>1596247954> [AA/다이스/MTU(마블X다중)] Black Wings 17 :: 1001

지마스터◆o9m2/Ww6lU

2021-04-04 01:36:57 - 2021-04-13 01:52:59

0 지마스터◆o9m2/Ww6lU (lbZmy9h.7Q)

2021-04-04 (내일 월요일) 01:36:57


‐{i:i:{ 〕iト .,           > ^^ <           ,.ィi〔:i:}‐ /
\:i:i\‐‐‐〕iト .,         /: : : :i : : : :\         ,. ィi〔‐ /:i:i/‐ ‐
‐‐\:i:i\‐‐‐‐‐ 〕iト .,     /~\.: : :|: : :./~'V      ,. ィi〔‐‐‐‐/i:i:/‐‐‐‐ ‐
‐‐‐‐\:i:i\‐‐‐‐‐‐‐‐‐≧=‐   |  |ヽ: !: :/|  j   -‐=≦‐‐‐‐‐‐‐‐/i:i:/‐‐‐‐ ‐ /
‐‐‐‐‐‐\:i:i\‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ `、  〈\ . |ヽ:_!_.:/| / 〉  / ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ /i:i:/‐‐‐‐ ‐ /
\‐‐‐‐‐‐\:i:i\‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐`、 / \ }≧ ∧ ≦〔 /ヽ / ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ /:i:i/‐‐‐‐ ‐ /
 \‐‐‐‐‐‐\:i:i\‐‐‐‐‐<`ヽ、‐‐`、,'  .\_>Υ<_/′ }_/‐‐=、丶フ===≦:i:i:i/_‐‐‐‐‐ /
  \ ‐/:i:i:i\:i:i:≧==‐ \__>=‐ 〉、 ',飛 ! 影 / .ィ}‐‐<__/ ‐‐ ‐ ‐ /:i:i:i:i}h。‐/
   /~~~~~~~^\⌒‐‐‐‐‐‐、丶` .\ i\__!__/i /  `丶、‐‐‐‐‐‐‐/^^~~~`^ヽ〈
  ,′/~~~~~~~^i\_ 、丶` / ,,_  ハ V:iΥ:iV ∧  _ ,,V: `丶、/~~~~~~~~`ヽ ハ
.  {//~~~~~~~^\__/: : : /:i:i/`   \j/^I^V!,/  ^Vi:i:V: : \___/~~~~~~^ヽ\}
..  ヽ/XXXXXXXXX7: : : /:i:i/    v//IヽV     Vi:i:V: : : }XXXXXXXXX V`
  {XXXX r‐…ァ・…‐=ミ'i:i:/     八{..I..}八    V:i:i〉: : -‐ァ・・・ミXXX Xx}
  {XXXXノ: : /‐‐ \:i:i:i:i〕h。、 .,,,,,,,,. r‐/:i:i:{,,I,,}:i:i:V、.,,,,,,,,,,,,,. 。ィi〔:i:i:i:/‐‐‐}: :}XXXX 八
   \XX': : /‐‐‐‐‐ }:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i|⌒}:i:i:i}i{i:i:i:{⌒}:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:{‐‐‐‐‐j: :{XXX/
  _,.、、> ^゛/^^^^7:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i| : :}: /l\:i{: : }:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i\~^^^\ `'<__
. ‐¬冖冖冖冖冖≦i{i:i:i:i:i:i:i:i:_:_: : -‐=|‐‐}//l\.i{‐‐}‐-= : : :_:_:i:i:i:i:i:{‐‐≧=冖冖冖冖¬‐
      ⌒≧=…=≦⌒{~~`ヽ、, 八、ヽ` .l `ヽ、} /、丶` 7~^ ''‐--‐=≦⌒
▼――[호이호이]――――――――――――――――――――――――――――――▼

도-모. 플라잉 쉐도우 입니다. 하이쿠를 읊어라, 카이샤쿠 해주마!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

지난 어장 위치 목록
1~45어장 >1568812627>0
46~90어장 >1596241673>0
91어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596241673/recent

EP8
92어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596241968/recent
93어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596242172/recent

EP9
94어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596242481/recent
95어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596242808/recent

EP10
96어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243643/recent
97어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243920/recent

시즌 3
98어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244194/recent
99어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244357/recent
100어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244646/recent
101어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245008/recent
102어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245283/recent
103어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245496/recent
104어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245715/recent
105어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245946/recent
106어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246148/recent
107어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246300/recent
108어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246464/recent
109어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246709/recent
110어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246909/recent
111어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247156/recent
112어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247349/recent
113어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247656/recent

메이킹/잡담 어장
1어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1564050931/recent
2어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1564337093/recent
3어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1564675042/recent
4어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1565233751/recent
5어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1565686586/recent
6어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1566126595/recent
7어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1566297637/recent
8어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1566725734/recent
9어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1566983193/recent
10어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1570001769/recent
11어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1572499388/recent
12어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1574591068/recent
13어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1581518421/recent
14어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1588408518/recent
15어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596241856/recent
16어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243044/recent
17어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243337/recent
18어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243493/recent
19어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243619/recent
20어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243746/recent
21어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596243863/recent
22어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244007/recent
23어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244205/recent
24어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244506/recent
25어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596244667/recent
26어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245252/recent
27어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245486/recent
28어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245599/recent
29어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596245911/recent
30어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246217/recent
31어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246581/recent
32어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596246785/recent
33어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247122/recent
34어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247322/recent
35어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247441/recent
36어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247568/recent
37어장 https://bbs.tunaground.net/trace.php/anchor/1596247800/recent

402 이름 없음 (i3pqhBn6rI)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:53:31

애초당치 스카이파더들은 인간의 감성이랑 어긋난게 많다.

인간을 싫어한다면 더더욱.

403 이름 없음 (UyojhAViow)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:53:34

지옥은 자비가 아니지.

특히, 저 녀석 입장에서 지옥이란...... 끔찍함 그 자체일거고.

404 이름 없음 (URDDIHYuc.)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:53:42

자업자득이기도 하지

405 이름 없음 (nebl1g1H1M)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:54:03

인간도 저마다 기준이 다르거늘.. 신의 관점이 어찌 인간의 이해영역안에 있겠는가.

406 이름 없음 (le3Xbtecp6)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:55:01

신에게 합리를 바라지 마라
개개인에게 무의미한 천지창조

407 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:56:01

     /:.!   ∨ ∨  l| ,-∨: :| : : : |: : : / / / /  / /
.    /: :.:.:|/ ̄ ̄ ̄¨:∨ ∨ |/: \} : | : : : |、/,..ィ、 / / 、 , / ∧
 ∧r、/: : : : : | ,...イ: :.:|: : : :\ \ l|: : : /: : | : : : |:ヽ: : // ,' /: \_/: : :.
_-ミ: :|: \____|/  ||: : |: : : : : :> ,-: 、: /: : : | : : : |: : ∨ / /:__|: : : :,.:/: : : :.|-
: : |: 乂: : : : : :.:.:}|  ||: : |: : : : :/ /: : :/--:、_| : : : |: : : ∨/\: !: 、: {\___ノ:
: : |: : : :>--<: |  }|: : |: : : : | {-、/: r、: : : :!: : : 7: : : : : 、T: : |、: : :\: : : : :/
: : |: : : : : : : : : : :} 、 /| : :|: : : : | \ : : |Tミ、 : |: : :/: : ,ィ、: : 〉}: : 、:ミ、: : : :ー: : :
: :/: : : __: : : :|: : /: |: : |: : : : |  ∧: :!: ゞl : |: :/: : /ノ: //: : :.:|: ',: :,: : : : : : :
:/: : : /:,.---ミ、: |: /: : |: : |__|  /::::|: |: : :\j: :|__:/: l/ ,: : :_|: :|: :|: :,: : :_
: : : :/:/: : : :、: l: :| | ::::::|:/ ̄:::/| /::|::::|: |: : : :/: : }: : : :|、 /:::::::::::::|: :|: :| : !:/: :_
: : : 乂{: : : : ∨:/: |、::::∧::::::/:::| |/::::/::/: :|: : :/: r、:|: : : :| }∧ :::::::::: |: :l: :{ : |:|: /:
: : : : : ` ー- ':/: : :/ ∨ \__::::::::::::/{::{: : :|: : :|:/i:i|:|: : : :|/'、::\:::::::/: :': :| : |:{:乂:
、: : : : : : : : : /: : :/  ∨ ∧::::::/::::Y乂: : : :{{i:i://:_: :}\__==|_:/: /: : |: : : :
: ̄: : ――:': : :∧  }、  ∨'ー ' |:::::\__乂{/: : : : ∧ | |_|/: :': : : :` ̄: :
: : : : : : : : : : : /: : :. /∧.  ∨  }:/::}:::::ー:::`T7´ | \ |___\:_:___:
: : : : : : __/: : : : :∨-' ∨ :.  ー'¨ ̄ `ヽ_/  |  \| |: : : : |::::::::::::::
: : : : : /: :\: : : : : : : ∨  ∨__}__ :   |   |_,.イ⌒}! \:_:_:|ー--イ:
: : : :.:∧:.:/|: : : : : : : :|:\__/ `Tフ  ̄ ̄ ̄j- ̄ 乂_/  |\_]: : : : :!:
: : : / |¨: : :|: : : : : : : :|:::::/: \___   //___/\  ,: : : : |: : : : |:
: : :l  |: : : :|: : : : : : : :|::/: : : : : : /::::::::: ̄ ̄/ ̄: : : : : :\_: :\  、: : : |: : : : |:
▼――[크레스가루루몬]――――――――――――――――――――――――――――――▼

>...........신이란건, 전부 저런거려나..?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲         ,,,,. _,,,_ _ 、
       _-‐/: : : : : : : : : : : : : : :ヽ、
      /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ヽ
     /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ∧
     / : : : : : : : ,: : ヘ: : : : ヽ、_:.∧ :ヾi二ニi、
     i: : : : : : :〆リ‐‐''ヾハ: : ;∧リ‐'ヾ,: : :.:_:_:ハ
     ∧: : : :,/l_,,,.-‐'" ̄V,.、z=ゝ i//" `i:ハ
     i: : : /トi| __  ,.ィ''rホヲヽ  Yフ i/ハ\ー 、     >가령 마녀를 죽이기 위하여 '정의와 심판'의 이름으로 마을을 불태워버리려던 신수라던가
     ヾl/:;i ハ rti:チヘ      _'; メ ヽ \ \
      ∨ ∧´ /     i 〈  ハ ハ ヽ
.        ∧ `     / '、  i |\ \
        ヘ ー‐ ''′  /  ハ_.,彳 ̄ハ ヽ ヽ
        /\ "  ./: ;  //  入_ Y ∧    ___,,.._
        / : : ::` - - '" : .;  i /  /: :: :.:`┼―ト-イ ̄ ̄ ̄ ̄  く'、
       / : : : : //∧ ''  :  i i  /: :: :: :: :: :: :: : i    : : : : :/ ヘ
       \ : : :// .∧  /  i i  i_,..-、: :: : 入:,/: :    : : : :ヽ ハ
      _-‐ト、∠  ____〟-‐┤i  i: : : : : Y /: : : : :     く  :',
   __∠ヘ//フ / ‐-∠/////////////ノ  i: : : : : : V: : :    : : : : : : : :∧  ',
-‐彡-<  〉 〉 / /  ∠///////////////: : : : : : i   i: : :    : : : : :/   '
>  ....: : : :/_ _)/ / _ -‐ー-一――――彳: : : : : : :古二三 フ: : : :    : : i: :   i
二>: : : : : : /  / //: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :i : : : : : V丶:  : : ..  i:    !
: : : : : : : : : /-―/ //: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ∧_〟- -Vi: :  : :,:.:-‐''": :   〈
: : : : : i: : :/ / //: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ∧ヲ ̄ ̄ Vレ: : : /: : ミx: : :   ',
: : : : : レ  / // '' '′    ' ''゛  丶: : : : : : : : ∧ : : : : : V\: : :/: : :  ヽ :    i
▼――[리히터 벨몬드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

흠.............확실히 '인간의 시야'와 다를바 없는 신들도 있었지만,

'선한 측'이라 할지라도 '신의 시야'였기에 괴리감이 있는 자들도 많았지. 아니, 되려 그 쪽이 더 많았을거다.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[크레스가루루몬]――――――――――――――――――――――――――――――▼

우아아아....

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

408 이름 없음 (URDDIHYuc.)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:58:06

살아온 세월이라던가 그렇게 살면서 겪은 일이 있으니까말이지

409 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 00:59:09

신의 선과 인간의 선이 일치하리라는 보장은 어디에도 없지

410 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:02:18

                 /: /: : : : : : : /: ヽ: ´ ̄¨:,
                 ,. : /: : : : : : //: : : : : ̄ ̄`:l 、
.                ,.: /.: : : : :://.:./:.:/: : : : : :ヽ:. :, \
               , / / / |/// j//: / : : }:ト、 : : : :,
.               ∠ / /: .:| |/7¨ ̄/¨イ.: : :/.:l : : } : :,  }
              ー=彡/ /: : : : | |__,ィfi笊ヽ.|: : /: /.‐ト:ハj: : :,
              // : : /: : : : イ:|  ゞ-' |//x‐.|/: : : : : :,
               ////:/:.:. :.:/く ::|    ...:弋}'l: : : : \ ヽ
             l/´ :/:/: : /\ー ヽ   _  ' .ハ:: : : : ::,\:,
              j/|:l i{ : / : : : : 「 、  `ー ` .イ | ト、 : : } ヽ
.              |:|八/.: : : : : :|  `    /: :| |/ }: :/
.              / : : : : / ̄¨ ‐- .  >-─-  ., / //
              /: : : :/    -‐/     `ー─ァ 、_
             /:.:.:./ . ´ / /    / // 、 `ヽ    _
             //: :/   /      \{  //  ` ┴‐  ´ 丿
          // : : /    {  ヽ    __ヽ / /   、ー─r‐ ´
          //.:: : ::.〈       >‐ ´ ヽ ヽ {  r 、 \ \__     >이야기를 보니 관장영역이
          //: : : : : : ::.\     ̄// .  ニニニ=、ヽ ヽ ヽ \ \ー‐ '
.         //: : : : : : : : : : : :`: . . .     / / /    ヽ\ ヽ ', \__ヽ
       //: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ∧ ̄ ̄ヽ / /      :, ヽ , ;  }     >'달'이란것도 비슷한데
       //: : : : : : : : :/: : : : : : : : : : /: : :,   ./ /     }  ー-
       //: : : : : : : : :/..:: : : : : : : : : :.:/ : : : ヽ  / /      ノ    /
.      //: : : : : : : : :/.:: : : : : : : : : : : ::/.: : : : : :|ヽ/ / 、    ´   ` ー┐
    //: : : : : : : : :/.: : : : : : : : : : : : : :/.: : : : : : :l: : ヽ  `¨        .
.   //: : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /.: : : : : : : :| : :/ .,           l
.   //: : : : : : : : :/..:: : : : : : : : : : : : : : :::/.: : : : : : : : :| :/  ',         l
▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.........내가 완전히 회복되면 갑자기 저렇게 돌변하는건 아니겠지?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


        __,,.. -‐‐=ミ      ,//∧/
        /.i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:〕iト    ,//∧/
       /.i:i:iY⌒!二ニ=‐- 、:i:i:i:〉‐---、 ,//∧/
      r〈i:i:i/ヾ彡-‐=ニノ__ノノ//:i://⌒//_r、/
      |/ヽ{/jI斗‐f`ヽ\\ ヽ{:i:i:! ! /∧{ヽ/
      ∨ムイ{∧ { ノ笊rワ从 ヽ{ ヽ从_ ニ⊃='
      ∨.i∧!笊ワー ノ }/  //∧/
      ∨.i:i:| ヽ ` 、 } ̄`ゝXニニヽ、
       ヽ:i从{个‐-- ァ:i:/〈/ヽ \/\
       }:i:/刈ヽ//i://.i:i:iヽ//ヽ//\
       ヽ:i:i:i:i:i〉ヾY⌒).i:i:i:i:i:\//ヽ//\
       /⌒〕iト{{、〈/¨^r=ミ:i:i:i:i:i\///ヽ/ヽ__
        }:i:≧s。 \^゙ー'ー'〕iト _ \/__/. : : ://⌒ ヽ
       _(三/.i://\ 〕iト 、/.:.:.:.:.:.:.:.‐-=ニニ=-‐ ⌒〕iト、_,=ミ_\_/)
      /,!-‐=:i:{、!:i:i:i:≧s。 〉.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.≧s。/.i:i//.i://.i:i/7/7/)
   jI斗 -‐. : :/.i:i:i:i:i:i:i:i:i\_、:i:i:i:i:i:`ヽ: : : : : : : : : : : : :\:i:{ {:i//.i:i://- /
   /. : : : : : : :〃.i:i:i:__jI斗‐'⌒ヽ___,,ィ⌒ヽ: : : : : : : : : : : : : \}!| !:i:i:// く: :ヽヽ
  /. : : : : : : : : :乂⌒:i:i:iー==三三==〕iト:i:i:i}: : : : : : : : : : : : : : : :≧=//\_): : i! !
 / : : : : : : : : : : : : : ゛}:i:i:∨//{〈〈:i:i:i:i:i:∨/`ヽ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :} }
 {/777777ァァ-、: : : {:i:i:i:i:∨/{=-ヽ=:i:i:i∨/.i:i:〉. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : } }
 { {//////// 〉、__}:i:i:i/⌒ヽ:i:くニ=ァ jIニ=''∨, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :/./
  ';∨///// ////}!i:/   \_/  ∨, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :/./
  ヾ 、/// /////,!´、    ヾ    ∨/, : : : : : : : : : : : : : : : : :/./
   \/ ////// \.    ':,    ',: : : : : : : : : : : : : : : : //
    //////   ヽ    ';   ∨ : : : : : : : : : : : : //
     //////    ∧    ';、   マニ=‐--===ニニ彡
     //////     〉   } ヽ . . :  ∨
.    //////    /{  . : :ノ ∧ ゙  -=ヽ
   //////    /{、 ゙ー==〃  \//  \
..   //////    /. : :〕iト イ    ヽ__,,..  ヽ
▼――[호타루마루]――――――――――――――――――――――――――――――▼

글쎄에에에...? 지금 알퀘도 일단 '알퀘'잖아? 기억의 여부가지고 그렇게까지 사람이 격변하겠어?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲                      ィ ヽ
                     , './⌒)゙
                     ;.:.:,゙
                      {.:.:{   _,,,...、、、 、、..,,_
                     '。.:' ..、、-=….:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~"''~、
                   ー==ァ-'h。,_.:.:.:.:.:.:.:.:;;;::=-―-:.=
                     、 `.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:< `丶、  \
                  /.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:._,,..,,_.:ヽ     ':,
                   ‰.:.:.:.:.:./.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}:i:i:i:i:i:i:iうぅo。. ゚ ,  ',
                 ,:.:.:.:.:.:.:.:.:゜.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,心:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:心, ':,  :,
                  /:.:.:.:.:.:.:/.:.:.,ィi}h、.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,.ィi{:i:i:i:i>…<:i:i:i:i:i::ム. ゚, .゚。
                 ,:゙ ,:.:.:.:.:.,゙:.:.:/:i:i:i:i:i:iうぅo 。。xi(:i:i:i:i:iア゚.:.:.:.:.:.:.:.:.寸:i:i:i:i:iム , :公。,_
                , ',ィ(:.:.:.:.:,゙.:._ん:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:{.:.:.:゙:,゙, ': .:.マ:i:i:i:i:i:i〕 ; ___彡゙
                /'゙ ‰:.:.:.:,;.:.た:i:i:i:i:ア"⌒"マ:i:i:i:i:i:i:i:i:i:l .:.: :. 、‐゛}:i:i:i:i:i:i:| :}h、\ 
                /:.:.:.:.:,ィi!.:.}:i:i:i:i:i:i{.:.:.:.:.:.:.:.:.:.寸:i:i:i:i:i:iム:.:. 丶`,从ノ」」」」」」!]] ゚ ,=-
               _,,。公:.:.:.:,ィi{ⅱ:.:}:i:i:i:i:i:ノ.:.:.:.:.:.:.:.:.i.:.:マ:i:i:i:i:i:iム, ,,抖 云テ}}:゙ ムi:! ト ,
Ξニ =-   _           _,,.、`_,,.ィァ^.:.{{:::ム:i:i:i:彡.:ム.:.:.:.:.:.,}.:.:.:}:i:i:i:i:i:i:i:i:ア ^(,Θ,)゙ リ ,イ:i:」 i.:}
    -= ニΞニ =-   _        ⌒7゙ア.:._」ヤ从〉:i:i:i:!ⅱh、.:.:./}ノ从:i:i:i:i:i:i:ア  “”´ ,:゚,゙ 川リリ }=ニてィ   _,,.
          -= ニΞニ =-    /ア.:.:.)寸三)h、:寸i:i:i:i:i:ア ≫━=''^`゙```.   {¦ 7シり ,ニニニ(_,,. ,rf〔ニア
               -= ニΞニ =-ー=彡寸三ニ:寸ア゙}h、       ,心 /リ ,゙ニニニニミメ,ィi{ニニア
               寸ニ=- -= ニΞニ =- 寸心、     ' _,,..、ィ ‰乂{_,:゙_-―-=、.,_ニ,ィi{ア"⌒
               `芍三三三三ニ=-,,..、、、.,_ -= ニΞニ =- "~ 7゙ ,.ィ(71 _-_-"~::,;゙:::,;゙心{=ア=〔  
                公イ三ニ>''"/////寸h、心やニニ:, -= ニ 三 ニ =-_,ィ::::::∥∥たニ{ -=ニて ,:-、 _
                _,,,.、、ィ,イ//,゙:////////,寸、  》》う)~~~"≧o。 _,,..、、..,_、、</,イニニニニ=-_,ィi{ア,ィi:i:iム_,,.,
              ,.、rf7フ///////,∥//////////,ムニ=ぅ}{ニ{{iニニ}}ⅱ}}};;;;寸i:i:i:i:i:i:≧o。ニニニニ=,ィi:i:i:i:i:i:So。rf〔:i:i:i:i:〕77ァ
            ,.、rf7フ////////////,∥,:゙/////////∧i:::::::::::``寸三ニジ:::::::::::```ィi{ア"⌒_,.、rセ〔うぅo。:i:i:i:i:i:i:心:i:i>''"
           ,.、rf7フ/////////////////jj'////////////∧;;;:::::::::::_;;;::、、::;;_::::::::::::,.ィ=ア////,ィi{:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:ム:i:i:i:i:i:ア
        _,,.。s≦//////////////////////,'}}'/////////////∧三=[[二∞}}U:{「=瓜ニ,:゙////《:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i》≧'"
..,,,_       ,ィ(//////////////////////////<"~ ̄"'~、、ィ"⌒マ///マ//``芍三ア::::」ニ='"//////>==ニニ=ァ}}ア
////㎞n。...,,,_   ,;//,:‰三ニニ==…‥-==ニニニニニア/~"≪三ニ====ニ寸////,∥ニや:{{ニヤ///////,ィ(:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:iア゙^
///////////////////∥ニニニニニニ≧o。.,,_-=ニニ>''"'/////〉ニムニニニニニニム`芍{{ニ=や{:ニヤ////,,ィi{:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:ア{i
▼――[잔느]――――――――――――――――――――――――――――――▼

맞아맞아~ 나도 상당히 인간다운......

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[호타루마루]――――――――――――――――――――――――――――――▼

너 무조건반사..? 였나, 그거 못해서 기행 많이 했잖아. 뜨거운 주전자를 그대로 붙잡고 재생빨로 계속 들고있었던거라던가,

넘어질때 팔을 못뻗어서 매번 머리부터 박치기-! 라던가

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

반대로 당장 오늘 아침에.....

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲      /\    / /z/ / `マニニニニニ>┼‐tマニfム
     /  `ー―''''''"7./イ/j/ ,ィォ==ュ、 /::マニニニメ"~ / ./ マニニ!
  ヾー――'"     ∥'マ/../ 〃  ゙ヾ:::::}ニニji' l:::::ャ______ マニニ|
  ゙i        ∥ /iシ 《   》:::}ニニ{゚::ヾ:::〃゙゙゙゙゙゙゙ヾ、.iニニi|
  i        ∥" // ヾェェェ彡::::::/ニニハ::::《   》 .}ニニ!
  li        || //  ::::::::::::::::::`マム*"゙::ヾ   ∥ }ニニi! i
   |       || / l    /゙ミ≡=-、___:::::::::゙==彡i }ニ=' i i
   |       || l    /"" ̄`'''ヽ-.|    レ'゙ ! i
   |       ll l   /     ヾ:|    i  ! ;
   |       || l   /      |    l  ; イ
   |       ||V !  /     |    i  ; ,i .i
   |        ||..\iヽ /     |    ! .,' / i
   |        || ヾ゙ヽ/       |    i ,' ,イ |
   |       ||  .ヾ:::゙ヽ、_      |     l ./ / | .    >>사실을 말한것 뿐이다만?
   |i         ||  ヾ:::::::゚\ ゙ー- __  |    i /./ ..ハ /
   ∥       ||  ヾ::::::::゚バー 、 ̄ー┘   i./イ/ V
  ∥       ll   ┃ハ::ゞ ヾ:::::::`ー-rzzzzzzzzzイ゙_,rz‐ヮヮ
  ∥        ゙i ━╋━┓  `'-{:i:i:i/:i:i:ifi:ハi:ifi:i:i:i:i:i:i:iヾi:
   ∥        ゙i  ┃ ┃  r{i:i:i:i/i:i:i:ifニニ`f;i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:
   ∥        ゙i  ┃ ┃ f"|::゙ヽ/i:i:i:i:ifニニニ.f.i:i:i:i:i:i:i:i:i:i
  /         ゙i     l ヾ、_/i:i:i:i:iメf:ニニニ.fVi:i:i:i:i:i:i:i:
  L、         \ ┃┃┃ 」///ji:i:i:i:iメfニニニニf `マi:i:i:i:i:
   \    , ェイ"" ̄ ̄ ̄ ̄   ┛|////l>''"ニ《_ ̄_》ニニ`.''┘
    \  /         //////{ニニニニ{ニニニニニニ
    \ /         ///////|=ニニニ{ニニニニニ=.
     ゙"        ////////j|=ニニニ{ニニニニニ=t
             f//////////-=ニニニ{ニニニニニ=f/
▼――[잔느]――――――――――――――――――――――――――――――▼

너희들 말이지--!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

411 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:02:54

콰쾅

412 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:03:45         -----
       /: :/ : : : : : : : \
       / : : / : : : : : : : : : : :\
.      __彡: :/ : : : : : :|: : : : : : :|:.\_
.      /イ / : .:..:Λ| : :|: : : : : |||⌒
       |/ ,′|/: : |Λ| : : : : :|Λ|
       ,′: : : : : : :.\ : : : :‘,
        | : : : : : : : : : : : : : : : ‘,
      /| : : : : : : : : : : : : : : : :.‘,
       //| : : : |: : : : : : : : : : : : : ‘,
     //-| : : : |: : : : : : : : : : : : : |.‘,
      //二| : : : |: : : : : : : : : : : : : |:.:‘,
.      //二-| : : : |: : | : : : |: : :| : :|:.:.:‘,    *휴일의 넵튠
     //二二| : : : |Λ| : : : |: : :| : :|‘ : ‘,
.     //二二-| : : : |二| : : : |: : :|〉: | ‘,: :‘,
    /二二二 | : : : |二| : : : |: : :|Λ|ニ‘,: :‘,    >드르렁............퓨후~
.    {{ニニニニ| : : : |二| : : : |〉: :|二|ニ‘,: :‘,
    \二二二 | : \|ニニ\ : |Λ:|二|ニノ}: : :}
.    └=ニ二/八{\: \ニニ)ノニ|/ニノイ: ノ: :ノ
   _[ニ=‐┐ /ニニニ\{ニニニ /ニニニ〈 ̄∨_
  「二  厂 { _ニニニニニ_,.ニ=-=ニ.,___〉  └ヘ
  L厂`¨¨´  V三三ニ=-=ニ三三三三三「>――くリ┘
      L三三ニ=-‐ T ̄ ̄ ̄Τ
.      _√   / |   |   *긁적긁적.....
.     |L|√    |
.     |L√ニ==- / |   ,′
.     「!√ニ==- /  :|   ,′
.      L√亞ニ=/  |  ,′
.      √  ,′  |  ,′
      ,′  ,′  |  , {
      ,′  ,′  |.  {
▼――[잔느]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.......................................아, 생각해보면 가장 완벽한 반례가 우리집에 있었어.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[호타루마루&알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

아!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

413 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:04:38

       /⌒ヽ
     /   \    ィ
\         \__/|
 ヽ    |      ,
     |  、_____/
 , |    |  '
´‘, | ___| /  _
 ∧_ノ´::::::::::l 、::::ゝ┘:....、_/::≧s、
/::::::::::::::::::: | \::::::::::::::::::::::::::::|/ム
::::::::::::::::::::::::::|  ∨::::::::::::::::::::: |//|
::::::::::::::::::::::::::|  ∨::::::::::::: ヽ::|//|  >(호타루마루)......과연, 모전녀전이라고!
::::|:::::::::::::::::::∧  |::::|::::::::::::::|::|//|
::::|:::::::::::::::::::::∧  :::::|::::::::l:::::|::|/,/
::::|:::::::_|、_|_:∧ /:-ハ―ハ::/::|V  >(잔느)...........그 말뜻은 뭘까나?
::::|、´|、| \::|ヽ:::∨::l/ィ三≠z::::|'|
::::| 芹ニ=冖 \/炒  } |:::|:|
、 l ん ハ    乂⌒,ノ |:/::.、
-\乂⌒ノ      ∩∩:::::\
ニニハ        |:U::|:::::::::::\
 |::| }h-_   -‐  イ(⊃:::):::::::\:::\
_/://:ノ}ヽ_}≧=―‐=≦ニ-/ィヘハ、::::::::::\:::\
:::~''*'く  }二二二二二/、}-/ニ|::\::::::::::::\:::\
:::::::::::::::マV´ ̄\ニ/⌒ヽl、/.ニ|::::::::\::::::::::::\:::\
▼――[어장주]――――――――――――――――――――――――――――――▼

이번 연재는 여기까지! 모두들 수고하셨습니다

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

414 이름 없음 (le3Xbtecp6)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:04:58

수고하셨습니다

415 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:05:05

수고하셨습니다

416 이름 없음 (FKSTjyC2Po)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:05:20

수고하셨습니다

417 이름 없음 (i3pqhBn6rI)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:05:59

수고수고

418 이름 없음 (URDDIHYuc.)

2021-04-08 (거의 끝나감) 01:14:53

수고하셨슴다-

419 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 22:55:29

11시 20분 시작~(골골)

420 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:04:08

대기(괜찮으신가)

421 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:20:34

ㅊㅋ

422 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:21:42

      ト、             /
      Y\            //
      乂ノ')     __     / /
        ^マ沁,  ___ \>x    / /    _
       ..:マ沁,:::::::::::::::::::::::::::::::::\ >x.  /_ /    //
      /::/::::マ沁,:::::::::::::::::::::::__:::::::_\__r=ミ / ,'|ヽ  / /
      ,.:':/:::/:::::r'::マ沁,>'゛ /ヽ__}==| r==ヽ ヽ! :{ | {! / /
    /:::/::::;:::::/:::::::rマ沁,. /| /rセ斗丶 寸、j! | ! ! ! トx 7 /
    ,.'::::/::::::|:::::::::::::::! マ沁,. | |,'/ ヽ∨//\`y j | !r--丶`坐 、___
    ,::::::::!::::::::|:/\::::,' マ沁,| ´ \ y'^`ー,ノノ / {!℡、\ /vww; ヽ/
   /:::::::::{:::::::::i! ヤ| __.マニヤ  `〈  | |/_ ム(イ{{ ̄>,ヽ^^^^'::::>s、
   {!:::::i}マ::::::::::! ( ̄(三((ミ {__jI斗七、 ト、从ヘ \ハ㍍弐 トw!:::::::::::::::::::::::'::x
   YY i:::::::::::', _{\ ` <≧{--=≦ノ\从シ\\_}_Lノ r≧ー'{::::;r=ァ:::::、:::::::\`:.、
    |{! !:::::::::::', {{ニ\` 、 _`} ̄彡ヤ ∨\r' ̄|\:::| (三r‐== ' _フY:::::::\:::::::\:':.,
    `' |::::、:::::::',乂≧s。.<____マ ~八/ハ\|\r==ミ_|ヽ' {!≧x _f_‐<i}::::::::::::\:::::::':;:::':,
     i::::::丶::::', ー===ニ三人_ー'´( マ_ノ\ ̄∨` < L..、__(__ァ7ノ \::r 、::::\::::';::::':,
      ̄`マ:::沁,   / /`ー'!ト、沁、 ̄ノ≧sx ` 、ニ====≦  ` (::::::::::::_::';:::::':,
       マ:::::::`:.,  /|//  ,|| Y⌒ ー┐_ ≧sx _ \ヾ;;  `ー'^j::.、ヾ、:::':,
       マ:::::::::::X<| ,' /  ,/ヤ,(   /=/\>x  |ミ、 \㍉   \| ヤ:::!
        \ト、!:::∨i ! i△./' ヤ,ふ, 〈ニ= ≧s。. ̄ ̄\ヽ ハ \    ヤ::!
        //ヾ:'.,! {!___彡'^  ヤハふ, ^守ニ= __ / ̄ ̄ 从リ八\' ,   !:::!
      >'^{,/ }リ彡ヾ; >'^   { ', ふ, ^守ニ= ≧=- {(ノ ノ=イ i} \` 、  !::!
     f  {! }リ/才!^`!    ヤj! .沁, ^守ニ=___\_彡イ三三彡'    |::!
     rv'| , ー=≦ | |     {人, 沁, ^守ニ=`ー\ー'\、     |::!
    / |ム , '  ..。s≦      __ 沁,  ^守ニ= <_ヽ--`^     |リ
   / //` 7 ´/ ノ|      ≧=-  ̄ ̄  ^守三ニ=
    / /イ^ヽ,/__rセ彡.リ        ≧=-   ` <三ニ=
    | / /  / /  /          ≧=-   ` <ニ=
   ` |>'^ 'rセ升             ≧=-   ̄ - _
                        ≧=-   - _
                           ≧=- ―'
▼――[크레스가루루몬]――――――――――――――――――――――――――――――▼

아무튼 이걸로 진짜 끝........

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
゙_、              `゙'ー 、、     \ .`'-,  、 ヽ\ヽ 、
.  ̄"'''―- ....,,,_            `''ー..,,     `'-, .\. .゙ミ、. ヽ\ ヽ
      `゙゙''''― ..,,,_          `''-、、   \. \ .゙ \ ヽ ヽ ム
          ´゙''''― ..,,,_        `''ー、、  \ \ヽ \.ヽ゛ .l
             `゙''''ー ..,,_      `'‐、、  .\ ゙〈L ヽゝ .l,
.___                `゙'''ー-..,,,_     `''-、 .\`ゝ   l,
    ̄ ゙゙゙゙゙゙゙̄'''''''¬―-- ..,,,,__        `゙'''ー ,,,_`''=x、,_  `'ッ、 `' .゛   .l
            `゙゙゙"'''―- ..,,,,_,      `゙'''ーミ;;ミニ ..,_゙' \    !
                  `゙゙''''― ..,,,_      `゙''''i `''″    !
. ______________________     `゙゙''¬r-──- "     │
                    ̄ ̄¨¨¨¨二ニ='" ._,,,,..、_        l
                  _,,,.. -‐''''"゛, ー'''''^゙゙,゙ン‐'"゙゙./       }
               _,,, -'''''"゛ _,,,.. -‐'''″ ,.. ‐'"  ,,.彡t        |      *위이이이이이이---잉!!
           _,, ー'''"゛ ._,,.. -‐'''"´  ._..-''"   '~゛.,.彡       l
          _,, ‐''"゛._,,.. -‐''"゛     _..-'"゛      ,、,x!!'"./ 、     !
        _,, -'''',゙,, -‐''''”      _..-'"゛      _..-'´ . / ,/,/ /  .,i   .,!
    _,, ;;ニニ-''''"´        _..-'"       _ /  .,// ノ,iレ/ .,/,!  .l .|
                    ,..-'´   .,〃゛ ,/ilケ./ / .,| .i{ .! |
                 ,..-'´     ,r'" .,/.|″/ ./ . iリ l ! .,l .!
                  ,..-'″      / ./ . / ./  /!li!│ |! .|
               ,..-'″       /  ./ /  / ソ | .,ll .l
               _..-'´         /  / ./  /  | リ l     *장벽전개!
_゙''ー ,,、           ,..-'´          /  //   l  l .l゙l !
   `゙''ー ..,,        _..-'´         /  .,i./ . /  l  .| /,! l
      `''ー 、,   _ /          /   メ" /   l  l゙/ ! !
       `''- ,, /            /  .、  ./   !  .レ .l ./
        , / .`''‐、、        , .,/  /  /   l  ./ /.i′
      ,/゛   `'‐、、      ノl、  /  /   /   //
.     /       `'-、     ,/ .l,  ./  /    ./    l/

423 이름 없음 (UyojhAViow)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:22:23

아, 맞다.

그 놈이 있었지.

424 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:24:04

아녜스 남았고

호이호이와 바르바토스도 남았다

426 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:26:41

      /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,>―――――Vi
      .:::::::::::::::::::::/::::::::::::, < `ヽ  (  V"}::.
    /:::::::::::::::::::く:ノ:::::/ ,ヘ_ ー―‐ヽ ハ:::.
    :::::::::::::::::::::::::i / ノ /  > ´ ̄ ̄ ̄ハ:;
     i::::::::::::::::::::::::::V ヘ `ヽ/> ´   / Y:::.
     |:::::::::::::::::::::::::::|,ヘ_>'´      〃,___ |::::::.
     |:::::::::::::::::::::::::::レ'} ー―一==≠  ,伝ミi} |::::::::.
     |:::::::::::::::::::::::::::レ'i  ≫==ミ   〃r:ハ ゙ {::::::::::.
    ':::::::::::::::::::::::::::l/{ 〃 r:じ(    弋ソ ハ:::::::::::.
    ':::::::::::::::::::::::::レ'} 人 弋ぅソ   ¨´ {ハ:::::::::::.
      ::::::::::::::::::::::::Y   ¨´   `  }:::ハ::::::::::i
     }:::::::::::::::::::::::|'ゝ     _  /:/:ハ:::::::|
      .::::::::::::::::::::::::}>ー 、     '  ,.:(::(:(:::(ハ:::::{
    /::::::::::::::::::::::::ハ(:::(::)ハ`   . ___, :く::(::)::):):::)ハ:〈
     i:::::::::::::::::::::::::ハ::)::)<i  /    ハ:):(::(::)(::(i::::..
    /:::::::::::::::::::::::::j:(::(::(ハ ヽ /   L(:::(::)::):::)ハ:::::::.、
    .:::::::::::::::::::::::::::::::/(:::)::)::)ハ { ,    / \):(::(::):::)、::::::\
   /::::::::::::::::::::::::::::::/:(::)(:(/ \ ∨ ー‐ ´   ̄ ̄ ̄` 、:::\
   ,:::::::::::/::::::::::::::/ ̄ ̄´   ` ´      、      ̄ ̄`>
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

코쿠시보는 완전히 죽었나..............

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


.        }i ト、
      , -、 __,|i! j/
.   r‐=ミ-‐/ , \jル'^ヽ、
   '. \`'  /    `''7
.   〉、rf  / 、 }! } ヽ ∨
   j  /!/jLXルヘ∠ } } 、
  /   К::i}:〉 〈::i}:Ж、 )
  ⌒ァ ! } } `´r-:┐`´) }} (
  ^゙7_ノ∠≧ァ┴r┴≦r '^jノ
     /{ ̄j「`⌒´ 
.     /{ {┬ |{
.    /:∧ム!: fぅ
    {:/ :l : | : : \
    'ーtァ┴tァ'⌒
▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

켁?! 저 녀석, 그대로 도망친거 아니었어?!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

   ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   :i:. -=ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   :i:i:i:i:i:i:i:i:i:....-=ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ
   :i:i:i:i:i:/:i:i:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i:i:/ ̄ -=ニニニニニニニニニニニニニニニ
   :i:i:i:i/:i:i:i:i:i:i:i:/:i:i:i:i:/ _____、:::::::::...-=ニニニニニニニニニ
   :i:i:i/:i:i:i:i:i:i/:i:i:i:i:/ィfチ ̄乍::o::圷ミx ̄ ヽ:i:i:i:i:i:i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:
   :i:/:i:i:i:i:/:i:i:i:i:/ \ \  ゝ-- ' _ノ= .}:i:i:i:i:i:i:i|:i:i:i:i:i:i:/⌒
   :':i:i:i:i:i/:i:i:i:i:i:i:   ヽ  ̄ ̄ /⌒//:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i/|i :::::::
   :i:i:i:i:/:i:i:i:i:i:i/         /:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i:/ .|i ⌒ヽ
   :i:i:i/:i:i:i:i:i:i/          ':i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i/  j      *약자에 대해서 마운트 자세
   :i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:{         /:i:i:i:i:i:i:/:i:i:i/  /
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:|         .:i:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i/ ,_/
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:|       .:i:i:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i/
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:|      ...:i:i:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i/
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:    .....:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i/:i:i:i:i:/  |
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:i:....................:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:/:i:i:i:i:/  .|
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ...:i:i:i:i:i/⌒)
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i.    ...:i:i:i:i:i: '" /
   :i:i:|:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:.  ...:i:i:i:i '"  /    .|
   :i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i. /⌒
▼――[반 헬싱]――――――――――――――――――――――――――――――▼

크크크크큭. 하지만 어리석었군. 그대로 조용히 튀었어야지. 지금 '우리 전력'이면 이런 벽따윈 금방 깨부수고 나갈 수 있다!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
          - =: : : := -
          >: : : : : -κ-: :_: : <
        /ィ: : >: : : :`´⌒ー 、: < ヽ、
.        ,r'/:/: : : : : : : : : : : : :≧=x `マ!
        /ィ: :./: : ィ: : : : : : : : :ヽ: : : :\: :\ヽ
.        i/!: /: :/: : : i: : : : : : : :ハ: : : : : ヽ: :ハド,、
        r:オ: !: イi: :.i: :!:.i: : : : : :!:.:i!:.ヽ: : : ハ: :.i:.ヽ\
       fィj! :i: i从: :!: !: !、: : : :.!: :ト : i: 、: :.!:.:.K=}
.      >!ソ: :.N!.!:Aλ川¨マ: : : |ヽ!\ヾ!ヽ: | ; トシ≦、
.      <iiiiiii>!i: :|:从!云弐㍉..\!: ! ィ斧テk:i':|:ハ|',iiiii/
       ヽiiiii|i:.个.、K 乂;;ソ ハリ .乂;ソィ: リ: :.!:Ⅷ
       ∨l!: :ハハヽ`¨ ´    `¨ ´ ハ/: : ト マ
        /iii|!: : : }: ',   ′  ../.イ: : :.iハ ',≧z 、
       ≧i: :. :!:.ト、  r =ァ  .ィ::川: : : :iiii! !Y⌒ヾ
       /iiiiiハ:!: : :i: :i:|ii>. ` ´ イiiii!::::i:i!: : :.:iλi!′
       ⌒>/:ハ: : i!:i!リiiiiiiii| >.< |iiiii!:::i!: : :.八 }.!
       /: i{ i!: j! リ ィ=ノ   .!、.八:::iト: : : : :.メ、_
.     >==>={: ;イλ/: メii≦ _  _≧iiヽ!:.\: : :ト: メ,ヲ_ ノ
    /三ニ/:::::i!: リi{ リ /{iliⅣ  _`__´_  Ⅵililil\: :ヽ:i!: `ー <
   /ニ三Ⅳ:::::::i!: :!i!/:イ:.:i!ililⅣニ三。o。三=Ⅵililililililiヽ: : \: : \: :`.<
.  ⌒ ̄ ̄ !:::::::八: :N/: :イ{ilililiⅣニ三.゚ ゚ニニⅥililililililililil/>ーヽ: :.ハ:!⌒ヽ,
     i!::::',::::::\:|: :.人乂_ ィニ三三Ⅵililililililili,イ:::::/::::::| ヽ: :リ  リ
      ハ:::::::;:::::::::ヽ::{ヽヽーililⅣ三三Ⅵililililili/〈::::::,':::::::イ )V.  ′
     ∨::: ,:::::::: 乂_ \ilililililⅣニニⅥilililili;イ i!::::レ::/r' ノ'′
      V::::ト、:::::::マ \ilililⅣ=Ⅵilililiノ /:::/:::':/
▼――[시노아]――――――――――――――――――――――――――――――▼

저기요~처음부터 끝까지 장난만 치던 사람한테 '우리'취급 받기는 싫은데요

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲         /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
        /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
        /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
       Y:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ
       .i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ
       .i:::::::::::::::::::::::::i`ヽ::ヘヽ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iヽ::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ
       ヘ:::::::::::::::::iヽ::ヽ /`--\::::::::::::::::::::::::::::iヾヽi:::::::::ヘ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ
       i::::::::::::::::ヘ. // /,ィミ、| |:::::::::::::::::::::::::::i! ヾi!::::::::::::ヘ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヘ
       i!:::::::::::::ヽ::ヽ ヾ゛弋汐 /:::::::::::::::::::::::::::::i i:::::::<ニニニニニニニ>。::::::::::::i
       i|::::::::::::::i ヾ_` イ/ i/i::::::::::::::::::::i:::i ./:<ニニニニニニニニニニ゚。:::::::::::i!
       i:::::::::::::i ヽ    /:::::::/:::::::::/ リ/ニニニニニニニニニニニニヽ:::::::::i!
       .i::::::::::::i     /::://:::::/イニニ`ヽニニニニニニニニニニニ}::::::::i
        i:::::::ヽ     i/ /::/ .|ニニニニヽニニニニニニニニニニニヽ::::::i
        i!::::::::\  ―;   /イ  iニニニニニ`ヽニニニニニニ三三三i::::::::i
        \::::::::ヘ i_/  / 〈:i  ヽニニニニニニニニニニ`ヽ i:::::::::::::::::::::::::!
         ヽ:/ .ヘ  /  iニ}  .iニニニニニニニニニニニニ\::::::i:::::::::::::i!
         /ニヾiヽ_ _____.._ニ}  i!ニニニニニニニニニニニニニ\i!:::::::::::::i!
        ./ニニニヘ:::::::::::::::|  i!}  .i!ニニニニニニニニニニニニニニニ\:::::::::::|
       ,<ニニニニニヘ::::::::::::|  i} .__..i!ニニニニニニニニニニニニニニニニ\:::::i
    /三ヽ<ニニニニニニニ/ ヘiヽ::::i  i iニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ\i
    /三〃ニニニニニニニ/  ヽ| ,′ ,'ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニヾ.\
   ./ニ//ニ/ヽニニニニイニ/     i /ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニヽヾヽ
   ヾイ./ニ//ニ/ニニイ {ニ/     .i iニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニヽヾ\
    .丶イ/ニ/   ヽイ     .i! i!ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ/   .\
▼――[에리카 브룩스]――――――――――――――――――――――――――――――▼

아니 거기에선 '내 힘'이라고 해야겠지

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[반 헬싱]――――――――――――――――――――――――――――――▼

어이, 이봐. 정신차려. 적은 저쪽이고 나는 너희 아군이라고. 태클걸 상대가 잘못됬잖아!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

427 이름 없음 (ta3K9iF8i2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:27:33

그냥 아군이 아니라 적 도발로 전력만 늘리는 짐짝인게?

428 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:28:17

말하는걸 보니 코쿠시보가 바지사장이고 교단을 실질적으로 운영한건 아녜제였나

429 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:31:46

       _.. -‐…‥…‐- .._
      .≠´       `丶、
    /      ⌒ヽ    ` 、
        _.. -‐…‥…‐}     .
    /  .≠´      '.     '.
     /        '.     '.
   i ∨    _.. -≠´ ̄ ̄`'.     '.
   | i    .≠´ 〃  .≧=n、、    '.
   | |  /_   〃 |ト-i水ぃ
   |  〃´ ̄_`   {{ 丶r'ン ノ^'.
   | 丶{{ ,ィ行㍉      ∨
   |  ∧ {{ 丶r'リ       },
   |   '.` ´  、    爪
       ∧     、  /√〉、
    .  {,小.    (__ .ノ   仆ヒ′ハ
    | :i 〈 {.价 .   ´  / lムヒス{人
    | :l / ,ハ从`Y´〕≧=、- ´  |/V〈 .ノ}\
    | :| 〉' ,ノ小`Y^爪/.i  / ∨ .公--`=
    |  | /^iT爪`Yカ|丶i /  /Y´. }
      、ノ从!ル'イj瓜 ∨  / _|/ ノ
   / /  /^ '}仏i{ ノノ 、\ |   ⌒i¨´
   /  人ノ,√ ノ´  ー`=≦  }ノ,.ノ
   i / /^し ,リ`¨´   {   /´ }
   |i , ヘ ,ノ爪    , ^  { /〈 / |/,_
   { /}/     /  L、  ∨ ∨ i| l/
   ∧{ .′  ヽ.  /   \__{  \_j| |
   { /{   / \_/     、 、__厶|,
   i Y 人、  .:′    ,. -‐…¬≧=-=彳
   | 〈 、{^ニニ:{  ,. イ´  |     |
   | | ∨  ハ/ |  |     |
   | 人 |   :|  |  |     ,ハ
   l/ }  /|  |  |      〈 i.
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

뭐, 힘에 대한 자신이 있는건 좋았습니다만, 그게 과해서 전력을 오판하고 정신적 약점이 있으니 어쩔 수 없는 결과였을지도.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲           __
       _ z=― ≦=―=≧辷―_.z,. __
     辷ニ≫ ='"´¨¨ ̄     ̄¨¨` ¬<二ニー、
    /二辷rニ≦、`_≧x..、_   __ z≦´ク>¬≦ニ\
    ハ ヘ|ニニlヾ>//}二i¬=┬―-―┬=¬ニニ{ヽヽ//|-―¬ハヽ、
   |〔i\iヽ l{ | ̄ ¬フ7o、-、〈―-―〉ゥへ―≦>―¬i¨|i :/べ/ハ
   |、V:li|¬- _ニ辷=.|i :レ':レ"<Vハ: :ハVol\lヽ、|_. z-‐=!=!=―i}il.ii,:|
   |ヘ..〉i|   : ¬=- .oi:lイ´V∨V `ド_≧=‐''''' ̄:   |、//ii|
   |ir-zl|   :   |:l:l: :,ii|: | :|ii、 :|lil|   :   |_Y...l:|
   |:i| |:|   :   |ヘ|〉>:|: | :|oヽlレl|   :   |:i¬i:|
   |:i| |:|   :   |〈Yo._|: | :ト.>/ノl|   :   |:l |i:|
   |:i| |:|   :   |Yi¬_|: | :|..i¬l:l:|   :   |:l |i:|
   |:i|,._|:|   :   |:i| |:|: | :|:.|: |l:l|   :   |:l |i:|
   |:ヘく,:|   :   |:l| |:|: | :|:.|. l:l}|   :   |:l≠l:|
   |イべ:|   :   |:l| |:|: | :|:.|. |:l:|   :   |へo:|
   |": i:|   :   |:llz _|:|: | :|:.|_,,,|:l:|   :   |' :ヘ_:|
   ヽ又i≧iiz..._ :   |Y7ヘ:|: | :|ィl>ヾ:|   :  _.,:z|:/_:_ノ
    ヽ:/oく:i|l <:、  |:i:lヽo|: | :|o/| `i|   -'= zilイ\/:.V'
    ヘ≦ニ≧ 、 `i≧='、:l:l:ヘ|: | :|/:i:|i:{└ 丁 ̄ _...,,}ll|ニく!>"
     ` <三辷、 ヾヘヽ:.:ノl:人:l r‐7:/:/:|lz≦三丁i≦="
       ` <辷iトV/___\o/z:i-= 丁_ -‐'"´
          <{_i__i_}>- '"´

▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

자, 그럼 이걸.....................

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


             ,、-‐ー 、_
_ , 、 -‐ー ''"´ ̄ ̄ ̄``‐-、   /! ,-'´::::::::::::::::::::::::ヽ ュ、       ___
``‐-、._ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::',  / 二=:::::: ..:   `、'´ヽ   _,、-‐''"´ ̄::::::::::::::::::::`>
   ``‐- 、 :::::::::::::::::::::', /-'"レ'´...::.........:::/::::::::::::::.......',i‐、',   /::::::::::::::::::::  ,、-''"´
     \  :::::::::::::', /  /::::::::::://::/l:l l ヽ::::::::::i ヽ  /:::::::::::  ,、-'´
     ノ ....:::::::::::::::::::ヽ  i:,-‐i:::l「l`。iゝノ -。7l:::::::::l  /::::::::::::::... (
    /...::::::::::::::::::::::::::::::::`‐、 |l::ヽ(l:::l〃ー'_`ー'ハl:::::::::! /:/`)::::::::::::::::.....\
   ,、 -'´..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::`l::/l::::ヽ.i'.V  ) ノ::/ノ,、-'´::/ /::    \
  _,-'      ..:::::::::::::::::::>‐-、`‐--‐''"´リノ____, -'__, ヽ::. ,、-''"´ ̄ ̄``
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ ..:::::::::::::,-'" ,、 /ヽ、_.ノ ',. ト、_ (( _) ヽ i
       /..::::: ,、 / , -'"--i/``‐-‐'´ヽ',-‐``‐-、.__二ノ:::::... ',
       /,、-'" / /  i::::::: ̄| ̄| ̄::!    `‐ 、::::::..`、
        __/ く    l:::::::::[ |二| ]:ノ     ``‐、 ヽ
        (  ,_)    !:::::::_|_|__:i____    ``
        `‐-'´   /:::::::::::/:::::l:::ヽヽ:::::::/::::::::::ヽ
           /:::::::::::::::::::::::: ̄ ̄::::/__,、:::::::::::',  _
           /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::/  ',:::::::::', /:::::::',
           7 ‐- 、._:::::::::::,、-'´    ',::::::::'/:::::::::::::/
           /``‐ /  ̄     ',::::::::::::::::::/
           /:::::::::/      (:::::::::::::/
          /::::::::/       `ー ''´
          /::::::::/
          /、二l::i
         i:::::::::::::::l
         ',:::::::::::::::i
          `‐、.__ノ
▼――[주빌리]――――――――――――――――――――――――――――――▼

저게 왜 저기있어?!?!?!?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


    __  //
   <二_ ` 、_| |_, ――‐ 、
     `>  ヽ  /<二´
    /        \
   /         \
   /  / //  |     、
   /  ./  /| , /、 ハ ヽ ヽ \  、
   /  / / | ||| / | | | |、 | \ \l
  / / / / ――ヽ_/ レ―― | /l | \
  // / | | |::::::::::::|  |::::::::::::| | ヽ
 /´/ | ./| | 、::::::::ノ  、:::::::::ノ | / .|  T ̄
  / 、|_| .| "  '  " /| | | ヽ
 /_ /|  /l―――――――――l_| |、_, ゝ
   |_////////////|/////////|__|
    l_//////// |////////_ ,|
    ヽ ` 、___|___/__/
     、, ' \/ []////:::::::::/|
     |、:::::::::::ヽ/|////:::::::::/ |
    l  | \::::, '//|///|__/ 〈
    \ 〉///ヽ_`|// ´_ '///|
     \/|//////|////////ヽ
     // |///// |/////////ヽ、
     //////////|////////_/
     \二―三三三三三三/
      `| / ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ |
▼――[스트렝스]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.......................앗 아까전*에 즘에 보관하던 슬롯이 썰려나갔었.............

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
>>225

430 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:35:09

                  ___     //              /
                 ∧/‐、╲   ./ /              /
         .   /    | `ヾ i/ ・ //    ,..-‐-、          /
           //    ./ ╲|/ヾ  /´    ハ/⌒ヾ ╲         /
  n nn      ;;; //}/i.i /´ i  /  r<__/;;; ’ /     ノ ╲ _,-.|/       / ・
  } ╲.{ | | ,ィ      { {/|.| | // .{  /  .|  . /   ,.....-‐'’i l | \         /
  .} } l//    /  |i.| | l |/ // || / l/__ |レ/  :/  /...::  i / .|___ ╲      /
ヾ`‐'  __╲__    || .///.| .|.|i .| .l / | | |/::::ーミ l l  /  /::::::::  l/ l/// \___||      |
 `ヾ、__,,、_i / >、____ | | {/l{ | il l | | | | _.| | |::::::__╲_| /_____ l  /⌒  / __/´   ̄    . j .
   `ヾ  r { \ ╲╲| ╲ | l l il ll l |/_/ |:ll:::::::::::::::|:::::ー \|-‐'´:  | ////         ` |
     ╲ / | /7} .} i }} / /j | .lj/ /j/二 /  ミ |╲:::::__ //         ’ | ’} ;;;;;
     ╲} | ╲/╲{ {i| i./ / ./ // / //:::::::::/:::...... i | : > /// /           |  | :
     L╲/╲╲} // // / //二/ヾ `ヾ | / ///    ・        j;;,,,,,,;ノ
      〉 ╲ゝ / / / / ///______╲ | | ./ _,-//     `       |;;/
      |r, } i /i/ //''" / //:::::::::::::::::::`ヽ、l l / /'" ,,           ,,, j'     *파아아아아앗-----!
      |i ╲,{ {.{.l / ,,,/  //::::::::::::::::::::::::::::::::|`ナ-<>___'´            '”,ィ
       ╲  |゛Tハ'ー-、-‐'´ 二==ー-:、:::::::::::::::::|/l |::::} }:::::::: ̄ ̄¯`ー 、         / j
       ╲ ╲ト<ィ云´i り/ .|::::::::::::::::::::::::/j:_/| }.| |::::{ |ハi i i   ー-、    .・ /;, / /    ,,,;
         \/.ij、-`ヾ ‌.|/{iヾ\__/:::::/:::/:::::::::| レ/ / /   | |   \   ,,, ,{´ /i/    /
         ╲='./メ ╲ .|:::::::::::::::::/::/:::::::::::::|/// / _  | | i    \  ,,/i’ j,,・ ./;;;    /
         ヾ'_ノ´ {  |::::::::::::::///::::::::::::ノ/∠__r-―< ヾ  ╲ ╲ |`r-r-ァj ・ / / /  ・ /
       ・  `ヾ`rヾ\ >ー-/--/--一´ ̄      ̄¯`ー-、╲ } / /::/ /{;;;;;;;,,,,,ノ/二ヾ―-.、/
          ヾ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;´ ̄ ̄`ヾ=-、_ノ         `ー'-<_/_/`ヾ;;;;;;;≦ ̄`ー ̄二ラ
           ⌒ヾ_ノ´ ,・ ’ ・ .  ;;;;;          \/{;;;;;{╲`ヽ、 ̄ーァ
          `;.                     {╲ r―''¯ ̄ ̄ ̄
▼――[X-14]――――――――――――――――――――――――――――――▼

아녜제여! 박스는?!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
 < ./ /ハ
 > ./ィ:三}、_
 /く ヽニヽ_ソ=ヽ、
./  ¬ 〉三\三ヽ                        _..._
    \三三ニ:ハ、                       /_...、 `ヽ、
     ヽニト 、=ヽヽ、                      / ハ`ヽ、 ヽ
     \ \=\\        ,.ィ、             { ノ-ハ. \ \
      ヽ ヽ=\_>、_......_ __   / ィ:ヘ             .}≦=ニヘ=} ハ:\ ヽ、
       .ヽ >三ニ<三三三≧ (ヽ>,  /z≦ニ≧、            j三{(`ヽ \ハ ヘ.\ \
       ヾ/三三ヘニ≧、ニニr ミニ/ ̄`Yト<、r_-、ヽ _...__         _ノ三{_ノ \ \ ヘ〈.ヽ _.>、
        \辷三、三三ラヘ /! 7、 ィ==={〕 ヘ::/=ト三三三≧x、      /ニ三三三{ \ \ \ ヘ ':,
          >三三イ:::::ヾイ、 ぐ::⌒::ト、/ノ:::}〕=イ}/> Y 、 `> 、.....__  /イハ j三{ ̄\ 丶 \ \ ハ  :,
         ィ、 ノ ̄ 〉:::::ノ / / ``¨ 〉≧へ >::::-、!jト、ノ>-- 、 ヾ三≧ヽニニ/ニ!三{_ \  .\ ヽハ .:,
         /::::/_...._ , ィヘ / 、ノ¬ ―{::/:::≧::〉 <::〉:ヘ ヘィ――辷三三三三三ツヾニニニ}  ヽ  ヽ へハ j
        /:/ {_ノ/:::/ ヽ / r-― ぐ≦:::≧/ヽ、 /::ノイ∨   ` ===' ̄´   V// ヽ >、 ヘ { }l .l
       / イ  _.{:::::〉" `ヽ{:::::::≧x_>ヾ:::: ィ へ ノ::ノ }   _      Vハ / ヘ ヽ¨` ',. l l. l
       ./´  /::ノ´    ヽ:::::ニ::::::{:::ヽ:::イY イ  〉≧-- < く二` ヽ、     Vハ//ヘ ヘ Y 〉l l  }
     _ /   /:/     }::l::´:::ノ `¬:{__ .}.._、≦_ `ヾヽ―ゥ ヽ ̄ ̄ ¬ ――ゥVハ{ V ハ | {´ j |  |
     イ /ニ ヽ >'"´   _ r-=ニニ=、>、 `! ̄ヽ:ヽ{:::::::{:::::::::::ヽ / ! / /::ヲソイ; z―――イ Vハ 〉ヘ ! j l  l
   _ イ | | ヽ ヽ,、   /  {〉‐::、:::::}::::::| .l::i>!_ノ≧ニ::::>::_::::/ /ヽ、{:::ミソ>j      Vハ=≦ ヽヘ ノj  l
  <  ¨} l l l≦彡}   {_..._  ヽ \!::::::l .l::| ,:j/::::フヽ _ヽ/ /  ヽ、¨´      Vハ'" ヘヘ ` ,: ,:
´  >::":::≧l l l¨7ノ―´   _{j ≦く__ヽ:::ィ―-! {::、 ノ:j::::::〈 `´ ゝ /    .,ィ!      .Vハ 〉ヘ_ /
>::::´:::::::::::::::::::::| | |イ    ヽ ___ ./ ヘ{::::ゝ ヘ ヾ::イ!≧:::j く ∠_二_`ヽ、 ./:へ、      Vハ ./ ./  7
::::::::::::::::::::::::::::/! l :|   _... z}   /ヘ::::::、¨ ヽヽ/ ノノ‐ノ::j  ヽ'/:_:::ヽ \イ:::::::::::::Y      VY. / /
:::::::::::::::x<ハ/ { .{_:!   /::::ハ }   / ヘ::::!, ヽ / <'― 、./ ':::::::ヽ:::::} >->:::::::::::::j       v/ ./
 <  >' ` ̄´  /::::::::/ ノ  /  〉:::::} > イ´    \ {::、:ノ::::ノ ./ /::::::::_:'_       \ /
 > "´      〈:::::::/ /  / /ヘ.}´       \≧=イ  ´   フ       "
        ゝノ /::::::―,:、ヘ .// ,イ        Y::―――===≦ニ ̄
        /::{ イ:::::、::::::/::::ヘ// /:::::〉        |:::::::::::::::::::ヘ (:::ト、 .|
▼――[아르디래드 컴버]――――――――――――――――――――――――――――――▼

>저 남자, 쓰러지지 않았던건가!

>.....잠깐, 그 말은 그 길을 막았던 아저씨가--!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


               、、、,, ヽ~' 、   ,, 、
              i~'ヽ );;;;;;ソ,,ノ;;;;;ヽ"",r了ノ;;}ノ;;|;ヽ,
            ,,,, ,,ノ;;;;;;;;)";/ノ;;;;;;;/ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;(;;;;;;;y;;;;;i 、,,
           ,r";;t,,r";(;川"";;;彡彡;;;;;;;;;;;;;ヽ/;;;;ヘ;;;;;;;;;;;;;;;/'";;;)
          j-、、'、,;;;Y;;t;;t;ソ;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;/;;;;;;iii;i;;i;;;リ;;;t;;;;;;;;;;;;/;/i
          i;;;;;ヽ`;;;;;;;;;;ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;/;;;;;;;;;;;;ノリ;;;;;);;;;;;));;;;t;;;;;/-、
         /;ti、;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ヽ;;;ミ;;;;;y;;;;;;レi;;彡;;;";;;;;;;;;;;;ノり;;;;;ソ;;;;;;;;;;;;/
         i;;;;ヽ';;八;;;;;;;ヽ);;;ヽi;;;ミ;;;;;;;ziii";;;;;ii;彡彡彡;;;;;;;;;;;;;;);;;r'";;;;")
         ,r'、;;;;;、;人;`iii";ヽ;;Ξt/;彡;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;彡彡;;;";;;;;;;;;;;之,、 '
    ,,、 -ー'' ーーー- 、,,t;;;;~';;、;;;;;ヽ;;;ヽ、;;;;三;;;;;彡;;;iiiiiiiii;;;;ノ;;;;;ノ;ノ;;;;;彡彡;;r"r''"之"
    、'~ ノ,、 -ー―ー- 、ヽ、;;`;;;ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;彡;;;;;;;、- '''";;;;;;、-'、-';;;;;;;;;;彡;;;;;;;;;ヽ;;;;;;;ノ
   、'~''ー,、- '~;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::: ~'、;;;;`tミ;;;;;ア;;;ri、;;;;;;;;;~ ' -、'、;;ヽ、;;;、ヽ彡;;;;;;/;;;;r";;;、;;;ヽ
  ,r'"'',、''~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::`、ヽ;;ミ;; |iiii i;;;;i i;;;i、;;;、、;;;;;;;ヽ;i;;;;)i;;;;/彡;;;;;;;;;;;r'~i;;;;;;;;ミ,,,、-'"     >아, 그건 아니구나, 다행이다!
  / ,r~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::ミこミ彡 t;;;ヘ;;;t t;;tヽヽ、t;;;、'-;;;;;;ー、 ~' 、;;;;;/''i i;;;;;;;ミ' 、
 iヽ/;;::::::;;;、-ー;;'''' ~~~~;;;~;;~'';;-、ヽこ三;〈::(;;;;;;、;ヽ、ヽ、ヽ、-'~;;;、-ー-zr'' リ;;/ア' ノ;;;;;;乙ヽ
 t;;i;;;;;;;;;;r" ,, ::: ;; ヽ::::: ;;;リー;;ヽ:t;;;;;;;ヽ;;;t:::'t'''ヒテ,、;、(;;;;~',r'''モテン彡  |/"''r";;;;;;;;;;;;;、ヽ
  tt;;;;;;;ノ :(ノ ;;リ  ,, リ  ヽ;;;;;;;;;; 、;t:::::~""";;;| ,i彡";;;;;;"   、,,ノ'イ;i、;;;i;;ヽi);、,,
  ヽ,ゝ' ,,  ;;;/  i| i ,,,, 、、i t;;;;;;;;;;;;;; t:::::::;;;;;;;;;| i 、,,,,  :::: ,  ::リ::)ノ;;;;;;;t~ ' -、
  /,,,r",, ,、:'r/ー-、;;;;リ-i ~  }ノ'i;;;;;;;r'''" ヽ::::::;;`〈 ヽ,r-' ヽ ::::  i"  ::":r";;;;;;;;|;|:t::::::::~' 、
 /" / ' r;;i" ::r';;;;;;|' ~~ f:i; ヽr' ,,、-t:::::::::,,`、,,,,,,,,,,_    ,'   ::ノ;;;;;;;;;リ;リtt;;;;;;;;::::~' 、
. /-、/,,,,,,,r::/;;;i '''''ー::/;;;;;;;;t rー 、:i ::::リ::::: `ti;;;;;t:::::::i` '''''''''"`}  r':彡  r";;;;;;;;;;/;::::::ii;;;;;;;;::::::::::::
. / i  ):/--ir⌒j:/''"~' 、t'ーー':i;; ヽ::t:::::::::r'ii;;;;;;;;t::::t、,,,,,,,,,zソ  , ':::::彡 ,、-'~;;;;;;;;、-';;::::::;;;||:::::;;;;;;;;;;;;:   >이유가 너무 절절한데...
/''''' i'i⌒) / {, ̄ノ  ヽー't'';;; '-リ、::::::|;;ti;;;;;;;;;t:;;;;こ二ン /リ:::彡r";;;;;;;;;;;、-';;r"::::::ミ::ii;;;;;;;;;;;;:::::::
こ),rt二r'"  ~~    t;;;;  `t::/;;;;ヽ;;;;;;;;;t;;て  ,-'::::: i ,r";;;;;;;;、-';、-'":::::::::::::iリ:::::::::::::::::::
ー''"         ヽ::::: ::t;:;:;:;:;:ヽ;;;;;;;`;ー-- ''"::::: ,、-'";;;;;;、-' '";;、-';;;;;;;,、-'//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
          ~'-、;;;;;;;ノ;,、-ー '''ヽ;;/:::::::::: ヽ,、-'";;;、- '"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/-、'''' ーー-、
         ,,,,,,,,,,、 -ー'";;;;;;;;;;;;;;:::リ;i:::::::リ::)r";;;、-';;;;;;;;;;、 - ー ―、ニ二二__) ,、 -
         | ○;;;;;;,、-';;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;リ ,、r';;;;;;;、-,,ー''__ー- 、''''''ー――――――''~
         i;;;;;;;;:::::::;;;;;;、-,,ニ'z、;;;/ ,r'";;;;;;;r'~''"㍍㍍㍍㌦"ヽ   (  )
         i;;;;;;;;;;;;:::::/ ヽー''''''''''t'";;;;、-'"'"㍍㌔㍍Σミ㍉ nヽ   ~ '''"
         t;;;;;;;;;;;;:::| i;;;;:::::  リ;;;;r"" ,㌍ ー '',,~'''ー 、㍍㍑㍉i   r''~~ ヽ
       ,,、--ー '''' ー - ''''、;;~' -- ー',ア;r",、 '~::::::、:i~ 'ー~-''ゝ,㍍Z;リ  ヽ、,,,,,ノ
      r"ー-、 ~'':::::::::::::;;;;tiヽ、、-ー' "}~''" ::::、::::::::::t、,,   )㌔'/    ,,,,
      r"'ー--' :::彡 ;;)~'-、t,,,,,,,,,,,,、-' ,,;;;;;;::::~''ー--ー'' ー---- "㌍,/   r'" ~ヽ
▼――[제임스 하울릿]――――――――――――――――――――――――――――――▼

거기서라앗---! '여긴 나에게 맡기고 앞으로'라고 말을 했는데 놓쳤다는 이야기를 집에 돌아가서 하면

딸이랑 아들의 시선이 무섭다고오옷----!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

431 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:38:26

       _.. -‐…‥…‐- .._
      .≠´       `丶、
    /      ⌒ヽ    ` 、
        _.. -‐…‥…‐}     .
    /  .≠´      '.     '.
     /        '.     '.
   i ∨    _.. -≠´ ̄ ̄`'.     '.
   | i    .≠´ 〃  .≧=n、、    '.
   | |  /_   〃 |ト-i水ぃ
   |  〃´ ̄_`   {{ 丶r'ン ノ^'.
   | 丶{{ ,ィ行㍉      ∨
   |  ∧ {{ 丶r'リ       },
   |   '.` ´  、    爪
       ∧     、  /√〉、
    .  {,小.    (__ .ノ   仆ヒ′ハ
    | :i 〈 {.价 .   ´  / lムヒス{人
    | :l / ,ハ从`Y´〕≧=、- ´  |/V〈 .ノ}\
    | :| 〉' ,ノ小`Y^爪/.i  / ∨ .公--`=
    |  | /^iT爪`Yカ|丶i /  /Y´. }
      、ノ从!ル'イj瓜 ∨  / _|/ ノ
   / /  /^ '}仏i{ ノノ 、\ |   ⌒i¨´
   /  人ノ,√ ノ´  ー`=≦  }ノ,.ノ
   i / /^し ,リ`¨´   {   /´ }
   |i , ヘ ,ノ爪    , ^  { /〈 / |/,_
   { /}/     /  L、  ∨ ∨ i| l/
   ∧{ .′  ヽ.  /   \__{  \_j| |
   { /{   / \_/     、 、__厶|,
   i Y 人、  .:′    ,. -‐…¬≧=-=彳
   | 〈 、{^ニニ:{  ,. イ´  |     |
   | | ∨  ハ/ |  |     |
   | 人 |   :|  |  |     ,ハ
   l/ }  /|  |  |      〈 i.
        |  |  |    ∧ |i
        |  |  |      },小
     |   |  |  |    /{   ',
     |   |  |  |   / 丶  }
     |   |  |  |       \
    /  ∧  !   |        `、
      ,| 丶 !   |       '.
     / |  `  ¦    _..   }
   i   ∧  i  .    . ´
   |   | i  、 |  |   /
   .′  | i  \ |  | .
   |   | i  \  . /
   |   | |   i`  ∨
   |   | |   | /i\
   |   | |   |  |
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

왔습니까, X-13

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
         ヽ、
      ⌒ヽ、  ヽ,ヽ 、 、
      -‐=‐ 、\  ,i l i ',  _              r'⌒ヽ
   __ _  `ヾヽ '、 /i | i |l ! , ' ,, -‐-             ヾー'i、   _
  _ ̄ ̄`ヽ` ヽ  ', ヾヘi } l !| | ,',//´, -、              ',ミ `ー ' " ̄、  ̄` ‐-、
 ! `ー- 、‐-、 \ \ t ' ,ヘ' {  ゙ |{ i 〃/              iミ  __ `t"''< " ‐- ′
  ' ,   ヽ、 \ヾ  ゞヽ ' '  i ! i               ヘミ゙  ゙ヾ、 >-、 ヽ
   `=,,- ,,_ \. \  ヾ    '、  ヽ`, ヽ ヽ           _/ >ー、ミ  ` `t‐ヽ \
\  二>,,_ ミ`'        ',}i i、 il ',          ∠i / -‐''ヽ_ , ‐⌒ー゙`ー'ヽュ_
 ヘ /, -ー─‐-== 、        i jノ ) ノ}i l         ,∠ ヘ、>-  r'ヾ´ ̄   ` ー '
 i ヘくー-──--ー‐ヾ、         r'´ノノノ        , 入ゞ 、 >- _  ス
 l ∧ \二= 、^ `⌒ `    ヽ、ヾ }li ノ チイ        /  ゝ 、 "'‐- ≫´
 | l  =≡ヽ`、‐ 、   ミ≧jハー- i} ノノノノ 《〆        ∠_   `> イ
 l i  ヽ三\ヽ:::ヽ、`rャ=≡-、ゝノノ从くラ彡ソ´ )       /三三二二=  〉
    ヾ三≡ヘ:::::::ヘ((、'′弋tッヾイノ∠/ 彡≧ノ  , -‐ー- 、  , ´三三二≡==  /
     三≡_ ノミ  -‐`ミ´/ィtラ'/∠=-‐' __ /     /三三二二≧=  /
 、___ _ _三二_,ノノソ) \ 、_'ヾ ムル∠≧' " ̄:::::::/ ̄"ヽ   ,'三三三二二≧  /
ヾ   ̄ ̄__二 >‐' 彡 ノ=、 ヘヒ三テ /ー- ≧=ー'´:::::::::::::::::::`rー=二三三二=─   /
三≧_,, _ ==ー ''"゙´ -‐''≡、 `三^=∠|三二、 ヽ、 ̄"''ー‐-、:::::::::::',三三三三≧    /
>''" ≫    / ./ i三=、 `、三\` ̄ ̄ ` \::::::::::::::`__i三三==      /
<二三三ヽ  , ' / l 三二,、  ヽ三 \\\ ヽ_ー_二 t─ t '≡≧´      /
、 ヾ≡三三≡,'/ /. | 'ヾ≡≧ェ、 ヽ  ヽ ヽ \    ∧  }∥      , '
'、`三=‐- ,,_/ /  |   ̄ ゙"'' ‐- _  i ヽ ヘ   ヘ ,'/ 三 三≡   /
.ヘ 三三三 ヘ.  /  l | 三二≧=‐- `"' +_ ヘ ヘ   l ./' 三三三二≧=- ' ´
 ヘ三二≡=ヘ. / .  l |      | "^'‐ i_  |/ 三三二=>
. ヘ三三二二ヘ   l l        l  i ,'`'  ', ,'三≡>' ´
 ∧ 三≡ ヘ  i l       |  i i,  `ト '"´
  ∧ ミ   ∧ ∥i' / /   ,   |  l {   i
  ヘ ミ  ヘ∥ ! /, '  , '    l  l ',   !
   ヘ ミ  ソ / '  /    i  ', i  ,'
   ヘ ミ ,' /′ / _, - '" ̄  .l   { i  ∨
     へ ミ l`ー/′/ , '´ __ ____  {  i | ,'
     ヘ_} / ∠-'".ー=二-┬┬.┬、_ /  ! l ∨
      i、/ ! -r'''"Г"| | ! l l"T''- _ | l ,'
      {/ r‐i |  | 」,,.⊥ 」_ '、_{ | ',三>、 {
      `ーl .」. 」-‐''"´  ̄ ‐─- "`'‐>=三}^ヾ'
      ム''"  ̄ ̄ ̄ ──‐‐‐ ‐‐ `′/
▼――[X-14]――――――――――――――――――――――――――――――▼

나를 코드와 숫자로 부르지마라!! 그리고 숫자도 틀렸...

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

그런 시시비비를 따질때가 아닙니다. 그것보다 중요한 일이 있거든요.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

         r"  ,,、 -- (、、、,,
        (ヽ(ニゝ"    ~'' - 、
       /i (、ヽ    、 、、、ミミ ヽ
       /、ヽー    ソリ |ii|j|、||iijj、ii ii、ヽ
 死 そ    iヽー-    '""   |ii ii、 ヽ   ユ ふ ど ケ い
 な の   ヽ、 'ヽー'"   i! ! , ii ,、 、 i|ii |ii iii||、 t   .リ た ち ン ず
 す 時    ~''7" i,y| ji |i| i| リ|!!||i t tii |iii||||iii,i, i   ア た ら シ れ
 で .ま    // 、{ijj_、(i、_i、|,,i(ヽtヽ__ヽ、t!! 'iii|i jji ,i  の .び か ロ
 な .で   // i,,i ii ;;r',r-tzテty/::;t三モラニ) tヽ、i|ii ヽ, i   .前  が ウ お
 い 決   i | 、リ | ;;;i " ̄;;;''"| ""'''':::::::-、、 iヽ、 |ヽヽ t  .に   : れ
 ぞ .し   ヽー リ / リiii;;;t '" i,',,,,、,,   | i |ヽヽt  :   .: か
 .! ! て    i| / / iijji;;t  ヽ''ノ'   リ |i iiiヽヽヽ    ,,,,,,,,,,,,,,,,
       リ//リ jjiii i;;;t  ,、、、、,,   / |,||ii ii:::ヽヽヽ,,、-ー ''''"~ ,,,,,,,,,,,,,~二''-、
      リiiii リ /リi| |;;;;ヽ `j;;;;;;;;; `  /i | |i.|i||.iii::,、-''" ,,、 ー'''""~
      リjjj ソ リ |i i;;;i;;;;t r"、 " ,、 '"リ | |i |i,ir'" ,、-''"r''"~ ,,,,,、 - ー――― -、
      リjjソ/ ./ |ii i;;;;;i;;;;;t `;;; ,、-" ,,| | ,,|i |i ''""""  ~'''''"~  ,,,、 -,,'''"~~
.      リ/ii/ ./| | iii t;;rt;;;" ̄~ン-''' ~,,| |/ノ リ      ,,,、- ''"-/''" ,,、-''''~
      リ/|i /iii| | r''~、~'''''''"~;;;;;;;;'""-'| リ、/ /   ,,,,,、 - '''"-ー''" ,,、-'":::::::::::::::
     リ i| Y ||ii t >、;;;;>);;;;;;;;;;,、-(''y| |~''り===ー'''"ー'" " ,,,,,、- '''";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
     i| | |,,-ー'~t"、、ヽr- ー '' ~""ヽ| | / ヽ(ヽ'"~~ ,,,,、-'""~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;、、、-ーー―
     ,,|-''i|. iりY~,j~⌒ヽ〈;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;| |~'/~ニ~二二二二;;;;;;;;;;rー '''"""""  :::::::::::::::
   ,、-'" ,|-"i i ,,从;;;;ヽ''"";;;;;;;;;;;;、-''""| |t/、、     ~~''''''''' ー- 、、、,,
  ,,r'" ,、-'"_r'ニ| |,,从;;;;/;;;;;;;;;;;;;;ー'''";;;;''" "|,| ヽ、,~'''-、        ~''''ー- 、、,,
  ,r ''''"zー'r、ij" t i;;;;;;,,/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;、- ''"~ |i :::::::::~'' -、~'-、;;,  ::::::::::::::::::::,,,,,,,,    ~
 / ,,、-'W" ,、-''"t t /;;;;;;;;、- '''"~     :::::: ::、:~'ー 、~'''-、,, """":::::::::::"""::::::::
 / ,、='"'" ,、r"'"::::::: ヽ、/"~'''"        :::::::::::::|i::~''- 、~''''-、,,    ""'''::::
r"~'" ,、-'" ,/;;;  / ,,,;''"       ,,,,,::::::::::::~'-、::::::::::~'''-、 ~ ''''- 、,
、 ,、-'~-'" ,r";;  、、,,,/"",,;''"    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~''-、:::::::::::::::~'' - 、 ~
'~-'" ,、-'";;   '""/""、、、  ,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::,、、-ー 、:::::::::::::::::::::::::~'''- 、
▼――[X-14]――――――――――――――――――――――――――――――▼

..........흐음, 코쿠시보의 모습이 보이지않고, 거대메카가 둘....................과연, 절체절명의 상황인가. 도주로는?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
    .l;;i′   /   .!;;/ .イ、;;;;;;;;;;;;;;./ |;;;;;; /     .r' /   ,イ゙ .,〃   ../; /
    .|/    ノ   .l;;; ! l;;;;;;;;;;;;;;;;ゝ !;;./      ,,ilr'"   ,i'./    ,./ ,/ .,.
    :l゙         | ! /;;;;;;;;;;;; / /./     '″   .,l./    ,,ノン" .フ;;
       _,,     !゙.,,.,i";;;;;;;;;,./ .iУ               ,i'/ .,..r'";;;;;
  .i}′    / ;;,! .,   /;゙;;;;;;;;; /  .l″      ,ν     / /_..-'";;;;;;;;;;;;;;
  `      i";;;,/ /   /;;;;;;;;;;;;/          il l′     _..-";;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;;;;_,,.
      l / ."、  / ;;;;;;;;;;/        _  ,,i!!″   .,..r'";;;;;;;;;;;;;;;;;;.,,,r‐ー'″
     /./  l「  .../ ;;;;;;;;; /       ,,il″  .´   .,,./ ゙;;;;;;;;;;;;;;;;;_ン'"
   .,i''l  .,〃  .〃 / ./ ;;;;;;;;;./  .,.   _ /″      _/;;;;;;;;;;;;;;;;;,./ ´    _ン'
  ,lゾ .〃  .,〃 ./ ,i";;;;;;;;./   ./   ,r'./   .,  ._/;;;;;;;;;;;;;;,,,./ ゛    . _,,-へ.iii
  .〃  ./l  、〃 ,ir / ;;;;;;; /  .,〃  .,ノン′ .,,ir'" _/丶;;;;;;,ン'″  ,, ;;二二r‐''''、;;;;;;;.
  〃 .,ノ~;/ .,/./ .,ノ/ / ;;;;;;;;;;;;l .,.. |″  ,i'ン"  ,ii'" .,..-'";;;;;;;;;;;,/゛ _,,,,,__ ,ir!'"    `'''″       *퍼억---!
 .il″ / ;;;;;/ ,ノ゙''゙,i彡'゙i/'";;;;;;;;;;;;;;;;;゙‐''"./   ,-/'" ,.. ;;/!"._./ ";;;;;;;;;;;.,./ _..-、., />'"゛
. ,i|′ ,/;;;;;;;;l゙./ ;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'| ,.il!ン''/...-彡 '',゙..-'";;;;;;;;;,..;;二―'",,/'!'"
// ./;;;;;;;;;iレ゙;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; / .,. |/‐ンン'∠゙‐'゙´;;;;;;;;;;;;,i;;iU゙‐'''^゙゙''″     _..i
/r'";;;;;;;;;;; 〃;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>'";;゙´,iテ '´;;;;´;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;フ"   _,,,...i;;;;iv=ゞ´
;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:'“;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; /  __..;;メ`-ー'"゛      _,,.. -ー'''''゙゙''゙ ̄,゙/
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i 彡‐''゙,゙.. /        ,..-''゙´;;,,..、;;;;;;;;;;;___,,,,,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,./ '´       _..- ._,,./ ;;;;_,,./  .゙'''゙゙゙´ ,,-''"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,./ ″  ._,,,,_,,,..;;ニニ!゙彡''彡-‐'"゛    ‐‐‐'"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;./ ._,, ー'''゙゙´;;;_.. ;;ニ`- ゙゙゙̄‐'"゛
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.. `-'''''"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiijj⊇....--‐',゙,゙,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_,,..r‐ '" ̄゛ . _..yrー''“''''"  . _,,.. -;;ニニコニ;;r‐
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_..-‐'' 二ニ ―ニニ`-'”'"゛   .,_iiir=`-''''"´
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

딱히, 필요는 없습니다.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

432 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:41:36

누구의 피인가

433 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:42:39

: : :`ー―\////////////
: : : : : : : : : :\////// /_r‐:.、
丶: : : : : : : : : :\ ̄ ̄{: : : : : :>≧ュ.       _____
: ::〉 : : : : : : : :_ \_ : .r≦: _: : : : ≧ュ.   .r≦´
::∧: : : :____: ::\  \ / / {ヽ : : : : : :><: : : __ ヽ
: ::∧/ __}: : : \  \] i  弋ト>_:_:/ : : : :/: : :: : : : : \
: : ::∧_/: : : : _ : : : \ /: : ̄: ̄: : ::/: : :_ /: : :(: : ): : : : : \
: : : ::∧: : :/  }: : : : /: : : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : ::}
丶 : : ∧ / / ̄: : :/: : : : : : : :__:: :: ::{: : : i: : : (: :): : : : : : : :/ー
: ∧ : : : ヽ ̄: :: :: ::/: : : :.r≦ ∧ / ヽ::::ト、: |\: :/: : : : : : : : /: : : :
: : : \: : : :[ _ :/.r≦、__l / ∨ ./l | V| \: : : : : : :/\: : :
: : : : : :} ̄: : : : : :/   |―― 、|/: :l l ∧|  i ̄/ ̄l : : : : } : :
: : : : : :|: : : : : : :/|    |   Y ̄ヽ.レV::| /レ! /l≧ュ :/: : :
: : : :/|\: : : :/ハ   |∧∧∧∧  ヽ:::::::レ :::::::: レ| // ̄/
: :/ | ` ̄ / 〉  /\l l l l/\ ∧::::::::::: / レ/ /|/
/|  \ ./  i /  \l l /  / i::::::/
 ',  . X  レ≧ュ..  \/ /  V }∧ /} ∧
 ', ./ \  /  ≧ュ.  ̄ ̄l ./ヽ V / i
 ,/    X___ ∧ \   |/≧ュ._X  /
. /\   /    /::: i  \__/\__ / レ′
/  \  ./    /:::::/      | /
    \./_____/::::::/        レ
    /  /::::::::: 〈
\  ./  ∧::::::::::/:\
 \ /  ___/ ヽ::::/≧ュ::\
▼――[크레스가루루몬]――――――――――――――――――――――――――――――▼

>저 녀석?! 동료를..!?

>뭐지, 내분인가?!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲    、_ゝ'´        `ー')
   (し-`          `、 _,
   フ           {ニ__,
   ム  , '  |  |      ーノ
   、ノ  ,  l.  l i| ;   ',  彡
   、 _フ  i  ! i ! | l i l i  l  ヘ
  、ニノ  l , ; ! i | | i | l l !,l| | |l  `i
  、 __ノ  i/ / , / ,! | ! ! i // il l |l  |
   ̄/  / /∠i/ル'レ' ヘ/从ソヘ li ', i{|  l
   /   /==z、、._,/!iヾィイ-=ヾヘ '、 ゙;  l
  ,' l  ソノ 匕て)ニヾ '"〈_て)_> `;ゝ  |
  l ! (( ',   <;"| \ヾ   'r′}l l
   ゝ,′  ゙` ',  "゙ヾ;;' |    } _ノ .l
  / /  t',  ー..、|/i   ,i   i
  / /   t、   ヾ′   /;| i  ヘ
  / //   '∧   _..;;..._  /;; | li  ヘ
. / //   ,' ミ ヘ  "´‐‐ `  ,' ;; l |li  ∧
 ,.' , '   /  ヘ    ∠ ,;; l !|li  ∧
∠ , ', '   /\   ヘ   ∠ ,;' ,ヘ ill;,  ∧    _______
 /  /三三> _ ヽ _ ∠ _<三ヘ l|  ヘ  _∠ゞ、三三三三
ヾ 彡 /三三三三三二≡==≡二三三三 ヘ   _ ゝ二三三t ヘ三三三三三
 ` 、-f ´三三三三三三三三||三三三三三三ヘ l }ーi三三三三三 t l三三三三三
≡ ヽ三三三三三三三三三||三三三三三三∧ | l l三三三三二=ヾ二二ー----
▼――[X-14]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.....이게, 무슨 짓...........

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

      _r─- 、
     =≠´ ─- 、`ヽ\}
    /: : : : : : =≧ヘ从.ハ_
   /: : : :∠二ミ"⌒´ `⌒Y⌒)
    {/: /: 〃: ;゙  =ミ  r}
    {: /:_:ノ: :ノ゙ 'T::T 「{
  Y´: ̄:二:イ ,  tリ ,Y
   {:7/了 : ゝ-、   , ノ
   〃: : :{ :l :ヽ: : } 丶._ ィ
  {:{: : : 八}: : }: 人 〔_: :リ
  八:ヽ : : ノ: :/:::ヽ\リ:::ヽ
  、_): /:/{:::::::::::}:`::::::::i:l
  >{: {: :( ハ}::丶:::l::::::::::::}:!
  {: :ハ: {:ヽ ) : {:l:::::{`}::::::::::::}:ヽ
  {/ }八{ `ヽ从:::::ゝ'ー─ヘYフ:}
      ヽ::::ノ::::::::::::}.}:::ノ
       ∧:::::::::::::ノノ1
       /:::::: ̄ ̄:::::::::}
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

뭐, 가급적이면 좋은 스펙의 '의대'를 쓰고 싶었지만.......근육바보에 나르시즘 환자라 하더라도

이정도로 튼튼한건 드무니까요. 자, X-14............

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


 (,,_     ,/ i{   ゞ、 __  丿(   ⌒ヽヾ  y´
 ,,"⌒   # (  ゙、  ト、  ⌒Y  `てノ、  #  / ,,ノ
 {(  ;   ;  ,,) :.乂_ _ノ ヾ,      ).     (
 ゙て 、  i! ⌒ヽ    ,,("   乂 (   )ゞ、- {("
 ,   ィ (   `)}   )      `゙゙ -イ 弋 ノ
  )! (  ゝ  ノ    }!   ゞト..,, ノ    (  ,
 /∥ ) (  /"     /   ノ    }!  乂
 ノ. { `Y  乂 ::;     、   "    ∥ ト、 {( 、
  、 i{   #     ,,      . ノ  ,)} ヽ,,__)、
;:          "  }    〃゛      \
ヾ  ヘ´"        (  )      `(     *파지지지직-----!
 ヾ  、   ::;     (⌒  ( 、      ヽ
ゞ、 )   )、          }!       }
 Y   y `ヾ  ;:;'   ..;;.,   ∥      人
        ;:'  ,; ;;; ';   {("  ,..yー  "
ト、          ;;;,    \ ,r'" /  ,, ''
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ニニ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          三三
             ̄

▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

오늘부터 당신이 판도라 교단.....혹은 라마그라 교단의 '신'입니다.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

434 이름 없음 (UQdXI3GrsA)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:43:17

라마그라
블레이드의 그건가

435 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:44:55

    ヘ  ./  ,、!\  \    ヽ、_ ,、
    /i /  !ヽli|i\  \ ヽ \ 二ニ-ー`
   ノ j /  l´ 「 .\   .\ ヾ、 \`ー- -'ヽ
  イ __/ ./ ,' ./ ., .l ∧、 ヽ .\ \ ` 、ー、_ \
  / /ノ ./ , i / iヽ{ l .i .'iヽ\ \ \ \ ヾー- 、`\
 ,-'-''´// ./ l !、 |´{ .! .| { .l lヽ\ ヽ \ヾ \ `ー---、- \
../,-',-' /{ / { .ト.{ l { l | { .レ,,ッ=キ=、__ヽ ヘ } ー与=、、\
´ / ,イ ,-' ,从' { l.! { lヘ .{ l! .| { .{〃、i!.ノ,〃ゝ, }   \>
.// l / ,イ ,ヘ イヘlト ',ヘ ヘ{ l、{ ヘ{、ミー彡/´/ ヘ ヘ`ー、 ヘー、ヽ >、
{ {// .! ./ /l .〈 L ヘ .い! `  .\__/ ./ ヘ \ `ヽ} /  ハ
  ! l {{ {l l \´\ ` .`    ./、 iヽ .ヘー、ヽ` ./   ハ    *욱신---!
   ' ヽ {トヘ {、 .ー、     /ノ}/ ヽ } ∨ /    l
    `.} ヽlヽ ∧\    .//  ) !./    |
     .{ ヘ  `  \, -- ―‐.´ェ    |.l/ /   .l    *욱신--! 욱신------!
     }  `i  ヘ  > ´┐  ヘ .!| /   ./
     .|  .,'   ゝ、>  /ヽ  ヘ,'    ./
     ∧ ,'   ヘ    ∧_  l/ /  ./
     .ヘ  ,'   .ヽ、  / / | ノ /   /
     |ヘ {    !、    .! |/   /
     l  ヘ    い   ヘ /    /
     |  \   |    ∨    /
     <´   > 、___ l    ヘヽ   /
     |    | \ |    ヘ   /
     l    :l  ヘ l       /
▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

크윽.................!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
    ゝ __ / ///////> 、 \
    />、__ ノ///////////ヽ \
    ///////// / ̄ 寸,//∧ \
    ////ミ//// { | }、| |/// |  \
   ,l{//{ V///八 /_ム-,j////| \  ヽ
   / l//| |///// 〉f (炒ノ L///| \  \
   / | V∧--く///// ¨´ |/| | Vヘ   、 ト--
   / | V//K_筏ヽ/   l | V/ヽ   }
  : | V/ 八  ' _ - _、 | | V/ |ヽ|ヽノ
  { | /||ヘ .>  ゝ´  |ヘ ハ从  |、|
   , /, / | |∧ | >__ .イ:::::::::::::::..レ.、|
     | |/ Lノ-.:::::::::::/ニニ(_ノ|:::) 、
       ):::::/ニ> --===ミニニ\
      -=ニニニニ=- ̄ \ニニニニニ |::::..、
    /ニニニニ /ニニニニ \_}ニニニニ |:::::::..、
    /ニニニニニ /ニニニニニニニニ Yニニニニ/|:::::::::::...、
    {ニニニニニ./ニニニニニニニニ /ニニニニ/ |::::::::::::::..フ
    人ニニニニ/ニニニニニニニニ /ニニニ/ |/ ̄
    / >-/ニニニニニニニニ/ニニニ/
▼――[잔느]――――――――――――――――――――――――――――――▼

알퀘!? 갑자기 왜 그래?!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

머리, 가.........! 나는, 저, 녀석을.....알고있....어........!?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

436 이름 없음 (UQdXI3GrsA)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:49:26

????

437 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:51:26

                 _ __
  ____           /:〉 ィ7 /∧∨ヽ_>、
  {{ ̄\__: : : ̄ : : : ───-/|/ 〉/〉/:/// {{乂| |/_:l |:\
   ̄ ̄∨/〉> 、 __: : :〉_> /,:l|l//://:/ /ィ7 ,∧=|/乂{ |:_:_:〉
    /__/ ̄ ̄´ ̄\_,イ /{ |:|'/://〉' ///:l|: ∨乂_}| /: :/
    ―──────|:/:|∨:/:/〈/__///: : , |==〉-、 / |: /
      _   _/L:{/://:|:_/-'\>--く/:r-、/⌒\}:_〉
      \>-く: |「/|l: |/,ィ: | 〉-/ ̄<_/|: |: : |}:{V、 }:/
       \/:/:l|{ /: /^゚':イ ∨{_/_|: :∧: T´乂乂j:〉
         |: : :|:〈/_〉: /}/ ∧〉/〉/\: :>、: : :ー:/
        \-〉{/-v'}/-〈--乂〉}' |_ィ\:>- 、_,イ-、
         V⌒T乂__|l__」イ-<__,..」--- 、/し'}
       /|/|__,.-'--- 、}\_/:/⌒\:\ヽ)::::\:V=|
      /、/「 ∨::::::\:::::::::\-  ̄`ヽ\:\::--〈o |:{     *철컥------!
      /::::/| >┴―-、:\:::::::::\ >'::::::\:\)}/,イ::|
     , -- <    ヽ::\:::::::::\´、::::/⌒\:〉イ::|:::〉
   /__   \     }:::::::\:::::::::\´  ノ_/::::::_|/
   〃´//`ヽ      > ´::::::::::: \:::::::::\ /\==「、
   {{//////}  } > ´:::::::::::::::::, -- 、\:::::::::ヽ:|: : |-くrム 
   乂/// 乂  >l´::-- 、:::::::::::/  ヽ:\:::::/:':、:|: |:∨l〉
    `TT´--- ´ <  ∨:/    }::::::∨: : :〉':/: ∧
    |/}/ . <     /   ,..:__ノ>:´ : V∧..\
     . <    / ̄ ̄\  // |..\_|:/:V ∨.∧
   , <___     /__  \ ,:  |....| ∨:_:」 〉...∧
  / __  \   〃////∧  /   |....| 「 ̄}..V..../..∧
  〃////\  }   {{////// }  ,    |.....\_,|\.|....∨../....|
  {{///////} / > ´ 乂////,乂_/    |...\...∧....|......∨ .....|
  乂//// 乂 > ´   ̄ ̄      \...∨.∧...........| ..... |
    ̄               \.V..∧....... |\...|
                 \「 \.. | \
                   \
▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

하아아아아아아-------!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


      丶            丶            丶
       i〉             i〉             i〉
     \ 〉∧            \ 〉∧            \ 〉∧
        )i:i:i:′            )i:i:i:′            )i:i:i:′
      }i:i:i:i:i|             }i:i:i:i:i|             }i:i:i:i:i|
.    \ \_}i:i:i:i:i|          \ \_}i:i:i:i:i|          \ \_}i:i:i:i:i|
.     ) \:i:i:i:i:i|          ) \:i:i:i:i:i|          ) \:i:i:i:i:i|
 _ _____):i:i:i:i|: _}\_ __ __ }\____):i:i:i:i|: ___ }\___ _ _}\__):i:i:i:i|_
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|i:i| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|i:i| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|i:i| ̄\ ___
         |i:i|             |i:i|             |i:i|   ..:\___
         |i:i|             |i:i|             |i:i|  }: : :[
         |i:i|             |i:i|             |i:i|  /.:/ ̄
 ____ ___|i:i|_ ___ ______ ____|i:i|____ ________ _ _|i:i| _/  ̄
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄):i:i:i:i|: ̄ ̄}/ ̄ ̄}/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄):i:i:i:i|: ̄ ̄ ̄}/ ̄ ̄ ̄}/ ̄ ̄ ̄ ̄):i:i:i:i| ̄
.     ) /:i:i:i:i:i|          ) /:i:i:i:i:i|          ) /:i:i:i:i:i|
.    / /}i:i:i:i:i|          / /}i:i:i:i:i|          / /}i:i:i:i:i|
      }i:i:i:i:i|             }i:i:i:i:i|             }i:i:i:i:i|
        )i:i:i:/           )i:i:i:/           )i:i:i:/     *퍼어어어엉-----!
      / 〉i:/           / 〉i:/          / 〉i:/
      / i/           / i/             / i/
.       /            /              /
          *파직!!          *빠직!!               빠직!!!(관통!!!)

          _.. -‐……‐- .._
        . ´ : : : : : : : : `丶、
         /: : : : : : : : : : : : : : \_
      / : : : : : : : : : : : : : : : : :\
       . : : : : : : : : : : : : : /ヘ : : :|   , l l
      / : : : : : : : : : : : .≠´  ∨: : :|  二|二
       : : : : : : : : : : .≠´   |: : :|   |  イ
     | : : {_/ : :  -‐ ´    |: : :|、    ̄| ̄
     | : : :i`¨´         ,≠ミ 、 八 \ ヽ  .
     ∨ : : :|        ,≠=ミ. Ⅵ '. } }   .
     | : : :|       .. イ . =ミ ミ !| : '.
     | : : :|   _..  -‐=≦´  〃  Ⅵ Ⅵ| : : '.
     | : : :|`¨^ア´ . ==ミ`   {{ f匁j }} h]  : '.
     | : : :| /[ 〃 . =n   ヒxツ  , |八 : : '.
     | : : :|‐、 〔 {{ {㌫iリ     ///|⌒丶: : :,
     | : : :{\ヾ  ,`¨´   ヽ    厂` ,ハ丶 i
     | : : :|\  U///        勹爪 .} }:|
     | : : :|'⌒7爪\    _ -‐'⌒  イi } } {` ∨ |
     |:/: : :| 〕{ ノ^ .  `¨´   /|山ノ厶斗‐'’¬
     〃 : : :| U 八  _〕≧=.‐---‐ ´} 「     i \
     / : : : :|、__ ' }厶イ「{  `≧=┐.ノ      | : :'.
      i : : : :| {≠´   | 、  ||       | : : }、
     ∨ : : :|/    、_ \__  ∨ /     ∧: 〈 '.
     | : : :{.           {      : : :i :i
  | l   / : : : :| \_            / : : :| :|
  | |  /: : : : :|: : `¨ミ .、     、    / : : : :| :|
    | : : : : :|、_: : : : \      |\   /: : : : :| :|

▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

하아!? 아무리 급조한 배리어라도 3중인데 그걸---!?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

                ヽ`
               ´
                ´.
              __,,:::========:::,,__
            ...‐''゙ . ` ´ ´、 ゝ  ''‐...
           ..‐´   ゙     `‐..     *퍼어어어어어엉-------!
          /          \
    .................;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::´            ヽ.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.................
  .......;;;;;;;;;;゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙    .'               ヽ   ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙;;;;;;;;;;......
 ;;;;;;゙゙゙゙゙      /              ゙:        ゙゙゙゙゙;;;;;;
 ゙゙゙゙゙;;;;;;;;............    ;゙               ゙;    .............;;;;;;;;゙゙゙゙゙
   ゙゙゙゙゙゙゙゙゙;;;;;;;;;;;;;;;;;.......;.............................       ................................;.......;;;;;;;;;;;;;;;;;゙゙゙゙゙゙゙゙゙
        ゙゙゙゙i;゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙;l゙゙゙゙゙
       ノi|lli; i . .;, 、  .,,      ` ; 、 .; ´ ;,il||iγ
         /゙||lii|li||,;,.il|i;, ; . ., ,li  ' ;  .` .;  il,.;;.:||i .i| :;il|l||;(゙
        `;;i|l|li||lll|||il;i:ii,..,.i||l´i,,.;,.. .il `, ,i|;.,l;;:`ii||iil||il||il||l||i|lii゙ゝ
         ゙゙´`´゙-;il||||il|||li||i||iiii;ilii;lili;||i;;;,,|i;,:,i|liil||ill|||ilill|||ii||lli゙/`゙
          ´゙`゙⌒ゞ;iill|||lli|llii:;゙|lii|||||l||ilil||i|llii;|;_゙ι´゚゙´`゙
             ´゙゙´`゙``´゙`゙´``´゙`゙゙´´

438 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:52:11

닿았나?

439 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:53:05: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 、 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : : : : :':⌒ : :: : : : :':⌒ : : : : : : . . . ':::::::::::::::::::r:::::::::::~::::::⌒
: : :':⌒ : : : : :':⌒ : : : : : : . . . ':::::::::::::::::::r  ,,,,,,
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ⌒):::: ノ   :;;;;;;;;;;:
 : : : : : . .: : : : : : . .: : : :,.~ '~.     ;;;;;;;;,
 : : . . : ~'~: : . . : ~'~ソ: :,. y'"  ,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,             ::: : : :~へ: :
   y. : : : : : :):y'"~)         ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,         ノ::⌒:::~':" : . y: ⌒ :
.  : : : : : : : : : : :⌒ソ:::::::::::::::::::::r.     ,;;;;;;'';;;;;;;;;;;;;;;;;;'';;;;;;,           :::::::::::::::::::::,:' :~ { :
.   : : : : : :::.:: ,,..': :y'"´:ノ:::::'"    ;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;. '';;;;;,         :~''”~: ..、. . : : : : : :
: : : : : : : : : : :,, '": : : : :.       ;;;;;:' ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ';;;;;        ⌒: : . . {,,... : : . :
: : : : : : : : : : : 、.       ,;;;;;, .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;:;;;, :-、:: ,.'⌒: : . .,,. - ⌒: : : .y'" . ..,). . : : : ~ : :
: : :':⌒ : : : : : : . . . ':.       '':;,゙ .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; '" '": : : . . .: : :.:"'y'´. . ... : : : ::: :): : . .r'"~: .: : . . : : : :
: : : : : : : : : : : : ⌒        ;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;; ,:~へ: :ノ ゙⌒: : . . {,... : : . :.. .⌒ :~':" : . y: ⌒.:
 : : : : : . .: : : :,.~ '~         ';;;;;;;;;.';;;;;;;' :" : . y: : : : .y'" . ..,). . : : : ~ ::::::::::,:' :~ { :     *저벅.....저벅......
: : . . : ~'~ソ: :,. y'           ;;;;;;;;.;:;;;;;;; ,:' :~ { : . : : : ::: :): : . .r'"~: .: : . . ''”~: ..、. . : : : : : :
   y. : : : : : :):y'"~)         .:~'; :~''”~: ..、. . : : : : : : . .. :ノ ⌒: : .:ノ ⌒: : . . {,,... : : . :.. . . : :
.   : : : : : : : : : : :⌒ソ   ,. : -ー'"~"'"⌒ . ... :ノ ⌒: : . . {,,... : : . :.. . . : ⌒: : : .y'"⌒: : : .y'" . ..,). . : : : ~ : :
.   : : : : : :::.:: ,,..': :y'"~~ :-、:: . ⌒: : . .,,. - ⌒: : : .y'" . ..,). . : : : ~ : : ... : : : ::: :):. : : : ::: :): : . .r'"~: .: : . . : : : :
: : : : : : : : : : :,, '": : : : : :'": : : . . .: : :~"'y'´. . ... : : : ::: :): : . .r'"~: .: : . . : : : : :ノ ⌒: : .:ノ ⌒: : . . {,,... : : . :.. . . : :
▼――[???]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.....이야~ 수 천년만의 '몸'인데 환영인사가 너무 거친걸? 요즘은 이럴때, 'Hello, World'라고 한다던가?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲                 ‐┐
                }ニニ{
                }_____{
                }ニニ{
                }ニニ{     イ
           / ) ) )  __}ニニ{¨¨¨¨¨ >r一 /
        / / / / ) /  У{¨¨¨¨/ _/
        / / / / /  /__/=‐- ー< / 7
      /〉'    /  .′  ____/ 》  ∨
       イ |   /    }----------/ニニ=- /
     __/ | \   ̄\  / /_//⌒¨ ニニ=- 〈
   / /  \  >─── ┘ く_______/シ    /
   } {  / Υ ⌒\____/ニニ=- __________________ イ=ミ
   /\ \/  /ニニ=- / /‐=ニニニニニニニニニ| |ニニニニニニニニ}_
  ,ハ _l/  イニニニニニ/ /‐-=ニニニニニニニニニ|_|ニニニニニ=‐=ニニ}________
  「{ |    / }⌒¨¨¨V / _____/¨¨ ー=ニニ| |ニニニニニニ| |ニニ/   \
▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

챠오~!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

440 이름 없음 (le3Xbtecp6)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:53:56

구와아아악 구와아아악

441 이름 없음 (0WtAHVPhAM)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:54:05

그 아 악

442 이름 없음 (i3pqhBn6rI)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:56:21

으아아아아아아아ㅏㅏㅏㅏ

443 이름 없음 (UyojhAViow)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:57:18

으아아아아!!!!

444 이름 없음 (nebl1g1H1M)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:57:31

지오!! 지오 어딨어!!

445 이름 없음 (iCS7a2U55M)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:59:22

막 부활한 상태라 블랙홀폼이 아니군

446 지마스터◆o9m2/Ww6lU (MwxQscrsI2)

2021-04-08 (거의 끝나감) 23:59:54

      /:::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ::::\
.      /:::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,
      /:::::::::::::::::::::/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ::::〉
     ':::::::::::::::::::::::′        |〈
     i::::::::::::::::::::::::}.___________ |::|
     |::::::::::::::::::::::ノ:ノ  ≧ミ、、    ,ィヽ}::|
     |:::::::::::::::::::::|′ /rノ心ヽヽ  ,x≦、 У:::|
     |:::::::::::::::::::::|  ヽ弋:.リ   r'::} }〉/:::::::|
     |:::::::::::::::::::::{  `¨   Vソ ∧:::::::|
     |:::::::::::::::::::∧       ′`¨ ∧:::::::::|
    ノ::::::::::::::::::::'(:.. 、       /::::::::::::::|
   /::::::::/:::::::::/:.:.):.:.)ヽ、  ´ ` . 'ヽ:::::::::::::|
   /::::::::::::::::::::::::::/(:.ム-‐―‐=、  イ:.(:..(:..):::::::::::i
   ,:::::::::::::::::ノ:::::::ハ〈    ヽ`「/ヽ:):.:..):..)ハ::::::::::!
   /::::::::::::::::::::::/‐ ´\     ∨ く(:.:..(:..(:.:.):}::::::::::,
.  /::::::::::::::::::/    ー‐-   `ー -<八::::::::::,
  {:::::::::::::::::/ヽ           ヽ:::::::::::ヽ
  |::::::::::::::::'::::::::\      /\   /:::::::::::::::}
▼――[아녜제]――――――――――――――――――――――――――――――▼

당신이, 에볼토.......혹은 라 마그라십니까?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
         /∧   .∨ニニニニ、ニ二  .| | ./ / |  |__/ ̄| ̄
           /∧ \  ∨ニニニニ、ニニ| ..| | {/ __/ - .'. . . . . . /. ./|
           /∧   |∨ニニニニ、ニ} | |__/ ̄. . . . . . . . . /. ./...|
          /∧ ヽ .|__ニ=-. . . ̄ ̄ ̄}. . ../. . . . . ..__/ ̄Υ.. .. '
         __r=|__/. . . . . . . . . . . . . . /__/. . . __/.. . . . . ..'. . . .i{ |
         /___r-'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__/. . . ... . . . . /. . . . i{ .i|
          ヽ . . . .\_}. . . . .... . . . . . . . . . .__/.. . . . . . . . . . . /. . . ./ /|
          ̄\__. . . . ... . . . . . . . . '. . . . . . . . ... . . . /. . / / 「__
           /∧... . . . . . ̄ヽ. . . . . . . . ./.. . . . . . . . . . . . '. . /. .|  {- _ \
          /∧. . . . . . . . . \. . . . / . . . . . . . . . ./. ./. . . .'  iニニニ=、. \
             \. . . . . . . . . . ̄. . . . . . . . . . . /. ./. . . ./=i  ニニニ二
          //ニ\__. . . . . . . . . . . . . . . . .../__/}. . ... ./--|  .'ニニニニ'
          //ニニニニ} }\_. . . . . . . . . .__/...| /. . . . '---  ./ニニニ/
         _//ニニニニニニニ、 \___/. . . . ...|_/. . ... . |---| ./ニニ=/
       // .{ニニニニニニニニ、  \. . . . . . . . . ..{. . . .. . . . |--./ /ニニ/
   __ -=====/ ..|  、ニニニニニニニニニ、   . . . . . . . ....|. . . . . . . .|-.//= '     /
 _    i  '    ヽ__ニ=/ ./ニニ、  ヽ... . . . . . .|. . . . . . <_ >、      '_
./    ヽ/___|   __}__/ /ニニニニヽ__ }. . . . . . ._ - ⌒\  ヽ    /⌒ ̄
ヽ     /   、  /  ̄ ̄\____}..|__/    、   _/\/ ̄
/ \   ∨/   ヽ /    /     i{       | | _/   }
▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

으음~ 그리운 이름들이로구만~ 하지만 이 모습은 블러드 스타크가 좋으려나?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲           /!ヽ
            //ヽ__、      _
        -===ミ '/ 人__人ヽ r=-   、丶`⌒廴__
       r=イ   }i~、 | ノト、 __!冖リ\  !√} i ¬====∨
       ∨ 〕h、 ─‐、 リヽ/弋ア/ }‐}⌒、/}==- ノ./ / ヽ-==、 }
       ヽ / 〕h、 __'\{-ヽイヾ ┘ヽノ / '/ ィ(ニニ}⌒!
     - 、 イ _>'´、 ∨ }///ヽ-‐〕、 / /-=ニニ=- ̄ヽノ ',
     /  }/ゝ-ァ´ 乂__√二ニ!\フニ=7 -=ニニ=- 、丶` ̄   ,
    { /⌒}⌒Υ  `¨!-===\ -=ニニ=- 、丶`ヽ. ∨∧   〕,
    八-==彡 }   }// .-=ニニ=- 、ヽ` \  ∧ ∨∧   '/,
    ヽΞ彡 , --、_ -=ニニ=- 、ヽ`ヽ /`} ヽ ∧ ∨∧  '/,
      ∧ -==={:.:.:.-=ニニ=- 、ヽ` _ } //У ∨ . ∧ ∨∧ '/,
     {∨⌒〕h√ヽ、丶` !///| √⌒} ̄\{  }  !  } , .'/,
     フ\〉〉〉'')ノ´! フ! }/// ! i:.:.:.:/-ノ\ヽ  ≧s。 !  !  , '/,
    。s≦ゞ'´⌒^ i/ i/ | ヽ∧∨、/イヽ  \   ≧s。 人'/,
   `¨´   }∨' __/ , '⌒ヽ|i∧〉/ !| \ √}_ --イ | \ { } {
        ∧∨_!_{__ ク |i   !|  弋:.:.:.:.:.\/} }  ヽ' }
       / ≧s。 。s≦ .|i   !|  ノ__ノニ=-イ ノ   \!
       /\___- イ /  |i   !|  〈、 / ̄二ニ=-/
     /\/ ̄ ̄ヽ ∨  .廴  ク  ∧∨‐=≦/⌒
      〈 /乂__ノ〕二7   ̄ ̄   \__フ ヽ
     Υ´  // /        }  _}_
     }   ./´⌒´       人__{/ }
     /  ,          ⌒ / /^∨
     ノ _ ,           /_/ ノ\
    ヽ√ }_}            ̄二ニ
    / | \
     {/|\ ∨
    〔 人 ∧ノ
     八i_ノ'´
▼――[아르디래드 컴버]――――――――――――――――――――――――――――――▼

맙소사.............! 단순히 블러드족의 유물인게 아니라 일종의 수면장치기도 했던건가?!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

하는김에 데이터베이스에 볼토란 이름은 .dice 1 2. = 2 1.Hit! 2.Miss
.    t=≦////:/: : /: : : : : |: ,': : : | : : : : : : : : |: : : : : : : ∧: : : ',《_////
     ∨////: ,: : :':. :. :. :. :.|: |:.: :.:.|: : : :. :. :. :.∧: : : : : : : ∧: : :.∨//,
    ∨///7|: : |: : : : : :/|: |:.: :.:.|: : : : : :. :./::::∨: : : : : : ∧=ソi}//,
      ∨//: |: : |: : : : :/:::i: |: : : : : :. :. :. :./:::::::::∨: : :',: :.i: :.\:.i}//{
     〉/: : |: : |: : : :/``k、{、: : :.': : : : :./:::::,,~´ヽ:. :.} : |、: : :.\z_{
     ∨∧ |: : |∨: i冖t≧s。、: :.': : : :/z_,。ィ≦t¬:.:.} : | ``~、:\
   ___./イz.} |: : |: マ圦:: 乂r'ン``: \/ 〃乂r'ン 从:, : |i} }//> ⌒
 。≦///////ヽi/:} ∨ i:./∨{ ー‐:::::::::}/::`\:::::::― ''./: リ /iノ≧s。
/´ ̄ ̄ マ/////Ⅵ: |∨{: : :从. ``~¨/ ¨¨¨¨¨ ~´ _/:.: :.:.|∧|、//////≧s。
.     マ////∧:|/:マ。: : :`\   '  ⌒¨ 7: : / : i|:.\///////// >
     マ/// 圦{: : `\: : 〕ト。  ァzー ミ  //:. :. :. :.:i|: : : ヽ///>''´
      }////: ヽ: : : : \:.|ヽ≧s。  ̄  イ{i , :. :. :. : :.リ: : : : : マ==ミ
      }//=}: : : :i: : : : : : |: :.,} \ニk、 イニ=-/=|: : : : :: : :|: /: : :|: マニニヽ
.    /ニニニ}: : : : ,: :/: : : |: :.|≧k。`ー==- ''イ==|: : : : : : :.|/: : : :|: :.マニニi}
    /ニニニ=}: : : : ∨: : : :.|: :.|`¨ヽ=ニニニ/ |:. :. :. :. :./:.: :. :.ノ: : :.)ニ/|
    トニニニム: : : : : ヽ: : :,: :./  マ/``Y  .|: : : : :/: : :/: :. :./_z/=|
▼――[히이라기 시노아]――――――――――――――――――――――――――――――▼

.......저 상판은 무슨 일상복이라도 되는건가, 예전에 조졌던 녀석이랑 똑같은 상판이군요

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

447 지마스터◆o9m2/Ww6lU (uujzE92ZOI)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:05:19

       _}ニニ{___/ ム
      / \_{__/__/ / _〉
       l / ______>┐ く
       ト /  ___/ _/  {
       |_ ___/| __/⌒  {
       | |/ /7⌒\ ∧
       |_〈___/7   /⌒
     --------} {ニニニニニニニニ=-
    }ニニニニニニニ}_{ニニニ/ } }ニニニ|---- _     }\ 、
    __/ニニニニニニニ}_{ニニ7 //=‐  >‐‐<⌒  }\ V 〉
    | |_/√ ̄\ \___/==//_|  /_____ \_ }\ ヽ ∨
   〃| | 「 |  /___,/ /\ |___/ニニニニ=- Vニハ ヽ /{
  ∧ | | | Υ__/ __,/==∧  |  /ニ=‐ ⌒ Vi{_  //{
____/{: | | ト |_,//! / / / /| ./___/ ̄¨マ7/\\「 イ /
 { 、│ | \|/ ̄ィ == lV\∧| /   /〃   Y⌒\{
▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

유후~! 못해도 2천년은 상자속에서 썩었던거 같은데, 이렇게 열렬히 환영해주는 사람들이 몇 명이나 있드니

나, 은근히 인기인?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲         ____         _____
          /:::::::::::::::〕iト.,         /:::::::::::::::::∧
         / :::::::::::::::::::::::::: >-‐…・・・・・・・…‐-<:::::::::::::::::::::::::∧
       /:::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/,:::::::::::::::::::::: ∧
       /::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ :::::::::::::::::: }
.      /:::::::::::::::::::::::: ,.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ハ :::::::::::::::: |
      /:::::::::::::::::::::::: /::::::::::: /:::::::::: |:::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::: ∧::::::::::::::::|
      /:::::::::::::::::::::::: /::::::::::: /::::::::::::::|:::::::::::::::::::::|:::::::::::|:::::::::: ∧:::::::::::: |
.      /::::::::::::::::::::::::::::{:::::::::: /::::::/ :: |:::::::::::::::::::::}:::::::::::|::::::::::::::::} :::::::::: |
     /::::::::::::::::::::::::::::: | :::::: /:::/、 ::::: |:::::::::::::::::: 八 ::::: |:/:::::::: | :::::::::: |
.    /:::::::::::::::::::::::::: /|::::::://:::::: \:::|:::::::::::::::::/|:::::::::/ :::::::::::: | :::::::::: |
    /:::::::::::::::::::::::::/ |::::/ :::: ㌣冬ミ..,,::::::: / :::: 斗ャミ::::::::::: } :::::::::: |
.   /:::::::::::::::::::: /  {:::::::::::::::: ゝ乂z少::::/ /込少/::::::::::::八::::::::: |
   /:::::::/:::::::::/   八::::::::::::::::::∧  ,/     ,.::::::::::/::::::::::::::::|
   /:::::::/::::::/     \:::::::::::::::∧   ,  .::::::::/::::::::::::::::: |
.  /::::: /{::/   ____,,..、、、..,,\:::::::::: ∧       八/::::::::::::::::::::::::|
  /::::::://   /,イ   \⌒ヽ: ∧  ´ `  ィ/| ::::::::::::::::::::::::: |
. ,.:::::/   __/_/___/ ̄ ̄`、 /,\=寸ゝ  。s介 | ::::::::::::::::::::::::: |
. ,':/,ji斗fセチ^⌒  ‐=ニ介s。 } , VV∧乂></=‐,\ | ::::::::::::::::::::::::: |
 / √ ̄  ニ=‐ {i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i;ト,r ノ /ニⅥハニ\_ノニニ==‐_ | ::::::::::::::::::::::::: |
  八     `~、i:i:i:i:i:i:i:i:\,/==‐Ⅵハニ二二二=‐∧| ::::::::::::::::::::::::: |
  〕iト..,     ``~、、i:i:i``~、、ニニ/ ∨二ニニ=i| ::::::::::::::::::::::::: |
     ``~、、     ¨¨ ‐=ニ二〕iト廴__,} ‐==ニ二\::::::::::::::::::::::::|
       ``~、、       =‐ _::::\ニニ=} :::::::::::::::::::: |
         {二ニ==‐ _        =‐::寸=‐| :::::::::::::::::::: |
        /二二二ニニニニニ==‐ ‐=  _____=‐ _:::::::::::::::::::::: |
▼――[에리카 브룩스]――――――――――――――――――――――――――――――▼

아아, 그런거같네~ 네 정체를 아는 투인 녀석들이 말 그대로 '죽일듯한 열광'을 하고있으니까

그나저나 라 마그라라.........멘헤라 흡혈귀 공주가 부활시키려던게 너였냐? '신'이라고 하길레

어떻게 되먹은 상판인지 궁금했는데 하늘에서 온 외계인이라 신취급 받는거였나

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

448 지마스터◆o9m2/Ww6lU (uujzE92ZOI)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:14:01

          、
            ヽ
          リ   `ー
         / _z'´ イ-' r=‐'´
         Y ソア j' z _ァ _z'-
         ノ ´ xシ イ´ z' ア≠zヤ
         r' j7N/ /ア /  z
          リ/{ Z 7' zュ} j
       ィ  /ノ′イ イ{ /ハ リ/
        ./{  / ′ムj/ リ´ r'
       /j^ r/ /7 r=≠'-=ニ7=*파사삭...!
       .j }!  , /' ト<_ ⌒ー
      .ィ_7 ; j/ rj j! ハヘz、≧ _
      .j^’イ /7 リ l' zj レ7>.._
     〈' ′!/ j! { j 7/{ /ム>_..
      .}7   |!. イ/j /ア ノ/ >
     l{  i' {! j{ 7 /  ノ! {
      .マ  |! i ` ヾ=イ  z'/ /
       、 l lj| ヾz_  /' / r'7!
        |! |ハ  ,, イ ソ j /
        | i! !" ィ { ノ // //
     , ィ | ハ ゝ._彡ヽ\´ア / /フ,ィ
      ./{   ` ,ヘr、\ ノ ,,ィ/
     {ハ 、 ヾー´ \ヽ、 ´               r‐ 、
               {ニ ∨
               、ニ ∨
              __  \_/∨
             ´.::;:::::::.:ヽ  l三ニ∨
            /.::::/__l:::::::::l  |二二∨
            !::::/≧ ≦ハj    ∨
            `八 ' 八  {
             -ヽ- イ:::::≧/丶  }
            _/.::::ノ、_|:://.:l    /
      ┏━━┓  了.::::Y≧zzz!:|l|::::|   /
      ┃  1、  {::::::://.::::::::::::.ヽ::::.\ /
      ┃  _ | L_  ゝ:::l/.:::::::::::::::::::》:::::::::三》
      ┃  { ニ、_ )  i `l::::::::::::::::::::::|l::::::::::::∥
.      ┏┛ 八ニ_ ノ 、 l  〉:::::::::::::::::::{_ヽ:::::::∥
.      ┃   Y /_____≧ーミ:::::::::::::::::::∧_ V≦7
.      ┃   :| |\___ ノ  ヽニニニニ≦ 、 //
.      ┃   :Ll 丶 _ ノ.::::::::::::::::::. ̄ v∧
.      ┃      /.::::::::::::::::::::::::::::::}V∧
.      ┃       /:::/.::::::::::::::::::::::::l v∧
.      ┃     //.::::::::::::::::::::::::::::::| V∧
.     ┏┛     /.:::::::::::/.::::::::::::::/.::::/  v∧
.     ┃      /.::::::::::::::/.::::::::::::::/.::::::l   ""V
.     ┃     {_\::::::::::::::::::::::::::::/.:::::::/,    V
.     ┃     y ∧::::::::::::::::::::::/.:::::::::l∧    }、
.    ┏┛     / ∧ :::::::::::::::/.::::::::::::|/∧   ∨
.    ┃     /   \::::::::::::::::::::::::::ノ  、 ー "  V
.    ┃    1    l≧――‐≦   `    V
.    ┃    /|   /       ∧   V
.  ┏━┛    '∥≧ __ /        ∧≧zzzzz∨
.  ┃     '∥-----/        /∧------ V
.  ┃     '∥----'/          /∧------ V
.  ┃    '∥----/           、----- ノ,
.  ┃     {{三三三}}            ∧三三=V
.  ┃   ∥三ニ /             ∧三三_∨
. ≦ロ≧  '∥三二/              ∧三三_∨
.   ∨   '∥三ニ'/               ∧三三_∨
      /三三/              l三三ニV
      {三三三}               {三三三_}
      ̄ ̄ "                 ̄ ̄ "

▼――[리히터 벨몬드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

조금 지치긴 했지만......그 쪽을 지켜주던 배리어도 사라졌군.

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


                 /ニニニ/
            __ ___  /ニニニ/
          { \ .\ ̄ ` 'ニニニ=/|
          } ̄\\ \_ /ニニニ/ .|
            /___.\\__i|_{ニニニ/ | |
          / |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\.|
          [| |__  { ̄ ̄\  / 丶
          |___\__\  \_// ̄../        r― -、
          [|  ト、 \\  /  /        ___ ヽ }
         ___'   |ニ  ヽ.\/__/'       〈_{_ \/__
       /ニニニ=-.\ .|二  .| i ' ./        __ ヽ | |
       〉/ ̄\ニニニ=-- _ /_.|/二=-- 、_     <___  ' .|
     _ -=ヽ }i   ̄>、ニニニニ/ /ニニ=-- 'ニニヽ      | { / ./  *까딱, 까닥
    <_  >-、__/ ヽ=ニニニ| .| ニニニニニニ人      i\__|_/ニ
    // \_  \i{   '.ニニニ| .|ニニニニニニ}ニ     /ニニニ/ ニニ
   //  ._ \   |\  \__/ /r―――― 'ニニ|、    / ̄}-- 、ヽニニ
   /二_}  /ニニ=-、ヽ  .|/ヽ====| ̄ ̄ / ̄ ̄} |ニニ| ヽ    / ../ / ̄}ニニ
  ./ /  /ニニニニ=} \..|  i  .| | ̄ ̄ \ /| |ニニ| i|  ./\_/ / /ニニ
  ' /  ̄ ̄\ニニ|  |  |  .l |__  「 \| ' .|ニニ| /\ _/ / / /ニニニ
▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

으음~딱히 지구에 온 뒤로부턴 뭔가 나쁜짓은 한 적은 없는거 같은데~

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲
     /:.!   ∨ ∨  l| ,-∨: :| : : : |: : : / / / /  / /
.    /: :.:.:|/ ̄ ̄ ̄¨:∨ ∨ |/: \} : | : : : |、/,..ィ、 / / 、 , / ∧
 ∧r、/: : : : : | ,...イ: :.:|: : : :\ \ l|: : : /: : | : : : |:ヽ: : // ,' /: \_/: : :.
_-ミ: :|: \____|/  ||: : |: : : : : :> ,-: 、: /: : : | : : : |: : ∨ / /:__|: : : :,.:/: : : :.|-
: : |: 乂: : : : : :.:.:}|  ||: : |: : : : :/ /: : :/--:、_| : : : |: : : ∨/\: !: 、: {\___ノ:
: : |: : : :>--<: |  }|: : |: : : : | {-、/: r、: : : :!: : : 7: : : : : 、T: : |、: : :\: : : : :/
: : |: : : : : : : : : : :} 、 /| : :|: : : : | \ : : |Tミ、 : |: : :/: : ,ィ、: : 〉}: : 、:ミ、: : : :ー: : :
: :/: : : __: : : :|: : /: |: : |: : : : |  ∧: :!: ゞl : |: :/: : /ノ: //: : :.:|: ',: :,: : : : : : :
:/: : : /:,.---ミ、: |: /: : |: : |__|  /::::|: |: : :\j: :|__:/: l/ ,: : :_|: :|: :|: :,: : :_
: : : :/:/: : : :、: l: :| | ::::::|:/ ̄:::/| /::|::::|: |: : : :/: : }: : : :|、 /:::::::::::::|: :|: :| : !:/: :_
: : : 乂{: : : : ∨:/: |、::::∧::::::/:::| |/::::/::/: :|: : :/: r、:|: : : :| }∧ :::::::::: |: :l: :{ : |:|: /:
: : : : : ` ー- ':/: : :/ ∨ \__::::::::::::/{::{: : :|: : :|:/i:i|:|: : : :|/'、::\:::::::/: :': :| : |:{:乂:
、: : : : : : : : : /: : :/  ∨ ∧::::::/::::Y乂: : : :{{i:i://:_: :}\__==|_:/: /: : |: : : :
: ̄: : ――:': : :∧  }、  ∨'ー ' |:::::\__乂{/: : : : ∧ | |_|/: :': : : :` ̄: :
: : : : : : : : : : : /: : :. /∧.  ∨  }:/::}:::::ー:::`T7´ | \ |___\:_:___:
: : : : : : __/: : : : :∨-' ∨ :.  ー'¨ ̄ `ヽ_/  |  \| |: : : : |::::::::::::::
: : : : : /: :\: : : : : : : ∨  ∨__}__ :   |   |_,.イ⌒}! \:_:_:|ー--イ:
: : : :.:∧:.:/|: : : : : : : :|:\__/ `Tフ  ̄ ̄ ̄j- ̄ 乂_/  |\_]: : : : :!:
: : : / |¨: : :|: : : : : : : :|:::::/: \___   //___/\  ,: : : : |: : : : |:
: : :l  |: : : :|: : : : : : : :|::/: : : : : : /::::::::: ̄ ̄/ ̄: : : : : :\_: :\  、: : : |: : : : |:
▼――[크레스가루루몬]――――――――――――――――――――――――――――――▼

그야 없었겠지.............! '지구에 도착하고 나서'는 상당히 골골거렸을테니까..!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

...........헤에?

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

449 이름 없음 (wddweu6DeA)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:14:48

그럴 여유가 없었을 뿐이겠지

450 이름 없음 (dFvuqhUlDE)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:15:42

텃세가 심해서....

451 이름 없음 (SHDP1CkqTs)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:16:27

당연하지.

452 지마스터◆o9m2/Ww6lU (uujzE92ZOI)

2021-04-09 (불탄다..!) 00:18:15

       ト‐- _    /\
         ノ-‐…‐-ミ(  /  `¨¨¨¨¨\
            \ /       \_____
         「 `丶、\《 /,      \  |
         ,. ┤   ハ|∧ ヽ ヽ    ゝ ト . ___
        //厂 ̄ ̄ ≧ }」//厶 | |  {  八   |
        ィ / ,′ / ̄   | | | | \人  丶  |
       | / L. /    }|/|/| |i }i \\   ヽ  人
       l,′ |/ / /   l l| 人从从从ハハハハハハ  〉
       {   / { ; 〃 / }Nl /! 厶 |l「|l | } } } }    ,′
         / {/ /{ l |l /} ノ ノ/.:j/汽刈八_|   } |  l
     ⌒>ー--‐彡仏イ八八{ |/ /. :./ミ::乂_ソノ  |  }_ ノ |   |    *알퀘이드의 영상이 투영되었다!
     厂::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{_:;ノ ⌒  ≧=彡≠≠ 7¨丁 丁´  |
    /⌒つ::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧ , -‐‐‐-=ニ二二Y__彡'/  }  {   \__    >(잔느)에에에에에에에에엑?! 이런 기능도 있었어?!
     )::::::::::::::::::::::::::::::::::::{ VV∨∨∨Ⅵ 「   / {      ̄``丶、
     /.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ マ.:::::::::;..-‐┤ノ⌒)  /   |    { ̄⌒丶 ゝ
 .   /.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ∨レ'   | /  _,ノ′  |    \_  V^ヽ    >(호타루마루)아니, 네가 합체시키는건데 알아야지(당혹)
   〃´ ̄}:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∧ 《ハハハソ/  ⌒7    |   |、   \ノ
   {  { ̄`う:::::::::::::::::::::::::::::::/::∧ `¨¨¨¨´}′ /  イ    八   「`ヽ  「 ̄`ヽ
       (⌒7.:::::::::ノ.:::::::::::::::/::∧_ ... -‐} 7^¨¨¨´| '⌒i{   \ \ }⌒ヽヘ    *위잉...
       }:::::/{__彡:::::.イ:::::{::::`¨77ア|/    |/ |{   |\ ゝ  }
        ノ'" (  {´ 人N{::::::::/:/::::斗  ¨ ̄厂 ̄八|\  N )ー-ミ
            八/{:::{/       |\N   )
               T´       〉
             《_  /      〔
               入 /        \
▼――[알퀘이드]――――――――――――――――――――――――――――――▼

오랜만이다, 빌어먹을 뱀 자식.......!

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲


           --|______| ミ │ |
        __  __/  |ニニニ| 「 \| |
         } \/\_____ |ニニニ| { /| |__
     ∧  \, \  ⌒}i}_|ニニニ=─一  |
      / 〉  ∨  ___/    /  /|
  ┌‐  / /   ノ>‐   \ ヽ ' /   /
   \ / /'⌒ヽ  \  、 ̄ ̄`  ー‐  /〕
    V  /⌒ト }_\__\___   /| ハ
    .′   / } \ ⌒ト ‐─┬一 |ノ /7
   l\:  \  .ノ ____\ マニト |  | ./レ′___________
   }ニ|_  \  { /ー=ニニニニニニニニニ/7ニニニニニニニニニ/⌒\
   }ニ{ニ\   {=ニニ//⌒マニニニニニ|_{ニニニニニニニニニニニニ}__|=- _
   }ニニニニ{______ ィニ{¨¨Vニニニ=-=ニニニ| |ニニニニニニニニニニニニ| 「\ニニ|\
  _}ニニニニニ{ニニニニニ{  Vニニニ=-=ニニ|_|ニニニニニニニニニニニニ|_|ニ|ニニ|
 / }ニニニニニ{ニ=‐ ¨{  =ニニニニV¨¨¨¨ ̄  /\ ̄∧ \|ニ|ニニト
▼――[블러드 스타크]――――――――――――――――――――――――――――――▼

............................아아, 과연~ 달에서 봤던 그거였나. 나원 참. 덕분에 참 험한꼴을 봤었다고. 원래 가지고 있던 '계획'도 망가져버렸고

▲―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――▲

끝.

Powered by lightuna v0.6.0