニ}::::::{ `メ、` }:::/ニニ/ニニニニ〈
352 이름 없음 (w2OI61tlv2)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:40:32

실제로 후피집 의혹이 있는 쿠루미는 그런 거 당하면 여러모로 위험할 거 같단 말이지...

353 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:41:13

그걸로 세상을 멸망시킬려 했었지 마지막에 자의로 포기했지만

354 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:41:22

누아르가 부탁했다고는 하나, 평행세계에서 무보수 노예 잡아올 수 있는 마법도 버렸지.
부활 시키려고 목숨버려 언데드되고, 그거 제물로 부활 시켰고.

355 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:41:41

누아르를 위해 디가 저지른 짓을 쿠루미가 겪는다고 생각하면 바로 후피집 발동하고도 남을듯?

356 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:42:51


        > 、 寸i:h、 .寸ム   ./:i:iア. /:i:iア
        ア  . .∨`'マ:h、 寸', ___./iア ィ:i:i:iア
     >, . /  . . .∨ >'< ム,,、ィ仁:i:i><
.     ア゚ | /   . . Vア゚   ``''"´  ` く . ∨ /
   ア  l. ィ   . , ′      ヽ ∨
.  /         /   i     `、',
  /      ∠ゝ ィ7   . |   '   ‘,i
.  l /廴.,__    }  |    | l . ハ .l .  |i |
.  |/.   /   , ′ .i|   . l‘, ‘, . /.‘, .|`、 |i |
    /   /.  从 、 、 .‘,.‘、 ‘,/ ̄V l. . .从',
 八`` ー '"   /   / ∧.、 `、`、∨ \',辷‐‐ァ., ./: .: .∨ /     필요하다면 안쪽의 인간을 위해서 세상을 버릴 것 같단말이지.
  > 、、 __ .、丶`    / . :. :.`ヘ `、 ヽV `  イ / .: .: . .∨ /
         / . . :. :. :. :.\}iト ., ´` . 、<.:|/.: .: .: . . ..∨ /
       /. . . . 斗‐=ニニニニニ] ̄ {ニ=- _: .: .: .: . . . . ∨
       / . . . イ'⌒r‐`寸-心、  ィ仁_-_> 、. . . . . . .\
       / . . . . . . . . 人- 、ヽ-_-./\.-_-/__ rム、. . . . . . . .\
    、丶`  . . . . . . ./ ヾ_V ` |i:i:i| `  ムァ'\′ . . . . .  ` 、
  、 丶 `      . . . . /  /:^|  |:i !| |'ュ\  \ . . . .    ` 、      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!            미쳤어 ?
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧   나를 친구를 구하기 위해서 세상을 버리는 인간이라고 보는거야 ?
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/357 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:43:32

   | . .  . , .: .: }/ :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .`ヽ       _
   | . . . . . . /:. :. :/  :. : .: .:. : .: .:. :. :. :∧:.:i:. :. :. :.|       ´
   廴  イ . :. :. 〈  :.: :. :. :. :. :. :. :. // :| :. :. :. !     ,
     |:. :. :. :.ヽ:. .. .: .: .: .: .: .: .:.i :/斗┐| :/:i∧{ r┐  ,,'
      .|:. :. :. :. :.「\:. :. :. :. :. :.: i、|/ |i!r ’:|/:.|:. `{ {-- ''"
       | :. :. :. :. :ヽ__\:. :\:. |、| , `” ノヽ:. N:. :.rヽヽ:.:. :.:. :. :. :. :. :. . . . .
     .∧ :. :. :. :. :.:. :.:. \|、|ヽ! -  イ:. :. V:. と二ニ. `ヽ: .:. :. :. :. :. :. :. .
     ./:. :. :. :. :. :.:. :.: . _:j ≧=-<__ :.:. :.:. :.:. : :. :. :.}フ . V⌒!:. :. :. :. :. :. :. . . . . . .   너의 지금까지 행동을 돌아봐라. 좀.
     /:. :. :. :. :. .:.:. .:_ノ:::::::` 、 .}:::::::/、 :.:. :.: .:. :.: ./イ_, }:l:lノ_:. :. :. :. :. :.斗―ー-、
     . ' :. :. :. :. :. .:. :./-z、:::::::::::::`'く. イ、、 ` ̄ヽ:. :. :.ーノ入 {:l:l:l:l} _,, ''"   ,ノ:
    . ': :. :. :. :. :. . :. :./:::/ ` 、___/ヽ:i:ハ `ヽ ,」:. :.:.:. :.:7^! ト..>ー'"   ,,:. :. :.
   . ' :. :. :. :. :. .:.: :./:::::{  、 />`Yハ. Ⅵ^フ__ / ル    ,,'":. :. :. :.
  / :. :. :. :. :. :.:. .:./:::::::::::}   Lく/  Ⅵ'、 i^ヽ  ' /   ,,'":.
  / :. :. :. :. :. :.:. :.:. :/:::::::::_/   }  V:l>!_,、`、. ' /   ,,'"
. /:. :. :. :. :. :. .:.:. :. :. :.: . ̄:.入__ _ノ ¨´  V[oP!   '  「
/:. :. :. :. :. :. :.:.:. :.:. :.: .:. :.:./-(n_n__二フ{   `、7_」、- '   ‘、
:. :. :. :. :. :. :. :.: .:.:.: .:.:. :/|  / / `ヽ!   /`、:l:l:心    ヽ
:. :. :. :. :. :. :.:. :.:. :.: .:/--ヽ、 ./ / /   {__ 寸:l:l:l:l≧x   \


358 이름 없음 (qWnB.jxSu6)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:44:04

ㄹㅇㅋㅋ

359 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:45:05

쿠루미가 한 말 생각나네. 안면 없는 인간은 결국 문자열에 불과하다고.
디도 끝까지 몰리면 아마 동일한 사상으로 움직일 것 같아.

360 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:46:21     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、      왜 그런 바보짓을 해야하지 ?
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ    그건 그런 전재조건을 내건 쪽이 잘못된거잖아.
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |


        ''^~ ̄ ̄ ̄ ̄~゚"'''~、、
      /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\::::::::::::::::
      /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \::::::::::::\
     /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \::::::::::::::
.     /:::/::::::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    /:::/::::::::::: |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    :::::/ :::::::::::|:|::::::: |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   ::::::::::::::::::::::|八_.斗-:::::::::::::::|:::::::::ー―‐:::::::::::::::::::::::::::
.   :::::::::::: |::::::|'´  \:::::::::::::|:::::::::::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.   |:::|:::::: |::::::::| ┬ァ7Τ\::::::::|:::::::::::::|::::::::|::::::::::::::::|\:::::::
.   |:::|:::::: |::::::::| |// /|  ̄\:::::::: |::::::::|::::::::::::::::| }::Λ
.   |:::|:::::: |:: /) 乂__ソ  、  ̄\\:|::::::::::::::::| ./:/ }:}
    ::::|::|:::::∨ / >―っ      |::::::::::::::::|/://
   /::::::| ::: {  厂    ┐  人::::::::::: /://      아- 아. 그렇네요.
.  /:Λ|:| :::Λ   \  └    /:: |::::::::::://:/
  {::{ |八::::::|\  \_   / | : /| :: /::|/{〈
.   \::: ∨:|::::::\   ∨} ̄ /∨::/:/::::::八::: \      전에 한 일을 돌아보면 확실히.
    \:__〈|::: ∨Λ  } \__,/  /:/::::::// \::::\
.     /ニニ|::::::[ ̄ ̄ ̄\  /^\ /:/|::::://⌒>=- _:)
     ニニ八::::「 ̄ ̄ ̄\\/ С ∨イ|:|::Λ/{ニニニニ
    |ニニニΛ:|二二二二 ∨ 〉〈\\ニ|/|::::::: ∨二二二}
    |ニニ/ :: |二二二二ニ〉 Λ \\\ニ|::::::::::: \二ニ/
    | // ::::: |ニニニニニ// |\ \) )八::::::::::::::::\ /
.    / /::::::::: |ニニニニΛ O| \_/ニニ\:::::::::::::::`::- ..,,____
   // /:::::::::∨ニニニニ/二\ |/二二二二二\::::::::::::::::::::::::::::::::::::< ⌒\
361 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:47:04

이것저것 할 수 있는 모든 것을 쏟아부었는데도 불구하고 비참한 결과만이 남아버릴때
디는 다시 한번 모든 것을 지워버릴려고 하지 않을까?

362 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:47:19

친구를 위해서 마법을 버리고 목숨을 버린적은 있어도 세상을 버린적은 아직 없긴 한데...

363 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:49:47

>>362 디가 마법으로 세계 위에 서려고 했다가 포기하긴 했잖아.
그거 옳지 못해서 그렇다고는 하지만. 바꿔말하면 도덕 포기하면서 까지 얻을 정도로 가치 있지않다는 이야기이기도 하니까.

364 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:50:13

>>362 정확히는 세상 모든것을 저주하여 자신의 아래로 끌어내릴려고 할 '뻔' 했었지.

365 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:51:22

>>363-364 그러니까 '친구를 위해서'라는 전제를 붙였잖아. 세계를 저주하고 포기한건 친구랑 상관없이 과거에 했던 일이고.

366 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:51:53


               __,
            __.斗≦ア
           「:l:l:l:| |:l:l:l:l:lア   、
           |:l:l:l:l| |:l:l:l:l:|    }≧x
           Ⅵ:l:l| |:l:l:l: |   }:l:l:l:l≧x
           寸: | |:l:l:l:l|   /:l:l:lア/心
         . --ミ  寸、 寸:l:|  .イ:lア/:l:l:lア
      _ ┐ / :. :. `,  ≧=--<≧=--<:l>''"´
     ,,'" {__/  :. :. | . '":. :. :. :. :. :. :. :. :. :.:` 、
   ,,'"  .  .  . .  / : . :.: . :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.: .ヽ、
  ./  .  .  . . '. .: :. :. :. i :. :. :. :. :. :. :. :.: .  ヽ
  {_/ ̄ ̄`l .  . . .'  .: .: .:..| :. : :. :. :. :. :/:. :.
     ,ノ  /  .:i  .: .: :. :. | :. :. :. :. :. :∧ :. :. :. :.. .. ,l
 {` .,_,,'" ./^}  /| :. . . :. :. :. :.|: .:. :. :. :./斗― :./ :. :./
 、   . :/ <_彡  |:. :. :. :. :. :.: .∧ :. :. :. l/  Ⅵ/| :. :/ |
  ≧===-- ´   _  .|∧: . 、:. :. :. :. 、 : . :.l ,z云屶┐ :/{:. |
      l^| 「| |   | Ⅵ、:\:. :.i: i\ .:l brリ . :./ リ:. |
      | | l | | /7 .| :. :、 |\|、| 、\l. `¨´ i:./イ:. :.:|   이 인간은 생각하는 방식이 다릅니다.
      | |」 l L/./ ., :. :. ヽト .,  t ュ  ,, .|/ : .:. :. :,
      く\|  f  .′ :. :....:. :. _≧=--=≦:. _. :. :. :. :. :,
     \l  .| / : .: .: .:. r'´::::::ヤ”¨¨¨¨¨`ア:::::::`ト、:.: :. :. 、  너 나를 살렸을 때 쓴 것도 별로 목숨을 건 건 아니지?
      廴_ _| / :. :. _ノ^:、:::::::::ヽ  /::::::::::/ \:. :. : 、
     / 只、 { `V :. :. 「  \_...斗-<::::::::::/  \: .:. 、
     ヽ/ /} \〉_」 .: :.:」  { rー┐ L_」`ー'"  / } :. :.:\
      L/ L」 \ :. :〔 ̄\、 `}  /:l:l:l|  ト、 ,.斗==≦、 :. :. ` .,
      /‘、  、: .:./^`<`__! ./:l:l:l:l:|  {: ン:::/⌒Y´: .:. :. :. :.: .:.` .,

       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/     친구를 위해서 목숨을 건다고 하더라도 진짜 걸겠냐.
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}     내게 있어서 언데드는 죽었다기보다는 종족변경권 쓴 느낌이고.
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ

367 이름 없음 (vYJF8o9P/s)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:52:04

Q. 즉?
A. 전재조건을 내건 주체가 있다면 그것만 조지고 전제조건이 문제면 뜯어고치면 되잖아?

368 이름 없음 (WQEcHaP8e.)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:53:27

평범한 인간과는 사고방식부터 다릅니다

369 이름 없음 (XoJeTY6C16)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:53:30

>>367 그걸로 인한 부작용은 나중에 대처하겠습니다. 추가해야하지 않을까?

370 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:53:55

굳이 따지자면 디 입장에서 목숨을 건건 오히려 디리퍼 오기전에 느와르 빼내려고 달려온 일 쪽이 아닐까. 그건 진짜 죽을수도 있었을테고

371 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:54:03                /∨
               ../二=∨
        ∧`丶 廴__  孑丶廴/二二=.∨
        ∧二二二二二ニニニニニニ二二二.∨
         ∧二二ニ孑   ∧二二ニ.∨
        ----ゝ∩/ゝ   __ ∧二二ニ∨
         \_∩_/| 孑弋爪: :``: :.∧二二=}
         / (>c.) ̄: :/{: : : : : : :}‐-: :∧二二∨
        /_/ U: : : -‐{: : : : : : / ._,,\:∧二二∨
         /|/{: : : :/._,,{: : : : :./.ィぅ莎 ο∧二ニ∨
         ./ニ/{: : :.cィぅ莎{:_:_/ /:/:/{: : :∧二ニ∨
        ///: :ヽ: : :\/:/: `  .∠: : : : } 二二∨   누구를 위해 언데드가 된거면 다들 목숨을 희생했다고 생각하는데요 . . .
        / /: : : : ゝ: : : フ ⊂=⊃ ./: : : : : }∧二ニ∨
       / ./: : : : : : : : `: :}ゝ . . _ 匕: : : : : : : : } ∧二ニ∨
       / /: : : : : : : : : : : :}: : 从=|二/: : / 斗二`ヽ ∧二=∨
      /  /: : : : : : : : : : : : // /\/: : //二二ニニ∨ ∧二=∨
     /  /: : : : : : : : : : : / V - 、,./: : : }/二二二二=} ∧ニニ∨
     /  {: : : : : : : : : /.\ / | | {: : : : }二ニ=-=ニ二}  ∧ニ.∨
    /    ゝ: : : : : :/二ニr./  ゚ | \_:_:\    }   ∧∨
   ∨   (: : : : : :r二二/` | rヘ__/‐} |二={    }   ∧}
   ∨    ゝ: : : : }ゝ ニ二∨ ̄  / .|ニニ└‐‐‐‐-廴__}    }
___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /
  //    レl>'′  말도 할 수 있고 ! 죽음의 기운을 쓰거나 피부가 좀 썩기는 하더라도
 ∪//
 //ー 、
 '//\)      어찌보면 살아있는거잖아 ! 대화도 하고 !
 ∧ ィ _
ト ``ヾ<|
_  > _/      진짜 죽는거랑은 전혀 다르지 !
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,
372 이름 없음 (vYJF8o9P/s)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:54:55

>>369 부작용까지 포함해서 '사양'입니다 (엄근진)

373 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:54:59

으음.. 'un'dead니까 dead랑은 확실히 다르긴 한데.

374 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:55:14          -――‐-
         / :.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:\
         / :.: /:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:\
         /:.::///:| :.::.::.::.::.: | :.::.::.::.::.::.::.::.:.
       /:.:/://'⌒|:|:.::.::.::.::.::|:.::.:: |:.::.::.::.::.::.:
        /:.:/://炸ド|:|:.::.::.::.::.::|:.::.:: | :.::.::.::.:.: |
      /:.:/:/ 《 tり :|八:.::.::.::.::|:.::.:: |:.::.::.::|:.::.:|
       |:.::.:/:.:.:i′ ′ \::\|:.::.:: |:.::.::.::|:.::.:|
       |:|:.:|:.::从  _   \:|:.::.:: |:.::.:.:/:.:.:/
       |:|:.:ト::|:.::\ `   ノ:.::.::/:.::.:/:.:.:/|
       |:|:.:| |:|:.::.::.::\__/⌒ニ- _/:.::.::.::/ |    아- 진짜 사고방식이 다르네요. 이거.
       |八| |八 ┬―/ニニニニニ-_:彡_ノ
        \ 〔_/ニニニニニニニ_
        /:/´ ̄ --==ニニニ|      생각보다 무게를 둘 필요 없겠네요.
         /:.::〈ニニニニニニニニニ|
       /:.:/二二二二二二二二|
__        |/二二二二二二二二二八      그 남다른 사고방식 때문에 스케일이 미쳐날뛸 뿐이지.
二二二==ー―ヘ r‐厂二二二二ニ/二二二ニニニ|
二二二二二ニニ|/二二二二ニ/二二二二二/ニ.|
二二二二二ニニ|二二二二/二二二二二ニ/ ニ|
--==二二二二二二二二/|二二二二二二/ニ\.|
.     --==二二/:.::.:|二二二二二\|二二 >
      / ̄| :.::.:.: |二二二ニニニニ\ニニ|
       |:.: /|:.:: /:.:| 二二二二二ニニ >┐|
       |:.::||:/ :.::|二二二二二二ニニニ⌒`\
       |::|∨::|:.::|二二二二二二二二二ニニ\
       |::||::|:.::|二二二二二二二二二二二二\
       |::||::|:.::|〉 二二 /´ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄| ̄~^''~、
       |::八|::|:.:: Λ二/.: : : : :.| : : : : : : : :| : : : :\: \
       | \::|:.::.:|: 厂: : : : : _// : : : : : :| : : : : : :|: :/ヘ
         |::\:: |/: : :/: : : : :/: : : : : : : : :.ノ: : : : : : |: : : :|


375 이름 없음 (wUtiA4aX1A)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:55:29

아.. 그냥 할 수 있으니까 했다. 이런 느낌인가?
다만 수단과 방법이 상식을 너무나 벗어나 버린게 문제인거네

376 이름 없음 (TiNbcWM.zs)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:56:55

이세계 전생이니까 상식이 다른건 어찌보면 당연하긴 하지. 그 상식을 조율할 수 있도록 평범한 어린시절을 보내지도 못했고.

377 초코◆6FutoIesuY (VjgOh2a7Xg)

2023-06-05 (모두 수고..) 23:57:49


   | . .  . , .: .: }/ :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. .`ヽ       _
   | . . . . . . /:. :. :/  :. : .: .:. : .: .:. :. :. :∧:.:i:. :. :. :.|       ´
   廴  イ . :. :. 〈  :.: :. :. :. :. :. :. :. // :| :. :. :. !     ,
     |:. :. :. :.ヽ:. .. .: .: .: .: .: .: .:.i :/斗┐| :/:i∧{ r┐  ,,'
      .|:. :. :. :. :.「\:. :. :. :. :. :.: i、|/ |i!r ’:|/:.|:. `{ {-- ''"
       | :. :. :. :. :ヽ__\:. :\:. |、| , `” ノヽ:. N:. :.rヽヽ:.:. :.:. :. :. :. :. :. . . . .
     .∧ :. :. :. :. :.:. :.:. \|、|ヽ! -  イ:. :. V:. と二ニ. `ヽ: .:. :. :. :. :. :. :. .
     ./:. :. :. :. :. :.:. :.: . _:j ≧=-<__ :.:. :.:. :.:. : :. :. :.}フ . V⌒!:. :. :. :. :. :. :. . . . . . .
     /:. :. :. :. :. .:.:. .:_ノ:::::::` 、 .}:::::::/、 :.:. :.: .:. :.: ./イ_, }:l:lノ_:. :. :. :. :. :.斗―ー-、    살아난 입장에서는 감사 밖에 할 말이 없긴 하다만.
     . ' :. :. :. :. :. .:. :./-z、:::::::::::::`'く. イ、、 ` ̄ヽ:. :. :.ーノ入 {:l:l:l:l} _,, ''"   ,ノ:
    . ': :. :. :. :. :. . :. :./:::/ ` 、___/ヽ:i:ハ `ヽ ,」:. :.:.:. :.:7^! ト..>ー'"   ,,:. :. :.
   . ' :. :. :. :. :. .:.: :./:::::{  、 />`Yハ. Ⅵ^フ__ / ル    ,,'":. :. :. :.    으응- 쿠루미라고 했던가 ?
  / :. :. :. :. :. :.:. .:./:::::::::::}   Lく/  Ⅵ'、 i^ヽ  ' /   ,,'":.
  / :. :. :. :. :. :.:. :.:. :/:::::::::_/   }  V:l>!_,、`、. ' /   ,,'"
. /:. :. :. :. :. :. .:.:. :. :. :.: . ̄:.入__ _ノ ¨´  V[oP!   '  「
/:. :. :. :. :. :. :.:.:. :.:. :.: .:. :.:./-(n_n__二フ{   `、7_」、- '   ‘、
:. :. :. :. :. :. :. :.: .:.:.: .:.:. :/|  / / `ヽ!   /`、:l:l:心    ヽ
:. :. :. :. :. :. :.:. :.:. :.: .:/--ヽ、 ./ / /   {__ 寸:l:l:l:l≧x   \


        _,, -‐……‐- ,,_
      。s≦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ミh、
.     /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
.    /:::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ:::::::::::::∨/
   /:::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧::::::::::::∨/
    /:::::::::::::::::::::::|::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::∧::::::::::::∨/
.   /::::::::::::::::::|::::::|::::::|::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧:::::::::::::∨/
.   /::::::::::::::::::::|::::::|::::::|:::::::::::∧:::::::::::::\::::::l:::::::::::::::∨/
.   /:::::::::: |:::::::::|:;;斗-‐ト:::::::::::::∧::::::::::::::::\≧=-::::::::∨/
  ,:::/|:::::::|:::::::::|::::::|::::::| ヽ:ヘ::::::::::\::::::\:::::)h、::::::::::::::'/
  |:/ |:::::::|:::::::::|::::::|::::::|¬ヽヘ:::::::::::::\::::::\::::::::)h、:::::::'/    네. 토키사키 쿠루미입니다.
  | |:::::::|:::::::::|::,斗z==ミ. \:::::::::::::\⌒¨丁¨¨⌒}::::'/
  | |:::::::|:::::::::|ヾ    〈}  ̄ ̄ ̄|i::::::::|:::::::::::::}ハ::'/
  | |:::::::|:::::::::|ハ      八::::: |::::::::::::: l::|    구세 컨설턴트, 라고 하는 걸 저의 소개로 하죠.
  | V:::::|:::::::::|::::::\  ` ´  /:::::}::::::|::::::::::/ /:/
    V:::ヘ:::::::|:::::::ァ~ミh  ,ィ( r~<::::::ノ:::::::ァ_,彡'
.     ,ィiニ\:|::::〈 [凶厂):≧≦ニ(⌒凶厂)ニニニニh、
    |ニニニ二二〈_彡ソ::::r―<ニ⊃乂__〉ニニニニニニム
    |ニニニニニ二∧:::::::⊂二¨''<⊃:::::}ニニニニニニニニ|
    人ニニ二二二∧:::::⊂''‐<二つ:::::ニニニ/二二|
.   |ニニニニニニニニニ}::::::{ `メ、` }:::/ニニ/ニニニニ〈


378 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:00:00


                ム:i:i:i:i:i:i7-_-_‐=ニ _
               ム:i:i:i:i:i:7-_-_-心i:i:i:i≧ァ
               ム:i:i:i:i:i/-_-/i:i:i:i:i:i:iア
              ム:i:i:i:iア_-/:i:i:i:i:i:iァ'′
             {i:i:i:i:ア_.ィ:i:i:i:i:i>'′
           ,.ィi7  > ̄ ` 、 ̄ `` <
        ,.イ:i:i:i{ /    ヽ  \ .` く
        /-_寸iム /   ` 、   ヽ. . .\
.        ,心、-_-寸 '′   | / .ヽ    ‘. . . ..` 、
        〈i:i:i:i:i:h、/ . , '′. i | . /  ∨    ‘. . . . `、
         `'<iア  . /   l |_ム二,,_ .∨    ‘. . . `、
     ,. --─ y . / i{  .r'"l/ ____ ``|     .  . .`、
    γ´   / /i {',  l ,ィ''"笊灼kzx、  ′ .r ‐ 、 . .‘,
.   _  八  ,.  /. /.| ヽ / /  ぅ::c::ノ .ア^ ′ . ノ. }  . .‘,、
.   マh、 .\/ }  ′/ . .‘, _j >.′    / .ィ/ Υ.  / . . .‘,.ヽ
.  Ⅵi:ih、  / i /l . ヽ.‘、 i!     / ィ / ,ヽ ∨. イ   .‘, . \     내 이름은 [.dice 1 2. = 1 1.빛 2.검정]
   Ⅵi:i:i:, / __ |/.八 . / ィ \l  _ ノ   / ィ . / . . . / . . .   . . . .\
.   Ⅵ:i:i:i, ̄  ′ ` Y从       '/ . . . . ./. . .    . . .\
    Ⅵ:i:i:i,      |. . \      ',. . . .、. l. . .      . . .\
.    Ⅵ:i:i:i,    /. .、. . .`: .       ‘, . .ノ `.、 -─ ,     . . .`. 、
   , -{ ̄∨Υ     〈. . . .\ . . . >‐=ニユ    ,、z< ´   W       . . .` <
   j{ ', | 乂    `、.,r─> ._. .ィ-ア′,、rセ^ア´      |       . . .`` <
  /‘、 ‘、ノ}  Υ    / ,.、rセ_-_-_イ<_-_-_-./       〉           . .`` <
  〉、 ヽr′  ∥  rヤ'"ィ-_->‐‐くアーく\-_-_/       ∥            . .` 、
  L_ Y゙   ∥  .八  乂:i:i:i:i:i:ア=-‐<.∧-/       ∥             . .\
   > .,__ ____i{   〉 ,.ィ:ア ,.ィ/ ___ _∨_      ∥              . .\
.    {ニ◎ニニ}   ./ィ:>'".ィ:i:i:/ ̄___/ 辷-_-_-_>_ ,_    ∥               . .\
    |  |  .ィ>'".、s≦i:i:i:i/ ̄   `ト、-_-_-_-_->_,  j{                 . .\
    | .、rセ>'"、s≦i:i:i:i:i:i:i:i:i/     ∥ ヽ/⌒Y-_-_-_∨ ̄                  . .` <


379 이름 없음 (1RkzV5yn.c)

2023-06-06 (FIRE!) 00:00:23

디는 그 남다른 사고방식이 문제지만...

380 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:00:30


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/     아카리 ?
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
381 이름 없음 (9CgV.FIloo)

2023-06-06 (FIRE!) 00:00:55

유루유리-
아 이게 아닌가

382 이름 없음 (CtnFJG1v7g)

2023-06-06 (FIRE!) 00:00:58

역시 흡혈귀에서 인간이 됬으니까 빛이 됐네 블랑인가?

383 이름 없음 (CtnFJG1v7g)

2023-06-06 (FIRE!) 00:01:53

누와르처럼 프랑스어를 계속 쓰던가 이번엔 왜 일본어?!

384 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:02:20
  |    /    ′               \
   l..    /     ′              γ `、
  ,’.. .  /     , ′             ‘,  ‘,
  ,′. . .  ′   /    /   /    /   ‘,  ‘,
.  /. . . . . . . . |   /      ′   /    /  ,′   ‘,
 /.. . . . . . . . . .| /丶イ         /    イ   ′  、_‘,
. /. . . . . . . . . . .ハ|        |   ′  /:::|.  /     l
 . . . . . . . . . W ‘,        |      /:::::::::|  /|      |
 . . . . . . . . . 从 ‘,        |   l  , '.   | ./ i|      |
 . . . . . . . . . . ∧. ‘,   l    |   | /.   | _,,ム斗    |
 . . . . . . . . . . . ∧ ‘,   |',    |   /  、丶 ` /  i|.  /    l
 . . . . . . . . . . . . ∧ , ', |::', ‘,   l    / '"´ __|/__  l| /  , ,
 _____、rセ7ハ ∧ !::‘, ‘,  ハ   |/ ィ炙笊灯厂`ヾx、|. /   // /    응. 아카리.
 ///////////>''⌒''<ミヘ !::::‘, l:', l ‘, . |  ぅ::り::У  /. . |/  . . // /
 ///////>'"    〕トV  ‘, | ‘, | ‘, i |  └一 '’  /. .イ . . . . //}../     누아르라는 흡혈귀는 거기서 죽은 것으로 하기로 했거든.
 ////ア´       \ 丶 \| ‘,|',|/     /// . . . . /.|/./
 ///        \     ‘,|     /. . /. . . ./ . |./
 /      . . : : :_]ニ=- ''"´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|   _ 、イ. . /. . ./. . . ./,
    . : :>''"´       . . : : : : : .| 、rtf爪. . . . . . /. .イ. . . . . ' .‘,
385 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 00:03:29

디 덕분에 흡혈귀를 졸업했습니다 와~ 졸업 축하합니다. 짝.짝.짝

386 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:04:06    /     '/       、   丶 ∨
   '⌒ア    /    /       ∨ ∨
    /       / /     ヽ   ∨
  >      /   / /| : /       i:    |  /⌒)
   ` ト _,,.. ィ/イ   : / ⌒ト |  /| ∧   |:  | |  { ⌒)
       |/ . : : :| :/ | l  |/ /⌒ト、:/∨:!:   | | / ̄ ̄
    (⌒ヽ    レイ: : : : 〃⌒心八 │ ∨  | :/\| :   | l
.     ヽ ヽ、 -、:|: :|: イ{{. i_ノ:.:ハ \|   |/  :|/  ,  ∨
     \ `( }八八ハ. 弋いソ   __  /   ,:  \    아카리.
.      / ⌒ヽ ∨ : : :j(//) .   ⌒¨¨~ヾ /: :  / :   >
     〈  ´ ̄) | : {      _   (//) : :  / : :  r<
     '  '⌒) }i| : :丶  「  }  ∠/: :  / : : : '     68흥신소의 사원이야.
     '. ノ´ {八 : :∧\  __ノ   / : : : / : : : : ∨
        } \厶:∨::> _,,,... ´/: :/| 〃丶:i ̄ ̄ ̄
       〉  ∧ /{:::|「::::::::::::::::: ∧  // /|/::::::::::\
     /  /:/ 八:||:::::::::::::::::/_   /:::::::::::::::::::/>、

387 이름 없음 (bNgv7djCmw)

2023-06-06 (FIRE!) 00:05:00

넵튠 따라하네

388 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 00:05:40

넵튠에게 나쁜거 옮았다!

389 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:05:52         \i:i:i:\ 〈i:i:i:{  /i:i/i:i:i:i:i:/
         \i:i:i:\〉iハ ̄/i:i/i:i:i:i:i:/
         / >―‐--‐……-‐< \
      -‐…‐- 、 ./        \ 、
    /    ∨/         ヽ :,
    ´ ̄`ヽ    ′           ぃ
  、____,ノ   /     j     |    :,
   \      ′   ハ  | 八 ト   i
    丶    ′  │斗-ヘ. │ |⌒Ⅵ`:,  |
    `¨¨¨¨¨´ i   { ∧/ 、∨  ′ リ ∨  j
       | j  :, |   ∨ 〈    /  / \
       l八   :,| y==ミ \リ y==ミ′ ./} ___\   친하게 지내자.
         }ヽ ヘ \ :i:i:i:   :i:i:i: イ /ノ {
       厶ィヘ .|\〉    ′   | / __\    쿠루미.
        ∠.....Ⅵーヘ、  ー 一'  .イレ--ヘ
          リ⌒7>‐_ .. ___ ィ/⌒′
           /{>‐}  {<}≧ュ.、
            イ:::::::::\__  __/:::::::::∧
           / |::::::::::::::::\__/:::::::::::::/ :,
         rく \:::::::::/{i:i:i:}\:::::::イ ー┐
           ''^゚~ ̄ ̄~゚^''
           /::.::/::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: \
        /::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:
       //::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
.       /::/:/::.::.::.::.::.::/::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::
      /::/::. / ::.::.|::.::. /::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:
.      /::/::.::.::/::.::.:|イ"⌒ヽ::.::.:: |::.::.::.::.::.::.: |::.::.::.
      /::/::.::.::.::.::.::.::.::|::|::/  |:|::.|::.|::.::.::.::.::.::.: |::.::.::.:
.     |: l/:/::.::.: |::.::.::rf荻示ミ|八|::.| ::.::.::.::. |::.:|::.::.::.:|
.     |:/:/ ::.::.:: |::.::.: Vぅツ  |/|::.::.::|::.::.|::.:|::.::.::.:|
.      /:/: |::.::.::.:|::.|::.::.| ''    |::.::.::|::.::.|::.:|::.::.::.:|
     /:/\|::.::.::.:|::.|::.::.|  、 丶 ∨:: |::.::.|::.:|::.::.::.:|
.    |::| 人::.::.::|::.|::.::.|\   ー |从|::.::.|::.:|::./::.ノ    네, 잘 부탁해요.
.    |::乂____/⌒|::.|::.::.| >/´ ̄ ::.::.:|::.::.|::.: //
.     乂_/⌒`|八::.::| ̄ ̄[/⌒\::.::.::.|::.::八/
__________ ,, 、、丶`::.::.::.::.:ノ:|:| N\ _|  |___ノ|: / /|      아카리.
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::./: ノノ || |::|-/'⌒ヽ/ニニ|Λ : |
::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:、丶{__彡: :.|Lノ:ノ/::.::.::.::.:|二二二 }ノ
::.::.::.::.::.:__;;、丶i二二| /ニ|: : 「二/::.::.::.::.::.:|二二二/
 ̄ ̄  | ニニ|二二| ./ニ-|: : |二|::.::.::.::.:Λ| 二二 〉
.   八ニニ|二二|/ニ/|_|二|::.::.::.::.:|ニニニニニ/
   [\ニ\二[/二二ニニ|::.::.::.::.:|ニニニニ〉
   ノ二|ニニ\|二二二ニニ|::.::.::.::.:|二二/
.  / 二|二二 \ 二二二|::.::.::.::. ∨ニ/
. _|二二八ニニ(_)ニ|ニニニ/.八::.::.::.::.::.\{
/ニニニニニ\ニニニ|ニニ{ニニニ\::.::.::.::.::.\___
ニニニニニニ} {ニ\二]ニニノニニニニ\::.::.::.::.::.\::.::.::.: `\
ニニニニニ/厂ニ(_)ニ|ニ「ニニニニニニ\::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::\
390 이름 없음 (CtnFJG1v7g)

2023-06-06 (FIRE!) 00:06:48

그래서 공기라고?

391 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:07:08
     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\     뭐가 뭔지.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |
         /´`',
. ____       ./ニニ-',
.∨--`丶、     /ニニニ-.',
 ∨ニニ ---`丶、,、-‐‐‐ 、/ニニニニ- ',
 .∨ニニニ ---ニニニニニニニニニニニニ- ',
  ∨`ヽニニニニ=-----、,ヽニニニニ--',
  ゝ、 i´∩    `^∨ニニ --',
 / ̄,ゝ ゚ ⊃,、---- ,、, .∨ニニニ- ',
 '冖冖,、-`´:ハ: : : : : :ト: : : :`: ∨ニニニ-',
   ´: : : ::/ .|, : : : 、| ゝ : : : : ∨ニニ -.',
  | : : : |-‐'ゝ:: :: ::|~~~ゝ_:_! : ∨ニニ -',
  |: : : :|===ミ,` -´ ,ィ=== 从: ::∨ニニ-',
  .从: : 。゚.  _ ' ._  ゚。: : : : ∨ニ -',
  .| ,.、: : :`.、 (_` _.´_) < : ::i: : : :∨ニ -',   정말로요 !
  .|/: :ゝ ゝ: :_` - ´ニ/|: : | `ヽ: |∨ニ-',
   |: : : :|: : |、 _|_//: : /´ニ '丿.∨ニ-',
   |: : : :|: : | ゝ/--、 .|./: ::/--、=.',....∨=-',
  /(:ヽ' |: : |.../i^-`、..|.|: : |  `' 、.......∨-.',
  ./..(:ヽ':)∨゙|...| -ぅ`....|.\゙|   |.........∨-',
  /....(ヽ丿ニ`=/ゝ-, i \ニ=--_、, |............ゝ ',
 ./,、´`ゝニニニニニ===)====ニニニニニニヽ|.................`',
. ./,´: : :,‘ニニニニニニニ 八ニニニニニニニニ丿........................',
./ .ゝ、:/.(ニニニニニニニ/ \ニニニニニ/...............................',392 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:07:13

                                  │\
           ┌┐             ┌┐          ┌┐│ \
┌┐┌┐┌─┐┌─┌┐───││──────────────┌┐└┘──────────││┘  \
│││││ │|┌┘└┬─┐│└─┬──┐┌──┬─┬─┬┬┘└┬┬─┬┬┐┌┬──┬─┘│    \
│││││ │|└┐┌┤│││ │ │──││┌─┤││ │├┐┌┤│ │││││──││ │     \
│││││ │| │└┤│││ │ │──┤│└─┤│││ ││└┤││ │└┘│──┤│ │┌┐┌┐┌┐\
│││││ │| └─┴─┘└──┴──┘└──┴─┴┴─┘└─┴┴┴─┴──┴──┴──┘└┘└┘└┘ \
└┘└┘└─┘└──────────────────────────────────────────────

393 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:07:20

오늘은 여기까지!

394 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 00:07:39

참고로 저 aa의 이름이 타이요 아카리.

395 이름 없음 (1RkzV5yn.c)

2023-06-06 (FIRE!) 00:07:45

수고하셨습니다

396 이름 없음 (9CgV.FIloo)

2023-06-06 (FIRE!) 00:14:01

슷-고-

397 이름 없음 (VuA4L9DkQU)

2023-06-06 (FIRE!) 00:15:01

고생하셨습니다

398 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 00:19:27

일단 마리의 위장은 깎여나간드아아아.
수고하셨습니다.

399 이름 없음 (eF4fKie7WQ)

2023-06-06 (FIRE!) 00:20:32

이제 샤미코가 문제네....본래모습으로 돌아오면 샤미코가 싫어할거라 했으니까...

400 이름 없음 (u26oBelOKk)

2023-06-06 (FIRE!) 00:21:13

이건 원해서 된게 아니니 원찬스?

401 이름 없음 (bNgv7djCmw)

2023-06-06 (FIRE!) 00:21:58

수고하셨습니당~

402 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 20:59:30
                ┏        ┓
                ┣━━━━━━━・・・・・・・・┃
                ┗        ┛

                  NOW LOADING.....


403 이름 없음 (/a8uqUnGj2)

2023-06-06 (FIRE!) 21:02:25

ㅊㅋ

404 이름 없음 (Ye3YBnqYJk)

2023-06-06 (FIRE!) 21:04:40

ㅊㅋ

405 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:06:59 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::。 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::。 ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::。 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
 :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 。:: :: ::
 :: :: :: :: :: 。:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
  ::  ::  ::  ::_ ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::
  _ ::  ::  ::/  `\ ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  :: 。 ::  ::  ::  ::
   `ヽ : : /     : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
   :: ー-、 :    l : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : :
   ::::..  :) : :   / : : : :  : : : : : : : : : : : : : : :
   ::::::::.... (   ー一 :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
   ::::::::  Y⌒ヽ :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
  ::   .:.:ノ  '⌒ ┐
  ::::::      .::ノ                  r‐- 、
  ::::::::::::::     く                 ノ  y '⌒)
         Y⌒ ー- .._          _,. -r'⌒  ::..   ( _
      ..::::::     r'⌒       __ ノ:.:.   :::::::::....   `y^ー-.、_
     ......:::::::::::::      ノ          ̄ へ  ::::::::    ノ ..:::ノ⌒


406 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:12:37


      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____    가볼까.
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!          어디로 가시죠 ? >
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/  아- 잠깐 집에.
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/


407 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:17:17


___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /
  //    レl>'′     몰래 나왔을 텐데 !
 ∪//
 //ー 、
 '//\)
 ∧ ィ _
ト ``ヾ<|
_  > _/
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,408 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:26:35


.       ___   // ||
  __    _.: :、: :ー¬冖ヘ  /  ||
.. |「 \.  「 ̄ ┏人┓ - ‐ / | :||
.   \\ :|_: .:-乂Yノ  Ⅵ l ノ|
.   、    :|: : :   ̄ ̄ 乂..|__ノ__
   \. _| |/  : : .\  : : . |:i:】【:i:|
   \__.ノ    : : : .\ \ 乂只ノ
    i|v| |:     : .\ \ \〈八〉
    ||v| |:   |i :|  . :|\ \ :.洲
    ||v| | | :|| :|  . :|| :\ \州
   「 :|v| | | . .:|| :|\ . :||」j抖抒─Ⅵ
ヘ  .:| |八:l: 厂:l |. .:八 」: ┘ _,,..二 _」:ヘ
 ゙_  | ∨ :レ ^~⌒   笊;J;;} 癶|iニ|
〉 ゙_  | l / / /_jI抖抒‐    :: :;;: :||ニ|
∧ ゙_ .: l: / /沁.癶 ゝ '゙   ::.   ノ二ノ
. ∧ v V ∧二-_ :;;: ::   '    厂「
(_ノ. :    乂二-_     -=ラ   i|        들키지 않을거라고 생각하십니까 ?
{. : /  _ {__ ─公  ` ー  イ 八
{:.  / ̄  、イ | >   __/ ノヘ :{ >── ミ
乂:.   / ̄ :| | : l | (L..__ / ─┐ //    \
ノ^: .  /   | |∧ |_} Ⅵ /:i:i:i:i:i:|乂/
: .  /   ─ヘ|  |:i:i:i:\ー:/:i:i:i:i:i:i:i| |        자 - 과연 처음뵙겠습니까 ? 아니면 -
: .   /    | | :i:i:i:i:i:i:>〈:i:i:i:i:i:i:i:i:| |
:  |、 ゛     Ⅵ | |:i:i:i:i:/八 \:i:i:i:i:i|: 八  ___ |
:   |:i:.     :|:| | |:i:i:i// ー-\i:i」─∧ /:i:i:i:i:i:i:i:\
  i:i:i:i:.    :|:| | レ∧\ / /:i:i:i:i:i:i:/-_-_:i:i:i/ ̄ ̄ ̄|
   |i:i:i:i:i:.   ヘ.ノ:| |<i:i/:i∧ |: ∧i:i:i:i/ニ=-|/.:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|
 -=ニ|i:i:i:i:i:i|、 ''゛ l :/-=ニニ\:i:i∧」 /ニニ二| |二=-レ  ̄ ̄\i|
ニ=-イi:i:i:i/  ..:/-=ニニニニ=- -=ニニニ| |ニニ=-    |\
  .、レ     -=ニニニニ=-─-=ニニ二| lニニ=-   |
、 ''゛    i|-=ニニニニニ=- -=ニニ二| |ニニ=-    |\ \
     八-=ニニニニニニニ=- ニ八 ニニ=-イ    \
      |/ :|\-=ニニニニニニニニ=-\_/ ノ_    \| |:\
      | l: \-=ニニニ=-/ ̄ ̄ ̄ -=ニニ|    | | ||
      | |  :|: ≧==─ <_ -=ニ二二◎ニニ|    | | ||
      | | |  |  | \二二◎ニニニニニニニ    ノ| | ||

409 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:27:22

ㄷㄱㄷㄱ
디의 기억은 남아있을까? 아니면?

410 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:27:32


             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_     오랜만인거죠 !
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ
           介s。ー─  イN         \ニニニ    신비안전국 수사관님 !
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|
411 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 21:28:31

남아있군!

412 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:33:16                 /{
              _ -=ニ ̄ ̄:./ {- _
           _-=ニ ̄.::.::.::.::.::.::..{: 八.::.|
         { 、  ./√乂 Y´ ̄ :.:.::.:: {; リ }.: |
         ‘, \. 〈.::八⌒.: ノ _ -=ニ ̄{ /: / \
        ‘i, ̄'/.::.:_ -=ニ ̄ \ 乂: /V/∧’,
         ‘i, }/:   i:  \ \. V/∧.’,
           \/.: /  {. :   \ V/∧ ‘,
          ′     \     V/_|: i.
            i.: |::   \ \ 八  v/|: |
            |. :  .:   ''^~ ̄ \. ィi〔 \
         八.:  \_、‐''゛ jI斗f=㍉ . /=-. ‘,
          \´⌒`    vり ^ √=-  }
             ィ忙ソ     |=-   八
            ∧¨´ '     乂=- ノヘ \
              ∧   ,  ./ |`¨¨´ |_ノ /
            ___  ´   / :| :| :|         바꿔끼워넣었는데도 알고 계시네요.
         /  \\>   _、<⌒.‐┐:i| 八
           __/  〉_〉_ノレ _う7爪/ ̄ ̄:| : | /,
          /   ̄/ /.::.::.::.:\ノ   .:| 八: /,                           왜 존댓말을 ? > 디
      _、<⌒ 乂_ / /( ̄~^'' rヘ}-=ニ ̄\ \ :\ /,
      _、<⌒\   / /―――. ┐く.::.::.::.:.::.::.::.:): ``~、、/,
     八 \ _. -=ニ ̄/ / / ̄/ / /⌒\.::.:.::.:./   \:: \      이번에는 1살 어리답니다.
      >''".::.::.::.::.::.:.└――――/⌒\_)_; ..く     ‘, .: \
      /.::.::.::.::.::..:/.::.::.::.:_、<⌒.::.:乂____ノ     . \  \
     //.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:._、<⌒.::.::..::.::.::.:..::.::.::.::.:} ノ    / : \:  \
    /. {.::.::.::.::.:.::\.::.::.::.//::.::.::.::.::.::.::.::.::.ハ.::.::.://    /. \::  \
 . _ / .叭.::.::.::.::.::.::.::丶.://::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::..:}.:../ ̄\   ._- ̄ :\::  \
r‐=ニ `~"''~∧.::.::.::.::.::.::.::.::.l l.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.: / ̄\.::.:.\  _- ̄  /∧  /,
⌒/    ー―――=ミ |.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:. > ̄.:\ \.::.:.〉- ̄   ./∧  /,
. └    // / /⌒〉.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:.>.⌒\.::: \ ‘,/   |  /∧. /,
  \   // / / `~"''~ ,, -=≦/   .\.::::}/|   :|   ./∧ /,
    ̄ ̄\{:| |: /    ``~、、    /.: :|   :| \ ./∧. /,
      \ | :|         /|  :|  八 :  \ ./∧. /,
       \八〕iト       / :|  :|  :/ \ :  \ /∧. /
      / }`¨¨´ ≧s。   _、‐''{  八 :/ :|  :/  /:\:  \八
    //:}.::.::.::.〈(_)〉||..::.≧s。_、‐''゛.::.::.:乂 / .:/ | /  /  \  \\

413 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:34:46

시간 면역! 이거 땜이 맞는진 모르겠다만!

414 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:35:25

뭘 바꿔 끼워 넣은건지 궁금하지만 묻고 싶지는 않다

그리고 뭘 어떻게 하면 나이 변경이 가능한건지도!

415 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 21:35:38

사실 실제 나이로 따지면 디가 존댓말이 필요...
쇼타콘...
어...

416 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:39:17


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/       오-
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}       마리씨는 ?
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
          _∧___
          ///∧ ̄ ̄ ̄丶、
         /::::/〈 :}}::::::::::( ):::|-‐…'7
         |/廴∨/ ̄ ̄ ̄\| //
          / /|ニ0ニ7 / /  \{ /
        / |く_/|__| / / | | | ∨
         | _|_| /|_,メk_,,/| | |
         |/⌒ヽヽ _,.斗+ミ  └く_,,|
        |_|  | | └リ  ,xヶv'
        /乂_,ノ : : : :  〉’/
        ∨ | |:.、  , 、 ∧
         /  / | )>。,  /|\\Γ「|    눈 앞에 있잖아요 ?
       _,/__彡'ア   う千 | Г| \_|
      //:/  |___/ `>x| /⌒ヽ
      /: ::|:::|  |⌒ア゙  /:::::/:|└厂 |\
      〈: : :y゙:::|_____|/   /::::/ : | └ / \
     /: /::::/ ̄ア⌒マ\__,/::∨: : : 〉 / | |
    /: : :/::::::/{ _|_|__// \|:::::::∨: / /\ | |
    〈__,|:::::::| }/// /{^\  /|:::::::::| / /\ :| |
     /|_|:::::::::/ ̄ | | \_,}/,/:::::::/ /: :.ノ/ /\
    / \|\::::∨\ノ |__」 /:::::/  ∧// /\  \
   /  |  ≧=‐  ‐----=ァ'  /‐┘//\  \ \
  / / | _,,..⊥.」,_   |::::::::|  / \'´    \ \
  /  /  |   ´"'ー-=ニL、-へ_/〉ノ〉ハ  |  |\ \
. /  /   |__       _つ /  |   |  | |  |
.  |  |    ̄ア¨丁""丁 ̄丁¨¨{ ̄{ ̄´\ |   |  | |  |
417 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:40:16

뎃?

418 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:40:32

?

????? 마리가 골드십이었어?

419 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:40:45

진짜로 '대체'인 거냐...

420 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:41:03

      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!           인생을 통째로 덮어쓰는 건가. . .
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧ 어디의 스미스 요원도 아니고.
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/
421 이름 없음 (.MSyP/XV9k)

2023-06-06 (FIRE!) 21:42:55

무셔

422 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:43:03

이전에 마리였던 존재에게 골드십이 자기 인생을 덮어 씌움으로서 마리는 마리=골드십이 되어버린건가

무서운 능력이네 ㄷㄷㄷㄷㄷ

423 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:43:15

츠키시마씨 광역발동인 줄 알았는데 훨씬 무서운 거였어...

424 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:43:19

                    _ . -‐…‐- . _
                ‐-   「ニ≧=- -=≦ニ}   _  -‐
                \ ``ヽ、 .!ニニ{ _人_ .}ニニ! . '"  /
                 ヽ \ヽ Lニニ乂`Y´ノニニj ./ /
                ヽ __ } ゙. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 、' /_ ノ/
                r::>-ァ /        ヽ` 、´
                └{::/ / /l   l{    ', ゚,
                  〈/}′! ∥ ! !  |1  !  } }!        __     ┐
 く⌒ ー .,,__  ___            {{ .! j′Ll__ N L __ j__ } } 、リ         / ゝ -‐…'" /
  ``ヽ、  ̄ `ヽ          ヤv ー__ -‐ ' ̄ ` ‐- __㍉ ム         i  ___ .. '"
    ` ‐ --┐  l          /:∧         i/::::}        l  l
       !  !         {:::::∧===   ===/:::::::}          l
      !  !         V/::: ',    ,   ム::::::/          l   !
.      !  ',           ヽ::::::′      ム::: イ          l  |     볼일을 마치면 돌아갈거니 걱정하지 마시길 !
       !   ',          l` ‐ヘ   、 ,   . ー'"          |
      !  ′          | }h。.    イ  !            |
.      !   ',        |   l>‐ ‐< !、  !        l   |
       !  ′   /:⌒: ー- . -‐:.ァ ‐- -‐ 1    ′ー __ .-- 、_ . -‐:‐- 、    !   |     그럼 처음부터 그녀였던 것으로 된답니다.
        ,  !  r-1 : : : : : : : : : //  / ′  / / '´: : : : : : : : : : : _.〉 __  l   !
        ′  L -‐ '"{ !: : : : : : : : //   ム -‐ /  /: /: : : : : : : : : : : {:/ / ‐- 」    !
           ! !: : : : : : : :{/  √: : :/  / : {: : : : : : : : : : : : l′ {     ,゙
        、_    _',  }: : : : : __ ノ _ . -㍉{ ..∠ -、   ム :: { : : : : : : : : : : : ! {      /
          ̄ ̄   ー ^'ー -:/ニニニ7/ニノノニニ\` ‐ '":: :: ::゚、: : : 、: : : : : : : :乂__ゝ…- - -‐'"
               {ニニ>‐ァム、-=二/:: :: :: :: :: :: :: \__,「 ',‐--‐'"
              /辷/ニニ//ニニヽ:// :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: } ′
               {: {/ニニ./ √二ニ} l:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::,′ ',
               {圦ニニ{ {ニニニ} !:: :: :: :: :: :: :: :: :: ::/  ′
              \`ー-┘ L二ニ-' {:: :: :: :: :: :: :: :: :: /   ',
                 \:.      } :: :: :: :: :: :: :: : /   ′
                {:{    /:: :: :: :: :: :: :: :: ム -‐ ¬  ',
                l !    {:: :: :: :: :: :: :: :: ::{ニニニ=i!  ',
               !{     √:: :: :: :: :: :: :: ::_}二ニ=-{   ',
                 /7 ‐- __ ム - ‐ …・・ '" Ⅵニ=-{  , ,
                / /  ,′ i!  |  ', ',  V/\┘  ', ′
              / /  ′ i!  |  ', ', Ⅵニ.\  ', }
425 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 21:43:45

아하

426 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 21:44:19

츠키시마씨가 아니라 스미스였어...

427 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:50:45

     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\      일단 저는 시간에 어느정도 저항이 있다고 알고 있는데
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_   어찌 알고 이곳에 온 겁니까 ?
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |

429 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 21:55:41

옾은은 오타겠지...?

430 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:57:12


                 .  ´ ̄ ̄``ヽ、
       |、         /  / ̄ ̄`\\
    、__/ ̄ ̄.| \          / ̄ ̄ ̄ ̄\〉 \
   \ |`ーーーー|  |-、      / /
    _レ\___|  |ヽ\     / /    _ _  \
.   |/ / / ̄\\ハ | |     |    / ̄ ̄ \\ \  \
   / /|_|\__\ | | ∧     |    |    \\ 〉
    ̄{\ / ̄` ^>'⌒V\        |    \ ∧
    .ハfさ  ''Tさh / / | \    \   |     / / 〉   |
    叭 ノ ⌒¨´ { { / |\ \    \  :|     | | /  |   저항은 가장 저항력이 높은 사람이 우위에 서고
     \ ーtッ ..>-ァ'⌒i: | /\ \ _ -─-ミ辷..⊥..,,_    | | /  /
.      {\,、丶\_/.:.:.:.::|: ∨ `つバ¨¨¨ア⌒\.:.:.:.:.:.:.:.:丶、   八〈  /
     ‘, >‐‐‐‐0ー--く\ \_// ∨//⌒\\.:.:.:.:.:.:.:.:.:\ / \__/_    가장 높은 사람을 모든 시간에서 감시하면 될 뿐이에요.
      V.:.:.:.:./\.:.:.:.:》 /\_/  /∨ ̄ ̄\\\.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. | |  / ̄
      |/7'´\/⌒\/^\\___/ ∨/  :|:| |\〉:/.:.:.:.:.::|、\ \_|ノ}
      //.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:||.:.:.:.:.::Vヘ____/\  :|:| |.:.:/.:.:.:.:.:.:.:.:|.:\ \___ノ     그 정도는 노력만으로 닿을 수 있답니다.
       人{.:.:.:.:\.:.:.:.:.:.:.:||.:.:.:.:.:.:乂ハ,   \ |ノノイ.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:〉 \ \_
     / `ニ=--\___||_,、く⌒¨¨\   \(.:..:\.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.://  `¨⌒
 \_____/ / / ⌒ヽ、  ,ハ__//\   \_|.:.:/.:.:.:.:./ ∨/
  \__  /  / |  |\_/ ∧ニ\/.:.:丶、  ハ ∨_/  〈 /
.   /  |   |  |_____弌_/ ∧ ̄`¨¨¨¨∧  | ∧     ∨
.  /  |   |/ ̄   |\  ∧____/ |‘,  / ∧     |
  /   |/ ̄     V/\ ∨__/ \_// ∧   |
  |   /       l| } .} /  \__/ ∧   .|431 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:57:29

세이프 !

432 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 21:58:12       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v     그럼 내가 집에 가는 걸 알고 일부로 찾아왔다는 거군요.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ

433 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:06:01

그렇군

434 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:06:07


        |`、        /
        |:. `、  r─────‐┐ , ′|
        |:::. `、 |::.::.:/人\::.::.: | , ′ .:|
        |:::::. `、 |::.::.:\.Y./::.::.::.|, ′ .::: |
        |:::::::. 〉 ''^~ ̄ ̄~^'' 〈 .:::::::|
         「⌒^~7 ´ , /   , `丶 :/
         /ハV/ ′    ´,   V/,
        ⌒{. . ′ 〕 i|  ',  ´, ,  V/,
         {. | 〕 八   ', i| ´,  } }
        V/,__/ `、.  ', _八_ノ乂 〕./
           V/, ̄~゚"'' `⌒¨´ ̄''"゚~ ̄ .〔
         〕/∧抒尖ミx、  _ -┐ /〔
          V/ 込 乂ツ   ´^冖^` .//〔
           \∧    '   ∧/
           , 圦   , 、  ノ⌒ V/        사유를 천천히 알려드리자면, 당신이 오키자키 유메미에게 외기구역의 핵을 줬었죠.
         / /: )>。     ィi「V/ V/
          / /. . . . . ]Iッ。,,_ _.、<⌒. . .V/ V/
         /:/ /. . . . . . 「 ̄ヽ / ̄].. . . . .V/ : . \
      / /  . ._,,.. ‐ノ  Y  ]Iッ。..,,_ .V/ : . \     하여 그 순간 외기구역에서 핵이 빠지는 결과가 모든 세상에서 확정했습니다.
      /  //⌒ヽ 「 ̄ ̄~^''〈 〉''^~ ̄ ̄] ̄ ̄/⌒ヽ. \
     / / /   } 〉::.::.::.::.::.:〉0〈::.::.::.::.::.〈  /{  `、  \
.    / /  〕  / 、ー── /\──‐┘ _/ \.  `、  \
.   / / /. .〕 /.:´::.//.:/.::./ 人 \::.::.\.::. V/::`、  >ヘ. \ 
  / /  /. . ..〕 /.::.:: //.::.⌒¨´\ Y /`⌒¨´:∧V/.::`, ィi「>"V/.  \
 / /  ./. . . ._〕′.: //.::.::.::.::.::.::.::.:\/.::.::.::.::.::.::.:/∧V/:<⌒>" , <V/  \
/ / /  ./. ./. . _〕.::.::.:′.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:}::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:〕〔::.::.}" , < 、`V/\  \
 ./ ./   /. ./.. . .._〕.::.::.{ {.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: ;:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::} }::.::〔\、丶`  `、 \. `、
  ./   /. ./. . . . .八.::./, V/.::.::.::.::.::.::.::/、::.::.::.::.::.::.::.::.:://::.::/ . . \.   `、  `、 `,
. ./   /. ./ . . . . . ⌒)>。, V/.::.::.::.:: .ィi「⌒\::.::.::.::.::.::.://.::イ. . . . . . `,  `, }  }
. /  /. ./. . . . . . .._〕 V/≧ ─ ≦────≧ ── ≦⌒. . . . . ..У   ./ ``~、、/
 /  /. ./. .|. . . . . .._〕 V/::.:〕 〔::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.〕 〔::.::.〔′. . . . . ./    / \  \
./  /. ./. . .|. . . . . .._〕 V/::〕 〔::.::O::.::.::.::.::.::O::.::.:〕 〔::.::〔_. . . . . . /    /   \  \

435 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:07:31

어매

436 이름 없음 (uNH306b4vY)

2023-06-06 (FIRE!) 22:07:56

응?

437 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:09:29

응???

438 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:11:32

대충 10어장 쯤의 내용입니다.

439 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:13:19


    / /∧、 ヾ∧\`ヽ \、∨ヽ、
   / ,イ//∨∧. ∨ハ ヾ'/\、、∨///≧zzァ
   /  l'// ∨∧、∨ハ ヾ'/トヾヽ∨///丈
  .//,/ //≧=- ヾ∧//∧ / ヾ \////∧ミヽ
  //// .//;Lz=≠=ミヾ ∨ハ /ニ`ヾ、 |ヾ//∧
 .////! ///;!  _   ヾ∨ ( り ゙ .|ハ∨ヾヘ
 //ィ//|//ハ/! /´,≠、ヾ  ゝ 二 - ' k'_ !ゝ
 //イ///∧ヾ / 丈ソノ :.    |ノ,!|「`    응. . . 응? 한달 정도 전의 ?
 /' |///;トヾ、゙ __ -"  :::. _    レ' ,ハ
  |/ハ'八 ∧      '      rイ'/ゝ
  Ⅵ {' ∧ーヾ      __  //f         _ -=
  ヾ  ヾ\_ヾ    /'ニ ̄  .イ/N    _ -==- _/ニニニニ
      }/>,,,     /.::W   ,、_ -=ニニニニニニニニニニ
      リ`ヾ/}:≧s。.._/ .:: ヾー─/ニニニニニニニニニニニニニ
        ソ::::::::::::::::::..     /ニニニニニニニニニニニニニ
440 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:16:27

>>438 그게 벌써 10어장 전이라고...?

441 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:16:42

기억은 나는데...
그게 그렇게까지 중요했어?

442 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:17:14

.. 혹시 타키온에 의한 시간역전 현상으로 인한 과거 현재 미래가 미래 현재 과거로 역행??(스타트렉 TNG 마지막 화가 그거인데..)

443 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:18:37

와이즈가 시간이 꼬였다고 했지? 미래-현재-과거로 원 플러스 원 줬다고 했고 그 과정을 정반대로 셋 하면....

444 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:20:29
        |`、        /
        |:. `、  r─────‐┐ , ′|
        |:::. `、 |::.::.:/人\::.::.: | , ′ .:|
        |:::::. `、 |::.::.:\.Y./::.::.::.|, ′ .::: |
        |:::::::. 〉 ''^~ ̄ ̄~^'' 〈 .:::::::|
         「⌒^~7 ´ , /   , `丶 :/
         /ハV/ ′    ´,   V/,
        ⌒{. . ′ 〕 i|  ',  ´, ,  V/,
         {. | 〕 八   ', i| ´,  } }
        V/,__/ `、.  ', _八_ノ乂 〕./
           V/, ̄~゚"'' `⌒¨´ ̄''"゚~ ̄ .〔
         〕/∧抒尖ミx、  jI斗劣抒 ./〔
          V/ 込 乂ツ    乂ツノ //〔
           \∧    '   ∧/
           , 圦   , 、  ノ⌒ V/          네. 시간 차는 있지만 그 시점 전후 입니다.
         / /: )>。     ィi「V/ V/
          / /. . . . . ]Iッ。,,_ _.、<⌒. . .V/ V/
         /:/ /. . . . . . 「 ̄ヽ / ̄].. . . . .V/ : . \         그리고 핵을 잃은 외기 구역의 변칙 현상은 축소.
      / /  . ._,,.. ‐ノ  Y  ]Iッ。..,,_ .V/ : . \
      /  //⌒ヽ 「 ̄ ̄~^''〈 〉''^~ ̄ ̄] ̄ ̄/⌒ヽ. \
     / / /   } 〉::.::.::.::.::.:〉0〈::.::.::.::.::.〈  /{  `、  \       평균 3개월 뒤에 완전히 소멸합니다.
.    / /  〕  / 、ー── /\──‐┘ _/ \.  `、  \
.   / / /. .〕 /.:´::.//.:/.::./ 人 \::.::.\.::. V/::`、  >ヘ. \
  / /  /. . ..〕 /.::.:: //.::.⌒¨´\ Y /`⌒¨´:∧V/.::`, ィi「>"V/.  \    당신을 관측할 수 없는 모든 세상은 그렇게 됩니다.
 / /  ./. . . ._〕′.: //.::.::.::.::.::.::.::.:\/.::.::.::.::.::.::.:/∧V/:<⌒>" , <V/  \
/ / /  ./. ./. . _〕.::.::.:′.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:}::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:〕〔::.::.}" , < 、`V/\  \
 ./ ./   /. ./.. . .._〕.::.::.{ {.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: ;:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::} }::.::〔\、丶`  `、 \. `、
  ./   /. ./. . . . .八.::./, V/.::.::.::.::.::.::.::/、::.::.::.::.::.::.::.::.:://::.::/ . . \.   `、  `、 `,
. ./   /. ./ . . . . . ⌒)>。, V/.::.::.::.:: .ィi「⌒\::.::.::.::.::.::.://.::イ. . . . . . `,  `, }  }
. /  /. ./. . . . . . .._〕 V/≧ ─ ≦────≧ ── ≦⌒. . . . . ..У   ./ ``~、、/
 /  /. ./. .|. . . . . .._〕 V/::.:〕 〔::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.〕 〔::.::.〔′. . . . . ./    / \  \
./  /. ./. . .|. . . . . .._〕 V/::〕 〔::.::O::.::.::.::.::.::O::.::.:〕 〔::.::〔_. . . . . . /    /   \  \

445 이름 없음 (uNH306b4vY)

2023-06-06 (FIRE!) 22:20:43

잉?????

446 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:20:59

와 디가 핵 준 것의 나비효과가 이렇게? 외기구역이 소멸한다고?

447 이름 없음 (Ye3YBnqYJk)

2023-06-06 (FIRE!) 22:21:15

이거 특이점의 운명확정아닌가.. 시간축의 면역이라 과거 개변이 불가능하고 다중우주가 아닌 유일우주로 확정시키는거같은대..

448 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:21:23


      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____        응- 핵이 빠지고, 내가 없으면 외기구역은 없어진다.
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!     오케이. 알아들었습니다. 계속하세요.
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/
449 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:23:05

... 잠깐. 설마 저 핵말이야... 디가 세계를 상위와 하위의 반전시킬려고 했었지. 근데 이걸 현대적으로 표현하자면.... 발전소. 그것도 원자력 발전소의 마법 버전이라고 한다면?
상위와 하위의 반전을 에너지 교환의 개념으로 치환하면????

450 이름 없음 (.MSyP/XV9k)

2023-06-06 (FIRE!) 22:23:11

그럼 좋은 거 아님

451 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:23:46

저 핵... 혹시 디가 포기했던 상위와 하위 반전의 본질???

452 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:25:18

>>450 평균 3개월이면 그거보다 빨리 소멸한 곳은 종말마룡이...

453 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:26:13

>>450 참고로 핵이 빠진 상태로 종말마룡이 공격했는데 씹고 그냥 밟음.

454 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:26:34
          / ,':  } }:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: `㍉、:::\
         _./ ':   } }:::::::::::::::::::::::::::::/:::/:::/{:::::`㍉\
        _-:::{ {:   } }-======= {::::{ミ、 /(\::ト、::`㍉
        _-:::::::{ {: .. ,' j:::::::::::::::::::::::::::::{:::::V:∧∨.r- }::::::::::::} / }
       ./:::::::::::{: ∨: / ;::::::::::::::::::::::::::::::\::\_]∠_ノ/:ト、:::::j/ }
       {:::::::::::::{  ∨:{ /- ''"゚~ ̄ ̄ ̄~゚"'' -=ミx::彡:::::::::::{   }
       {:::::::::::::{  Y //   /:: .. :: ..   ...⌒ヽ::::::: {   }
       {::>''゚_]rn=ミx」/::..  , ゙    /  :: .. .'( \!  ,゚
       / /::::/「{:::::::::::\  ::/:: . :: ./ :. ../     :゙, : .\  ,゚
     / /:::::::://「{::::::::::/ .//     ,〃 ,' .. .   } : . V/
      / ∧:::::/:/ |::∨イ // /  , ゙/ :: . :: .. .. .. ..i}  :}:∨
.      /  ハ∨::{ |::::::/ , '゙ / _./  / //  :: . : ," /}:  ¦:∨
     ,   | \ :{ ⌒ ./ ⌒ー―/ //     // : :¦ ∨
    :{  |: L>ミ, /゙´   ``''=- ,_ \  /// /  ,゙ : ∨
     i{ | /  ∨ /  _」⊥L,,_  `-_ ~゚""  }/} / } } ∨
     i{ レ'⌒ヽ  W'  ]灯笊刈ミK、_     く_/ ゙ } } }
     i{ |:V  ゚,  }i    乂ソ りj ^K(    _ -- ,,_く / } } }
     i{ | {   }: }i:    ⌒``     /  ⌒ ∨ } }/
     i{_|_{   }: }i . . . .        ィ笊㍉,_ /  ,゙
     i{㌻{  ,゙ j{          iヒ} リ }K、,(  /
    /::::人_ _ / .从          ,: `゙'゙. .癶 / } /
    {::::::,:个、='´ /i:i∧         . . . . / j:/
    {:::/ | \__乂i:i:i:i∧            /'          거기서 메기도가 깨어나는 4개의 최대공약 사건.
.    ゙く |: : .  }\i∧     _ ―-    //
.     } |: : .  } \:\         /                                        최대공약 사건 ? > 디
     /  |: : .  }   \:\        / ′
.    /  :: : .  :}   ``ヾx,,     _. ::  {          4개 중 하나라도 일어나면 이 시간대에 종말마룡이 깨어나는 걸 의미합니다만.
   ., // ¦ : .  」     `` . __ .. :: : : /  :{
  .///   | : . / ̄ ̄ ̄ ̄``'' - _ 「 . .:  . ゙   {
  . イ /  | : . . {      ∨/ミ、.: .: .::゙   ',
. / jI斗―-<_」 : .__j    _   Ⅵ }i: :: : :   ',          그 경우 하나도 빠지지 않고 메기도는 기록된 대로 세상 대부분 불태웠습니다.
  /    ゙ヽ<⌒ `¨ - .._ /:::::≧s。,_ :i{ j[__.: /`ヽ、  \
         \   :{:::::::::::::::::::::≧s。,__./:::::::::::::::`ヽ、  ` 、
         \   \::::::::::::::::::::::::::::::人_)::::::::::::::::::::::`)ix、,. \
          `ヽ、._  \::::::::::::::::::::::::::/:::(__]⌒`'<―-":::::`~.....,,_
           ∨k  /\:::::::::::::::::/:::::{ [⌒=- ⌒`'<::::::::}  ~゚゚''
           ∨::`k、\:::≧===く::::::::{ [ [ [≧s。⌒=-⌒'∨
          }: : : : :.`k≧s。::::::::::::::::{ ⌒゙<,,_ -= ] ‘, ∨~''=-. .
          }: : : : : /{r:..、 _]≧s。:::丁≧s。,_ ⌒゙<,,_] ∨: : : :
          } : : /i:i:廴/: : : : : "- "_: : : : : ::≧s。,,_   }: : : : :
             } : /:i:i:i:i:i:/: : : : : : : : : "- "_: : : : : : : : : : ≧s。,」: : : : :
           ,: /:i:i:i:i:i:/: : : : : : : : : : : : "_ "_: : : : : : : : : : : : : : : : : ::
      , -=¬:: ::..   Ⅳ:i:i:i:i:i:/:_: : : : : : : : : : : : : "_ "_: : : : : : : : : : : : : : : : ::
.    /. ⌒\   ヽ /:i:i:i:i:i:i:/:: :: :: :: :..,, : : : : : : : : :"_ ゙_: : : : : : : : : : : : : : _:
.   / ‘,  丶、  }/:i:i:i:i:i:i:/:: :: :: :: :: :: :: :: :-: :: : :: :_::', ゙,:: :_:..:_: : : : : : :_: : :: :
.  /  ‘、    ,:ir-く:i:i:/:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ', ',:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :::
     、    /人_ノ:i/:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::¦} :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :
      \   ,(i:i:i:i:i:i:/:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :¦}:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

455 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:27:59

역시나인가...

456 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:28:16

외기구역은 도대체 뭘까....... 외기구역이 소멸하지 않아서 메기도가 죽었다는게 어이없네

457 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:28:20

어. 저기.. 생각해보니 외기구역은 신의 영향권을 주는, 그러나 신이 없는 무주지이지? 근데 분노가 그 영역권에 있다고?????

458 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:28:54        ``ヽ、  マニニニニ\
    r‐- -‐…‐-   /ニ>x、 V/ニニニニ\
    ``'<ニ=- _,>''^~    ̄~"''<ニニニヽ
       ̄ / ,  / / /> }:i:i:} `'くニニノ
        / //-‐ / 厶- ゙ フ }:i:i:} ‘, `'く
      / / / └‐___ ̄  >‐㍉, ‘, ‘,
      く~"''‐-.{  ィ灯⌒ソ   //:: ::ヽV/  ′
      \: : : :  {り   {::{ :: :: :: :}:}>。.,_ }
      r‐ '’     ヤ:: :: :: ://~''≪ニ>x
      !      丶:_/ \ ~''ー'’
       ‘,      /i:i:/  _ . -‐-  \
       、`ヽ    /i:i:/ /{ _ ...--㍉, \          고로 메기도가 그렇게 파괴되는 것은 있을 수 없습니다.
        {     /i:i:/  /::::/::::::::::::::::::::``ヽ、 、
         ‘、_   ∠>'"\ .{:::/:::::/ ̄::/:::::::::::::::::\` 、
         / ̄ 「 ̄ \ /{ V:::::/::::::く:::::::::::::::::::ヽ::::::ヽ \       그렇다면 이 시간대에서 전 시간대에 영향을 미치는 변칙인자가 원인이죠.
       /   !  _,>'( ', }:::/:::::::::::::ヽ:::::::::::::::::}::::::::‘, \
        /   :{  く ( ', \::{::::::::::::::::::::::::::::::::::::}:::::::::::}:.  \
.       /  {   \.r‐::㍉, \ ノ{::::::::/:::::::::::::::::::::::∧::::::::::} }ヽ  ヽ
       /  :{   ./{:::::::::::::`>''"~(::::{::::/:::::::::::::::::::::::::::::::} ::::::::} }::‘,  ’,
      ′ l{  /:::‘,:::::::::::{ | |_/}:::V::::::::::::_ -‐- /::;_}::::::::::} }:::::′  ′
.      {   l{  \::::\::::〈 L{ ヽ:{_、-''~  / 〈:::::::::::} }::::::‘,  〔
     {  !{    {:::::::::::::/ {  {   _ /_ ...}:::::::::::} }::::::::‘,  〔
      {  {    {::::::::::::{  {  {_ ...-‐:::::::::/:::::::::::::}:::::::::::} }::::::::::‘,  〔

459 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:30:28

변칙인자, 즉 디?

460 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:31:04

어. 혹시.... 핵을 준 인형.... 설마 주인이 없던게 아니라 애초에 그 속에 있던 희생자 전원이 주인일 가능성도 있는건가??

461 이름 없음 (uNH306b4vY)

2023-06-06 (FIRE!) 22:32:11

왜?

462 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:33:48
     _ -─ 、
     / ,ィ、  、\
    .// //∧/!///∨\
   ///////= ∨ハヾ/∧ヾ!
   /イ///イ/ ̄` W{_-_!/∧
   从ベ t‐示' ゞ' N`ヾ
   /}ヽニ ̄ 〉 /ニ\_
   /ニニ|:: !\ ー ‐ .イニニニ!ニ\
  /ニニニiニ\: :、:≧=_´lリニニニハニニ≧x、
  ./ニ、ニ|iニニ/´ ̄ ̄ィ ト.ニ/ニ\ニ、ニ.\      그게 나라는 거군요.
 /ニ\ヾニ!iニ/ ,-<f」-ヘjニニヾニニヾニヾニニ\_
 |ニニニヾi;i|;l〈 /ニニソ |ニ|ー- マニヾニy'ニニニ`ヽ
 .!ニニニ、|i/ニ\ニニニ|「 ̄|ニ!  `ヾ/ニ、ニニ/ニ}_    잘 모르는 힘이 외기구역을 지탱하고 있다는거죠?
 .iニニニ./ニニニニ〉ニニ└ ┘/    ./ニニヾニ/  `Y
  ∨//ニニニ/ニニ/ニニニ./    .ノニ-=ニ/    !|
  f.ニ/ニニニ/ニニニ/ニニニ/〈    y′ 〉ハ.:.i   ;{
  〉/ニニニ./ニニニ/ニニニ/ニ/   /| 〈┘W|  ハ
  Уニニニ/ニニニ/ニニニ/ニニ\ __/ !:  iノ:.;;〈 ;i  / ∨
  ゞ┬--'ニニニニニニニ/ニニニ/ニニ/ .|:  :| :.:.:;;;;!;!   ∨
   〉ニニニニニニニニ/ニニ/ニニ/ /j 、 、 ゙v'7ハ|;|   ∨
  ./ニニニニニニニニ/ニニニニ/;';' /' } i ヽヽ-/ !i   |
  {ニニニニニニニニ/ニニニ/;';';'/'  ヽj\ソ7  !i   |


                 /{
              _ -=ニ ̄ ̄:./ {- _
           _-=ニ ̄.::.::.::.::.::.::..{: 八.::.|
         { 、  ./√乂 Y´ ̄ :.:.::.:: {; リ }.: |
         ‘, \. 〈.::八⌒.: ノ _ -=ニ ̄{ /: / \
        ‘i, ̄'/.::.:_ -=ニ ̄ \ 乂: /V/∧’,
         ‘i, }/:   i:  \ \. V/∧.’,
           \/.: /  {. :   \ V/∧ ‘,
          ′     \     V/_|: i.
            i.: |::   \ \ 八  v/|: |
            |. :  .:   ''^~ ̄ \. ィi〔 \
         八.:  \_、‐''゛ jI斗f=㍉ . /=-. ‘,
          \´⌒`    vり ^ √=-  }
             ィ忙ソ     |=-   八
            ∧¨´ '     乂=- ノヘ \
              ∧   ,  ./ |`¨¨´ |_ノ /      아니요. 외기구역에서 핵이 빠지기 전에 메기도가 일어난 경우.
            ___  ´   / :| :| :|
         /  \\>   _、<⌒.‐┐:i| 八
           __/  〉_〉_ノレ _う7爪/ ̄ ̄:| : | /,       그 중에서 이 도시가 대상으로 지정되었을때, 도시는 불탑니다.
          /   ̄/ /.::.::.::.:\ノ   .:| 八: /,
      _、<⌒ 乂_ / /( ̄~^'' rヘ}-=ニ ̄\ \ :\ /,
      _、<⌒\   / /―――. ┐く.::.::.::.:.::.::.::.:): ``~、、/,      그런데 이번 사건에서 메기도는 외기구역을 공격한 결과, 파괴되었습니다.
     八 \ _. -=ニ ̄/ / / ̄/ / /⌒\.::.:.::.:./   \:: \
      >''".::.::.::.::.::.:.└――――/⌒\_)_; ..く     ‘, .: \
      /.::.::.::.::.::..:/.::.::.::.:_、<⌒.::.:乂____ノ     . \  \    외기구역만으로는 메기도를 상대하는 게 불가능하다는게 신비안전국의 결론이죠.
     //.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:._、<⌒.::.::..::.::.::.:..::.::.::.::.:} ノ    / : \:  \
    /. {.::.::.::.::.:.::\.::.::.::.//::.::.::.::.::.::.::.::.::.ハ.::.::.://    /. \::  \
 . _ / .叭.::.::.::.::.::.::.::丶.://::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::..:}.:../ ̄\   ._- ̄ :\::  \
r‐=ニ `~"''~∧.::.::.::.::.::.::.::.::.l l.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.: / ̄\.::.:.\  _- ̄  /∧  /,
⌒/    ー―――=ミ |.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:. > ̄.:\ \.::.:.〉- ̄   ./∧  /,
. └    // / /⌒〉.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:.>.⌒\.::: \ ‘,/   |  /∧. /,
  \   // / / `~"''~ ,, -=≦/   .\.::::}/|   :|   ./∧ /,
    ̄ ̄\{:| |: /    ``~、、    /.: :|   :| \ ./∧. /,
      \ | :|         /|  :|  八 :  \ ./∧. /,
       \八〕iト       / :|  :|  :/ \ :  \ /∧. /
      / }`¨¨´ ≧s。   _、‐''{  八 :/ :|  :/  /:\:  \八
    //:}.::.::.::.〈(_)〉||..::.≧s。_、‐''゛.::.::.:乂 / .:/ | /  /  \  \\

463 이름 없음 (.MSyP/XV9k)

2023-06-06 (FIRE!) 22:34:14

>>460이 밎을 듯 전에 넵튠이 말하지 않음?

464 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:34:23

흐으으으으음

465 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:35:24

애초에 디가 왜 익숙하게 살고, 디의 말에 인형이 왜 핵을 꺼내 온걸까?

466 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:36:14        |`、        /
        |:. `、  r─────‐┐ , ′|
        |:::. `、 |::.::.:/人\::.::.: | , ′ .:|
        |:::::. `、 |::.::.:\.Y./::.::.::.|, ′ .::: |
        |:::::::. 〉 ''^~ ̄ ̄~^'' 〈 .:::::::|
         「⌒^~7 ´ , /   , `丶 :/
         /ハV/ ′    ´,   V/,
        ⌒{. . ′ 〕 i|  ',  ´, ,  V/,
         {. | 〕 八   ', i| ´,  } }
        V/,__/ `、.  ', _八_ノ乂 〕./
           V/, ̄~゚"'' `⌒¨´ ̄''"゚~ ̄ .〔
         〕/∧抒尖ミx、  _ -┐ /〔
          V/ 込 乂ツ   ´^冖^` .//〔
           \∧    '   ∧/
           , 圦   , 、  ノ⌒ V/         그렇다면 이 세상에만 존재하는 무언가가
         / /: )>。     ィi「V/ V/
          / /. . . . . ]Iッ。,,_ _.、<⌒. . .V/ V/
         /:/ /. . . . . . 「 ̄ヽ / ̄].. . . . .V/ : . \
      / /  . ._,,.. ‐ノ  Y  ]Iッ。..,,_ .V/ : . \       외기구역의 변칙현상 아래에 숨어있었다.
      /  //⌒ヽ 「 ̄ ̄~^''〈 〉''^~ ̄ ̄] ̄ ̄/⌒ヽ. \
     / / /   } 〉::.::.::.::.::.:〉0〈::.::.::.::.::.〈  /{  `、  \
.    / /  〕  / 、ー── /\──‐┘ _/ \.  `、  \
.   / / /. .〕 /.:´::.//.:/.::./ 人 \::.::.\.::. V/::`、  >ヘ. \    그리고 그 변칙현상은 당신과 관련되어있을 가능성이 매우 높다.
  / /  /. . ..〕 /.::.:: //.::.⌒¨´\ Y /`⌒¨´:∧V/.::`, ィi「>"V/.  \
 / /  ./. . . ._〕′.: //.::.::.::.::.::.::.::.:\/.::.::.::.::.::.::.:/∧V/:<⌒>" , <V/  \
/ / /  ./. ./. . _〕.::.::.:′.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:}::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:〕〔::.::.}" , < 、`V/\  \
 ./ ./   /. ./.. . .._〕.::.::.{ {.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: ;:.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::} }::.::〔\、丶`  `、 \. `、 고로 그쪽으로 향하는 당신을 따라가는 것이 가장 현실을 확인하기에 좋은 일이죠.
  ./   /. ./. . . . .八.::./, V/.::.::.::.::.::.::.::/、::.::.::.::.::.::.::.::.:://::.::/ . . \.   `、  `、 `,
. ./   /. ./ . . . . . ⌒)>。, V/.::.::.::.:: .ィi「⌒\::.::.::.::.::.::.://.::イ. . . . . . `,  `, }  }
. /  /. ./. . . . . . .._〕 V/≧ ─ ≦────≧ ── ≦⌒. . . . . ..У   ./ ``~、、/
 /  /. ./. .|. . . . . .._〕 V/::.:〕 〔::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.〕 〔::.::.〔′. . . . . ./    / \  \
./  /. ./. . .|. . . . . .._〕 V/::〕 〔::.::O::.::.::.::.::.::O::.::.:〕 〔::.::〔_. . . . . . /    /   \  \


467 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:37:57

실은 E.G.O 처럼 희생자들은 저기서 죽은게 아니라 슈뢰딩거의 고양이처럼 존재 자체가 이중성을 띈채로 살고 있었고, 그들의 모습이 인지왜곡에 의한 결과이면???

468 이름 없음 (2z4DAkkWyk)

2023-06-06 (FIRE!) 22:40:40

외기구역이 아니라 증오가 메기도를 찟어버린 건가??

469 이름 없음 (CtnFJG1v7g)

2023-06-06 (FIRE!) 22:41:03

분노일까 아니 시간상 불가능한데 분노라면 가능할지도?

470 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:42:44

>>468 >>469 다른 가능성, 누아르가 메기도를 공격했을 때 심판 공격 받았다 했음. 그렇다면 메기도가 외기구역을 공격했는데 자기 자신도 심판 공격 받은거라면???

471 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:42:58


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v     잘은 모르겠지만 메기도 일어났는데 터트렸으면 파인 플레이 ?
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ


                    _ . -‐…‐- . _
                ‐-   「ニ≧=- -=≦ニ}   _  -‐
                \ ``ヽ、 .!ニニ{ _人_ .}ニニ! . '"  /
                 ヽ \ヽ Lニニ乂`Y´ノニニj ./ /
                ヽ __ } ゙. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 、' /_ ノ/
                r::>-ァ /        ヽ` 、´
                └{::/ / /l   l{    ', ゚,
                  〈/}′! ∥ ! !  |1  !  } }!        __     ┐
 く⌒ ー .,,__  ___            {{ .! j′Ll__ N L __ j__ } } 、リ         / ゝ -‐…'" /
  ``ヽ、  ̄ `ヽ          ヤv ー__ -‐ ' ̄ ` ‐- __㍉ ム         i  ___ .. '"
    ` ‐ --┐  l          /:∧         i/::::}        l  l
       !  !         {:::::∧===   ===/:::::::}          l
      !  !         V/::: ',    ,   ム::::::/          l   !
.      !  ',           ヽ::::::′      ム::: イ          l  |
       !   ',          l` ‐ヘ   、 ,   . ー'"          |
      !  ′          | }h。.    イ  !            |   모릅니다-
.      !   ',        |   l>‐ ‐< !、  !        l   |
       !  ′   /:⌒: ー- . -‐:.ァ ‐- -‐ 1    ′ー __ .-- 、_ . -‐:‐- 、    !   |
        ,  !  r-1 : : : : : : : : : //  / ′  / / '´: : : : : : : : : : : _.〉 __  l   !   일단 세상이 안 탔으니 현 시점에서는 파인플레이네요.
        ′  L -‐ '"{ !: : : : : : : : //   ム -‐ /  /: /: : : : : : : : : : : {:/ / ‐- 」    !
           ! !: : : : : : : :{/  √: : :/  / : {: : : : : : : : : : : : l′ {     ,゙
        、_    _',  }: : : : : __ ノ _ . -㍉{ ..∠ -、   ム :: { : : : : : : : : : : : ! {      /               아무튼 나때문에 일어난 건 아닌 것 같아서 다행이네요. > 디
          ̄ ̄   ー ^'ー -:/ニニニ7/ニノノニニ\` ‐ '":: :: ::゚、: : : 、: : : : : : : :乂__ゝ…- - -‐'"
               {ニニ>‐ァム、-=二/:: :: :: :: :: :: :: \__,「 ',‐--‐'"
              /辷/ニニ//ニニヽ:// :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: } ′
               {: {/ニニ./ √二ニ} l:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::,′ ',           아하하. 글쎄요-
               {圦ニニ{ {ニニニ} !:: :: :: :: :: :: :: :: :: ::/  ′
              \`ー-┘ L二ニ-' {:: :: :: :: :: :: :: :: :: /   ',
                 \:.      } :: :: :: :: :: :: :: : /   ′
                {:{    /:: :: :: :: :: :: :: :: ム -‐ ¬  ',
                l !    {:: :: :: :: :: :: :: :: ::{ニニニ=i!  ',
               !{     √:: :: :: :: :: :: :: ::_}二ニ=-{   ',
                 /7 ‐- __ ム - ‐ …・・ '" Ⅵニ=-{  , ,
                / /  ,′ i!  |  ', ',  V/\┘  ', ′
              / /  ′ i!  |  ', ', Ⅵニ.\  ', }


472 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:44:48

만약 메기도가 심판에 의한 반격으로 날아간거라면...
메기도보다 초월적인 존재가 있거나.... 혹은 디의 상위와 하위의 반전. 그게 메기도가 공격했을 때 상위였던 메기도가 반전당해서 하위로 격하되고 날아간거라면???

473 이름 없음 (2z4DAkkWyk)

2023-06-06 (FIRE!) 22:44:58

진짜로 너때문이 아닌지는 확인해봐야 알지

474 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:45:54

   } \、 /ニニ //人\ヽニニヽ / / /}
   |  \ヽ{ニニニ {{ ∨ } }ニニi}/ / / }
   |h  ..| {iニニニ \_ _ノ´ニニ} i  }:/
.    V\ | }ニニ_、‐''^~ ̄ ~^'' ニ} |__ノ/
    \ `` ノ_、‐''/ i  `、 i `'<|_、‐''゛
      ヘ_ -、/  .{     \
     〉/:::Y       i  ', ', '/
     〈::{:::::(| i  /{   |ハ__|_. ','/
.     〉:::<^ {__/..{___|_,.、-‐- 、\}} '/
     ^"´|/ ̄ _、‐''    -‐…‐- ` \}_
     |_| |_、‐''゛ ⌒    ィfう灯㍉、.|)}:∧
.    /=\ |  斗ャそテ    f;;;;;;り ''^ |/ニ∧ __  ../ ̄ ̄V/
.     {ニニ∧ 气ヒr- '^  ヽ    |ニニ} 八 \. 〈 ./ ̄ ̄V/
.     {.ニニ∧         ニニニ} \  L } Y / ̄ V/
    八.ニニニ∧         .ニニ/  Y し/ / ./\V/    확인하러 가봅시다 !
     \.ニニ}  ー‐-─   ア  /_/   V/ し〈 /  V/
      { \ノ込、 \;;;;;;;;;;;;;;;;/   |     }  └{ / /
     く /. 个 .,      /  |     \.  └  /
     | // | ]Iッ。,,_  イi{  ...|      V/   /
     | /  .|   }   _、‐'' ̄|  |      V/  {,
     |./  |.  | ̄~^'' v/  .|  |      }__、‐''゛V/
     | _,.、 -‐''" / ̄~^'' ,,},, ''^~ ̄ }_ ̄´"'' - _   .}   V/
    _ - ̄   .V _、‐''~ ̄~^''‐、_  }  } ̄\ }   V/
   _ - ̄',    __〉-  /⌒\  /  /   \ }    V/
      八   _L \   \ /.\_/`~"''~ ,,    .}     V/
  /    .\ //: : : \__/´ : : : : : : : : : : : : : : : : :`゙'マ  }    V/
.. /     У : : : : : : : : : : : ー ─‐… '゛ : : : : : : : : : : : ::..  }    V/
/      /i/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :∧ .}     V/
\    、/i/:::::.     ....:::::  ::::::...... .....::::::::::} }___>'"〈
:::. \  .:/⌒{i:{:::::::::::::..   ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: /  V/  ∧
. ::::::: \_/  { {i:{ヽ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ \  V/  ∧
  :.ア i {__.,,i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_..,,,.._::::::::::::::::::::::::::_/|  \ V/
:::::. ア'´ | | V/ニニ=- __:::::::::::::::_ -=ニニニニニ=- -=ニニ|:.  \ V/
.ア'´  ...| | V/ニ ニニニニニニニ=-──────= ̄〈    \
    | | |. \_ノ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}     ≧s。
475 이름 없음 (.MSyP/XV9k)

2023-06-06 (FIRE!) 22:46:31

아마 디 때문 아닌가 메기도가 그렇게 된 게 슈퍼스타 기적 모방한 뒤라

476 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:47:37

디의 단어 중 D&D 에서 유명한 마법 하나가 디로 시작하죠. 디스정션.... 마법무구라는 신기가 가진 신비를 무효화시키고, 그 결과 신들이 공공의 적으로 찍히는 마법.

477 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:47:56

어떻게 된 건지는 모르지 뭐. 블랙 랜턴 되면서 분노씨가 전언 남겼으니 그때부터 증오가 집에 기다리고 있었다 치면 그거 때문일 수 도 있는거고.

478 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:48:04

이러고 가보면 쉽끼야아아아악하는거지.
참치 알아

479 이름 없음 (Ye3YBnqYJk)

2023-06-06 (FIRE!) 22:48:05

근대 메기도 심판속성 아니엇나 죄있으니 불타는건대 세상이 불탄다는건 세상은 죄인투성이란건가

480 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:48:31

>>476 신들이 디스정션 시전자를 공공의 적으로 낙인 찍는 상황이 발생되는 마법.

481 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:49:09

             _,.zzz-、_ イ
           _ ,ィ;i;/ ̄   、
           |r;゙У  _ -‐ 、  \
           /Ly   ̄ ヽl  i;!
          /ィ;i;i|       从    위로 올라서는 대신 아래로 끌어내리는 게 그렇게 나쁜 일이었던건가-
    _  -──-  _ //|;i;iハ_/_    /ヾハ
 _ -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニ≧x、_/.ィ;iド_
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三/ニニニニニニ=-  _      ___
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三ニ/≦三三∠ニニニニニニ≧≦三ニ≦ニニニニニ三
三三三三三三三三三三三三三三三三三三三./三三 /三三三三三三三三三三三三三三三三三


482 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:49:35

>>479 획실히 메기도 심판속성이죠. 하지만 그렇다고 메기도가 심판 면역되는건 아니잖아요?

483 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:50:11

            _
       _ ,、_ -=7///>、__  ,.へ、
       ヘ_((_|///////>;i;i;i;i;i;i;i;i;i;<  /≦//\
      r->  〉斗 '⌒ノ/ヘ;i;i;{;i;i;、;i;i;i;i;ゝ ̄、≧、/ヾj∧_
      `ニフ┐/  才l㍉∨_\;i;i;i;ヾゝi//\/ヾ///ハ/|
       ̄ ゝ'   八`¨、 ぜ゙ 〉ミヾ{ ソ///ヾ |//イ///!
         __   ヽャzzァィニ、_/'//////|/////
         /  , ̄¨¨¨ ̄7//////77ヾ∨/!///|     읏샤. 그럼 가봅시다.
        /  _Lj__ - _ヾ'//∧'////i////ヾ!
       /  /' ノ ー─-ミ≧、__゙ヾ'/ム////|斗' ヽ>
      /  /'/     ̄ ̄¨¨¨¨|///!ヾ  i    나의 증오가 기다리고 있다는데, 그게 과연 무엇인지 보러가야하니까.
      ./ .///        /////j   l
      / //'/       /////イ|   :!
     /  , '/        /////!:i:i:|   :l
   _ ,< _ ̄/'/       <///// .|:i:i:il   :l
 _,∠ヽ\ヽヽ>j      _ノ 〈¨′ j:i:i:ド、 . : . : /
 〉┴'┴┴≦zz'       ノ_ィ'r 7//ノ  `¨¨¨ ー--'
  ̄ ̄ ̄           `′ ̄

484 이름 없음 (2z4DAkkWyk)

2023-06-06 (FIRE!) 22:52:21

>>481나쁜일이지... 위에 있는 상대에게 진흙을 뿌리는 거니까

485 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:52:53


 ,'´ ̄ ̄`',
 ! 어  l
 !   l
 l 이 l
 !   l
∠ │  l
 \  /
  ̄ ̄


486 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:52:57

>>484 그걸 메기도에게 대입해봅시다.(응???)

487 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:53:56

누가 부르는 걸까

488 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:53:59    / /∧、 ヾ∧\`ヽ \、∨ヽ、
   / ,イ//∨∧. ∨ハ ヾ'/\、、∨///≧zzァ
   /  l'// ∨∧、∨ハ ヾ'/トヾヽ∨///丈
  .//,/ //≧=- ヾ∧//∧ / ヾ \////∧ミヽ
  //// .//;Lz=≠=ミヾ ∨ハ /ニ`ヾ、 |ヾ//∧
 .////! ///;!  _   ヾ∨ ( り ゙ .|ハ∨ヾヘ
 //ィ//|//ハ/! /´,≠、ヾ  ゝ 二 - ' k'_ !ゝ
 //イ///∧ヾ / 丈ソノ :.    |ノ,!|「`    응 ? 이 목소리는. . .
 /' |///;トヾ、゙ __ -"  :::. _    レ' ,ハ
  |/ハ'八 ∧      '      rイ'/ゝ
  Ⅵ {' ∧ーヾ      __  //f         _ -=
  ヾ  ヾ\_ヾ    /'ニ ̄  .イ/N    _ -==- _/ニニニニ
      }/>,,,     /.::W   ,、_ -=ニニニニニニニニニニ
      リ`ヾ/}:≧s。.._/ .:: ヾー─/ニニニニニニニニニニニニニ
        ソ::::::::::::::::::..     /ニニニニニニニニニニニニニ
489 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:54:21


          从   、  ̄ / \   \
              、` ー┘  イ )\_     \
            / ><Λ / /|\______\  \     간신히 귀찮은 집에서 할 일을 다 끝내고 돌아왔더니
             /  /〈 //  / :|:: / /Λ \  \
           / /::/|Λ/⌒\/ |:::| / |.    \
            / |V|:| i:⌒l ┌<.コ┐   |   \  \   뭔가 이상한 걸 하러가고 있잖아 ?
          / / | |:| /'^V  |  |∨  |   \  \
           /  | ∨ |::::: | | △ ||  /^〉      \
         / / |  〈:|::::: | |__||  |   \  \  \
          /   |  |::::::乂_    |  |   \  \  \
           / //  |  L::>―=ニニニ|  |       〈\  \
         // / / Λ  } 7 ̄| ̄ |  Λ         \  \
          {{ / / |  (__/:::::: | _| /  |\    \  〈 \  \
        \/ / / |   // ::::::: |:i:i:i:i:i〈_/  Λ  \    \ } }  }490 이름 없음 (tPNUcsjzqU)

2023-06-06 (FIRE!) 22:54:50

으헤-

491 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:54:58___
__  ` 、
/// ,.  ヽ
/-=// ,.ィ  ヽ
//////// /!∧\
//////////////∨/\
////イ//////、u∨//;\
/  ///ー/'、 i ∨トヾ`\
  //   ヽ li }∧
     ヾ゙ 从
 ∪ 乂  ・ ′
   ゙ミミx、、  {
   / l>、   ーァ
 ∪//  レl>、  /     아니 아무리 그래도 이런 한 밤중에 이렇게 만나는 건 이상하잖아 !
  //    レl>'′
 ∪//
 //ー 、
 '//\)
 ∧ ィ _
ト ``ヾ<|
_  > _/
ニ=- _
ニニニニニ=-
ニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニ.\
ニニニニニニニニニニニ\
ニニニニニニニニニニニニ.ヽ
ニニニニニニニニニニニニニ.‘,

492 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:55:02

와, 디에게 어떻게든 주머니에 넣으려고 한 소울워커!

493 이름 없음 (YUEotII6FY)

2023-06-06 (FIRE!) 22:55:42

어라 디를 알아볼수있네? 호루스의 눈? 때문인가?

494 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:56:39                     / : /  `\: \
                     |: /   |: : :.
                  ___|/     |: : : :|
                 . . : : : : / ̄: : ~^'' 、  /: :: :/
              /: : : : / : : : : : : : : : : : : /: : /
              /: : : : : : : :/ : : : : : : : : : | : : ̄ ̄
               /.: : :. :./: : :./.: : : : : : : :. : : | : : : : : :.
             /.: : :. :./: : :'⌒:. : : : : : : :. : : |: : : : : : :|
              //.:. :. .:.|: : Λ |: : : : : : : : : : :.、 : : : : : :.|
             /.:|: : : : : |: /  |: : : : : /: : : :/ : \: : : /|
          /: : : |: : : : : |ィzzzzz-: :. :/: : :/ | : | : : /八
            ̄厶ィ|:.|: : :.八 乂,ヅ ∨: /ーミ:| /| : /: : : : 、
            /|Λ.: : : :.|,,."'" // ⌒\>/:/: : : : : : :\
             /.: : : \_乂    u /.: : : :/∨ ̄ ̄    그러게 말이야.
           /.: :. :. .:./込、 ι ュ 〔\ 厶イ/ :/
            /: : : : / : : /.: :\   \)\:.:|: : :/|
          /: : :./.: .: .:./.: :/ ノ  ̄ ⊂ニIニ:::::::\ / :|       나도 내가 준 부적이 이상한 방향에 있어서 돌아오자마자 확인하러 왔을 뿐인데 말이지.
          /:.: : : : : : : :. :./i| \ 厂 こI:::::::::::::/ハ: :|
          /:.: : : : :. :. :._//:i:i/L/⌒Vヘ_/⊂>ヘ:〈/:Λ:_
          /:: : : : : : : : : :.| /:i:i/  〈 ̄ 〉  ∨:i| |__ノΛ \
.        /: : : : : : : : : : : : :|V|:i:/   VΛ  ∨ |c | \
       / : : : : : : : : : : : : : : | |:i:|    |: Λ   |∨\__ノ   |
       / : : : : /.: : : : : :. :. :. :.| ∨   |: : :|  ||    Λ
.     / : : : : /.: : : : : : : : : :. :.Λ {    |: : :|  |八    |
    / : : : : //.: : : : : : : : : :. :. :.|  \ \V 」: : :| ∠_,/: : :\ \_  |
    / : : : : / /.: : : : : :./ : : : : : : |   ]三三三三三三三三[ : : : : \__,/
.  / : : : : /  /.: : : : : :./: : : : : : :./  Λ  |: : ̄| ̄ ̄ ̄ \ : : : : : : : \
495 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 22:57:13

호시노씨!
AM해치워 준 건 고마워요!
근데 타이밍이... 타이밍이...

496 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:57:53

.... 잠깐. 호시노는 쿠루미 말마따라 재앙때에도 살아남았다고 한다면 혹시 디하고 관련이 있어????

497 이름 없음 (/CSnLJJY/w)

2023-06-06 (FIRE!) 22:58:08

간단 정리:
1. 본래는 외기구역만으로 메기도 격퇴가 불가능
2. 그런데 이번에는 메기도가 외기구역 공격했다가 파괴됨 = 외기구역에 변화가 생겼고, 그 원인은 D가 유력함
3. 외기구역(고향)에서 디의 증오가 기다리고 있다 했으니 아마도 증오가 외기구역에 머무르고 있었다는 이유로 외기구역을 공격한 메기도가 파괴됐을 가능성이 높음

498 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 22:58:24

..... 너 임마. 부적에 추적기 까지 단거냐? ???

499 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 22:58:48
              ''^゚~ ̄~゚^'' 、
             / /    `、
            / / ̄ ̄\  |
          | /   \ |
          |/   ''^~ ̄\ |''
             ''^~ ̄    `丶、
             ///  /  \  \
          // /  /     \  \
           / / /   /
         / / |       |
          | |  |  |     | |   |
           | |    |  |     | | | |
           | | -|―  |  |_ //| | |  ∨|
        |八 |Λ  |  | /` ̄|   |  \
           | \ 竿=x |/_,,|,/_ l/ |   |   \
           \ 八 Vリ\| ノ竿=ミ //  Λ >‐┬―
         / \__\ ,   ヒ/ツ ノ/  / ∨|  |
          ̄∨ 从      /_/V丿  |  |
    「`~へ     ̄ >、 ゝ ァ   ィ[ ̄ ̄     |
.    V^V^ヘ     ||丶 _,,   V\    |',
   「>、}ニニニニ|      || // Λ  / Λ    | ,       가야할 일이 있다면, 같이 가자구.
    \ニ⊂ニ=ヘ     ||//∨ _/ /二l     ',
     `'< / ̄/ ̄\  __厂/ / l /_/Λ   /ニ/',    ',
     〈    >┤ / _,/∠二]__//  ',     ',      너 약하잖아 ?
.       ∨  /   / {_厂  /ニ/   ',    ',
      |      /ハ|  /ニ/ /   ヽ      ',
      |      / |  ├/     |     ',
       \_    /   /   V 〉 /   |       ',
.        \_二=-/   /   |/ /  /  |      ',
         / /   厶   |   /   |        ',
          / ̄/==―┘  |  /  /|   |    ,
           / //  ┬=ニ=-/二|    Λ   |〉    ,
         /  ∨  |  -=二|     / |   |Λ    ,


           _,.. -─==ァ  ,
         、、 /////////<_//∠ _
        `ヾ_゙ ` <//<\////  <_
       z三_____/ー─---─━ ¬`
        _ --==ィ=圦ゝ_7ー/≧=‐- _ノ
      _ -  ̄!ニニニニ/ニ/ニ{` 才/ニニニニニ/
    , ´ _ -━┥ニニニ!ニ≦斗Уイニニニニ斗'′   그래 ! 약하다 !
  ,r─'′,. <   l斗‐ "゙|ニニニニマニ/ニ/´!
  〈  /      |ニヾニニリニ/ニニ!
  `ー'        |ハニヾУニニニイ=!      기다려, 난 집에 갈 뿐인데 힘이 왜 필요해?
         jニ∨ニ/ニニ/ニ!〈
         ノニニ∨ヾ/ニ/;イ
         _/ニニニ∨;!ニニ-=ォニ!
        ∨ニニニニニ∨.=三三!=!
         λニニニニ/7>ニニニニ!
        { ∨ニ/、У才 `ヾニ!
          ', ヾ′ |´: . : . : |
          i   i : . : . : |
         |    !: : : : : |
           |:   i: : : : :i;!
          ',   |: : : : :|
          ',  |: : : : !
           i  |: : : :i
          }: . : : |: : :/
         〈; . : . : .:| ̄
         { : . : . : |
          }: . : . : .!500 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 22:59:26

그야 디가 엮인 일이면 다 힘이 필요했고........

501 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:00:36

         _ -=ニニニ=- _
       ⊂ニニ=- -=二二二二=- ___ニ⊃
     ⊂ニニニニ⊃( ( ̄   _)/:..:`\: : :.\ニ⊃
       ⊂ニニ _ -=二二二二|: / ⌒\ : : ヽ
          ̄ -=ニ>''^゚~~ ̄ ̄ ̄~~゚^''~| : : : |
            / :/ : : : : : : : : : /⌒ ノ_/
         / :/: : : : :./.: : : :./ : : : : : : : \ \
           /: : /.: : : :: :./.: : : :: :./ : : : : : : : : : : : : : ',
         /: : /.: : : :. :./.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.',
          /: : : |.: : :: :: :.| ___/__| : : : : : : : : : : |: : : : : ',
        |: : : /.: :. :. :. :.|/ :/-|: |.: : : : : : : :./|: : : : : : ',
        /.:: :/.: :. :. :.xf笊天天ミx|: |.: : : : :.\/: |.: : : : : : :.',
         /.:./.: : : :. :. :. :.| ) //ハ |: |.: .:.|: : : / \ : : : : : : : :|
       /:イ ̄ ̄|.: :. :. .:.|乂/:ツ |八: : | x=ミx :|: : : : : :|Λ:|  그 집이 있는 장소가
        |: : :|..:.|.: : :. :.|     ノ\|ん ハ 刈: : : : : :| 丿
        |: : :|:.:八: : :|\乂    ̄ ヒ/:ンノノ|: : : : : :|   실존하는 도시전설이잖아.
        |: : :|: : :| \|〉  「^  '  /: |: : : : : :|\
        / :: ::|: : :|/ 〈    У  ノ|: : ノイ / . ノ ̄  거기에 더해서 그쪽.
.       _/斗: ::|: : :|| \  \     イ: :|: : : :.|/ /
      /  |: |ノ_ノ|  \ / | ̄ ̄. |: ::|: : : :.|
       /.   |: |∨二| 、 /^^\|\.   |: ::|: : :.八
       |  |: ||二| \Λ ∨/ΛΛ.   |: ::|.: :. :. :.\
       |  人乂二/   [_〉 VΛ\ |: ::|: : : :.〈\:\
       |   ∨ニ/   /: : |  VΛ| :|: ::|.: :. : :.} \:\


502 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 23:02:01

호시노가 힘을 빌린다. 이전에는 돈을 슬쩍 줄려고 하고 방패까지 줄려고 했고....
.... 문득 든 생각... 디가 없는 호시노는 모든 이들이 희생당하고도 살아남았다. 그러나 이 곳에만은 디가 있었기에 모든 이들이 희생 당하지 않았다.
디가 있기에 모든 이들이 희생 당하지 않았다고 쿠루미가 말했을 때 호시노가 왜 위의 행동하는 지 알만한데...
반대로 말해서 디가 없는 호시노들이 모든 이들이 희생당한것에 대한 증오와 분노가 없을 수 있나????

503 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:02:46


      //     ''^~ ̄ ̄ ̄~^''
       / /    /        \
.    __/ /  //    ''^~ ̄ ̄~^''
   (___{  //    ''^~ ̄ ̄~^''   } }
       { {   { {     __  } }
(___二ニ==--        、..,,__,,. /´  | \.//   /
   ( ̄ ̄ ̄{   \        | /⌒|  |  /二
    ̄ ̄\\    ''"゚~ ̄ ̄ ̄~゚ ⌒/ / /二二
       \_ //  /   / /\⌒\二二
          //  //   / Λ \ 〉/
        //  / /    |  |  ∨ /
         //: : / /     |  |   V/
       //: : / / | |      |   ∨
      //: :  |: : / |: : |      :
      / |: :  |//´ ̄「/ |     /: :
.    _/  / |: :  | ≫==ミ| |  /  // :|: :
    \: : : : Υ|| : : Υ /⌒ ヽ | l /  /|/\|: : |
     >//「||: : | L ゚ノ  |八/ / ノ  |: : : :|
     / :/人|八 : : 八     // ^    |/: :/: :    <<<권능 : 호루스의 눈>>>
.    //:/ : : :|\\: : \    ` ⌒辷=ァ//: : /
    / :/ /:/|: : 乂 八 ̄ ̄ 「^>  _   ∠ : : : Λ|   본래 있어야할 아이에게 존재를 돌려줄거지 ?
.  _ {: :{_{__八: : : : : : : 、      冫   / |: //:.| ノ
  二=- /(, 〉┐\: : : : : |:\   ー   人 |/ | : : |
  二二二〈_/| 厂〉|\.: .:|: :|\     . : 介 : :ノ : | : : |
. `''<ニ二二└/^l |: : }: : : : : |  > -=ニ|: : : :|: : | : : : : :| : : |
.   `''<ニ/__ノ Λ: : :. :./ |    |>: : :|: : | : : : : :| : : |
.   /   /  |: : : : | \  厂 ̄  V八: :|: : : : : | : 八
 /   /  |: //| Λ /^\  |VΛ-=ニ..,,_ : : : : :
     /   /ノ/V / Λ ∨ / \__ノ VΛ / \ : :
      / ΛV 〈_/\\//   VΛ   \
      / ΛV   { ̄ ̄: }    VΛ
.    /  ΛV   {: : : : /    〈/|
     \ΛV   /厂Τ      〈|
     ⌒ΛV    /: : : :.|     |  /
.     -=ニ|//   /: : : : :.|     |//
     |     |.: : : :. :.|     |<_

504 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 23:04:22

어. 어? 호루스의 눈? 권능화라고? 그거 다르게 보면 관측인데?????

505 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 23:04:22

호시노와 유메도 누아르처럼 디가 구한 인물이란 말이지.

506 이름 없음 (tPNUcsjzqU)

2023-06-06 (FIRE!) 23:04:46

포테스타스랑 권능이랑 차이가 있는건가

507 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:04:47

          / /             //
   _、‐''゛ ̄ ̄ ̄::/ /{              //-─
 |:. /:::::::::::::::::::::::/  /:::{        ,. -‐……/
 | V:::/(ノ)::,、< ̄乂__/\ ̄\      _,.. '"´ ̄ ̄ ̄/   _ -=ニ
 | ∨/ ̄ ̄\   \\ \    . :,: ' ´    ´  _ ‐ニ ̄
 | |{ \  \ \_|_|    . : /   . ´  _-ニ ̄
 \/ \ \__\ / 。/⌒V /\//  _,. '´   /
.  / | \___彡イ{ 8 {  V:::::/ ̄ ̄ ̄ ̄    /   -=ニ二¨¨
 / 八 \_,/xf灯 { 8 {  }/、      _ , : '´  -‐……ー-ミ
 | | \_/ Lソ  \ \__ノ `ニ=------=ニ二 ̄  _、‐''"´ ̄ ̄``ヽ、
  \__\   U | ̄| \       ,、丶´___
  \\Yか   /}  /::::/\ ``~、、  >''~ ̄ ̄ ̄///.:.:.:/ ̄ ̄
   ̄八 ` _,ノ ノ  /::::/ `>,、  >''~    /.:./ /.:.:.:.:./ /
    丶、 `¨´  // / `¨´/ .: : .   |.:.:| |.:.:.:.:.:| /
      丶、_/、く  /  //  .:.: : . u  |.:.:| |.:.:.:.:.:∨
      | ̄  'く   /.:./  .:.: : .   \\\.:.:.:.| .      물론. 일이 끝나면.
      \  )/\ /\| . : : .  _,,、 -‐…'^¨¨ ̄¨'| .:.: .
       >''"´/⌒V\//\: . / ̄|     | .:.: .
      /⌒/ Y.:.:.:.:.:.:ノ.:.:.:.:.:\/ ̄\ |    /        저는 변칙현상으로부터 사람들을 지키는 신비안전국의 수사관이니까요.
      /{_/∧ :|__/.:.:.:.:.:.:.:.:.:.\ >-ミ   __> '´  {
      / // / 〉:|.:.:.::〉.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}.:.:.:>ヘ__ハ  /    ∨ /
     / /.:.:.:| :|//.:.:./.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ノ.:.:/ /\∧ | /|  ∧  ∨
    ___/ /\__,|__/\/\.:.:.:.:.:.:.::/--{ ̄{.:.:.:.:.:/7/ |  | \ 〈
\ _、<\\/|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. : \_>''´[ __∨∧_// /ヘ  |  |  | /
 Y⌒\\ Y |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:./.:.:/ ,、イ ̄.:.:.:\__//  / _|  |  |  |/
. }  |.:.:|人:\.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:/:/ /.::い,.:.:.:.:.:.:.:/ / // .∧ '. __,乂_ノ /
. }  |.:.:| |:\\___/'´ /.:.:◯:\\ :/ / /``>'゙ ‘, :} ̄  /
 /   |.:.:| |/^''<__,|  /.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:\/ .イ__/.:.:.:.:/ /ヘ__ノ  /
   ,ノ>''´    \{.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::◯└<\.::.:.:.:.:/{__/.:.:.:.:.:.:>-------ミ
_ -=ニ⌒      `丶、.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. \\//.:.:_ -=ニこ=-‐……‐-ミ
          \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:◯//、‐こニ- '"´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
           ‘,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.://ニニ- ̄.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:__.:.:.:.:.:.:.:.:.:
            ‘,.:.:.:.:.:.://- ̄_,,.. -‐ '' "´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
            \.:.//,、-=ニ⌒.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
            >''" ̄ ̄``ヽ、``ヽ、.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
          >''~     \ \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

508 이름 없음 (1k9RozsyaM)

2023-06-06 (FIRE!) 23:05:39

권능이 포테스타스일걸

509 이름 없음 (tPNUcsjzqU)

2023-06-06 (FIRE!) 23:05:51

그러고보니 어째 고루시는 저번엔 메리골드(애칭이 마리가 될 수 있음) 이번엔 마리
어째 빙의하는 사람이 이름이 마리라는 공통점이 있는듯한

510 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 23:07:06

>>506 호루스의 눈 원전 신화적으로는 악령을 막고 병을 치료하는 기능 전승이 있습니다 무엇보다...... 호루스의 눈은 파라오의 힘을 나타내는 증표.....

511 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 23:07:39

음? 근데 호시노의 포테스타스는 호크아이인데? 뭔가 메가진화같은걸 통해서 호루스의 눈으로 바뀌었나?

512 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:07:44

          ___
         /  __`\
       /  /´ \\|
        | /   | |
        | | ,、 '"~| / ̄ ̄~゚^''
         \|/  / ̄`\   \
        / / /    \    \
       : : /         \: : : .
        : : /    |      | : : : :
       : :| |  |   |  |   |: : : : |
.       |: :| |  |   |  |  : : |: : : : |
.       |: :| |  |   ̄| ̄ |  : : | \: :|
.       |: :  ̄| ̄ |  扞芋ミ : : | \
      /: : |扞芋ミ  /^V り ノ|: :: :: :人  \
     /Λ: : 八 Vり∨/  ''' ノ: : / \| ̄| ̄
.       ⌒∨\__乂'' '  _  ⌒|/\ __: : |
        / ノ 込、 ⊂ ' / / .|:::: / ̄`\
       r‐ヘ //⌒\. イ /  |:::/   \       -라는 어쩐지 수상쩍은 사람이 있으니까 같이 가자구.
      r<⌒\///_)::::::: \\/'^\ |::|    |
       厂 ニ>〈_/L/  ̄\<\ // V|::|    |.\
       V"゚~ ̄ ̄~゚"'i \:::::::::::: / ∨  |::| )   | : : \
.       ,    |  ̄ ̄  \/\ |::|/   |.: : : :.\
.       ′ /|  |\ l/Λ  /  \:|   /〉.: : : : : :.\
       <*.|  | || / Λ/   厂|_ / | \: : : : : : \___
       \|  | 厂\|:\c    | \_ | ノ^}: : : : : : : : : : : :
           |   |:. :.|\_/ .ノ   |/::/⌒!: : : : :.___
           |   \|   (__ノ    厂   ノ} : : : : \
.        ,   |.   / Λ      / /  /\.: : : :. :.\
       ′   |  /  |       / //| ̄|i:i:i:i:\.: : : :. :.\
.       /: :.   | |___/: : : : :.\    /_/ |i:i:i:i:|i:i:i:i:i:i:i:i:i:Λ: : : : : : : :
      / : :、  ノ |.: : : : : : : :. :. :. :.\__,/i:i:i:/i:i:i:i:i|i:i:i:i:|i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:Λ: : : : : : :
       / / `T´ --‐|: : : : : : : : : : : : : :/i:i:i:i:i/i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i|i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:Λ: : : : : :
       / : : / ‐--‐ヘ : : : : : : : : : : : /i:i:i:i:i/i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:iΛ: : : : :
    / : : : :   |::|.: : : : : : : : : :./i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|: : : : :
    /  : : : :′  |::|.: : : :. :. :. :./i:i:i:i:/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|: : : : :
   /  / : :| |二| |::|: : : : : : /i:i:i:i:i:i:/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:|: : : : :

      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!            그래.
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧                     근데 너 키 엄청 컸다 ? > 호시노
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/   난 작아진 기분이지만.
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨                         에이- 엄청 컸지- > 호시노
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/         네가 작아서 그런게 아닐까 ! -철컥- 라는 말은 삼키겠습니다.
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/
                       

513 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 23:08:23

>>508 근데 저거 권능이라고 쓰여져 있잖아요? 이전에는 포테스타스라고 쓰여졌고.

514 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 23:08:23

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

515 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 23:08:37

호루스의 눈이나 호크아이나 같은 거 아닌가

516 이름 없음 (tPNUcsjzqU)

2023-06-06 (FIRE!) 23:09:42

그러고보니 호시노는 이즈루버전은 못봤지 아마

517 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:09:51


                  ― ――
               ̄ 二_ ( ̄ \ \\
                  /: : :\ _ _) ) ―
                〈: /⌒V : : `\ 彡 二 ̄
                Λ〉/: : : :\ : \
                /: :| | : :|.:| : |: : : :|
                 /: :/| |: : /: :.| : |:.|: :|
                厶: :「う|/⌒:.| : |:.∨ |
                |八  ^う7: :.八,_\
               / : _>`_ 厶イ: : : : :|
              / : /∠「>| ̄/Λ: : : : |
          (    / : : / 〈フ |_,// |: : : :.\      어후. 외기구역이라니
          \ ___/: : : : :.| // __ //^|: : : : : : \
              >: : : : : : : / |.// |△| |  | : :| : : : : :.:\
           / : :/: : :/ >:|_|_| |  | : :|.: : : :. :. :.| \    이번에도 장절한 모험이 되겠네.
           / : :/: : : : :|  /|: |____,ノ|  |:.:/: :.: : :. :. :.| ):〉
           / : :/: : : :.┌<//:i:∨i:i:i:i:i:i:i:i:〉/ ∨: /.: : :. :. :.| /
          /: : /.: : :_:<.rへ |i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|  ∨.: : : _,/
          | : / : /: </くミ> V i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|   ノ: : : : : : : :|
        八 :|: :/ /くミ>  └く/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i: ┬_彡: : : : : : Λ|
           |/ニ/    └‐へ:;;___/Uニ|.: :. :. :./ ノ
         /ニ/     | |Λ  | |└'′ : : /
         /ニ/     | | | | | : :/∨/
         /ー/      /  / | | |/ /
        └          |,_/  |
               | /  |  |
               |__,  |
               |:::::.、 ├‐
               ̄  |__,′
                 /::::|
                  └‐′
518 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:09:56

                                  │\
           ┌┐             ┌┐          ┌┐│ \
┌┐┌┐┌─┐┌─┌┐───││──────────────┌┐└┘──────────││┘  \
│││││ │|┌┘└┬─┐│└─┬──┐┌──┬─┬─┬┬┘└┬┬─┬┬┐┌┬──┬─┘│    \
│││││ │|└┐┌┤│││ │ │──││┌─┤││ │├┐┌┤│ │││││──││ │     \
│││││ │| │└┤│││ │ │──┤│└─┤│││ ││└┤││ │└┘│──┤│ │┌┐┌┐┌┐\
│││││ │| └─┴─┘└──┴──┘└──┴─┴┴─┘└─┴┴┴─┴──┴──┴──┘└┘└┘└┘ \
└┘└┘└─┘└──────────────────────────────────────────────

519 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 23:10:11

>>515 그리고 쿠루미도 포테스타스명은 자프키엘인데 권능으로 바뀌면서 시간축이라는 이름으로 바뀜

520 초코◆6FutoIesuY (SKF5QSzNuE)

2023-06-06 (FIRE!) 23:10:15

오늘은 여기까지-

521 이름 없음 (J7hbz0RMnQ)

2023-06-06 (FIRE!) 23:10:32

수고하셨습니다.

522 이름 없음 (/Ab3o4e1jA)

2023-06-06 (FIRE!) 23:10:34

수고하셨습니다

523 이름 없음 (je//VgeW2.)

2023-06-06 (FIRE!) 23:10:35

... 그리고 보니 호루스는 원전 신화적으로 오시리스의 다음 왕으로 추앙되는 존재인데.. 호시노가 저 의미를 가지고 있다는건..... 신격화의 한 발자국인가?
혹시 디가 했던 예수 모방과 비슷하게 호시노도 일종의 신격화 루트를 가고 있었던거 아닌가??

524 이름 없음 (ap4vsU4sRA)

2023-06-06 (FIRE!) 23:11:41

수고고고고- 여러모로 뜻깊은 인물이란 말이죠 호시노.

525 이름 없음 (Z5M.d4/uxs)

2023-06-06 (FIRE!) 23:12:53

슈고고고고고고고고

526 이름 없음 (tPNUcsjzqU)

2023-06-06 (FIRE!) 23:18:37

수고하셨습니다

527 이름 없음 (/a8uqUnGj2)

2023-06-06 (FIRE!) 23:45:09

여기서 호시노가 히로인 포인트를 올리다니!(아무말)

528 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:00:08
                ┏        ┓
                ┣━━━━━━━・・・・・・・・┃
                ┗        ┛

                  NOW LOADING.....


529 이름 없음 (64k.R.J1YQ)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:04:40

531 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:05:19


─┬────────────
  3구역-외기구역 접경지
─┴───────────────

- _                             rェェェェェェェ
: : : : : - _                        ┌‐==宀冖:l : ̄
-.: :_: : : : :|                         |: : :|: : :|: : :|: : :|:
: : : l:ニ=-:」_                _           |: : :|: : :|: : :|: : :|:
: : : |: : :|: : :|            r¬冖ニ|: :|\           |―==¬冖: : : ̄
: : : |: : :|: :#|_            r┴¬冖.:|: :|: :.|、        __|#: :|: : :|: : :|: : :|:
: : : |: : :|:# :|: :ニL_            |:+|: :|: :|: :|: :|: :.|:|          「;_;_;_|: : :|: : :|: : :|: : :|;_
: : : |: : :|: : :|:|:.|{圭≧           _|: 」: 」: 」: 」: 」: :.|:ト、        ,ィif》_;_;_|―==¬冖: ,ィf圭
: : : |: : i|: : :|:|:.|:.ヾ圭 _  ┌=ニlニ=- _   |: :|: :|: :|: :|: :|: :|:. :.|:| :l\     }#孑};_;_|: : :|: : :|: : :/圭圭
: : : |: :#|: : :|:|:.|:.|:.|:.|゙'!三≧=z|:l=l|:| : : : : : :ヽーzv|: :|: :|: :|: :|: :|: :|:.#'|:| :l :l |_      》/_;_;_;|: : :|: : :|: :〈f圭圭
#: : |: : :|: : :|:|:.|:.|:.|:.|:.|三≦圭|:l=l|:| : : : : : : /≦|: :|: :|: :| 88 |: :|:#:.|:| :l :l |: : |ヽ   88_;_;_;_;|―==¬冖:\圭
――┬―┴┐ :.|:.|:.|≦圭圭|:l=l|:| : : : : : /圭圭|: :|: :|: :| {⊥ェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ⊥}_;_;_;_;|: : :|: : :|:┌――
: : : : : 〉: {≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦||============ll============||≧≦≧≦≧≦} : : :《
: : : : /: : |ⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨ||圭圭圭圭圭圭||圭圭圭圭圭圭||ⅨⅨⅨⅨⅨⅨ| : : : }}
==========================_========[三三三三]}====[三三三三]===={[三三三三]====_========
: : : : : : : : : _: : : : :--―: : ¨¨ ̄: : : :_: : : : : : : : : : : : : :_;_;_;_;_;_;_;_;_: : : : : : : : " : : : : : : : : : : :+‐: : : : : : : ̄¨¨: :‐-
―: : ¨¨ ̄: #: : : : : : : : : : :_: : : : : : : : :` : : : : : : : : :/´:::::::::::::::::::::::::`>---―-=-=≦≧く>ニ≫<>、_∠>-、
: : : :-‐ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :_: : :-―< ̄`ヽ‐--------‐ ´ ̄”¨ ー-‐: : ̄`: :<>-==-≪_: : : : -=二
: : : : : : : : : : : : : :" : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : >: : : : : : : : : : : : #: : : : : : : : : : : ‐-: : : : : : : : : : : : : : : : ̄ ̄: : =-
532 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:08:23             ,.,'"´ ゙̄ア
           ,∠/ /.:.:// ̄\
           /|__/ ̄ヽ/--x:::::::::|
          / //|\.:.::|   \ | ̄``ヽ、
            / _/V_∧_√ |  寸ニつ''⌒
         /_/⌒\\__|___八 |  ‘, ̄
          /__|   | | r┬k \|_| |
          / 人_____// └リ^ ⌒|V
       /  / :| ̄|  : : : :  f]V |
       /  / 人:圦  ___ `|__/
      /,.-‐  ̄`'< ̄´|\  `ー xく       흐음 . . .
     //     \_|__,/\_. イ } |
     /     __V7⌒i人 ̄∨ .|
         /.:.:.:_<'\|/', 〈 |       여전히 위험하구만, 여기.
   / __ / ̄>。,,/.:.: / ___\ノ_ \  |
   /\/,--、\/´.:.:.:.:.:.\:/ /.:.:.:_>、.:.\ヘ  ∨/
.  /__| | ̄√/.:.:.:|.:.:.:.:.:.:.:.:.\/.:.:/  ∨^\|  〈
  /______,人_/\\.:|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::}'く  ___∨__|  ∨/
  √.:.:.:.:.:ゝ--'.:. \人.:.:.:.:_ - ̄`''< ____∧  〈
  |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:`> '´    \:::::::::::::::∧___∧
  |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.。o*'゚ _}     ∨ ̄ ̄/∧___,ノ|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄「|  / |'´     |    ∧_,/533 이름 없음 (0NLc64EaxY)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:09:28

(식빵자세)

534 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:11:05


       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/   반지 안 끼니 멀쩡하네.
      {  v
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |   -그럼 들어가죠.
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ
535 이름 없음 (aquLxNaYuQ)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:14:32

ㅊㅋㅊㅋ!

536 이름 없음 (sgYsbQcegk)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:15:43

아 겉모습이 멀쩡한거하고 별개로 여전히 언데드 맞구나

537 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:18:01


                  ― ――
               ̄ 二_ ( ̄ \ \\
                  /: : :\ _ _) ) ―
                〈: /⌒V : : `\ 彡 二 ̄
                Λ〉/: : : :\ : \
                /: :| | : :|.:| : |: : : :|
                 /: :/| |: : /: :.| : |:.|: :|
                厶: :「う|/⌒:.| : |:.∨ |
                |八  ^う7: :.八,_\
               / : _>`_ 厶イ: : : : :|
              / : /∠「>| ̄/Λ: : : : |
          (    / : : / 〈フ |_,// |: : : :.\     헤에.
          \ ___/: : : : :.| // __ //^|: : : : : : \
              >: : : : : : : / |.// |△| |  | : :| : : : : :.:\
           / : :/: : :/ >:|_|_| |  | : :|.: : : :. :. :.| \
           / : :/: : : : :|  /|: |____,ノ|  |:.:/: :.: : :. :. :.| ):〉
           / : :/: : : :.┌<//:i:∨i:i:i:i:i:i:i:i:〉/ ∨: /.: : :. :. :.| /
          /: : /.: : :_:<.rへ |i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|  ∨.: : : _,/
          | : / : /: </くミ> V i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|   ノ: : : : : : : :|
        八 :|: :/ /くミ>  └く/i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i: ┬_彡: : : : : : Λ|
           |/ニ/    └‐へ:;;___/Uニ|.: :. :. :./ ノ
         /ニ/     | |Λ  | |└'′ : : /
         /ニ/     | | | | | : :/∨/
         /ー/      /  / | | |/ /
        └          |,_/  |
               | /  |  |
               |__,  |
               |:::::.、 ├‐
               ̄  |__,′
                 /::::|
                  └‐′

538 이름 없음 (64k.R.J1YQ)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:19:06

그냥 반지낀 상태에선 저기서 몇년간 살면서 기른 초마력내성이 일을 했던것같은데

539 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:20:54


- _                             rェェェェェェェ
: : : : : - _                        ┌‐==宀冖:l : ̄
-.: :_: : : : :|                         |: : :|: : :|: : :|: : :|:
: : : l:ニ=-:」_                _           |: : :|: : :|: : :|: : :|:
: : : |: : :|: : :|            r¬冖ニ|: :|\           |―==¬冖: : : ̄
: : : |: : :|: :#|_            r┴¬冖.:|: :|: :.|、        __|#: :|: : :|: : :|: : :|:
: : : |: : :|:# :|: :ニL_            |:+|: :|: :|: :|: :|: :.|:|          「;_;_;_|: : :|: : :|: : :|: : :|;_
: : : |: : :|: : :|:|:.|{圭≧           _|: 」: 」: 」: 」: 」: :.|:ト、        ,ィif》_;_;_|―==¬冖: ,ィf圭
: : : |: : i|: : :|:|:.|:.ヾ圭 _  ┌=ニlニ=- _   |: :|: :|: :|: :|: :|: :|:. :.|:| :l\     }#孑};_;_|: : :|: : :|: : :/圭圭
: : : |: :#|: : :|:|:.|:.|:.|:.|゙'!三≧=z|:l=l|:| : : : : : :ヽーzv|: :|: :|: :|: :|: :|: :|:.#'|:| :l :l |_      》/_;_;_;|: : :|: : :|: :〈f圭圭
#: : |: : :|: : :|:|:.|:.|:.|:.|:.|三≦圭|:l=l|:| : : : : : : /≦|: :|: :|: :| 88 |: :|:#:.|:| :l :l |: : |ヽ   88_;_;_;_;|―==¬冖:\圭
――┬―┴┐ :.|:.|:.|≦圭圭|:l=l|:| : : : : : /圭圭|: :|: :|: :| {⊥ェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ⊥}_;_;_;_;|: : :|: : :|:┌――
: : : : : 〉: {≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦≧≦||============ll============||≧≦≧≦≧≦} : : :《
: : : : /: : |ⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨⅨ||圭圭圭圭圭圭||圭圭圭圭圭圭||ⅨⅨⅨⅨⅨⅨ| : : : }}
==========================_========[三三三三]}====[三三三三]===={[三三三三]====_========
: : : : : : : : : _: : : : :--―: : ¨¨ ̄: : : :_: : : : : : : : : : : : : :_;_;_;_;_;_;_;_;_: : : : : : : : " : : : : : : : : : : :+‐: : : : : : : ̄¨¨: :‐-
―: : ¨¨ ̄: #: : : : : : : : : : :_: : : : : : : : :` : : : : : : : : :/´:::::::::::::::::::::::::`>---―-=-=≦≧く>ニ≫<>、_∠>-、
: : : :-‐ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :_: : :-―< ̄`ヽ‐--------‐ ´ ̄”¨ ー-‐: : ̄`: :<>-==-≪_: : : : -=二
: : : : : : : : : : : : : :" : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : >: : : : : : : : : : : : #: : : : : : : 、,,_ _.: : : : : : : : : : : : : : : : ̄ ̄: : =-
                       `(⌒~ ‐ _
                       \   、
                      ∠(_ ー __)_
                     、__/⌒: :\  ̄ ~''   _
                     >: : : : : : : : : \ ___,,. -‐ ''"´: : :)_
                     <(乂_: : : : : : :,、丶`` : : : : : : ⌒): :/⌒ヽ)
                       /  }}ー<.:.:.:.:.:⌒ヽ: : : : : : : /  ノ  기분 나쁠 정도로 적막하네.
                     / ∥ ヽ.:.:.:.:.:./⌒Y: : :./
                      / /¨㍉、 }ハ:.:.:.:{  }:./:/
                    / /_ マ' Vヽ:乂__ノ/: : :l:、
                   /  /7777hノ  V `¨¨¨/.: :. :.|: :.、
                   ,へ _/ニニニニ∧}  V  /:.ハ: :.|: : :\____
                    /⌒Yニニニニニニニム  〈. /: :{___乂: : : : : : >''⌒
                     | | |.|」ニアlニニニニム―Y .〈: : :/⌒ ヽ:.(¨¨´
                    |」」ノl^  ^|ブ⌒!寸¬  ̄   ヽ
                    辷l  |: : |ニ{| Y
                    l   |: : lソ.{jjjノ
                       ': : ,′
                       '   ヽ′540 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:22:19


…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…┓
                   ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
541 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:22:27| i .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:/ ̄|.:.:..:.:.:.┌─-- _.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:| ___|_、‐''゛
| |:, .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. /  |.:.:.:__|    ̄¨ア⌒""""´´´
| |:::, ...:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:__,,.、r--‐‐冖¬ーv'´ ̄   |'"´  ____/
| |::∧.:.:.:.: _ノし‐‐| ::|: : : : : : : : : :{_  |`¨¨¨¨¨¨¨´  :|:::::|
| | | ̄|__| n  ノ _ : | __,,、、--┬ー「ヽ\ /     |:::::|
| | |__ノ::|"´| |::::|:::|:|: : : : :.:| | || ヽ/        |:::::|         __,,,...、、、
|:_、‐''゛/ :| : | | |::::|:::|:|: : : : :.:| | ||       |:::::|         | ̄
´:::::/  :,\| | \|:::|:|: : : : :.:| | ||  ./⌒丶    |:::::|         |
::::く   ´:, \:| ..::|:|: : : : :.:| | ||  / /⌒', `,  |:::|         | | ̄ |¨¨""
::/   ':, |::.. |:| _: :.:.| |\||  | | l:::::| |  |:::|         | |  |::::::::
    ´:_ \___|/:::::| : : | |\||  | | l:::::| |  |:::|         | |  |::::::::
     ´_ 「| .....::|: : :.| | ||  | | l:::::| |  |:::|         | |  |::::::::
     ∨:|__|.:.:.: | | ||  | | l:::::| |  |:::|         | |  |::::::::
  - -  ニ V--:く:.:.:.: : |_| ||  | |_l:::::| |  |:::| . . : .      | |  |::::::::
´ ′ '    . . : ゙:,‐‐‐\,ヘ: :\||  | `ヽ、| |  |:::|: : : . . . .    | |  |::::::::
  -   . : : : V ̄く/: : : : :|\ `丶、  |  |:::| : : . . . . .    | |  |::::::::
   ` __ _ _`  '. く__>'^\: :| : : \  ゜丶|  |:::| : : . .       | |  |::::::::
  _,,.. -‐‐<__ ':,‐‐く__/\|: : : : :.::\ ::::   |:::::|    ..::::     | |  |::::::::
 `¨  ‐‐ _ __ --‐‐‐__  \: : : : : :.:.\ .:   |:::::|丶、  }::::    | |  |::::::::
‐‐‐‐‐'ニニニ´: :.:>‐‐‐‐く ̄ヘ‐ ‐ ‐  \: : :;;: : :.:.:\  |:::::|丶、丶、 }:     _| |  |::::::::
‐ ‐ `"' ' ''^¨'ー‐‐‐‐へ: : ヘ´´´  :_ \;; : : : : : : \ |:::::|: : :`丶、`丶、  ノ´. .| |  |::::::::
:::.............:::r‐‐く´´´´>--く ̄::ヘ´´´  ´ \:.:: : : : : : :.:\|:::::|: : : : : :.:`丶、`丶、/  :| |  |::::::::
"´ ̄ ̄ ̄__厂 ̄ ̄>ー< ̄ ̄ヘ ̄´´´´ :. \: : : : : : :.:.::|:::::|: : : : : : : : : : `丶、`ヽ、 | |  |::::::::
´ ̄ ̄__\__ ̄ヽ  ,、-──rヘ──   .、 ヽ : : : : : : |:::::|: : : : : : : : : : : : :.::`丶、`丶| |  |::::::::
`'"´   .........>' ´ ̄´~"'' く ̄:ヘ    `、 :‐_ : : : : |:::::|: : : : : : : : : : : : : : : : : `丶,| |  |::::::::
    \,、ヘ、 __. . : : >─ヘ, ̄ ̄ ̄ ̄ ̄':, ‐_: : : |:::::|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :| |  |::::::::
    /::..    ̄>‐‐‐‐‐ヘ    ':, ‐_:.:.:|:::::|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :| |  |::::::::542 이름 없음 (r50/nSTfdU)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:23:57

적막한 산하
눈내린 전선을 우리가 간다~~~~~

543 이름 없음 (4I0YUukubY)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:24:08

ㅊㅋㅊㅋ

544 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:25:39
      > ¨¨ ̄ ` 、
     /´ 、、、 、、 _ヾ>\
    //|ハ/| >ヾヾ///////\
   ///_、 W' ,二==、ヾ/////バーヽ
  ///f/,=ヾ 、弋ソノ \////∧
   /イ/}/_少′      ヾ\'/∧
   / !/!  ヽ     イ /|ヾヾ
   |∧  _ ィェ='   ィヽイ/!             뭔가 예전의 거기가 아닌 거 같은데 ?
   l ヽ  `´    /.:|////!    _____
     \   イ' :.;.:_!_ へ-─=7/ ̄ニニニニニニ‐//ニニニ\
     ,. -─ ニ¨¨ ̄ //!/=///_-ニニニニニニ‐////ニニニニニ∧   아, 그쪽 길은 중간에 큰 구멍이 있으니 이쪽으로-
    /     |/l!/!//ニニニ/ニニ-///////////ニニニ!
     /   _____!/!///////ニニ////////////_-ニニニ|
    ./  /  |   ヾ≦≧=ニ- _///////////_-ニニニニ/
   /  /  .!/-_ニニニニニニニニニニニニニニ≧=- _//ニニニニ/
   / / ヽ,.┐∨ _-_-ニニニニニニニニニ/ニニニニニニニニニニ=‐"
   | 」┐_/'7 | ,!-_-ニニニニニニニニニ-_ニニニニニニニニ=‐ ¨
   .!_/ /_/ー{_/ ./ニニニニニニニ-_-_ニニニニニニニ/
   /└ ' -_-_-//ニニニニニニ、-_-_-ニニニニニ/
  /ニニニ-_-_-_/_-ニニニニニ-_-_\-ニニニニ/
  ./ニニニ-/-/_-_ニニニニニ-_-_-_-_ニニニニニ/


545 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:28:07
:::::::::::::::::::::::::::::`、: ‘,    . . . . . . : : : : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::|: : : |::::://;:;:;:;:;:;:;:;:
::::::::::::::::::::::::::::::::`、: ‘,  . . . . . . . . . . : : : : : .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::|: : : |/: /;:;:;:;:;:;:;:;:;:
:::::::::::|:.、: : : :::::::::`、: ‘,. . . . . . . . . . . : : : : : : .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::|: : : : : ::/:;:;;;:;:;;::;/
::::::::::|:.、\: : : :::::::::`、: ‘,: : . . . . .   . . . . . . . : : : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::/ |: : : : : /;;;;:::::::/;:;:;:
:::::::::| \\ :::::::::::::`、: ‘:, : : : : : : : : : : : . . . . . . . . : : : : :.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::/::::|: : . /:::::::/;:;:;:;:;:;:
::::::::| . : :\\:::::::::::::`:、 ‘:、: : : : : . .  . . . . . . : : : : : : : .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::/: : :|  /::::/:::;:;:;:;:;:;:;:;:
:::::::|  . :.:| 「|.:.:::::::::::::::\: :\: : : . . .   . . . . : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::/: :.:.:.| /:::/::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;
::::::|: .  .i |:|: : ::::::::::::::::::\: :\: .   . . . . : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::/:: : : ::|ァァァァx::::::::::::;:;:;:;:;:;:
:::::| . : .   .i: ::::::::::::::::::::::::::\: :\  . . . . .. . : : : : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:|:: : : :/;';';';';';';';';\.:.:.:.:.:.:.:.:::
::::|  . : .  . : : : :::::::::::::::::::::\: :\  . . . . . . . . . : : : : : : : :.:.:.:.:::::::::::::|: : : / ̄V ̄ ̄ ̄\___
::::\ . : .   . :.::::::::::|\::::::::::\: :\: . .     . . . . : : : : :.:.::::::::::::::|::: : |  ∨/.:.:.:.:.:.:.:.::::::::;;:;:;
:::|\::\ .. :i..   . . : ::.| \:::::::::\: \    . . . . . . : : : : : :::::::::::::::|:: : :`、  ∨/ ̄.:.::;:;/:;:;:;;:;;::
::|  \::\| |:i:..  ___.:.|  | |: : : :::::::丶、ヽ、 . . . . . . . . . : : : : : :::::::::::::::::::|:: : 「|:i, : |/.:.::::::/;:;:;:;:;:;:;:;:
:l.   \|:|| ̄´´  |: . .i: : : : : : :::::::`丶、. . . : : : : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::|: :.::|:| :'i, . : :辷__.::/;:;:;:;:;:;:;:;:;:
|  \.|:||.:.:.:.: : : .  . .: . . . : : : : |\::::::::::`丶、::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |:.:.:.:|:|: : '辷'"´ ̄厂 ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄´~,/\.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.  . : . . : : : :| |: : : ::::::::::::`丶、:::::::::::::::::::::::::::::::: |:::]/|:|: : /""""ノ:::::::::::::;:;:;;;;;
\ / .:|:||:\.:.:.: .::::::|i:.  .i |::.  . : :.|:. . . : : |丶 .::::::::``~、、::::::::::::::::: |::::||:|:|=================
 ><  |:||.:.:.:.\.:.:.:. || |: .  ; .:.. ..::| :.  . : ::| |: : ::::::::::r-ミ::``~、、::::| : |「|:|/  /::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;
/ \___|」|______\_||_|‐‐‐: . . : .  . : :.  . : |. .|:. ::::::::.:| |:::::::::::トミ``'|::: ||:|:|  .::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
\ ̄/:::...   //:::::::::|:::. '' ー i__ i:.  .i. .|:  ...:.:::| i . . :.::| |: :::|:::::||:|:|  ::.:.:.:.:.:.:::::;:;:;:;:;:;:;:;:
::::::><:::::::::.::::...  .//::::::::::::: |:::::.  . . :.:| i: : .  i. |:.. .. :.:::| i ..::| |: :::|: : ||:|:| . : :../:.:.:.:::::::::;:;:;:;:;:;
/::::::\:::::::.:::::://::::::::::::::: :: |::::: ::.  . .:|_| : : . i. |:. .. ::| i  .| |: :::|::.\  //.:.:.:.::::::;:;:;:;:;:;:;:;:
____\_//|:::::::::::::::::::::::::|:::::::::::.  . : ::::::: :.└    :|__j: .  _i |:.._ ̄ \ /..:.:.::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;
___/ ̄ ̄ ̄\:::::::::::::::::::|::::::::: :::.  : . . : : ::    . .  . . ‐. _ ̄.   \\. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
──/:::::::::::::/:::/_______|_____ _ _.i ‐ ‐ ‐ ‐ ‐'┴─────ーf.._ ̄.    \\______
  \二二\/ . . . . : : : :.:.:.:.:.:.:.: : : .   . . . . : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:._ ̄⌒ニ=-  .\\ 二二二二二

546 이름 없음 (EyVxUuw4qA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:29:09

저번에 이상한 아저씨 있었던 곳?

547 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:32:41       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v
      / __ハ    뭐가 이상한 줄 알았다.
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |
     ,ニニニニニニニニニ:|    아무도 없네.
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ548 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:34:54               ___
              /´\ `\
               | /⌒|  |
  丶 /          ''^゚~~ ̄ ̄|  |^''
  -  -       /  /    |  |  \
  / l 丶 ~'⌒丶  /      |  / \  \
       \ /  /     | /\ \   ,
          /  /  /   ノ/     ′
        /   /    /    |    |
         /   |        |    |
       /   | |    |   |  |  |
       | |  | |    |\  |  |  |
       | |  | -‐―¬  |¬―‐-|  |   \
       / |  |/ \|\  Λ|  \|  |   \
      /  |  |Tニニニ] \| [ニニニTノ  |  \
      /  八  |〉        /  八/ ̄| ̄ ̄
      ̄ ̄|/\ |Λ       '⌒| / |  |       이런 곳에 누가 있을리가 없잖아.
         | \| 人   i⌒ ⌒> イ|/  |  |
         |  ニ=-  _ < |) \  |  |
         |   _ / | /  | ̄|ニト |
         |   /-/ 〈/⌒∨ |/⌒\| |ニ| \
           /^|ニ|/  \:|  /:/  |ニ|  |
        /  | |ニ|   ┌: <:/    |ニ|  |\
         /.  | |ニ|   |__ ノ |ニニニ|ニ|  | \
       /   | |ニ|   | : Λ | /\:|ニ|  |  \
        /.   | |ニ|   | : : Λ .| Adbe|ニ|  |   \
      /    | V:|   | : : : :|  ̄ ̄ |ニ|  Λ   \
       /   / Λ 〈|   | : : : :L   | √  |    \

549 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:35:47                 /{
              _ -=ニ ̄ ̄:./ {- _
           _-=ニ ̄.::.::.::.::.::.::..{: 八.::.|
         { 、  ./√乂 Y´ ̄ :.:.::.:: {; リ }.: |
         ‘, \. 〈.::八⌒.: ノ _ -=ニ ̄{ /: / \
        ‘i, ̄'/.::.:_ -=ニ ̄ \ 乂: /V/∧’,
         ‘i, }/:   i:  \ \. V/∧.’,
           \/.: /  {. :   \ V/∧ ‘,
          ′     \     V/_|: i.
            i.: |::   \ \ 八  v/|: |
            |. :  .:   ''^~ ̄ \. ィi〔 \
         八.:  \_、‐''゛ jI斗f=㍉ . /=-. ‘,
          \´⌒`    vり ^ √=-  }
             ィ忙ソ     |=-   八
            ∧¨´ '     乂=- ノヘ \
              ∧   ,  ./ |`¨¨´ |_ノ /
            ___  ´   / :| :| :|      변칙 현상이 있었죠.
         /  \\>   _、<⌒.‐┐:i| 八
           __/  〉_〉_ノレ _う7爪/ ̄ ̄:| : | /,
          /   ̄/ /.::.::.::.:\ノ   .:| 八: /,     망자를 닮았지만, 그 무엇도 아닌 무언가들이.
      _、<⌒ 乂_ / /( ̄~^'' rヘ}-=ニ ̄\ \ :\ /,
      _、<⌒\   / /―――. ┐く.::.::.::.:.::.::.::.:): ``~、、/,
     八 \ _. -=ニ ̄/ / / ̄/ / /⌒\.::.:.::.:./   \:: \
      >''".::.::.::.::.::.:.└――――/⌒\_)_; ..く     ‘, .: \
      /.::.::.::.::.::..:/.::.::.::.:_、<⌒.::.:乂____ノ     . \  \
     //.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:._、<⌒.::.::..::.::.::.:..::.::.::.::.:} ノ    / : \:  \
    /. {.::.::.::.::.:.::\.::.::.::.//::.::.::.::.::.::.::.::.::.ハ.::.::.://    /. \::  \
 . _ / .叭.::.::.::.::.::.::.::丶.://::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::..:}.:../ ̄\   ._- ̄ :\::  \
r‐=ニ `~"''~∧.::.::.::.::.::.::.::.::.l l.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.: / ̄\.::.:.\  _- ̄  /∧  /,
⌒/    ー―――=ミ |.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:. > ̄.:\ \.::.:.〉- ̄   ./∧  /,
. └    // / /⌒〉.::.::.::.::.::.::.::.::.:.:.>.⌒\.::: \ ‘,/   |  /∧. /,
  \   // / / `~"''~ ,, -=≦/   .\.::::}/|   :|   ./∧ /,
    ̄ ̄\{:| |: /    ``~、、    /.: :|   :| \ ./∧. /,
      \ | :|         /|  :|  八 :  \ ./∧. /,
       \八〕iト       / :|  :|  :/ \ :  \ /∧. /
      / }`¨¨´ ≧s。   _、‐''{  八 :/ :|  :/  /:\:  \八
    //:}.::.::.::.〈(_)〉||..::.≧s。_、‐''゛.::.::.:乂 / .:/ | /  /  \  \\550 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:39:20


    / /∧、 ヾ∧\`ヽ \、∨ヽ、
   / ,イ//∨∧. ∨ハ ヾ'/\、、∨///≧zzァ
   /  l'// ∨∧、∨ハ ヾ'/トヾヽ∨///丈
  .//,/ //≧=- ヾ∧//∧ / ヾ \////∧ミヽ
  //// .//;Lz=≠=ミヾ ∨ハ /ニ`ヾ、 |ヾ//∧
 .////! ///;!  _   ヾ∨ ( り ゙ .|ハ∨ヾヘ
 //ィ//|//ハ/! /´,≠、ヾ  ゝ 二 - ' k'_ !ゝ
 //イ///∧ヾ / 丈ソノ :.     |ノ,!|「`       유령이나 원혼 같은게 아니었어?
 /' |///;トヾ、゙ __ -  :::. _    レ' ,ハ
  |/ハ'八 ∧    '      rイ'/ゝ
  Ⅵ {' ∧ーヾ     __  //f         _ -=
  ヾ  ヾ\_ヾ    /'ニ ̄  .イ/N    _ -==- _/ニニニニ
      }/>,,,     /.::W   ,、_ -=ニニニニニニニニニニ
      リ`ヾ/}:≧s。.._/ .:: ヾー─/ニニニニニニニニニニニニニ
        ソ::::::::::::::::::..     /ニニニニニニニニニニニニニ
      -=ニニニニニ=::::.    /ニニニニニニニニニ/


551 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:44:27

        ``ヽ、  マニニニニ\
    r‐- -‐…‐-   /ニ>x、 V/ニニニニ\
    ``'<ニ=- _,>''^~    ̄~"''<ニニニヽ
       ̄ / ,  / / /> }:i:i:} `'くニニノ
        / //-‐ / 厶- ゙ フ }:i:i:} ‘, `'く
      / / / └‐___ ̄  >‐㍉, ‘, ‘,
      く~"''‐-.{  ィ灯⌒ソ   //:: ::ヽV/  ′
      \: : : :  {り   {::{ :: :: :: :}:}>。.,_ }
      r‐ '’     ヤ:: :: :: ://~''≪ニ>x
      !      丶:_/ \ ~''ー'’
       ‘,      /i:i:/  _ . -‐-  \       아니요.
       、`ヽ    /i:i:/ /{ _ ...--㍉, \
        {     /i:i:/  /::::/::::::::::::::::::::``ヽ、 、
         ‘、_   ∠>'"\ .{:::/:::::/ ̄::/:::::::::::::::::\` 、    어디에도 영혼이 없었습니다.
         / ̄ 「 ̄ \ /{ V:::::/::::::く:::::::::::::::::::ヽ::::::ヽ \
       /   !  _,>'( ', }:::/:::::::::::::ヽ:::::::::::::::::}::::::::‘, \
        /   :{  く ( ', \::{::::::::::::::::::::::::::::::::::::}:::::::::::}:.  \ 그래서 만신전에서도 정화할 수 없었지요.
.       /  {   \.r‐::㍉, \ ノ{::::::::/:::::::::::::::::::::::∧::::::::::} }ヽ  ヽ
       /  :{   ./{:::::::::::::`>''"~(::::{::::/:::::::::::::::::::::::::::::::} ::::::::} }::‘,  ’,
      ′ l{  /:::‘,:::::::::::{ | |_/}:::V::::::::::::_ -‐- /::;_}::::::::::} }:::::′  ′
.      {   l{  \::::\::::〈 L{ ヽ:{_、-''~  / 〈:::::::::::} }::::::‘,  〔
     {  !{    {:::::::::::::/ {  {   _ /_ ...}:::::::::::} }::::::::‘,  〔
      {  {    {::::::::::::{  {  {_ ...-‐:::::::::/:::::::::::::}:::::::::::} }::::::::::‘,  〔552 이름 없음 (s/fhkQSulY)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:46:53

저번에도 그때 살아있던 걸로 생각했던 아이들 모두 영혼은 좋은 곳으로 갔다고 들었었고 말이지

553 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:48:12       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v    공격하는 이들도 있었지만.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |    그런가-
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|    아, 저쪽에서 앞으로 안가고 다시 밖으로 나갈거야.
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ

554 이름 없음 (s/fhkQSulY)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:49:37

생전 행동을 그냥 리플레이해서 재생되는 것뿐이라고 했었나. 근데 왜 그게 어떻게 공격을. . . ? 다른 기작도 있나 보네. 아님 추론이 틀렸거나

555 이름 없음 (ft96fF9EGE)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:56:05

>>554 리플레이라고 해서 이곳만 리플레이하고 있었을까요???

556 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:56:08. /_         ノ;、;、;,;,;,;〈;、;、;;,,,, ⌒´:::::::::::::|i::::::|::/ |:::...../ _ :| i〃;、;、;、;、
/ 〕⌒ヽ       _/;、;、;、;、7;、;、;/:::::::::::::::::::::::. ;;;;;;/ ,ノ,,,;;;;; ;、;、/ /;、;、;、;、;、
 \ \     _ /;、;、;、;、;、;、乂;、Y;、 ..::::::...::::::::::::|::|;;;;;V:;;;;;;;;;;;;;、 /,イ;、;、;、;、;、;、
  \   _  // ミ;、;、;、;;,,,,)ヾⅥ;;,,,;;|.....: : :::::::::::::::::::::Y:::::/ |::::::::::i /:/;、;、;、;、;、;、;、
   〕= i  ≧//  /;、;、;、(;;,,;;;,,,,\ヾ;从: : : ヽ; ; ;;;;;;;;;;;|;;;/ i|;;;;;;;;;;|/;/;、;、;、;、;、;、;、;、
\r、_彡=7 ノ  y'/> i;、;、;、,,,;;;;;;; ⌒ヽミ\;ヽ ,,;;;,,, ヽ;;;;;;;;;;;;;;Y {;;;;;;;;;;;;;/,,;;;;;;;;乂;、;、;、;、;、
 ≧≦,,シ ≫ // ≧ 乂;、;、/;、;、;、へ;;;ヽ入;;;;;;;;,,,..::);;;,,,,,,,; : i;;;;;;;;;;;Y⌒ヽ ::,,,:::Y;、;、;、;、
  ≪≫   , ,    =Y;、;、;,,;、;;,,,,,,,,≫i 乂ゞ: : : : ,;;;;;;;;;;;;| {;;;;;;;;;;;;;、;、/⌒Y ヾ乂;、;、
 -==ミ  ≪≫ '/i    ≫;、;、;、;、;、彡イ\;;;ヽ: ); ; ;;;;;;;;;;;;;; /;;;;;;;;,:';、,,;;;;;,,,,,;;;人ミ=--ミ
/ 三 ヽ   辷7=-- _ 乂,,;;;;彡;、/⌒ヾV i |: : : ;;,,,,,;;;;;;;;;;ハ;;;;;;;;;|,,,;;;;;;;;/>彡;;,,,,彡;、;、;、;、
/| ∧ ∧  '/,V -=≪≫=-- _|___| ∧∨、: : : : : :..;;;;;;/: :i;;;;;;;;|;;;;;;;;/;、;、〃,,,;;;;;;;;_ ;、;、;、
ヽ !//∨ :.  '/V   =ミ   ―| |=-- ヾ ; ; ; ,,,;;;;;r:/;;;;;;;;;;;;;;;;∨;/;、;、,,,;;;;;;;;;,, ノ// ヽ_;、;、
≧※≦ :  i  '/V / _/ ヽ.   | | ̄ ヽ Y; ; ; ; ; ,,u;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i/ 乂彡};;;;{;;;;;;|Ⅳ/// ∧}
_ / r= |i |  'V / /⌒ヽ V  | |   ,,,;;;; ; ; ;; ,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;ヽ/;、;. 八////// ヽ
”7'' ァ= ,,i | 'V /_\V彡'Vバ  | |  /; ; ; ; ; |;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Y;、\;;;;;(;、;、;、;、 ヽ///// ∧
〃 / // _|i 'V ,' ≧※≦ i i  | |  /从::...../:j;;,,,;;;;;;;;;;;;;;i|i|;、__ ヽ;、;、; /;;,,, ハ//////ハ
. / // ̄/ ⅳ,,Ⅳ__|__|__|__|_l l  | | (: ;/: : /;;/ ;;|;;,;;;;;;;;;;;;;;从! ,,;;;;;\;、;_Y;、;、;、 小//////:
../ //  /___ ⅳ i廴_|__|__|__|_|___l  | | /:/: : /;;/: : :|,,;;;;;へ ;;;;;;;;;\\;;;;;V;;;i乂彡イ;;;;;;|: //////:
 // __////ⅳ |__|__|__|__|_l l  | |i /./: : /,;/. : : :|, ;/;;;,,,,,,\;;;;;;;;\Y;;;;;;;;|/ ̄|;;;/. ////\|
. // /:///.|/  | > ̄ミ ┐ l  | |/: : : :/,,/ : : :,, |:(,,;;; ----\;;;;;;;;\;;;;;{ i;|;;;;;/: :r,: i/////イ|
≧=- / |///li  |,,////////| :  | |.: : /,,/: : :,,,;;;;;|ハ/,,;;;;;;;;Y⌒Y;;;;;;;;,,i;;; ;;从_/: :/,;|: :,,,,,;;;//,'|
≧=----|///li  l/////////: | r-=彡:/,,;;;/: : : :::::/;{: : |;;;;;;;;;;;/ \|;;;;;;;;;;,,斗r≦彡从 |: : /;i//.|i
ニニニ==|///|ニニ//////////!__彡: : : /,,,;;;/: : : : /;;,,|: :廴;,,,,;/ミ 人;;;,,,,,,,\/__彡':./::∨: :.:|//从
ニニニ==|///|=--,///////// |: /: :/: ≦ソ: : : /,,,;; ; 人: :\彡\/ ハ\;;;;;;;;;\;;( __/ 从;,,,,, |////\
--彡---|///| ___//////////,:从: 彡 ---/: : : 从--=大 (⌒): : ヽ: :.{ 人 \ \;;;;;;;;;≧x / \\人:::.)///,\
------〔====〕: i//////////|=---- ≦____从 ))_/ ヽ---――――…………====== ニ二ニ===
,,,;;;;;;;;;;; ゞ===彡,,l≧=-------|ゝ 二 ---- ―― =-------------===----    ゞ __ ̄ ̄
, ; ; ; ; ; ;;;;;. : : : :人三三三三,人,
  ./∧ 、 //l'////! -、∨トー ´ /三三三三三三三三三三三三≠<\ヽ
 ////∧ .////べ//! `ミ゙ ハ!  _ ィ三三三三三三三
 / |////∨//〈 < W ヽリ〈 _≠ニ三ニニニ三斗‐  ̄
  !////////∧ィ っ_ ≠ニニニニニ≦/   _
  |バ///////ハヘ/ニニニニニ≦三/
   ∨////;//ニニニ≦三三/      저쪽에 문이 보이죠?
   ソ>ィニニ!ニニ/=ニニ/  ノ]
   /三/ニニ!ニニニ// 「/ /ユ
  /三三iニニニ!ニニ/ニイ ./'′!ユ     저기 넘어가면 연구소 보이고, 그 근처에 살던 곳이 있어요.
  ./ニ/三|ニニニニ/ニ/ニ!イレ イコ
  ハニニ三 |ニニニ乂ニ;/三|//| _j┘
 ./∧ニ三; |ニニニ/'ニニ/三ニ!寸「      _
 j//∧ニ三!ニニ/ニニ/三ニ.|ニヾ\___ ./ニ∨
 /////ヾ三|ニ;/ニニ/三ニニ!ニニ\三=_ニニニ/ニ∨
. ////////\! /ニニ./三ニニ|.ニニ三\三三ヾ三ニ|
/////////´\ニニ三三ニニl!.ニニ三三\三三三ニ|


557 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 21:56:51

                //⌒\  \ 、
              ( |⌒\ |  >\ ̄\
             \| ''^~ ̄~^'' く⌒ヽ  \
              //: :: :| : : :| : : :\ヽ ) \ 〈
              /: ://: : /: : :/: : : |: : \ -へ \
            ⌒>: :|/: :/:|: :./:|: : く|⌒
              //: : :忙!/ 忙ト/ 人,厂|
            ⌒/:/从  / ̄\n : :|
             //: : : :\`{/  「: : :|       왜 이렇게 깊은 곳까지 왔어?
           //: : : : : :┌(  / ヽ八
           /: :// . ://只\   |: : \
       \__ //. : :/ . : | / :/ └へ __/: : : : :\
          //: :   /:.:.:./   ∨ : : : : : : : .
      ///. : :    (_,;,;.:-‐===- /    : : : : : : .
      /// /.. /    /:.:.:/   ̄(    : : \ \: .
        / /: : /    |__/ ____〉   : : \\ \:\
     . :/ /. : : :      {__/´   〉   | : : : .\\ \:\
.     /. : / |. : :  |.: :    /:.:.:.:.:.: |:.:.:.:.:| : :Λ.. / |  : . \ \:\
.    /. : /  |. : :  | /. : :  /:. : :/ : :|:.:.:.:.:|:.:.:.:.Λ:/|  |  : : : .| :|  丶:
.    |: : : |  八 : :  ∨. :  /:.:⌒/:.:.:.:.|:.:.:.:.:|:.:.:.:.: Λ | /  : : | :|  | :|
    八 : : . 、  \: : . \: :/:.:.:.:.:. /:.:.:.:.: |:.:.:.:.:|:.:.:.:.:. : :∨:/ / . : / /. /  :| :|
    \ : : .  _\ \ 厂\....../:.:.:.:.:.:Λ:. : :|:.:.:.: __/ /.. .:/ //   /: :
       '   丶 \┐::\____r―へ_ / /. :/ ̄  /   /: :
         丶 \ \_|   |~ヘ   /,   __ . : : : ,,
            \: .\ \ :|   |  Λ   ′
            丶: .\ |   | / :Λ    ,
558 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:05:04       __
      /ィ:i:i:i:i:i:i:i:i:ヽ
     イ:i/-{:i:i:i:i:i:i:i:i:i∧
     __,ノぅヽ从:i:i:i:i:i:i:i:∧
     }  `¨ {从ヽ:i:i:i:i:i:ヾ、
     } 、  _s }:i:i:i:i:V
     廴 _ 个.7:i:i:ノv'
      } / {:i:/
      {  v     애들이 안쪽으로 갈수록 안 춥다고 그랬거든.
      / __ハ
.     /イニニニニニニ}
     {ニニニニニニニニ |    그리고 연구소 근처의 건물들에 낡았어도 사용에는 문제없는 물건들이 많이 남아있었어.
     ,ニニニニニニニニニ:|
.     /ニニニニニニニニニ..|
    /ニニニニニニニニニニ.|
    /ニニニニニニニニニニ|
.   /ニニニニニニニニニニニ=
.    /ニニニニニニニニニニニニ


559 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:11:42         {:/: .∧ ‘i, ::.::.::.::.::.::.`~"''~ ,,.::.::.:\
         {′/ :/, ‘i, ::.::.::.::.::.:.://|\.: ̄.:/  、丶`⌒〉
         人: 乂 / ノ、.::.::.::.::.::.[(. | :|.::)]_/. _ - /}: :/⌒
      / /\ ソ /  ̄-=ニ_乂:|/ノ^.::// /. :/ /
        / ┌‐┬┬‐┐  | ´^''冖冖''^`\ L_彡
      / /八/⌒l\ノ  i  :i    ', ̄
      ./ / . 厂rへ八」     {    ',
      :/ /⌒', | |  /   :|   :/,
     { /  [) i_ノ八.:|  ′ ノ  八   :/,
     { :√  [) | /l ノ :/ / /.:/    }
     { :|   :[) | : ∟/_/ /ノ /  / ′i
     rへ  [) ⌒丶Vrぅッ⌒¨゙"'' /__/ / :}
     |i:i:八 :[)/  `^^   くr炒⌒ア⌒_彡′
     厂 \__/         ''' ^:/ /
    :/  |: : : 込、      {〉   /:く
    / / 八: l :.| .\   _ -=ニ ̄\ _ -―… "~ ̄ ̄~"'' _        올해는 사고가 일어난지 124년이죠.
    :/ / /. : .ノ | __ -=ニ ̄  V/,‘i,         ̄ ̄`~"''~ ,,
    / / / _ -=ニ ̄\       V/〉‘,             〉
   ./ / / ̄    〉     ///:.:/             /
   /  /      /l     ///:.:/_          /
   ′ / | ノ⌒〉⌒¨゙"'' / `~"''~ ,,:///:.:/./. :: : `~"''~ ,, _ _ -=ニ⌒、丶`
  { :{ \:乂_/_丶  ヘ(⌒¨゙"'' .:: / ̄ ̄ /. :: :  ‘i,.:‘i, \.:\_,,.、 ''"´
  i :{ :/ ┐_ノ_../:ヘ:∧.::.::.:.:\ヘ/  ′:    \.:\__、<⌒
  乂 /. 八¨¨¨¨]//ヘ_〉∧.::.::/  /. :     _、<⌒
.    ′ \/「 〈  /:/ 〉<_-=ニ⌒{  /  /
    .′._-=ニ ̄乂l /:/ /⌒))- _.::.八  .′  :/
    { ./_ -=ニ⌒.:.l_/ / ^'冖'^.、ニ\.:\ .′ / .′
   . : : ./.::.::.::.::.:: [_/.::.::/√.::.::.\ニ\ \  :|
  /.:.//..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:: √.::.::.::.::.:\ニ丶/⌒l 八
  ′. //.::.::.::.::.::.::.::.:.:/.::.::.::.::.::. √.::.::.::.::.::.::.:::\ √[ |/ \
 ./.::.:.://.::.::.::.:\:.::.::.:/:.::.::.::.::..:.:√.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:√.:[__| \ \
 /.::.::. { {.::.::.::.::.::.: \.::.::.::.::.::.::.::.::{ {.::.::.::.::.::.::.::.::.:: √. |i:i[  .\ \
. ′.::.:.:{ :.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:.::.::.: { :.::.::.::.:::.::.::.::.:.: |」:::Li[ \ \ \
八::.::.:: ‘i,.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.:.::.::‘i,.::.::.::.::.:::.::.::..::.:八_/:/ ``~、、...\ \    \
 ‘ ,.::.:::‘i,..::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.‘i,.::.::.::.::.::.::._//_/   `~、、 __,,..、、/  )}
 ⌒>o。.::.\_ _,,..、、、、..,,_.::.::.::.::.::.∧.::_ -=ニ= ̄.::.√ \ \ .`^''冖冖''^´ ___彡′
   :|[二(^) ̄二二二二´^'''''''''^(^)ニ=- ̄.::.::.::.::.√.\ \ \ \ \


560 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:13:39

             -─-
            、丶` 、 ヾ>、\     ,-「Yヽ-、
          //∧l\}\ ∨/,\\     ∧ '∧ ',∨
           /////_\///∧、//////\    ∧ '∧ ',∨
         //////⌒` ヾ{ヾハ_>、//////\   /「ヾ  l ∨
        ∠ィ///ハ「゙"'''  '゙,`_\////\   ∧ ヽ │ ∨
          |///| ,==`  ´ ̄` |7ヾ/「    ∧ ヽ | |
         /イ/-|   〈l   |ノ l/N    ゝ _ ヘ_
         /ヘ^ハ _ -‐  ̄} ,L/∨      ∧  /l     애초에 여기에 온게 잘못된 선택이라고 하니까 말이지.
          \〉 ∨   ノ W       {ヽ/ニニ
           介s。ー─  イN         \ニニニ
            }ハ ≧=≦ ハ!           ∨ニニニ
            _ノ }:. ,: ~"' 7ニニニ7ニニニ=─‐-/ニ=-,、∨ニニニ    문 앞에 반쯤 박살난 연구소가 보일거고
          。s≦{  }:.  /_,,. /二二二√二二ニニ/ニニ/二lニニニニ
        、丶ニニニヽー  _//ニニニ√二二 /二ニ/二二.|ニニニニ|
        /ニニニニニニニニニニ/ニニ/.√ニニ./ニニ/ニニニニ!ニニニニ!
        /ニ∨ニニニニニニニ/ニ./ニニ/ニニ.|ニニ/ニニ./ニニ/ニニ/-‐ "¨ ̄   그 근처에 집이 있어. 온 김에 게임기는 챙겨갈까.
      /二ニニ∨ニニニニニ/ニニ/ニ/ニ/ニ|ニ./ニ./ニ=- ¨^" ̄
      /ニニニ/ニ∨二二二/、丶`ニ/ニ/ニニニ!ニ/- ¨
     ./ニニニニ/ニ二∨ニニニニニニ./ニ/ニニニ/ニ′
   /ニニニニ/二ニ=-∨二ニニニ/二ニニニニ/ニ/ニ|
   /ニニニニニ/,.。*'"  |ヾニニ./ニ/ニニニ/ニニ/ニニ|
  /ニニニニニ/    |二ニ/二ニニニニ/ニニ/ニニ|


561 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:16:16

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::|| ̄|.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::|| |.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::|| r√入.:.:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::|| |{ (5).:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||└ヽУ.:.:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::|| |:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||_|:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.||       |:::::||.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

562 이름 없음 (4I0YUukubY)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:23:10

과연...

563 이름 없음 (ZUPuDYLCZ.)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:24:39

문을연 즉시공격?

564 초코◆6FutoIesuY (.s4xBWGgdA)

2023-06-08 (거의 끝나감) 22:25:27
              \             | |:|(⌒
                 \              | |:| :.
                :.      ⌒ヽ     | |:| ~^''
                 、            | |:|
                 )           | |:|
                   .:             | |:|
                            | |:|
                   }          (⌒
               __ノ      ''^~ ̄ ̄~^''     ̄
             __彡'⌒ヽ       .:   .:.:
           ̄ ̄~^''    :.       (        ⌒
        _ -=ニ二ヽ、.,:′                 :.
       |-=ニ | |. φ      (⌒:.            ノ
        |   | |.W              ^''冖冖''^    _」LLL」_
        | _   {i{...: .: .: .: .: .:               〔冖冖冖〕
         |   | |..|.:{..: .: .: .: .:     ̄~^'' ー          〕 | | | 〔 .: .:
         |   | |..|.‘,.: .: .: .:               〕 ].:| | . 〔 .: .:
       |====| ||. 圦.: .:                〕 ]l | |'/ 〔 .: .:
       |   |..||∩∩..、..''ー''^⌒ヽ_彡⌒''ー――''´ ̄ ̄~^''ー''^⌒''ー―:〕.:]| | |.'/ 〔 ̄ ̄
        |   | ||∪∪ うx、                .′}| | | '/ .∨/
        |   | ||∩∩∩|| |.〕iト .,    ,. 些.        .′/:|_|_|:_'/_._∨/
 _        |   | ||∪∪∪|| |  ll. |~¨¨¨~´.| | |       / √7:厂{ ̄ヤヤ∨
 」_     _|   | ||___|| |   |   | | |        / /.┌rr┐||.ヤ.||..
  冖¬==―-- l |_ ...-‐ ∨ム..――||..| ―‐..--..| _ ― | | |.. ----――====¬¬冖冖.た| ̄ ̄. .´_
 冖¬==―--  _| \  _∨ム..__.||_| _: : : :/_: : ̄///_: : : : : :..----――====¬¬冖冖.ヤ. 三
  __,.、、 --‐‐ r─┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐.: : : :..:.::.::.::..:.:.:.:.:.: :..: ,... :..´... //.......:..:|.、丶\.:.:.:
 '"´.:.:.:.:.:.: : : . .  |¨丁二二¨¨..丁¨¨¨¨丁¨¨丁~~~丁¨¨¨二二L__ ......:..:..:.,:..:.::.´.:廴/'.'....:..、丶\.:.:.:,:^;'^;'^.
 : : . .  . . . : : : ::|‐┴|冂 |‐┬┴‐/¨丁丁丁..\┴┬ー|冂:.|┬‐|.: , : ' ´.:.:'.:........ 、丶\.:.:.:.:.:.:.:,:'´i:;.:i:;.:i:.三
 ”~"" '' 冖¬ー--:|‐┬|凵_|‐┴:/..>-┴┴┴<..\┴ー|凵:.|┴‐|`;'^'';'^;'^';'^;..; ;.:xxx┌|¨:|'゚"゚"゚'..ミミ;ミ;.三
 ¨|: : : : i: : : : ; : :.:.:.|‐┴| ̄ |‐/、/ー--: : :.、、 .,,,__\/\‐|.. ̄|‐┬|:;.i:;.:,i:;.:,iγ⌒ヽミ;ミ;ミ|:.||..|:;.:,:;.:..ミ;ミ;ミ;ミ;. :
 : |: : i __: :[| : : i :|¨|‐─| ̄ |∧∨:..::.::.::.::.::.;';';';';';';';';';'. :∨∧|.. ̄|‐┴|´"´"´":{;';';';';';'ミ;ミミ|..||..| ̄ ̄..ミ;ミ;ミ;: :
 : |, . : | h: : :f|: :_,|‐|‐┬| ̄ |─ |: : ::「|::n: : n: ::r:nn__,|─::| 二|┬‐| 匚]ロ‐乂;';';';';ミ;ミ;ミ| || |_i_|_}{_ニ
 : |: : 「| | |┌冖「 |‐|‐┴| ̄ |─ |¨{: :|」 |:|_rヘ~|‐|:| | | |:|─::| |: | ̄| |¨¨|─┐__┌┐.:|_|| |j┬───
 `i¨゚}┌「|宀冖ニ|‐|‐